Nedorečenost poreznih oslobođenja u sustavu poreza na promet ...

Drugu skupinu čine oslobođenja za kupnju prve nekretnine kojom građanin rješava vlastito stambeno pitanje. Porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe ...

Nedorečenost poreznih oslobođenja u sustavu poreza na promet ... - Srodni dokumenti

Nedorečenost poreznih oslobođenja u sustavu poreza na promet ...

Drugu skupinu čine oslobođenja za kupnju prve nekretnine kojom građanin rješava vlastito stambeno pitanje. Porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe ...

EFIKASNIJA NAPLATA POREZA I SPREČAvANJE POREZNIH ...

15 pro 2017 ... Ključne riječi: Hrvatska, porezna uprava, porezni obveznici, oblici ... Otvorena je i aplikacija pod nazivom „Pišite nam“ putem koje se porezni.

pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu poreza ...

31 ožu 2019 ... 106.148,42. 368.212,54. 600. "EUROMEDICAL" PRIVATNA ZDRAV. USTANOVA. POLIKLINIKA. 4201752730008. SARAJEVO. SARAJEVO.

Metode za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u sustavu poreza ...

dohocima te utvr|uje razliku za uplatu ili povrat poreza. ... di{nje obveze toga poreza i prireza preostane razlika vi{e pla}enog poreza i prireza, prepla-. }enu svotu ...

prevencija prijevara u sustavu poreza na dodanu vrijednost u ... - Srce

telefoni, dijelovi računala, parfemi i metali velike vrijednosti). Vidjeti više u Kogels, op. cit. u bilj. ... Digit Rate Despite Current Economic Turmoil (Jan. 6., 2010) ...

Prijava poreza na promet nekretnina

Radi utvr|ivanja poreza na promet nekretnina, porezni obveznici prijavljuju ... Obrazac propisan odredbama Pravilnika sadr`ajno slijedi prije va`e}i Obrazac, no.

Kupovina oslobođena od poreza na promet - Metro

Ako neki kupac želi kupovati u poduzeću METRO Cash & Carry Österreich GmbH (u nastavku. „Metro“) uz oslobađanje od poreza, onda se on mora registrirati u ...

Utjecaj poreza na promet na prodaju motornih vozila u RH

20 kol 2019 ... Prilikom kupnje novih vozila plaćaju se porezi, naknade i davanja državi. ... Prilikom unosa vozila iz druge članice EU-a plaća se porez na uvoz sukladno Zakonu o ... Formula za izračun posebnog poreza za automobil glasi:.

aktualnosti u svezi pdv i poreza na promet nekretnina uz prikaz ...

vrijednost. Prema prikupljenim podacima iz Prijava prometa nekretnina moguće je pratiti promete nekretnina prema vrstama prometa, bez obzira oporezuju li se ...

II. Plaće - osnovice, stope, poreza i prireza, posebnog poreza ... - RRiF

31 sij 2018 ... Kolektivnim ugovorima uređuju se prava i obveze poslodavaca i radnika u vezi radnog odnosa, plaća, materijalnih prava, godišnjeg odmora, ...

Sinergija u sustavu kvalitete 3: „Komunikacija u sustavu ... - KB Merkur

8 stu 2018 ... Specijalna bolnica za plućne bolesti,. Rockefellerova 3, Zagreb. 15:15-15:30. 12. Supervizija kao oblik podrške profesionalcima u sestrinstvu i ...

TEOLOGIJA OSLOBOĐENJA I OPREDJELJENJE ZA SIROMAŠNE

19 velj 2014 ... Josip GRBAC, Teologija oslobođenja i opredjeljenje za siromašne. 538. Uvod. Bez obzira na to što je teologija oslobođenja nastala i razvila se ...

Istorija Niša prilikom pedesetogodišnjice oslobođenja ...

Пожаревачки мир. Привремена окупација Ниша од стране Аустријанаца 1737. год. Нишки Митрополита Ђорђе Петровић. Епархија Нишка потпада под ...

Uputa br. 28/16 o ostvarivanju oslobođenja od ... - Carinska uprava

19 tra 2016 ... i prikolice za njih, kamp kućice, plovila koja služe razonodi i privatne ... pomagala i instrumente (nove ili rabljene) neophodne za studiranje u ...

