basna u hrvatskoj dječjoj književnosti - Repozitorij UNIPU

npr. lav je hrabri vladar, zec je plašljiv i naivan, mrav je marljiv, lisica je mudra i ... mačak basna je u kojoj mačak poziva mišića na igru, što miš odbija jer se boji ...

basna u hrvatskoj dječjoj književnosti - Repozitorij UNIPU - Srodni dokumenti

basna u hrvatskoj dječjoj književnosti - Repozitorij UNIPU

npr. lav je hrabri vladar, zec je plašljiv i naivan, mrav je marljiv, lisica je mudra i ... mačak basna je u kojoj mačak poziva mišića na igru, što miš odbija jer se boji ...

BASNA U HRVATSKOJ DJEČJOJ KNJIŽEVNOSTI

Sadržaj. 1. UVOD . ... basni po uzoru na Ezopa i Fedra a to je pjesma u kojoj pripovijeda kako je pastir zimi doveo kući „divjega človjeka“, zatim ... Ti prozni tekstovi su kratki i jedinstveni u nejedinstvenosti (Crnković, Težak,. 2002:230-237).

Simbolika broja tri u dječjoj književnosti - Repozitorij UNIPU

značenje broja tri u svim aspektima ţivota i gdje ga i zašto koristimo. ... su odrediti prirodu, ulogu i značenje brojeva i na taj način su utjecali na razvoj simbolike.

josip kozarac u hrvatskoj dječjoj književnosti - Srce

pohodu, Slavonska šuma, u crtici Priegor i kao posebna cjelina. Priče djeda Nike. (Hranjec 2009: 353). Dakle, razmatramo obimom neveliko djelo koje ne ...

lik učitelja u suvremenoj dječjoj književnosti - FOOZOS Repozitorij

Tema diplomskog rada je Lik učitelja u suvremenoj dječjoj književnosti. Učitelj ima važnu ulogu u ... Nekonvencionalne obiteljske odnose i problematiku obitelji pronalazimo i u romanu Mrvice iz dnevnog boravka (1995.) čime se pokazuje da ...

likovi životinja u dječjoj književnosti o ratu - FOOZOS Repozitorij

Analizirani su romani Pirgo Anđelke Martić, Bijeg u košari. Maje Gluščević, Alfi se vraća kući Josipa Laće i Kučak s Prevlake Stijepe Mijovića Kočana.

judita u hrvatskoj književnosti - FFOS-repozitorij

posebnim osvrtom na ep Judita Marka Marulića te dramske obrade Judite, ... http://biblija.ks.hr/knjiga.aspx?g=18 (posljednji put posjećeno 18. siječnja 2019.).

slika turaka u ranonovovjekovnoj hrvatskoj književnosti - Repozitorij ...

18 pro 2015 ... Pavao Ritter Vitezović: Odiljenje sigetsko. ... dok Trublja slovinska Vladislava Menčetića i Odiljenje sigetsko Pavla Rittera Vitezovića.

Secesija i Moderna u hrvatskoj književnosti ... - FFOS-repozitorij

Vojnovićev verizam i Gjalskijev artizam. U ovom ćemo poglavlju, na isti način kao u prethodnom, usporedno analizirati dramski i epski, kraći prozni predložak.

Žanrovi u dječjoj književnosti - UniZd

18 stu 2013 ... Pismeni ispit obuhvaća provjeru znanja iz područja ... vrste dječje književnosti: slikovnica, dječja priča (bajka, ... Karel Čapek, Poštarska bajka.

poduzetnička infrastruktura u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

12 ruj 2017 ... Hrvatskoj koristi na način da gore navedeno autorsko djelo, kao ... ostvarene prihode po zaposlenom, daje se zaključiti kako je veća ... Grad Poreč, Grad Pula, Grad Rovinj, Grad Umag i Grad Vodnjan ... Zakoni po abecedi.

monetarni agregati u republici hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

iskorištavanja, da moj završni rad pod nazivom MONETARNI AGREGATI U RH koristi na način da gore navedeno autorsko djelo, kao cjeloviti tekst trajno objavi ...

obilježja razvoja klastera u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

25 svi 2017 ... ITC (Industrijsko-tokarski centar) Varaždin, Požegaj iz Velikog ... poslovnih partnera koji neće narušiti, kao prvo imidž klastera mego će se ...

kamping turizam u republici hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

13 ožu 2019 ... prava iskorištavanja, da moj diplomski rad pod nazivom „KAMPING TURIZAM U. REPUBLICI HRVATSKOJ“ koristi na način da gore navedeno ...

fiskalizacija u republici hrvatskoj - Repozitorij UNIPU - Sveučilište ...

