Formule - MiŠ — Matematika i Škola

su primjerice formule kojima se izračunavaju veli- čine geometrijskih objekata (opseg, visina, povr- šina, oplošje, obujam i dr.). Evo niza dobro pozna- tih formula ...

Formule - MiŠ — Matematika i Škola - Srodni dokumenti

Formule - MiŠ — Matematika i Škola

su primjerice formule kojima se izračunavaju veli- čine geometrijskih objekata (opseg, visina, povr- šina, oplošje, obujam i dr.). Evo niza dobro pozna- tih formula ...

FORMULE - MATEMATIKA I i II - FSB

FORMULE - MATEMATIKA I i II. Redovi ex = 1 x x2 ... Ako su k1 i k2 korijeni karakteristicne jednadžbe, onda je oblik opceg rješenja: yH = C1 ek1 x C2 ek2 ...

Matematika formule

MATEMATIKA osnovna razina. KNJIŽICA FORMULA. MAT B. Page 2. MAT T B. 2. 99. Matematika. Knjižica formula. F O R M U L E. • m n. m n. a a a . ⋅ =.

Matematika formule – B razina

MATEMATIKA osnovna razina. KNJIŽICA FORMULA. MAT B. Page 2. MAT T B. 2. 99. Matematika. Knjižica formula. F O R M U L E. • m n. m n. a a a . ⋅ =.

Matematika formule – A razina

MATEMATIKA viša razina. KNJIŽICA FORMULA. MAT A. Page 2. MAT T A. 2. 99. Matematika. Knjižica formula. F O R M U L E. • Kvadratna jednadžba: • Vièteove ...

Zašto je matematika mnogima bauk? - Matematika i škola

mučiti jer i najobičniji znanstveni kalkulator ima tipku nCr i ... k koji se čita n povrh k. Mate- matika učeniku može biti zamršena i zbog svih tih simbola, ali oni su ...

Zašto je matematika mnogima bauk? - MiŠ — Matematika i Škola

mučiti jer i najobičniji znanstveni kalkulator ima tipku nCr i ... k koji se čita n povrh k. Mate- matika učeniku može biti zamršena i zbog svih tih simbola, ali oni su ...

Zabavna matematika - MiŠ — Matematika i Škola - Element

U jednom se kutu slike vidi mljekarica kako mu- ze kravu, u drugom je mljekara u koju ona ima is- poručiti mlijeko. Valja primijetiti kako mlada žena sa svojim ...

Državna matura i matematika - MiŠ — Matematika i Škola

getika, informacijska tehnologija, konstrukcijsko strojarstvo, računovodstvo i financije, trgovinsko poslovanje) i Filozofski fakultet (samo za studij fi- lozofije i ...

Formule - geometrijski likovi - osnovna škola Trokuti Šesterokut Krug ...

Formule - geometrijski likovi - osnovna škola. 1. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Oznake: O – opseg,. P – površina,.

Formule - geometrijska tijela - osnovna škola Prizme Obla tijela

Oznake: V – volumen (obujam),. O – oplošje, v - visina tijela,. D – duljina prostorne dijagonale, d, d1, d2, ... - duljine plošnih dijagonala,. B - površina baze,.

Nastava - MiŠ — Matematika i Škola

c) Nacrtaj pripadni slikovni dijagram sa zaok- ruzenim podacima tako da sa slicicom prika- zeš 100 000 stanovnika. Primjer 4. Linijski dijagram. Pogledaj kako ...

Arhimedov palimpsest - MiŠ — Matematika i Škola

va djela Podrijetlo vrsta pa Einsteinova publikacija o specijalnoj relativnosti iz 1905. ... Tu je konačno i svojevrsna zagonetka, u. Johan Ludvig Heiberg (1854.

prošlom broju - MiŠ — Matematika i Škola

du kviza s pitanjima. Svaki kviz moze sadrzavati neogranicen broj pitanja, a postoje cetiri vrste pi- tanja. Multiple choice su pitanja s ponu-denim od- govorima.

Kolinearnost tocaka u rav - MiŠ — Matematika i Škola

Kolinearnost tocaka u rav- nini jedna je od onih tema u nas- tavi matematike u srednjoj školi koja se pojavljuje u nekoliko na- vrata u razlicitim programskim.

