La Fontaineove basne u metodičkom kontekstu - FFOS-repozitorij

13 lip 2014 ... Ključne riječi: basna, Jean de La Fontaine, metodički pristup, čitanka, ... svakako Lav i miš, Magarac, pijetao i lav te Dvije žabe i mnoge druge.

La Fontaineove basne u metodičkom kontekstu - FFOS-repozitorij - Srodni dokumenti

La Fontaineove basne u metodičkom kontekstu - FFOS-repozitorij

13 lip 2014 ... Ključne riječi: basna, Jean de La Fontaine, metodički pristup, čitanka, ... svakako Lav i miš, Magarac, pijetao i lav te Dvije žabe i mnoge druge.

Književnost egzistencijalizma u metodičkom ... - FFOS-repozitorij

U svojem najpoznatijem djelu, romanu Stranac, Camus osuĎuje tadašnje pravosuĎe te ... Autori Jean-Paul Sartre i Albert Camus obraĎuju se u sklopu kasnoga ...

Pavlimir u kontekstu baroknih žanrova - FFOS-repozitorij

Domaći koncept hrvatskog slavizma u XVII. stoljeću najbolje se i najjasnije očituje i prepoznaje u pjesnika kao što su Vladislav Menčetić, Junije Palmotić i Juraj.

ŽENE PAMETNE - u kontekstu dubrovačkih ... - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: frančezarija, 18. stoljeće, žene, udaja, komedija ... Ipak, dubrovačke stare navike i običaji bili su još jaki (Harris, 2006: 371) kad se radilo o ženidbi, ...

Radno pamćenje u školskom kontekstu - FFOS-repozitorij

Radno pamćenje odnosi se na mentalni radni prostor koji služi za aktivno zadržavanje i manipuliranje informacija kako bi se uspješno izvodili složeni kognitivni ...

Hasanaginica Milana Ogrizovića u kontekstu ... - FFOS-repozitorij

autor je osigurao unoseći sevdah i ostale osobitosti koje dramski tekst bitno razlikuju od predloška narodne pjesme te time ujedno potvrđuju autohtonost, ...

ezopove basne - Repozitorij

„Škrtac prodade kuću, njive i sve što je imao, samo da dobije što više novaca. ... Hrast i trska, Žaba i vol, Tračak, Škrtac, Starac i smrt te Dosjetljiva lisica.

ezopove basne - Repozitorij UNIOS

„Škrtac prodade kuću, njive i sve što je imao, samo da dobije što više novaca. ... Hrast i trska, Žaba i vol, Tračak, Škrtac, Starac i smrt te Dosjetljiva lisica.

nacionalni festivali u kontekstu kulturnog ... - Repozitorij UNIZG

službi kulturne politike, osobito Dubrovačke ljetne igre i Pulski filmski festival te su ... Pojmovi koji se najčešće vežu uz povijest festivala su svečenost (lat.

baletni libreto u kontekstu dječje književnosti - Repozitorij ...

Etimološki, balet potječe od talijanske riječi ballo, koja znači ples općenito. Već od početka ... Osim Šećerne vile koja dočekuje Klaru, da je dobrodošla dokazuje ...

Globalni gradovi u lokalnom kontekstu - FPZG repozitorij

1 stu 2015 ... postindustrijska, reurbanizacija ili gentrifikacija. Istraživanje je pokazalo da je prostorno-vremensko sažimanje ključni trenutak transformacije ...

Izgradnja dubrovačke katedrale u kontekstu ... - Repozitorij UNIZD

7 ruj 2016 ... jedinstven primjer u nacionalnoj arhitekturi baroka. Ovaj je rad ... istraživanjima sudjelovao na izdanju Barok u Hrvatskoj koje sukladno naslovu.

Bankarski rizici u kontekstu poslovanja banaka ... - Repozitorij UNIZD

29 lip 2016 ... okarakterizirati kao idiosinkratski rizik jer su isti proizašli iz lošeg upravljanja specifičnom bankarskom institucijom. Najčešće navođeni ...

