72 - 25.pdf - Vlada Republike Hrvatske

U Proiačiinu RH za 2016 za kupnju stambenih objekata na poziciji APN-a bila su osigurana siedslva ... uplatio poticajna sredstva , Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke ... Prodaja stanova u prvoj eco kući u 2016, godini.

72 - 25.pdf - Vlada Republike Hrvatske - Srodni dokumenti

strateški plan vlade republike hrvatske - Vlada Republike Hrvatske

odnosno ureda. To su sljedeći uredi: Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika. Vlade Republike Hrvatske, Ured za udruge, Ured zastupnika Republike ...

Strategija razvitka Republike Hrvatske - Vlada Republike Hrvatske

porasta broja umirovljenika, povećan je udjel izdataka za mirovine u ... par godina koncipirao određeni broj malih programa zapošljavanja za ... mirovinama, potrebno je na prikladan način integrirati u sustave socijalne sigurnosti, pa tako ... 98.983. 121.523. 159.453 125.421 224.292. Krediti za branitelje i stradalnike.

Hrvatske šume - Vlada Republike Hrvatske

Hrvatske šume d.o.o. Troslojno organizirano trgovačko društvo: Direkcija – 16 Podružnica – 169 šumarija. Strategija. Gospodarenje šumama u skladu sa ...

Hrvatske vode - Vlada Republike Hrvatske

1 sij 2020 ... PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ... O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA. ZA 2020. ... 2020.): Krk, Varaždin, Varaždinske. Toplice ...

Hrvatske autoceste - Vlada Republike Hrvatske

autoceste d.o.o. (HAC) i Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. (ARZ):. Ove poslove za ... odmorišta „Sredanci sjever11 i odmorišta „Nova Gradiška Dragalić sjever11).

96 - 12.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Uredska oprema i namještaj ... BIROTEHNA d.0.0. u stečaju, Slavonski Brod ... stečaju". Slavonski. Brod. Strmac d.d. u stečaju. Nova Gradiška. 82.932,77. 0,00.

3 - 1.13.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Temeljni ciljevi ovako provedene mini-reforme sustava trošarinskog oporezivanja iz ... snižene stope trošarina na etilni alkohol koji proizvode male destilerije, uz uvjete ... maloprodajne cijene cigareta za iznose do 75,00 kuna s obzirom da se ...

120 - 3.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Zagreb, listopad 2018. ... Zakona o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, broj 86/08. ... područja, a ne ulazi u područje posebne državne skrbi.

200 - 22.pdf - Vlada Republike Hrvatske

18 pro 2014 ... za javno prikupljanje prijava za sudjelovanje u Programu sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike za 2015. i 2016.

111 - 18 e.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja sc daje ako nisu uočene ... Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka („Narodne ... zbirci osobnih podataka gostiju međutim temeljem provedenog nadzora u ...

131 - 6 a.pdf - Vlada Republike Hrvatske

10 pro 2018 ... politike za naredno razdoblje i ugovoriti dodatkom tom ugovoru. Sindikat policije Hrvatske, jedan od reprezentativnih sindikata potpisnika ...

169 - 10 c.pdf - Vlada Republike Hrvatske

14 lip 2019 ... Postupci revizije provedeni su od 3. srpnja 2018. do 31. svibnja 2019. ... ostvarila je Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, čiji su prihodi veći za 27.102.166,00 ... Cijene ulaznica utvrđene su cjenikom koji donosi.

(9V >0 - Vlada Republike Hrvatske

U olimpijskoj 2018. godini Hrvatski olimpijski odbor (U daljnjem tekstu: HOO) intenzivno je radio na ostvarenju svojih programskih ciljeva i provedbi strateških ...

106 - 13.pdf - Vlada Republike Hrvatske

4 srp 2018 ... EUROTRADE DOO. Istarska županija. 62 ... GIMG SISAK. Udruga ... Bjelovar. Požega. Izdvojeno mjesto rada. Pula. Dubrovnik. Sisak. SI. Brod.

18 - 9b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Zadužuju se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture da u državnom ... Projekt obnove infrastrukture luke Split (korisnik: Lučka uprava Split); zajam uz ...