10. septembar - Dan oslobođenja Vozuće - Kakanjske novine

15 ruj 2019 ... a ne nužno i uredništva Kakanjskih novina. List izlazi svakih 15 dana. Adresa redakcije: Šehida br. 5. Kakanj. Telefon/fax: 032 554-878. E-mail:.

NENASILJE U TEOLOGIJI OSLOBOĐENJA DOROTHEE SÖLLE

Koliko je neposlušnost važna karika u razumijevanju nenasilja svjedoči francuski ... U djelu Mutanfälle [Napadi hrabrosti] (1993) Sölle sumira koja su to tri.

Olakšice, oslobođenja i iznimke od obveze plaćanja socijalnih ...

Umirovljenici koji obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje. Na temelju Zakona o obrtu. 10 umirovljenici mogu obavljati domaću radinost ili sporedno.

Ema Vesely TEOLOGIJA OSLOBOĐENJA (Postanak, razvoj, dvojbe ...

sve nedostatke i prednosti mladosti. Teologija oslobođenja također je novost u načinu teološkog razmišljanja: dok je takozvana normalna teologija redovito na.

Oružane snage NOP-a Hrvatske u vrijeme njezina oslobođenja ...

virovitički mostobran. U oktobru 1944. godine počela je zajednička ofenziva 6. i 10. korpusa u Po dravini. Prije toga, do polovine septembra, 6. korpus oslobodio ...

Postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja ... - Porezna uprava

30 srp 2015 ... Porezna uprava, Područni ured Zagreb, odnosno Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb obzirom da je predmetno oslobođenje ...

Sinergija u sustavu kvalitete 3: „Komunikacija u sustavu kvalitete“

8 stu 2018 ... Specijalna bolnica za plućne bolesti,. Rockefellerova 3, Zagreb. 15:15-15:30. 12. Supervizija kao oblik podrške profesionalcima u sestrinstvu i ...

Proslava Dana oslobođenja Rijeke od fašizma uz ... - Rijeka 2020

29 tra 2019 ... Svečana Akademija u povodu Dana oslobođenja Rijeke od fašizma. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka. Organizatori: Grad ...

nenasilje u teologiji oslobođenja dorothee sölle - Repozitorij UNIZD

nasilja i feminističke teologije, te teologija oslobođenja kao okvir feminističke pozicije a ujedno i artikulacija političke teologije. U promišljanju Dorothee Sölle ...

građ-promet - Gradj-Promet.com

I VARIJANTA – SEPARISANI AGREGAT- 3 FRAKCIJE (ATESTIRANI BETON). (cijene u KM). VRSTA BETONA. CIJENE BEZ PDV. CIJENE SA PDV. MB 20.

princ eugen savojski u velikom bečkom ratu do oslobođenja beograda

19 ruj 2014 ... Ključne riječi: Baranja, bitka kod Harsánya, princ Eugen Savojski, opsada. Beča, opsada Budima, opsada Beograda, Veliki bečki rat 1683.

POREZNA EVAZIJA I PONAŠANJE POREZNIH OBVEZNIKA

6 sij 2020 ... neispunjavanja porezne obveze. Porezna evazija rezultat je činidaba i propuštanja koje porezni obveznik poduzima radi izbjegavanja plaćanja ...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA ... - srr-fbih.org

9 sij 2020 ... Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, ... Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2019. godinu - Obrazac GPD ... Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava.

PROMJENE POREZNIH STOPA U 2019. GODINI - TRGOVINA (s 25 ...

31 pro 2018 ... Napraviti dokument "Novi ispravak PDV iznosa (promjena stope)" . ... „preračunata stopa 11,504424%“ (ova stopa odgovara stopi od 13%). 5.

Zastupanje trošarinskih i poreznih obveznika - Carinska uprava

opunomoćitelj i opunomoćenik koji su registrirani u G2B servisu Carinske uprave ... te prilože pisanu punomoć (u ovom slučaju opunomoćitelj nije registriran.

Aktualnosti o obveznom izvješćivanju „posrednika“ i uloga poreznih ...

23 ruj 2019 ... odvjetnicima i svim dionicima porezno dužničkog odnosa, te podu- ... uređeno OPZ-om i Zakonom o poreznom savjetništvu i Zakonom o.