Ja, dolje potpisani Katarina Kožul, kandidat za prvostupnika ... Gotovinom se, u okviru postupka fiskalizacije, smatra plaćanje novčanicama ... Primjer internog akta ... obveznici, unaprjeđuje se bezgotovinsko plaćanje i usklađuje se s normama.

zaštita potrošača usluga u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

19 lis 2016 ... PRIMJERI RJEŠAVANJA REKLAMACIJA POTROŠAČA ... Dobar primjer moći potrošača kojim je izvršen utjecaj na ... Prigovor na račun.

analiza demografskih kretanja u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

Projekcija stanovništva za razdoblje od 2011. do 2051. godine ..................... 39. 5.2. Projekcija ... izuzetno promjene u prirodnom kretanju stanovništva, već tu spada i dobno-spolna struktura kao i ... godine poprima oblika naopake piramide.

stambene štedionice u republici hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

Stambena štednja u smislu Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju ... koje imaju odobrenje za rad u Hrvatskoj su HPB stambena štedionica d.d., PBZ.

razvoj zdravstvenog turizma u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

12 kol 2016 ... prava iskorištavanja, da moj diplomski rad pod nazivom Razvoj ... Zdravstveni turizam predstavlja složeni turistički proizvod koji bilježi godišnji.

problem nezaposlenosti u republici hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

5. 2.1.1. Frikcijska nezaposlenost. Frikcijska vrsta predstavlja jedan od tri načina na koji osoba može biti nezaposlena. Ona je neizbježna te se pojavljuje u svim ...

Stanje i trend siromaštva u Republici Hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. Emanuel Peruško. Stanje i trend siromaštva u Republici Hrvatskoj. Završni rad.

analiza stope inflacije u republici hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

7 ruj 2019 ... 3.1. Vrste inflacije. Uzimajući u obzir različite kriterije, inflaciju moţemo podijeliti na više vrsta. Inflacija prema njenom intenzitetu, prema njenim ...

izazovi razvoja suvremenog turizma u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma. «Dr. Mijo Mirković». Dean Križanić. IZAZOVI RAZVOJA SUVREMENOG TURIZMA U HRVATSKOJ.

razvoj ekološke poljoprivrede u republici hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

prava iskorištavanja, da moj Završni rad pod nazivom “RAZVOJ EKOLOŠKE. POLJOPRIVREDE U REPUBLICI HRVATSKOJ” koristi na način da gore navedeno.

arheološki turizam u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja ...

turizam u Hrvatskoj s naglaskom na Istarsku županiju. ... turizam, vjerski turizam, manifestacijski turizam, robinsonski turizam i gastronomski turizam.˝2. Izlaganje ...

ana katić zadrugarstvo u hrvatskoj, izazovi i prilike - Repozitorij UNIPU

Povijest poljoprivrednog zadrugarstva u Republici Hrvatskoj . ... Zadružni sustav u odabranim članicama EU . ... Blagajnica uzajamne vjeresije u Korčuli. ... Vinkovcima te su preko njih plasirali vlastiti proizvod na tržište RH (Konzum). U 2017.

elementi slavenske mitologije u suvremenoj hrvatskoj dječjoj ...

tekstu. Šestinski kišobran Nade Iveljić obiluje motivima iz usmene predaje, a slavensku ... Tipografija d.d.. • Online list za vanjsku politiku i ekonomiju na adresi.

Anksiozni poremećaji u dječjoj dobi - Dr Med | Repozitorij ...

traumatskog iskustva dolazi do vezivanja straha i anksioznosti na prethodno neutralne stimulanse ... Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Kukuljevićeva 11,.

primjena antiseptika u dječjoj stomatologiji - Repozitorij ...

7 ruj 2016 ... Udio alkohola u pojedinim Listerine® tekućinama za ispiranje usne šupljine. ... Negativne su strane ovog materijala visoka cijena te moguća ...