ANA KARENJINA I EMMA BOVARY U METODIČKOM ZRCALU

28 stu 2014 ... Ključne riječi: Ana Karenjina, dramafizacija, Emma Bovary, književni likovi, komparafivna interpretacija, metodićki pristupi, nastavne metode. 1.

mjerenje motoričkih sposobnosti u metodičkom ... - HRKS

Tablica 1. Primjer standardizacije rezultata rang liste za prve tri učenice sedmog razreda. Rang. Prosječna: T-vrijednost. Z-vrijednost. Prezime, ime,. Razredni.

Ezop Basne

Svađa bikova i lav _ ... Da razmaženi gradski miš ne opazi njegovu sirotinju, ... Lav joj obeća, da će prema njoj imati smilovanja, a lisica na to odvede magarca k ...

EZOPOVE BASNE

4.2 Basna „Čovjek i jarebica“ . ... 4.5 Basna „Zlatna jaja u kokoši“. ... Ezopovim smatraju se: Lav i miš, Lisica i lav, Dva psa, Magarac, Pijetao i lav, Konj i magarac ...

dramski postupci u metodičkom oblikovanju nastave ... - darhiv

Raspored pojmova iz dramske književnosti i scenske umjetnosti od 1. do 8. ... Epske i dramske vrste imaju u svojoj osnovici fabulu ili ono što je svojstveno.

dramski postupci u metodičkom oblikovanju nastave hrvatskoga ...

1) Drama omogućuje uporabu prirodnog, razgovornog jezika u smislenom ... U užem smislu, naročito u anglosaksonskim zemljama, gdje se dramski odgoj ...

Basne kao izvorište frazema

Frazemi vaditi kestene (kestenje) iz vatre, kititi se tuđim perjem i loviti u ... te donose moralne pouke. Frazemi motivirani basnama i životinjskim likovima iz basni uglavnom pripadaju animalističkoj frazeologiji čak i kad ne sadržavaju nijednu.

Básně Vincencia Zahradníka - jstor

F. Cáda. Básně Vincencia Zahradníka. 421. Básně Vincencia Zahradníka. Napsal František Čáda. Před nedávnem vydal prof. Ferdinand Strejček bájky a básně ...

OBAVEZNA LEKTIRA 1. Ezop, Basne

Johann W. Goethe, Patnje mladog Werthera. IZBORNA LEKTIRA. 1.Pjesnička zbirka po izboru: Matoš, Cesarid, Nazor, Pupačid, Šop. 2. Homer, Ilijada (I., VI., ...

Diplomski rad - FFOS-repozitorij

Anglo- burski rat. S otkrićem zlata u Transvaalu, a naročio u Johanneseburgu, Afrikaneri (Buri) postali su ozbiljno zabrinuti. U načelu, nisu oni imali mnogo protiv ...

Bata - FFOS-repozitorij

Stanje obrta i trgovine između dvaju svjetskih ratova u Vukovaru .................. 12 ... uglavnom pripada zavičajnoj povijesti Vukovara, dok se primarni izvori, glasila Borovo i. Sremske ... Zagreb je kao glavni grad Hrvatske imao status trgovačkog,.

Pompeji - FFOS-repozitorij

Plinije Mlađi se nalazio zajedno s. Plinijem Starijim, koji je u to doba bio zapovjednik rimske flote, u Misenumu, devetnaest milja sjeverozapadno od Napuljskog ...

Hamurabi - FFOS-repozitorij

20 lip 2018 ... stigla kao ratni plijen početkom 12. stoljeća pr. ... Ključne riječi: Hamurabi, Babilon, Babilonska država, Zakonik, Mezopotamija ... ploča. Ipak se princip odmazde pojavljuje kao ublažavanje kazne s obzirom na običaj osvete,.

Protureformacija - FFOS-repozitorij

crkvi zabilježen je nakon što je Martin Luther 31. listopada 1517. na vrata dvorske crkve u. Wittenbergu ... VJERSKI RATOVI I KONAČNI CRKVENI RASKOL.

Holokaust - FFOS-repozitorij

a arijevska rasa ideal toga novog svijeta. Kako bi se taj cilj dostigao, u sljedećih je nekoliko godina sagrađen velik broj koncentracijskih logora u kojima su ljudi, ...