Kako je Arhimed - MiŠ — Matematika i Škola

računao površinu odsječka parabole. Ela Rac ... tila vičući “Heureka”), odredio težište tijela, unapri- jedio je ... izračunavanja površine kruga, odsječka parabole,.

Mandelbrotov skup - MiŠ — Matematika i Škola

Mandelbrotov skup. Dodatni sadrzˇaj uz nastavnu jedinicu. Kompleksna ravnina. Sˇ ime Sˇ uljic´, Pazin. “Nauk ciste matematike, u ob- licima u kojima se sada ...

Sˇkola u Japanu - MiŠ — Matematika i Škola

to su manje obrazovani ljudi, no svi su oni znali naizust na desetke japanskih haiku pjesama. Za razliku od toga, kad sam u Japanu posljednji put bio 1981.

Ocjenjivanje - Matematika i škola - Element

P. Osnovni elementi ocjenjivanja uenika u po- stupcima provjeravanja jesu: poznavanje i razumi- jevanje nastavnih sadržaja, usmeno i pismeno izra- žavanje ...

GeoGebra 3.0 (2) - MiŠ — Matematika i Škola - Element

area kosinus hiperbolni acosh( ) area sinus hiperbolni asinh( ) area tangens hiperbolni atanh( ) najvee cijelo manje od ili jednako floor( ) najmanje cijelo vee od ...

Definicija - MiŠ — Matematika i Škola - Element

Magicni kvadrat je kvadrat stranice n, po- dijeljen na n2 jedinicnih kvadrata, pri cemu su u kvadratima upisani prirodni brojevi od 1 do n2 ta- ko da je zbroj ...

Ocjenjivanje - MiŠ — Matematika i Škola - Element

P. Osnovni elementi ocjenjivanja uenika u po- stupcima provjeravanja jesu: poznavanje i razumi- jevanje nastavnih sadržaja, usmeno i pismeno izra- žavanje ...

Dedukcija - MiŠ — Matematika i Škola - Element

Dedukcija. Zdravko Kurnik, Zagreb. Među načinima zaključivanja i metodama znanstvene spoznaje posebno mjesto zauzimaju indukcija i njezina suprotnost ...

Kombinatorika - MiŠ — Matematika i Škola - Element

tavna cjelina Kombinatorika obraduje se 20 školskih sati u 4. ... to unesite rješenja navedenih zadataka. Ma- ... vedeni zadaci ne nalaze se u knjizi. J. Durovic, I.

Dedukcija - Matematika i škola - Element

Dedukcija. Zdravko Kurnik, Zagreb. Među načinima zaključivanja i metodama znanstvene spoznaje posebno mjesto zauzimaju indukcija i njezina suprotnost ...

Montessori iz prve ruke - MiŠ — Matematika i Škola

tički materijal, dajući djeci mogućnost učenja kroz ... Materijali. Montessori didaktički materijali izrađu- ju se od prirodnih materijala i u izvornom obliku.

Priprema nastavnika - MiŠ — Matematika i Škola - Element

Matematičko natjecanje Klokan bez granica 1999.–2004., HMD,. Zagreb, 2005. [18] Matematička natjecanja (knjižice za godišnje cikluse natjecanja),. Element i ...

Priprema nastavnika - Matematika i škola - Element

Matematičko natjecanje Klokan bez granica 1999.–2004., HMD,. Zagreb, 2005. [18] Matematička natjecanja (knjižice za godišnje cikluse natjecanja),. Element i ...

O napredovanju Mentori i savjetnici - MiŠ — Matematika i Škola

Cindric Ivan. Gim. M. A. Reljkovica, Vinkovci matematika profesor mentor. 17 1996. 3. 13. Nikolic Ljubo. Gim. ´Cire Gamulina, Split matematika profesor mentor.

Montessori iz prve ruke - Matematika i škola

tički materijal, dajući djeci mogućnost učenja kroz ... Materijali. Montessori didaktički materijali izrađu- ju se od prirodnih materijala i u izvornom obliku.

Festival matematike - MiŠ — Matematika i Škola - Element

(Centar izvrsnosti), Koprivnice, Slatine, Rijeke, Ča- bra, Kostrene, Slatine, Virovitice, Bršca te dvije eki- pe iz Slovačke. Zaključak ostavljam vama! No, kre-.

Problem dijeljenja nulom - Matematika i škola - Element

broj koji bi bio količnik pri dijeljenju nulom. Najkon- kretniji dokaz koji možemo dati učenicima u nižim. (ali i višim) razredima osnovne škole da se nulom ne dijeli ...