88 - 5.pdf - Vlada Republike Hrvatske

o davanju odobrenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za novo ... Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ima potrebu za zapošljavanjem na ... SPLIT. Supetar. 1. SSS. 6 uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice C kategorije,.

133 - 15 b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

casinima, Ministarstvo financija raspisalo je javni natječaj za davanje prava priređivanja igara na sreću u casinima za 6 trgovačkih društava. Predmetnom ...

120 - 15.pdf - Vlada Republike Hrvatske

119/2011, 28/2013, 96/2013, 47/2014, 61/2015, 34/2016, 17/2017 i 86/2017), Popis isprava i službenih obrazaca iz ... ZAHTJEV ZA IZDAVANJE OSOBNE ISKAZNICE – OBRAZAC 2. 43. ISKAZNICA ... OBRAZAC OKFŠ. Zakon o šumama ...

191 - 10.pdf - Vlada Republike Hrvatske

1 lis 2019 ... VGO Osijek prevoditeljica. Danijel Bunić. Davor Haničar dr.sc. Danko Biondić. Mario Spajić. Marija Čipan. Delegacija Mađarske: Kovacs Peter.

145 - 21.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb (26.070.050,00 kn), Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek (9.144.083,00 kn), ...

83 - 10.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Domagoj Sivrić, Ministarstvo hrvatskih branitelja;. 19. prim. Željko Plazonić, dr. ... Marija Kamenski, Državni zavod za statistiku;. 28. Nevenka Novosel, Državni ...

40 - 5.pdf - Vlada Republike Hrvatske

U Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. ... financira iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (u ... Prijedlog nije moguće prihvatiti jer izmjena spomenute Uredbe nije predmet ...

265 - 2.pdf - Vlada Republike Hrvatske

usluga, odstupanja od uručenja paketa na adresi primatelja, odstupanja od rokova ... zahtjeva i ugovora, načela određivanja cijena pristupa poštanskoj mreži ... davatelj A1 Direkt d.o.o. pripojio davatelju Tisak d.d. Davatelj poštanskih ... Važno je pritom naglasiti da usluga "E-boks" ne dopušta slanje reklama i oglasnih.

111 - 17.pdf - Vlada Republike Hrvatske

TRAJEKTNE LINIJE. Razdoblje ugovora. 10 god (2018-2027). VALBISKA - MERAG. Jadrolinija. 332. 6 god (2018-2023). POROZINA - BRESTOVA. Jadrolinija.

121 - 5.pdf - Vlada Republike Hrvatske

smanjena za 15%, a u 2016. godini za 5%, kao i da se iz godine u godinu smanjuje ... Prihod od boravišne pristojbe i članarina u turističkim zajednicama po županijama ... ukidaju se turistički razredi te se stope za obračun članarine više neće ...

128 - 23.pdf - Vlada Republike Hrvatske

16 stu 2018 ... Hrvatske je na sjednici održanoj X. studenoga 2018. godine donijela ... prosječne ponderirane maloprodajne cijene cigareta puštenih u ... da u RH prosječna ponderirana maloprodajna cijena cigareta za 2017. godinu.

7 - 7.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Duplicato media d.o.o. - Cinestar premiere HD/SD i Cinestar premiere 2HD/SD ... sadržaja i programsku shemu koja predstavlja raspored emitiranja emisija. ... Radio Osijek, analiza programske osnove, 7 dana (168 sati), listopad 2014. ... obuhvatila središnje informativne emisije: Središnji Dnevnik na HRT 1, RTL Danas te.

190 - 13 d.pdf - Vlada Republike Hrvatske

16 lis 2019 ... Financijska agencija (Fina) je vodeća hrvatska tvrt8 ka na području ... dentiranih uplata OPG-ova koji su u sustavu ovrha i obračun evidentiranih stanja ... putem aplikacija Javna objava, Očevidnika ne8 kretnina i pokretnina i ...

136 - 10.4.pdf - Vlada Republike Hrvatske

30 ruj 2018 ... a) Radio Kaštela d. o. o. - nakladnik je u svibnju 2017. izvijestio da se odriče koncesije za obavljanje ... Prisutnost žena kao voditeljica, novinarki ili glavnih akterica priloga u analiziranom razdoblju ... Radio Banovina d. o. o..