Vijetnamski rat - FFOS-repozitorij

Dok je Vijetnamska oslobodilačka vojska razoružavala jedinice japanske ... a djelomično zbog neuspjeha direktne vojne intervencije u Zaljevu svinja na Kubi.

Shizofrenija - FFOS-repozitorij

Simptomi shizofrenije dijele se na pozitivne (sumanute ideje, halucinacije, smeteni govor) i negativne. (osjećajna otupjelost, avolicija, alogija i anhedonija).

fluminensia - FFOS-repozitorij

tri skupine (Filipović 1986: 141): glagoli svršenog vida, glagoli nesvršenog vida te dvovidni glagoli. U svjetlu navedene podjele promotrit će se i glagoli.

Romantizam - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: romantizam, modernizam, Kamov, roman, Isušena kaljuža ... 7 Preuzeto iz: Marijan Bobinac: Uvod u romantizam, str. 288. Zagreb, 2012.

Ramzes II. - FFOS-repozitorij

Nakon bitke kod Kadeša (1286. pr. Kr.) koja se vodila u ... te o vojsci. Ključne riječi : Ramzes II. , Ramesejon , Luxor , Abu Simbel , Nefertari , bitka kod Kadeša ...

vikinzi - FFOS-repozitorij

bi se vrlo lako pretvorilo u pljačku, a vikinški su ratnici pokretali napade i na sam ... Najpoznatiji pronađeni vikinški brod zove se Oseberg, datira negdje između ...

Elektra - FFOS-repozitorij

ţivotu i djelu Dominka Zlatarića, autoru tragedije ''Elektra'', ali i poznatom ... Uz svjetski poznate talijanske (Dante, Petrarca) i antičke (Ovidije, Vergilije, Sofoklo).

Logos - FFOS-repozitorij

Logos i značenje prije/za vrijeme Heraklita . ... preegzistencije i utjelovljenja. Ključne riječi: Logos, Heraklit, kršćanstvo, Origen, Augustin, Mudrost, Sin Božji ...

Seminar, 2 - FFOS-repozitorij

znanja, moderna tehnologija omoguće sve popularnije on-line učenje, e – učenje te ... učenike je zaintrigirala glazba na početku sata, Hrvatski kraljevi: buđenje ... korisno što se dokumentarno – igrana serija, koja je na nastavi prikazana kroz ...

Bez trećega - FFOS-repozitorij

U ovome radu pristupa se romanu Giga Barićeva i drami Bez trećega Milana Begovića kao studiji ljubomore. Nadalje, u uvodnom se dijelu rada kreće od teze ...

Preuzmi PDF 888.88 KB - FFOS-repozitorij

1 Gordan Nuhanović rođen je 1968. godine u Vinkovcima. ... natuknica: Gordan Nuhanović, URL: https://elektronickeknjige.com/autor/nuhanovic-gordan/.

Preuzmi PDF 721.97 KB - FFOS-repozitorij

grijeha. To mišljenje zastupali su i hrvatski renesansni satiričari pa se tako motiv grijeha pohlepe može pronaći kod ... dinar je gospodar svakojzi ljepoti, žena će ...

Mnemotehnike - FFOS-repozitorij

Dok je kod nas uobičajen naziv za te tehnike mnemotehnika, ... Redoslijed tema predstavlja jednu od verzija metode mjesta. ... Psihologija učenja i pamćenja.

U ime Boga - FFOS-repozitorij

Prvi službeni pohod bio je daleko bolje organiziran, a predvodili su ga ... Ključne riječi: križarski ratovi, križari, prvi križarski rat, Urban II., Gotfrid Bujonski ...

o autoru - FFOS-repozitorij

geografskih pojmova tadašnje države, imena ljudi popularna u Slavoniji toga vremena te ... Uz nju se veže i koļba, odnosno kolinje jer se odvija kada se ljudi.

Sveučilište J - FFOS-repozitorij

jezični savjeti. U to je doba na snazi Pravopis hrvatskoga ili srpskog jezika Dragutina Boranića iz. 1921., a to je zapravo bila neznatno prepravljena inačica ...