Porijeklo rijecˇi i nastava - Matematika i škola - Element

slovo imalo je svoje znacenje, a gimel je oznacavalo zivotinju devu, kamilu. Primijetimo da rijec kamila (camel) zaista dolazi i još uvijek slicno zvuci hebrejskoj ...

Neuspjeh ucˇ enika na inicijalnom testu - MiŠ — Matematika i Škola

ocekivati, inicijalni test moze nam posluzi- ti da vec na ... gore, jer smo jedna te ista škola od 1. – 8. razreda). Ako se vec tako dijelimo, zašto on- da da svatko od ...

Ekstrem kvadratne funkcije - Matematika i škola - Element

ucava ekstrem i tijek kvadratne funkcije. Do svojstva ekstrema ... terena bila maksimalna? Sl. 1. ... se zatim ocitava i najveca vrijednost funkcije. (površine).

Pregled obrazovnog sustava u Austriji - Matematika i škola

Dunja Baric´, Zagreb. Obrazovni sustav u Austriji jedan je od zanimljivijih u svijetu i pruza razlicite mo- gucnosti školovanja, kao i mogucnost zapos- lenja nakon ...

Metodika uvodenja novih pojmova - MiŠ — Matematika i Škola

zu, sintezu, apstrahiranje i poopcavanje. To znaci da pojam nakon pazljive analize nastaje apstrahiranjem svojstava objekata koji stvar- no postoje u svijetu oko ...

MATEMATIKA - Osnovna škola braće Radić Botinec

zbrajanje i oduzimanje brojeva do. 1000 . Ovladati postupkom pisanoga zbrajanja i oduzimanja brojeva do 1000. Ovladao je postupkom pisanoga zbrajanja i.

Pregled obrazovnog sustava u Austriji - MiŠ — Matematika i Škola

Dunja Baric´, Zagreb. Obrazovni sustav u Austriji jedan je od zanimljivijih u svijetu i pruza razlicite mo- gucnosti školovanja, kao i mogucnost zapos- lenja nakon ...

Prilog iz Agencije za odgoj i obrazovanje - MiŠ — Matematika i Škola

OŠ “Petar Preradović”, Zadar. Karmela Šimunov. 29. Ivan Ivica. OŠ Bogumila Tonija, Samobor. Ivana Matić. 30. Marija Vuletić. OŠ Majstora Radovana, Trogir.

Porijeklo rijecˇi i nastava - MiŠ — Matematika i Škola - Element

slovo imalo je svoje znacenje, a gimel je oznacavalo zivotinju devu, kamilu. Primijetimo da rijec kamila (camel) zaista dolazi i još uvijek slicno zvuci hebrejskoj ...

Neuspjeh ucˇ enika na inicijalnom testu - Matematika i škola

Na mailing listi nastavnika matematike medu clanovima se poveo zanimljiv razgo- ... razreda to ne zna i da sigurno nece sami od ... ispita!!! Mislim da inicijalni test nije nikakvo mjerilo znanja jer se ucenici ne ... mom nacinu rada i ocekivanjima te o nedos- tatku ucenickog znanja, nešto poput uvodnog sata za ucenike. 6.

Do vjerojatnosti preko skupova - MiŠ — Matematika i Škola - Element

nikada ne sretnu s osnovama teorije vjerojatnosti ... cjeline Kombinatorika i Vjerojatnost stavljene su ... zadaci jer nema puno racuna, formula i matema-.

Problem dijeljenja nulom - MiŠ — Matematika i Škola - Element

matematika u razrednoj nastavi broj 49 / godina 10. / 2009. Uvod. Gradivo matematike petog razreda osnovne škole najvećim dijelom odnosi se na ponavljanje ...

Ekstrem kvadratne funkcije - MiŠ — Matematika i Škola - Element

do opcenito zadane funkcije f (x) = ax2 bx c. Dokazuje se da se tjeme parabole nalazi u tocki: što se i uocava kroz mno- ge primjere crtanja parabola.

Zavrsˇni ispit na kraju osnovne sˇkole - MiŠ — Matematika i Škola

Matematika na maloj maturi ... nih ispita znanja u V. razredu osnovne škole i I. razredu srednje škole. Osnovna škola je analizu inicijalnih ispita V. razreda demon- ... ZAVRSˇNOG ISPITA NA KRAJU OSNOVNE SˇKOLE. 1. Izracunaj: a) 2. 3 ;5;.

nastavni predmet: matematika 3 - Gimnazija i strukovna škola Jurja ...

