učenje istraživanjem na primjeru sadržajnog ... - Repozitorij PMF-a

početku sata ukratko pokaže otkud formula za površinu trokuta i napiše formulu na ploču: ... grčim slovom , a koji približno iznosi pa je formula za opseg kruga:.

učenje istraživanjem na primjeru sadržajnog ... - Repozitorij PMF-a - Srodni dokumenti

učenje istraživanjem na primjeru sadržajnog ... - Repozitorij PMF-a

početku sata ukratko pokaže otkud formula za površinu trokuta i napiše formulu na ploču: ... grčim slovom , a koji približno iznosi pa je formula za opseg kruga:.

Učenje istraživanjem u GeoGebri po modelu Georga Polya

Učenje istraživanjem u GeoGebri po modelu Georga Polya. "To što ste bili prisiljeni sami otkriti, u vašem umu otvara put kojim se možete ponovno koristiti kada ...

Morfološke igre na primjeru igara za učenje glagolskih oblika

26 tra 2019 ... Glagolska morfologija u nastavi. • osnovna škola ... Napiši glagolski oblik (miješani kviz) ... c) aorist, prezent, imperfekt (jednostavna vremena).

Kemija istraživanjem 8

Ovisi li topljivost modre galice u vodi o temperaturi. • Stavi u epruvetu 0,5 g usitnjene modre galice. • Začepi epruvetu plutenim ili gumenim čepom i snažno ...

Istraživanjem - AZTN

higijenskim proizvodima za domaćinstvo u Republici Hrvatskoj u 2016. Uvod. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) provela je istraživanje ...

suradničko učenje u primarnom obrazovanju - Repozitorij ...

DIPLOMSKI RAD. Ime i prezime pristupnika: Ivana Toplak. TEMA DIPLOMSKOG RADA: Suradničko učenje u primarnom obrazovanju. MENTOR: doc. dr. sc.

e-učenje u nastavi matematike u osnovnoj i ... - Repozitorij PMF-a

4.1.2 Potencije s bazom 10 i cjelobrojnim eksponentom ...................................................... 48. 4.1.3 Množenje ... 4.1.7 Zbrajanje i oduzimanje potencija s bazom 10 .

TERENSKA NASTAVA FIZIKE: Interaktivno učenje - Repozitorij PMF-a

9 ruj 2017 ... Uloga nastavnika je postići da tijekom terenske nastave učenici nauče ... aktivnosti izvan škole2, nastavnik voditelj izraĎuje izvedbeni plan i program koji obuhvaća ... Predloţiti plan i program te odredište terenske nastave.

SANJA ŠAIN UČENJE NA DALJINU Diplomski rad - Repozitorij ...

dopisne tečajeve, tečajeve preko radio ili TV programa, telekonferencija ili video ... Svakodnevno se nalazimo u situaciji kad je potrebno proširivati svoje vidike, stjecati nova ... drugome mjestu gdje je dostupna internetska veza. ... strojevi, poštanske usluge i radio i televizija. ... Blogovi i wiki alati (WordPress, Weebly). 5.

učenje kroz igru u nastavi biologije - Repozitorij PMF-a

Diplomski rad analizira neke aspekte igre u nastavi biologije: uspješnost korištenja igre ... kao što su npr. istraživački usmjerena nastava biologije u usporedbi s ...

Projektno učenje u razrednoj nastavi - FOOZOS Repozitorij

Slavonski Brod, srpanj 2017. ... Ako je imala namjeru da obuče haljinu, ako je to planirala, sama napravila, ... memori i čitali: Moj planet, Prvi izbor i Smib. Nakon ...

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NA PRIMJERU DRUŠTVA - Repozitorij ...

izvještaj o promjenama kapitala i bilješke čine temeljne financijske izvještaje. ... Izvještaj o promjeni kapitala prikazuje promjene komponenata kapitala između ...

Motivacija za učenje - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile ...

19 ruj 2017 ... Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije. DARIA DUKIĆ. MOTIVACIJA I DEMOTIVACIJA PRI UĈENJU. Završni rad.

utjecaj video igara na učenje i razvoj sposobnosti - Repozitorij ...