Javni dug u brojkama - Lipa, udruga poreznih obveznika

Javni dug (dug opće države) je širi pojam koji uključuje državni dug, dug koji jamči ... U Hrvatskoj: Garantirani dug je uključen u podacima koje objavljuje Ministarstvo financija kao ... Kretanje javnog duga RH, mjesečno, 1999-2015. 285 mlrd ...

Samostalni sektor za otkrivanje poreznih prijevara (SSOPP) – od ...

Ana Dorić Škeva i Paulino Lonza. Samostalni sektor za otkrivanje poreznih prijevara (SSOPP) – od osnivanja do praktičnog rada. Zamisao Ministarstva financija ...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA Porezna ...

9 sij 2020 ... Godišnja prijava poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2019. godinu. Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice ...

BROJ POREZNIH OBVEZNIKA/ POSLODAVACA ... - Porezna uprava

Popis poreznih obveznika/poslodavaca koji prema dostupnim podacima ne isplaćuju plaće, koji se objavljuju na Internet stranicama Porezne uprave, nisu ...

Analiza izazova u provedbi poreznih propisa Republike Hrvatske ...

Paulino Lonza, Načelnik Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara, Ministarstvo financija Republike Hrvatske. ** Stjepan Srhoj, Službenik za ...

Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom ... - Porezna uprava

Uredni{tvo: Institut za javne financije, Porezni vjesnik • Biblioteka Porezni priru~nici i bro{ure. Zagreb, Smi~iklasova 21, p. p. 320 • Tel.: (01) 488 6443 redakcija, ...

popis poreznih obveznika/poslodavaca- pravnih ... - Porezna uprava

BRAVARIJA KEREP J.D.O.O.. LUG ZABOČKI. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 370. BRAVARIJA V.I.K. J.D.O.O.. REŽANCI. 1. 1. 1 ... KLOŠTAR IVANIĆ. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

popis poreznih obveznika/poslodavaca-pravnih ... - Porezna uprava

KOPRIVNICA. 2. 0. 0. 0 ... 239 AUTO DIJELOVI GRANEŠINA D.O.O.. ZAGREB. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 240 AUTO DIJELOVI SPEED J.D.O.O.. TENJA. 1.

pregled poreznih obveznika sa iznosom duga po osnovu ... - PUFBiH

31 ožu 2019 ... "EMI-LIM" DOO. 4201106940002. SARAJEVO ... AUTOŠKOLA ''PETRA'', VL. MARIJA GARIĆ ... "EMI-BEGANOVIĆ" DOO. 4209329880002.

Prava i obveze poreznih obveznika u poreznom postupku - Actarius ...

i Porezni akt je svaki akt kojim se pokre}e, dopunjuje, mijenja ili dovr{ava neka radnja u poreznom postupku (porezno rje{enje, zaklju~ak, zapisnik, obavijest, ...

popis poreznih obveznika/poslodavaca-pravnih osoba koje ... - N1

BRRIF INTERIJERI J.D.O.O.. STANČIĆ. 8. 0. 0. 0 ... DUKA INTERIJERI OPREMANJE D.O.O.. BREZJE. 2. 2. 2. 1. 1 ... 2306 SALOPEK D.O.O.. IVANKOVO. 1. 0. 1.

Popis poreznih obveznika koji ne isplaćuju plaće-PRAVNE ... - N1

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA/POSLODAVACA-PRAVNIH OSOBA KOJE PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAĆUJU PLAĆE. BROJ RADNIKA U ...

Izmjene poreznih propisa u primjeni od 2019. godine - Hrvatska ...

28 stu 2018 ... 2018.): 1. Izmjene Zakona o porezu na dohodak. 2. Izmjene Zakona o doprinosima. 3. Izmjene ... drugog dohotka iznosi do 12.500,00 kn.

STATUT RIJEKA PROMET dioničkog društva za ... - Rijeka promet dd

RIJEKA PROMET d.o.o., na sjednici održanoj dana 23.(dvadesetitrećeg)- ... (1) Ovim Statutom osnivač RIJEKA PROMET d.d.za promet ( u daljnjem.