8Ženski lik u hrvatskoj književnosti

Ženski lik u hrvatskoj postmodernoj književnosti; I. Vrkljan: Svila, škare, Marina ili o biografiji, L. Kaštelan: Adagio, J. Matanović: Zašto sam vam lagala (5 sati).

Bog u novijoj hrvatskoj književnosti

ćaju i druga religiozna gledišta: skepticizam i agnosticizam, sum- nja i(li) ... Hrvatska je moderna stoga, ponirući u kompleksnu sloje- vitost religioznog fenomena ...

Iznenadna srčana smrt u dječjoj dobi - Dr Med | Repozitorij ...

ISZ. - iznenadni srčani zastoj (eng. sudden cardiac arrest, SCA). KB. - Kawasakijeva bolest (eng. Kawasaki disease, KD). KPR. - kardiopulmonalna resuscitacija.

hematurija i proteinurija u dječjoj dobi - Repozitorij MEFOS

može biti vidljivo crven (makrohematurija), iako hematurija može biti i nevidljiva oku, pa se nađe tek prilikom pregleda urina (mikrohematurija). Više tvari mogu ...

Stome probavnog trakta u dječjoj kirurgiji - Dr Med | Repozitorij ...

kirurgije. Operacije kreiranja gastrointestinalnih stoma izvode se zbog nekoliko ... kod djece je ona obično privremena i koristi se u vremenu od par mjeseci ili.

Anomalije i bolesti testisa u dječjoj dobi - Dr Med | Repozitorij ...

Ključne riječi: akutni skrotum, torzija testisa, tumori testisa, dječja kirurgija ... apendiksa, orhitis, hernija ili hidrokela, vaskulitis, piokela, traume, tumori, varikokela ...

maskerata u hrvatskoj književnosti - darhiv

„Ako nam kulturalni studiji govore da značenje književnoga teksta moramo ... u nekim zemljama, dobili status prosjaka, lutalica, nomada i vagabunda svake.

POSTMODERNIZAM U HRVATSKOJ SUVREMENOJ KNJIŽEVNOSTI

KLJUČNE RIJEČI: Postmodernizam, hrvatska suvremena književnost, marksistička kritika, poststrukturalizam, „Putovanje u srce hrvatskog sna“, tijelo, identitet, ...

PETNAESTO STOLJECE U HRVATSKOJ KNJIZEVNOSTI

Rafo BogiSic. 1. Petnaesto stoljece u hrvatskoj knjizevnosti predstavlja jedno sasvim ... tipa, novih tema i ideja, novog zivotnog koncepta: knjizevnost renesanse.

RAZDOBLJE ROMANTIZMA U HRVATSKOJ KNJIZEVNOSTI

sve sto prethodi romantizmu nakon srednjeg vijek<1) i romantizam, koji da jos uvijek traje, varirajuci svoje pojavne oblike i pravce kroz 19. i 20. stoljece. Zbog.

MASKERATA U HRVATSKOJ RENESANSNOJ KNJIŽEVNOSTI

25 ožu 2014 ... kojih je najpoznatiji Ranjinin zbornik. 32 Usp. Bogdan 2008: 637. U odnosu na prethodna izdanja Držićevih djela u ovome iz 1965. godine ...

mariološki sadržaji u hrvatskoj književnosti

pjesmama Zdravo budi Marijo, O Marija, Božja mati, U se vrime godišća i Šibenska molitva. Drugi pravac obilježava hrvatsku marijansku umjetničku poeziju i ...

Iz povijesti dječje književnosti u Hrvatskoj

najpopularnija dječja knjiga u idućih sto godina. ... hrvatska dječja književnost. ... neprijeporno jedan od najomiljenijih romana hrvatske dječje književnosti. Po.

Programi i manifesti u hrvatskoj književnosti

Antun Gustav Matoš: Književnost i književnici. 187 ... Antun Branko šimić: Namjesto svih programa. 245. Miroslav ... Odatle neizmjerna važnost biografija, aneg·.

renesansa u svjetskoj i hrvatskoj književnosti

Doba humanizma i renesanse jedno je od obilježja koje označavaju prelaz iz srednjeg u novi vijek. Na tim novim shvatanjima i osjećanjima razvila se sva.

epilepsije i epileptički sindromi u dječjoj dobi - Repozitorij MEFOS

mioklonična encefalopatija; Sindrom Ohtahara. 2. Dojenačka dob: Benigni infantilni napadaji; Westov sindrom; Dravetin sindrom;. Mioklonična epilepsija ...

osobitosti bolesti štitnjače u dječjoj dobi - Repozitorij MEFOS

Jednostavna koloidna struma. Jednostavna koloidna struma nastaje zbog kompenzatorne stimulacije štitne ţlijezde. TSH-om, a djeca su uglavnom eutiroidna (1) ...