ZADACI ZA VJEŽBU: 1. Riješi eksponencijalne jednadžbe: a). 2x. 2. 1. 2x. 2. 1. 8. 4. . −. . −. = b) ( ). 9. 16. 75,0 x2 = 2. Riješi eksponencijalne jednadžbe: a). 3x.

Pierre Gustave Lejeune Dirichlet i njegov princip - Matematika i škola

Dirichletov dokaz teorema veoma je slozen i zas- niva se na ... princip danas naziva — Dirichletov princip. Dirichletov princip moze se formulirati na ra-.

nova-skola-kontrolne-vezbe-2-srpski-jezik-matematika-svet-oko-nas

KONTROLNE [email protected] ZA 2. RAZRED. SRPSKI JEZIK. MATEMATIKA. SVET OKO NAS. Prvo izdawe. 2009. godina. Autorski tim NOVE [KOLE: Milica ]uk.

Matematika 1 Matematika 2 Matematika 3E, 3R Vjerojatnost ... - FER-a

U pojačalu sa slike zadano je: RC = 1 k i RE = 1 k . Tranzistor radi u normalnom aktivnom području i u statičkoj radnoj točki ulazni dinamički otpor je rbe = 1 k .

Formule ZI

MATEMATIKA formule – viša razina. Derivacija umnoška: (f.g)' = f'-8 f.g'. Derivacija kvocijenta: Ig-. Derivacija kompozicije: (f o g)'(x) = f'(g(x)) · g'(x). 1 logax = 100 ...

FORMULE

FORMULE. ALGEBARSKI IZRAZI. (a 소 b)2 = a2 소 2ab b2. (a 소 b)3 = a3 소 3a2b 3ab2 소 b3 a2 - b2 = (a - b)(a b) a3 소 b3 = (a 소 b)(a2 干 ab b2).

moja matematika 1 moja najdraža matematika 1 - Alka script

Udžbenički komplet MOJA MATEMATIKA 1 za nastavu Matematike u prvome razredu ... razred... ISHODI PREDMETA. • A. 1. 1 OPISUJE I PRIKAZUJE KOLIČINE ...

STATISTIKA - FORMULE

INDEKSI. Bazni indeksi: Bi = yi ... Neponderisani kvantitativni grupni indeks: IQ = ∑ Q1. ∑ Q0. · 100. Kvantitativni indeks sa baznom ponderacijom: 0IQ = ∑ Q1 · ...

Formule za KIDM - 3. dio

Funkcija izvodnica tog niza je red potencija. A(x) = ∞. ∑ ... Dvije funkcije izvodnice A(x) i B(x) za nizove (an)n≥0 i (bn)n≥0 su jednake ako ai = bi, ∀i ∈ N0. 2.

MAT-B-formule - NCVVO

MAT T B. 1. 12. MATEMATIKA osnovna razina. KNJIŽICA FORMULA. MAT B. Page 2. MAT T B. 2. 99. Matematika. Knjižica formula. F O R M U L E. • m n. m n.

FORMULE: Analiza 1

FORMULE: Analiza 1. Tablica izvoda. Tablica integrala kdx = kx C xn 1. = 1. C, (n = -1) d' = 0, c = const. (ra)' = axa-1, (a 0). (sin x)' = cos x. (cos x)' = – sin x.

formule DMFA

···. P = UI = RI2 = U2. R. ; Ae = Pt = Ue. ¯. P = UefIef; Uef = 1. √. 2. U0; Ief = 1. √. 2. I0 c⃝ 2014 DMFA Slovenije, Komisija za popularizacijo fizike v srednji šoli ...

Formule za 2. kolokvij

DVOSTRUKI INTEGRAL. Polarne koordinate: ∫∫. S ... racunanje površine likova a) pravokutne koordinate. P = ... Sferne koordinate: ∫∫∫. Ω f(x, y, z)dxdydz =.

35. Vijetove formule ( ) ( )

Vijetove formule. Rešenja kvadratne jednačine izražavaju se pomoću njenih koeficijenata, te se i veze izmeu samih rešenja mogu izraziti preko tih koeficijenata.