12 lip 2019 ... Strateške igre ili samo strategije su igre koje traže pomno planiranje kako ... od kamenog doba, doba Velikog rimskog carstva, srednjeg vijeka, ...

Motivacija za učenje - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

19 ruj 2017 ... posebno u psihologiji učenja, razlikuje motivacija što proizlazi iz sadrţaja učenja iznutra (intrinzična, lat. inter = unutra), od vanjske motivacije ...

Fenomen masovne književnosti na primjeru ... - FFOS-repozitorij

d.o.o., Nulti meridijan. Najprije će, u drugom poglavlju, biti iznesene temeljne odrednice popularne i masovne kulture te čimbenici koji su utjecali na njihov ...

Demografski izazovi i rješenja na primjeru ... - Repozitorij UNIZD

This work analyzes the demographic situation of Zadar County and Šibenik-Knin ... Pošto je broj stanovnika svojevrsni jamac opstanka svake države, zanimalo me ... dok je u Šibensko-kninskoj županiji na isti dan iznosila 22,5% (HGK, 2017a, ...

poduzetnički projekt na primjeru turističkog kampa - Repozitorij ...

1 svi 2019 ... Kamp „Jasenovo“. KOMPARACIJA KONKURENCIJSKIH PREDNOSTI. Red. broj Područja komparacije (prednosti i slabosti). Konkurenti. 1. 2.

Goodreads i savjetovanje čitatelja na primjeru ... - Repozitorij UNIZD

2 lip 2019 ... iskoristiti prednosti ove stranice u vlastitom radu, poglavito što se tiče ... Čovjek zvan Ove je umirovljeni stari čangrizavac, koji je bijesan na sve ...

Hibridnost književnoumjetničkog stila na primjeru ... - FFOS-repozitorij

Književnoumjetnički stil – funkcija standarda, „sui generis“,. „nadstil“ili potkod? Za razumijevanje problematike poloţaja i pripadnosti knjiţevnoumjetniĉkoga stila ...

manifestacijski turizam na primjeru adventa u zagrebu - Repozitorij ...

Advent in the capital of the Republic of Croatia, Zagreb, contains many events that will satisfy the most demanding visitors' ... Ukupna potrošnja na Adventu u Zagrebu 2016. ... Program se odvijao svakodnevno u vrijeme adventa u vremenu od.

muzeji religijskih zajednica: na primjeru ... - Repozitorij FFZG-a

Povijest i smještaj Riznice u okviru Zagrebačke katedrale . ... https://mitropolija-zagrebacka.org/istorijat-mitropolije-zagrebacko-ljubljanske/?script=lat.

Elektroničko bankarstvo na primjeru Erste banke - Repozitorij ...

26 kol 2019 ... Matični broj studenta: 0081078460 ... ljubaznosti i savjetovanju koje mi je pružio za pisanje ovog završnog rada. ... Za provjeru potrošnje i mjesečnih računa ... Pregled stanja: računi, depoziti i oročenja, krediti, kreditne kartice, investicijski ... Kupnja GSM bonova (T-mobile, A1, Tele2, tomato i bonbon).

poduzetnički projekt na primjeru male pivovare - Repozitorij ...

Ključne riječi: poduzetnik, poduzetništvo, poduzetnički projekt, pivo, craft ... Definirani su marketing proizvoda, politika cijena te prodajni i distribucijski kanali.

Sustav proizvodnje Just in Time na primjeru ... - Repozitorij UNIZD

20 srp 2018 ... Izjava o akademskoj čestitosti. Ja, Maja Rukavina, ovime izjavljujem da je moj diplomski rad pod naslovom Sustav proizvodnje Just in Time na ...

multimodalne diskurzivne strategije na primjeru ... - Repozitorij UNIZD

složenije odnose moći koji su na snazi u društvu i uspostavlja uloge moći u određenim ... kliknu na opciju pretplati se, nego da kliknu na opciju glee (60).

poduzetnički projekt na primjeru ugostiteljskog objekta - Repozitorij ...

Rad je napisan kao primjer poduzetničkog projekta ugostiteljskog objekta. „Beer&Grill“. ... donošenje strateškog poslovnog plana poduzeća. Kada se ... ostvaruju 85% ukupnih prihoda i rashoda malog poduzetništva i zapošljavaju 70% svih.

društveno poduzetništvo na primjeru republike hrvatske - Repozitorij ...