Popis poreznih obveznika koji ne isplaćuju plaće ... - Porezna uprava

ZAGREB. 3. 0. 0. 0. 2. 1. 2. 1. 1. 1. 3. 2. 2. 62. AFRIKA 67 J.D.O.O.. ZAGREB. 2. 1. 2 ... COSMOS XXL J.D.O.O. ... 1616 LESNINA INŽENJERING ZAGREB D.O.O..

Klasifikacija poreza

Klasifikacija poreza. 1. Novčani i naturalni. 2. Redovni i vanredni. 3. Opšti i namjenski. 4. Subjektni i objektni. 5. Reparticioni i kvotitetni. 6. Neposredni i posredni ...

Smanjivanje poreza

upitan efekt takvih olakšica. ♢ Porezna nestabilnost. — česte izmjene poreznih propisa. – 44 izmjene i dopune u poreznom sustavu u razdoblju 2012.-2015.

Konačni obračun poreza

Klikom na strelicu pored akcije Platna lista (F11) u padajuće ... oblik osim na Platnoj listi ože o vidjeti i u Plaće i kadrovska eviden ija/O račun/Ispis platnih lista →.

Godisnja prijava poreza po odbitku

Одјељак 2 – Приходи који подлијежу плаћању пореза у Републици Српској у складу са Законом о порезу на добит. Р/б. Назив нерезидент а. Земља и.

Izbjegavanje plaćanja i utaja poreza

Različite države imaju različite vrste poreza te različite porezne stope, ovisno o dogovoru nadležnih ministarstva i vlade. Budući da su porezna davanja vrlo ...

UČINKOVITOST REFORMI POREZA NA DOBIT U RH

20 kol 2016 ... Nikša Nikolić. Tina Lucić. Split, kolovoz, 2016. ... godišnji paušalni iznos kao i stopa poreza na dobit po odbitku utvrđivali općinskom odlukom. 6.

PRIJAVA POREZA NA DOBIT za 2018. godinu

27 velj 2019 ... ❑Obrazac PD-IPO. ❑kreditne institucije u Obrazac PD-IPO ne unose podatke o transakcijama obavljenim na novčanom tržištu utvrđenom u ...

Godišnja prijava poreza na dohodak - PUFBiH

Fizičke osobe koje su ostvarile sav oporeziv dohodak na koji je porez obračunat i uplaćen ... Razlika poreza za doplatu ( ); za povrat (-) (26 - 27 - 28 - 29 - 30).

Efikasnost poreza na dodanu vrijednost u Hrvatskoj

potencijalne stope PDV-a. Ključne riječi. Porez na dodanu vrijednost, standardna stopa, snižene stope, C-efikasnost, implicitna porezna stopa. JEL Klasifikacija:.

harmoniziranost poreza na dodanu vrijednost u rh sa zahtjevima eu

Namjena ovog rada jest u najvažnijim crtama prikazati porezni sustav EU s naglaskom na porez na dodanu vrijednost te kako se Hrvatska prilagodila tim ...

PORESKA PRIJAVA za utvrđivanje poreza na ... - Opština Bar

1.2 Montažni objekti ( drveni,limeni,gvozdeni). 120 ... drvene. 10. - plastične. 10. - aluminiske. 15. - škure drvene. 10. 4.Sanitarna oprema. 4.1 Uređeno komplet ...

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH - PUFBiH

samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtničkim, odobriće se plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu pod uslovima utvrđenim Zakonom o ...

Prijava poreza na nasljeđivanja i darovanja - obrazac.pdf

POREZA NA NASLJEĐIVANJA I DAROVANJA (koristi se za pokretnine). Prijavljujem ... a) pravomoćnom rješenju o nasljeĎivanju b) darovnom ugovoru c) odluci tijela uprave ili suda ... b) za nekretnine koje nisu upisane u zemljišnim knjigama ...

Prijava poreza na dobit 2019. godine - HGK

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona). • 21. Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona). • 22. Vrijednosno usklađenje financijske imovine ...

PRIJAVA POREZA NA DOBIT za 2018. godinu - HGK

27 velj 2019 ... Prava propisana odredbama Zakona o porezu na dobit, koja se osobito odnose na umanjenje ... vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca i ... ❑Primjer: Inventurom na dan 31.12. utvrđeni su sljedeći manjkovi: ... ❑c) ako je na temelju odluke poduzetnika proveden definitivni otpis još nezastarjelog ...