112 - 12.pdf - Vlada Republike Hrvatske

HAA Hrvatska akreditacijska agencija. Croalian Accreditation Agency. IZVJEŠĆE O RADU. UPRAVNOG VIJEĆA. HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE.

100 - 22.pdf - Vlada Republike Hrvatske

30 lip 2018 ... milijuna EUR zajedno osiguravaju LUR i HŽ Infrastruktura (HŽI), a po potrebi ova sredstva ... Prema prijedlogu Restrukturiranja Zajma ova pozicija više nije ... nabava 21 vlaka) što je izuzetno bitno za dugoročnu održivost sustava. ... troškova iznosila je 120 milijuna EUR dok je trenutna procjena hrvatskih.

123 - 3.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Naime, ostavinski postupak pokreće se po službenoj dužnosti kad sud primi ... državljanin i nema OIB, a samim primanjem poziva za ostavinsku raspravu smatra se da ... (1) Rješenjem o nasljeđivanju sud utvrđuje tko je ostaviteljevom smrću ...

101 - 11.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Naime, ostavinski postupak pokreće se po službenoj dužnosti kad sud primi ... raspravu smatra se da prihvaća biti nasljednik bez njegovog aktiviranja u ostavinskom ... (1) Rješenjem o nasljeđivanju sud utvrđuje tko je ostaviteljevom smrću ...

198 - 6.pdf - Vlada Republike Hrvatske

25/2013, 72/2013, 151/2013, 9/2014, 40/2014,. 51/2014 ... 6. rukovoditelj službe - viši stručni savjetnik vještak. 2,279 ... stručni savjetnik - vještak socijalni radnik.

180 - 3B.pdf - Vlada Republike Hrvatske

5 lip 2014 ... održavanje i naplata cestarine d.o.o., Zagreb u roku od jedne godine ... u upravnom vijeću ustanova Dječji vrtić Radost, Crikvenica i Dječji vrtić.

108 - 4.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Područje posebne državne skrbi je područje Republike Hrvatske koje je ... U proračunu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje za 2018.

246 - 6.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje navodi daje u 2014. godini osigurano 113 stambenih jedinica. ... upravljanje državnom imovinom od 23. srpnja 2013. godine (KL: ... azilanata i stranaca pod supsidijamom zaštitom (DUDI).

67 - 1.pdf - Vlada Republike Hrvatske

zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u 2016. godini, ... (1) Braniteljske zahvalnice dodjeljuju se postrojbama iz Domovinskog rata, hrvatskim ... Pravo na potporu za obrazovanje, osim korisnika ranije stipendije, ovdje je ...

124 - 1.8.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Dodjela stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa ... poduzetništvo hrvatskih branitelja, organizacija civilnog društva i zadruga braniteljske i.

177 - 4a.pdf - Vlada Republike Hrvatske

ostalog, prati događaje i pojave koji utječu na stanje sigurnosti na području nadzora ... 2013. godine, potpisana je darovnica, kojom je ovom Ministarstvu darovan ... je slijedeća oprema: prijenosne kamere sa snimačem, SD kartice, punjači za AA ... o vizama (jedinstveni akt) koji uređuje izdavanje viza u DM/KU, na granici i.

125 - 1.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Zagreb, 7. studeni 2018. godine ... 3. ako su ribolovni alati i oprema za gospodarski ribolov upisani u povlastici i imaju konstrukcijsko-tehnička obilježja sukladna ...

27. - 09 - Vlada Republike Hrvatske

1 sij 2011 ... FOND HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ... pojedine studijske programe te, tamo gdje je to potrebno, polože i dodatne provjere posebnih ... Tijekom 2011. godine Fond je izvršio isplatu udjela u vrijednosti od ... suradnju braniteljskih zadruga s drugim institucijama, kao i suradnju s ...

117 - 8.pdf - Vlada Republike Hrvatske

4 lis 2018 ... zdravstvenu zaštitu, jačanje dnevnih bolnica, unaprjeđenje sustava palijativne skrbi, učinkovito ... Kliniku za dječje bolesti Zagreb (Klaićeva). 12., 13. i ... naručivanje" u četiri zdravstvene ustanove na području Grada Zagreba.