GUMBIĆI IZVELI DRAMATIZACIJU BASNE CVRČAK I MRAV

GUMBIĆI IZVELI DRAMATIZACIJU BASNE CVRČAK I MRAV. Ove pedagoške godine u skupini Gumbići (objekt Resica) provodi se projekt pod nazivom Pričam ...

Henrik VII. Tudor - FFOS-repozitorij

Henrik VIII. Tudor je rođen 28. lipnja 1491. godine u palači Placentia kraj Greenwicha, kao treće dijete Henrika VII., engleskog kralja i njegove kraljice Elizabete, ...

Pohlepni algoritmi - FFOS-repozitorij

No, za mnoge probleme pohlepni algoritam ne uspije proizvesti optimalno rješenje. Ključne riječi: algoritam, pohlepni algoritam, vremenska složenost algoritma ...

Lažna sjećanja - FFOS-repozitorij

No, tijekom tog procesa može doći do distorzija zbog čega nastaju lažna sjećanja. Lažna sjećanja su sjećanja koja se ne poklapaju s doživljenim iskustvom.

Ništavilo u budizmu - FFOS-repozitorij

Kao i svaka religija, budizam ima svoj cilj, a on je dostizanje nirvāne – utrnuća bez ostatka. Utrnuće se odnosi na osjetilni svijet. Da bi se nirvāna dostigla, ...

općenito o arhitekturi rim - FFOS-repozitorij

4. 3 Slobodan Maldini, Enciklopedija arhitekture: arhitektura, urbanizam, dizajn, Integraf, Beograd, 2004., str. 322. 4 Husref Redţić, Istorija arhitekture: Stari vek, ...

Perspektivizam kod Nietzschea - FFOS-repozitorij

Friedrich Nietzsche, Volja za moć, u: Friedrich Nietzsche, Volja za moć; slučaj Wagner; Nietzsche kontra Wagner,. Zagreb: Naklada Ljevak, 2006, str. 9-497.

Das Übersetzen von Werbeslogans - FFOS-repozitorij

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Diplomski studij germanistike prevoditeljskog usmjerenja. Karla Radošević. Das Übersetzen von ...

Napoleon Bonaparte - FFOS-repozitorij

ovoj bitci bio presudan za neuspjeh Napoleonove egipatske ekspedicije. 33. Krajem 1798. godine osmanski sultan Selim III. objavljuje Napoleonu rat. Već iduće ...

ŽENE PAMETNE - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: frančezarija, 18. stoljeće, žene, udaja, komedija ... Ipak, dubrovačke stare navike i običaji bili su još jaki (Harris, 2006: 371) kad se radilo o ženidbi, ...

Disleksija i disgrafija - FFOS-repozitorij

jedan učenik nema teškoće u slijedu smjera čitanja (gore-dolje, lijevo-desno) te produljeno. „zrcalno“ pisanje slova ili brojki. Svi ispitanici vole ići na vježbe, ...

Seksualne varijacije - FFOS-repozitorij

pojavi parafilija s obzirom na socioekonomski status i rasnu pripadnost. ... Reiche (2000; prema Hyde i DeLamater, 2006) sadizam postaje parafilija tek kada.

Vježbanju života - FFOS-repozitorij

KLJUČNE RIJEČI: Nedjeljko Fabrio, Vježbanje života, nabožni elementi, molitva, ... ciklus romana Vježbanje života, Berenikina kosa i Triemeron, unutar ...

Sinjski govor - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: standardni jezik, štokavsko narjeĉje, zapadni dijalekt, novoštokavski ikavski dijalekt ... govora i leksik koji je iznesen u obliku kratkoga rjeĉnika.

Darovita djeca - FFOS-repozitorij

Darovita djeca. SAŽETAK. Darovitost čini interakcija osnovnih skupina osobina: natprosječnih općih ili specifičnih sposobnosti, osobina ličnosti i visokog stupnja ...

Rimski bogovi - FFOS-repozitorij

... svetišta i hramove. KLJUČNE RIJEČI: Rim, religija, bogovi, svetkovine ... državnih kultova.10. 10 Tony Allan, Stari Rim, Liber Novus d.o.o., Zagreb, 2008., str.