LJUBAV KAO KNJIŽEVNA TEMA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI ...

Tema ovog završnog rada je ljubav kao motiv u hrvatskoj književnosti realizma na izabranim primjerima. Hrvatski realizam kao književna epoha javlja se u ...

predodžba o obitelji u hrvatskoj književnosti 16. i 17. stoljeća

usredotočiti na analizu nekoliko odabranih književnih opusa (Marin Držić, Mavro. Vetranović, Nikola Nalješković i Ivan Gundulić), odnosno, nekoliko odabranih.

maskerata u hrvatskoj književnosti - Faculty of Humanities and ...

„Ako nam kulturalni studiji govore da značenje književnoga teksta moramo ... u nekim zemljama, dobili status prosjaka, lutalica, nomada i vagabunda svake.

maskerata u hrvatskoj renesansnoj književnosti - darhiv

25 ožu 2014 ... kojih je najpoznatiji Ranjinin zbornik. 32 Usp. Bogdan 2008: 637. U odnosu na prethodna izdanja Držićevih djela u ovome iz 1965. godine ...

Odraz indijske kulture u hrvatskoj književnosti

U prijevodu Vesne Krmpotić izlaze i Pjesme darovnice92 bengalskog pjesnika Tagorea i poznata Kamasutra.93 Kamasutra, što znači "Knjiga želje", napisana je ...

rijetke bolesti i genetičke promjene u dječjoj dobi - Repozitorij MEFOS

Genopatije su nasljedne bolesti u kojima su broj i morfološka struktura kromosoma normalni, a bolest potječe od promjene, tj. mutacije jednog ili više gena.

osobitosti kliničke slike migrene u dječjoj dobi - Repozitorij MEFOS

Migrena je ponavljajuća glavobolja koja se očituje pulsirajućom boli. ... CT/MR potrebne su samo ako glavobolja traje više od 12 sati, uz pojavu žarišnih simptoma i ... ženskog spola javljaju se češće u danima neposredno prije ili tijekom ...

mjesto epike u hrvatskoj renesansnoj književnosti u dubrovniku

27 stu 2006 ... pomoći procjeni doprinosa hrvatske književne renesanse u ... književna vrsta odnosno hrvatska renesansna književnost u cjelini obavljala.

Kultura i civilizacija Indije u hrvatskoj književnosti od 13. stoljeća do ...

U prijevodu Vesne Krmpotić izlaze i Pjesme darovnice92 bengalskog pjesnika Tagorea i poznata Kamasutra.93 Kamasutra, što znači "Knjiga želje", napisana je ...

antonimi u hrvatskoj književnosti na primjeru pripovijedaka antuna ...

jednu od triju različitih vrsta značenjskih opreka, uz komplementarnost i konverziju (Šarić. 2007: 192). 4. KNJIŽEVNIK ANTUN GUSTAV MATOŠ. Antun Gustav ...

Petzoldovi modeli fantazmatskoga u hrvatskoj književnosti moderniteta

Modernitet je razdoblje u hrvatskoj književnosti koje obuhvaća vrijeme od 1914. do 1968. ... ipak moguće; drugo obuhvaća karakteristike znanstvene fantastike.

fantastika u hrvatskoj književnosti u kontekstu književne periodizacije

povijesti književnosti nikada nisu bili glatki i nijedno razdoblje nije završilo jednom godinom te se s idućom pojavilo drugo razdoblje kao što je običaj učiti u ...

ambivalentna slika žene u hrvatskoj književnosti 17. stoljeća

8 svi 2015 ... U nas je najvažniji autor melodrama Junije Palmotić, a motivi su u njima klasični, renesansni i domaći.1 U navedenim je djelima riječ o ženskim ...

Socijalistički realizam u hrvatskoj i ruskoj književnosti - darhiv

Zbog slabe ukorijenjenosti socijalističkog realizma u književnosti te nedostatka ... Promjene u europskoj kulturnoj politici početkom dvadesetog stoljeća.