STUDENTSKI CENTAR PULA.pdf - Državni ured za Reviziju

Rijeka i Studentski centar Zagreb). ... kn, smještaj studenta u studentski dom u iznosu 285.600,00 kn i u privatni smještaj u ... provedenog javnog natječaja.

STUDENTSKI CENTAR PULA.pdf - Državni ured za Reviziju - Srodni dokumenti

STUDENTSKI CENTAR PULA.pdf - Državni ured za Reviziju

Rijeka i Studentski centar Zagreb). ... kn, smještaj studenta u studentski dom u iznosu 285.600,00 kn i u privatni smještaj u ... provedenog javnog natječaja.

STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU.pdf - Državni ured za Reviziju

Studentski centar je nastojao nagodbom postići namirenje spomenutog ... objekte (poslovna zgrada Studentskog centra, stari studentski dom i restoran.

STUDENTSKI CENTAR VARAZDIN.pdf - Državni ured za Reviziju

Studentski centar je za provođenje projekta Sveučilišni kampus Varaždin, faza III -. Studentski dom s pratećim sadržajima, zaključio u travnju 2016. Ugovor o ...

STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC.pdf - Državni ured za Reviziju

se na proviziju od zapošljavanja studenata putem studentskog servisa u iznosu. 7.391.306,00 kn, uplate studentskih participacija za smještaj u studentski dom u ...

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA.pdf - Državni ured za Reviziju

9 svi 2018 ... poslovanje Kliničkog bolničkog centra Rijeka (dalje u tekstu: Klinički ... za sve zaposlenike Kliničkog bolničkog centra odobravati popust.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB.pdf - Državni ured za Reviziju

Šalata 4, 6 i 7, Petrova 13, Božidarevićeva 11, Jordanovac 104 i Gundulićeva 5. Klinički ... rashodovane imovine (prodaja, donacija, uništenje). Državni ... zamolbu svih nastavnika, a osobito nakon slučaja "KBC Split - Medicinski fakultet. Split" ...

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT.pdf - Državni ured za Reviziju

4 svi 2018 ... E-Liste čekanja i e-Naručivanje se koriste kroz BSN sustav, koji je osigurao. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO).

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK.pdf - Državni ured za Reviziju

4 svi 2018 ... poslovanje Kliničkog bolničkog centra Osijek (dalje u tekstu: Klinički bolnički ... izvan limita (posebno skupi lijekovi, intervencijska kardiologija,.

klinički bolnički centar sestre milosrdnice - Državni ured za Reviziju

7 svi 2018 ... milosrdnica svetog Vinka Paulskog, Vinogradska cesta 29 u Zagrebu. ... Nakon pripajanja Klinike za traumatologiju i Klinike za tumore ... četiri zavoda, tri klinička zavoda, zavoda, Centar za hitni prijem, Institut za klinička.

klinicki bolnicki centar sestre milosrdnice z - Državni ured za Reviziju

Klinička bolnica Sestre milosrdnice je osnovana 1846., u samostanu Sestara milosrdnica ... Kliničkoj bolnici. Sestre milosrdnice su pripojene Klinika za dječje bolesti, Klinika za traumatologiju, te ... Prodaja je obavljena na temelju ovlasti od ...

STUDENTSKI KATOLICKI CENTAR SPLIT.pdf - Državni ured za ...

mladih, ekološke svijesti i organiziranja ekoloških akcija, očuvanja prirode i zaštite ... inventara se najvećim dijelom odnosi na sjedalice i vreće za sjedenje.

republika hrvatska državni ured za reviziju područni ured krapina ...

pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća Ljudevit Gaj, Krapina. Revizija je obavljena u razdoblju od 21. studenoga 2001. do 24. srpnja 2002. Postupak ...

tva doo, za - Državni ured za Reviziju

pretvorbe i privatizacije poduzeća Pastor - Tvornica vatrogasnih aparata d.o.o., Zagreb,. Selska cesta 90a. Revizija je obavljena u razdoblju od 21. kolovoza ...

DUBROVNIK, D - Državni ured za Reviziju

DRUŠTVA LIBERTAS – DUBROVNIK D.O.O., DUBROVNIK ZA 2008. Na temelju odredbi ... Raspored računa u glavnoj knjizi temelji se ... odnose se na nabavu šest velikih autobusa u vrijednosti 10.800.000,00 kn, alata i pogonskog inventara ...