26 sij 2017 ... tvrtke, projekti u partnerstvu s prevoditelj ima društvenog poduzetništva). Aktivnost 3.2. Poticanje projekata koji promiču cjeloživotno učenje ...

Žanr fantastične književnosti na primjeru Dom ... - FFOS-repozitorij

djedove„izmišljotine“ zapravo istina te da gospođica Peregrine, čudnovata djeca i čudovišta zaista postoje. Dakle, njegovo kolebanje i neodlučnost prestaje:.

Historiografska fikcija na primjeru romana Az ... - FFOS-repozitorij

Historiografska fikcija kao žanrovska odrednica romana Az.. ... Osim toga, potpuno značenje i konačni odgovori u romanu se ipak ne mogu konstruirati budući.

Dječja igra i rano učenje engleskog jezika - Repozitorij UNIZD

igra i rano učenje engleskog jezika rezultat mojega vlastitog rada, da se ... učimo jezik kako bismo ostvarili pragmatične ciljeve, na primjer radi bolje ... za početnike, Lahor : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 1 (5): 97-. 113.

Prednosti i nedostaci uzgoja aronije na primjeru ... - Repozitorij UNIZG

23 stu 2017 ... i vlažnom zemljom i dobro ju izgaziti kako bi se uspostavio kontakt između korijena i tla te se ... podignute sadnicama iz Rasadnika Milić.

Fatalna žena realizma na primjeru Flaubertove ... - FFOS-repozitorij

Stoga, crno-bijela karakterizacija nije najbolje rješenje ... su Stendhal (Henri Beyle) i njegova djela Crveno i crno te Parmski kartuzijanski samostan i. Honoré de ...

Fantastično na primjeru djela Alisa u zemlji čudesa - Repozitorij ...

djela “Alisa u Zemlji čudesa” koristi na način da gore navedeno autorsko djelo kao ... Podjela po tipu čudesnog: mitološka priča – junaci se javljaju kao likovi iz.

razvoj turističkog proizvoda na primjeru grada ogulina - Repozitorij ...

Pozor tiskan je oglas s pozivom na „prvi zagrebački zabavni povoz“ u Graz i Beč, ... Iako je Ogulin mali grad, bogat je kulturnom baštinom koja se kategorizira u ...

etika u marketingu na primjeru carlsberg croatia - Digitalni repozitorij ...

proizvod, uz prikupljene markice koje bi trebale značiti određeni popust, tako da u ovom slučaju imamo ... limenke Pan piva. Izvor: https://www.konzum.hr/klik/#!

mrežni marketing na primjeru poduzeća amway - Digitalni repozitorij ...

se direktna prodaja odnosi se na metodu distribucije, dok se multi-level marketing posebno odnosi na vrstu plana naknada u direktnoj prodaji. Članovi MLM ...

entrepreneurial learning učenje o preduzetništvu učenje za ...

24 tra 2012 ... Maja Kitić, Toni Miljak, Joško Lozić. Cjeloživotno obrazovanje s ciljem postizanja poslovnog napretka i stvaranja financijskih vrijednosti ...

marketing miks hotela na primjeru hotela jufenalm - Repozitorij ...

Tematika koju obuhvaća ovaj rad je marketinški miks hotela koji se primjenjuje na ... marketing miksom te se cijeli rad završava sa zaključkom te popisom ilustracija i ... poslovni ručkovi, seminari, rođendani, krizme, krstitke, pričesti, obljetnice, ...

marketing hotela na primjeru hotela „europa“ u karlovcu - Repozitorij ...

hotela politika distribucije, te važnost kanala distribucije koje koriste hoteli u svojoj ... Swot analiza se koristi kao metoda kojom se promatraju određeni vanjski i ...

Rano učenje stranih jezika obično podrazumijeva učenje tih jezika u ...

sadržaja, a s glazbenoga vrsta, opseg, tempo, ritam, tonalitet i ugoĎaj pjesama. Analizirane su ukupno. 35 pjesme. Nakon provedene analize mislimo da bi se ...