102 - 31.pdf - Vlada Republike Hrvatske

93/11),Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 20. travnja 2017. godine donio je Odluku o ... vrstu kulturne djelatnosti (folklor, glazba, kazalište, izložbe — ako ih je više svaku razraditi posebno) ... Kazališna predstava za djecu i mlade - Rijeka. 8.000,00 ... Grad Split, Dom hrvatske mornarice Lora. 30.000,00.

75 - 7.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 104/13.,. 104/13.- Dodatak 1,150/13.- Dodatak II, 71/16.- Dodatak III i 123/16.) 2.

124 - 15.pdf - Vlada Republike Hrvatske

U smislu važećeg Zakona o zakladama i fundacijama, zaklada je imovina namijenjena da sama, odnosno prihodima što ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke ...

221 - 10.pdf - Vlada Republike Hrvatske

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o.. 84698789700 080561478. 73.568,37. 24. DONA trgovina d.o.o. u stečaju. 05543339338 080462573. 63.464,41. 25.

39 - 5.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Ovom Odlukom uspostavlja se Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa (u ... Seizmološke službe Hrvatske, član ... Državni hidrometeorološki zavod.

100 - 9.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Djelatnost psihoterapije može obavljati psihoterapeut i savjetodavni terapeut ... Prihvaćen je prijedlog da se propedeutika psihoterapije veže samo uz ...

PZ br. 683 I - Vlada Republike Hrvatske

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izboru. Predsjednika ... Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 22/92.,. 42/92.

108 - 16.3.pdf - Vlada Republike Hrvatske

2 srp 2018 ... Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ... na poslovnim zgradama u Zagrebu, Trpimirova 4, u Dubrovniku, u.

229 - 16 c.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Djevojčica trenutno ne ide u školu i odlazi na psihoterapije. Problem ... DV „Oblutak“ dio je velikoga splitskog vr ća „Cvit Mediterana“ koji obuhvaća ukupno 21 vr ć. ... Dječji vrtić. EGP. Europski gospodarski prostor. ENOC. European Network of ...

120 - 23.6.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Uprava za regionalni razvoj, pomoćnice Kristina Bilić, Uprava za otoke, pomoćnica. Tajana Huzak, Uprava za potpomognuta područja, pomoćnica Katica ...

116 - 15.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Davanje dozvole za promet lijekova na veliko i posredovanje lijekovima .,. 2.3.6. Davanje dozvole ... Odjel sudjeluje u međulaboratorijskim ispitivanjima i u uzorkovanju lijekova iz prometa. ... inozemstva te plaćanjima u inozemstvo. Grupa 7.

101 - 13.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Revizija ocjene radne sposobnosti prema propisima o hrvatskim ... (3) Vijeće vještaka Zavoda ispituje je li Obrazac 1-IN u skladu s člankom 7. i člancima 8. do. 11. ove ... u dostavljenom spisu upravnog predmeta te stručne procjene ovlaštene ...

24 - 9.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Cjelovita energetska obnova zgrada javnog sektora, osobito zgrada u kojima se ... pojavljuju u starim energetskim sustavima te značajno boljem sustavnom ... obiteljska kuća, hotel i restoran, trgovina - kao rijetko zastupljene namjene u javnom ... Ukupno zgcada. Udio zgrada. Ukupna investicija. Poticaj. Sufinanciranje.

166 - 11 b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

rodna ravnopravnost u sportu jest dopredsjednica HOO-a Morana Paliković Gruden, dobitnica nagrade ... Nenada Jovića iz Hrvatskog planinarskog saveza. 18 ...

110 - 25.pdf - Vlada Republike Hrvatske

11 srp 2018 ... Radionice su održane u Zagrebu,. Rijeci ... financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo financija - Ured za ... 14. zalagaonice,.

13 - 3b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

KEMIG društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i uvoz - izvoz. ELDA d.o.o. za ... DIFUZOR j.d.o.o.. TAUBEK TOURS d.o.o.. ZLATKO NOVAK BEDEM.

71 - 25.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Aktivnosti Ureda u suzbijanju financiranja terorizma u 2016. godini. 6.8. ... 14. zalagaonice, ... Sjedište Ureda za sprječavanje pranja novca je u Zagrebu.