4.Ucenje

POTKREPLJENJE. • Pozitivno (draži koje dovode do prijatnih stanja organizma) – osnaživanje i učvršćivanje ponašanja koja vode do potkrepljenja. • Negativno ...

Šta je učenje?

Instrumentalno uslovljavanje. – Opservaciono uslovljavanje. • Učenje po modelu. – Učenje imitacijom. – Učenje identifikacijom. – Učenje učenjem uloga.

E-učenje

Merlin https://moodle.srce.hr/2018-2019/. • Dropbox https://www.dropbox.com/. • Office 365 https://www.office.com/. • Google Drive https://www.google.com/drive/.

Aktivno ucenje fin.qxd

Plakat sa tekstom “Molitve„, koja je moto ove situacije: “Boće, daj mi snage da izdrćim ono ăto ne mogu da promenim, hrabrosti da promenim ono ăto mogu i ...

Suradničko učenje

2015. izrada zajedničkih materijala za učenje matematike kroz igru. Zbirka nastavnih materijala u školskoj knjižnici. (radionica Nastavni materijali).

Matematika i e-ucenje

Program kolokvija, pa tako i sadrzaj ove knjige, sadrzi prezentacije us- ... nisu odabrali FOI zbog matematike, ipak jedan dio njih ima unutarnju moti- vaciju za ucenje ... Raspored prezentacija objavljuje se na sustavu za e-ucenje. U sklopu ...

Motivacija za učenje

19 ruj 2017 ... pojedinim aktivnostima jer u njima pronalaze interes, zabavne su i nude im izazove. 1.3.2. Ekstrinzična motivacija. Za odrţavanje i povećanje ...

Ucenje klinci.cdr

Brošura "Kako uspješno učiti?" priručnik za učenike za uspješnije učenje. Izdavač: Savjetovalište ''Luka Ritz''. Tisak i oblikovanje: B.T. Commerce. Naklada:.

UČENJE I PAMĆENJE

Pamćenje nije ekvivalent učenju, učenje prethodi pamćenju. ▻ Bihejvioristi izbegavali ovaj termin – suviše subjektivan. ▻ Sposobnost mozga da zadrži ...

učenje učenja

2.2 Metakognicija. Spoznaja znači stjecanje, obradu i prihvaćanje novih znanja i vještina. Metakognicija je proces razmišljanja višeg reda, svjesni smo procesa ...

Duboko učenje - Fer

Cijena treniranja jednostanog modela na Image-. Netu: GPU. TFLOPS novac vrijeme. GTX 1070. 6.5. 4000 kn. 52 h. GTX 1080 Ti. 11.3. 7000 kn. 31 h.

Materijali za učenje

konja koriste se za različite skupine korisnika (djecu i odrasle) s ciljem ... najpoznatija skupina su pervazivni razvojni ... Dalje niz unutrašnju stranu noge. 3.

Učenje uviđanjem

učenje. • Obično se pod učenjem misli na progresivnu promenu, ali mogu da se uče i pogrešni načini reagovanja. • Da li možemo da učimo ... Učenje po modelu ...

SUSTAV ZA E-UČENJE DEL

U akademskoj 2016./2017. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru pokrenut je sustav za ... 1 Merlin: Priručnik za studente, http://www.srce.unizg.hr ...

UČENJE I MOTIVACIJA

... i memorijskih procesa. UČENJE ZA TRANSFER – primena i generalizacija znanja ... U početku, motivacija je spoljašnja, a kasnije, postepeno, postaje ...

Iskustveno učenje

Iskustveno učenje (Service Learning) je metod u izvođenju nastave koji podrazumeva povezivanje nastavnog sadržaja sa društveno korisnim radom u zajednici.

Aktivno učenje

Projekt Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR). Aktivno učenje. Skup različitih aktivnosti kojima se nastava usmjerava na učenika.

Efikasno učenje

učiš napamet jer brineš da neceš dovoljno dobro naučiti. Na sledećim stranicama možeš da pronađeš smernice za efikasno učenje: Radne navike. Plan učenja.

Istraživačko učenje

bavanje istraživačkih vještina i strate- gija nije optimalna metoda učenja za većinu djece, već je potrebno izravno jačati metakognitivne vještine i zna- nja o cilju i ...