Žeče - Državni ured za Reviziju

revizija pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća Žeče, Karlovac. Revizija ... Hallwang osnovalo mješovito društvo GU-Žeče d.o.o. za trgovinu i zastupanje.

izvješće d - Državni ured za Reviziju

19 svi 2015 ... Odredbama Zakona o proračunu propisana je obveza izrade ... formalne prijepise iz poslovnih knjiga zbog čega je popis nevjerodostojan.

613-22-19-7 Čakovec, 25. vel - Državni ured za Reviziju

odraslih, učenički dom i iznajmljivanje vlastitih nekretnina. Osim osnovne djelatnosti upisane u sudski registar, Škola pruža usluge prehrane i smještaja drugim ...

Novogradnja - Državni ured za Reviziju

poduzeća Komunalac. Osnovna djelatnost Poduzeća bila ... Slavonski Brod iz rujna 1989. koji je prihvatila OOUR Novogradnja. Prema odredbama spomenutog ...

tehnički p - Državni ured za Reviziju

proizvodnju, distribuciju i promet tehničkih plinova, s p.o. Zaprešić. Na temelju ... upisana je 27. srpnja 1998. promjena naziva Društva u Messer Croatia plin d.d..

ikom - Državni ured za Reviziju

Zakon o Hrvatskom fondu za razvoj (Narodne novine 18/90, 42/90, 19/91 i 29/91), ... u vlasništvo trgovačkog društva "Eurocijev" Porezna uprava - Područni ured ... Prigovor se dostavlja Državnom uredu za reviziju, Zagreb, Albrechtova 42.

Kordun - Državni ured za Reviziju

pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća Kordun, Karlovac. ... Kordun - Marketing d.o.o. za trgovinu i usluge sa sjedištem u Karlovcu, Matka Laginje 10, s.

Tablica broj 1 - Državni ured za Reviziju

Društvo Zagorski vodovod d.o.o. Zabok je pravni sljednik javnog poduzeća osnovanoga ... nabavu roba, radova i usluga, zapošljavanje i otpis potraživanja).

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU ...

poslovanje Ljekarne Čakovec (dalje u tekstu: Ljekarna) za 2010. Revizija ... Tijekom 2010. djelatnost Ljekarne je organizirana u osam organizacijskih jedinica i.

republika hrvatska - Državni ured za Reviziju

31 pro 2018 ... Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine. 124/14, 15/15 i 87/16). 3. Pravilnik o financijskom izvještavanju ...

OPSKRBA DOO Zagreb - Državni ured za Reviziju

izvještaji i poslovanje društva Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. (dalje u ... za 2010. sastavilo temeljne financijske izvještaje i to: Bilanca, Račun dobiti i ...

boje i lakovi - Državni ured za Reviziju

revizija pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća Chromos - Boje i lakovi, ... društava, da Vladimir Pezić plati cijenu najmanje u visini uloga Društva u ...

jamnica, zagreb - Državni ured za Reviziju

20 stu 1991 ... Dionice bez popusta. 17. 4.3. Dionice iz portfelja fondova. 18. 5. VLASNIČKA STRUKTURA U VRIJEME OBAVLJANJA REVIZIJE I.

SADR Ž AJ stranica - Državni ured za Reviziju

Računovodstvo proračuna, financijsko izvještavanje te polugodišnje i godišnje ... računovodstvu (Narodne novine 27/05 i 2/07), a cjelovito proračunsko računovodstvo ... dokumentacije, skripta i priručnika, donacija od pravnih osoba, naplate ...

Grad Zagreb.pdf - Državni ured za Reviziju

Tehnička škola Zagreb. 1. 588. 24. 25. 44. Trgovačka škola. 2. 725. 30. 24. 45. Poljoprivredna škola. 2. 482. 22. 22. 46. Prehrambeno - tehnološka škola. 2. 470.

taksi-remont - Državni ured za Reviziju

Odnosi vlasništva bili su: 10% "Semark", 10%. "Tranšpedinžinjering" i 80% društveno poduzeće "Taksi-remont" p.o.. U srpnju 1991. sa suosnivačem "Likaweld", ...

Redni broj - Državni ured za Reviziju

2 pro 2019 ... zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) za 2018. ... (nezaposleni, inozemni osiguranici, učenici srednjih škola i studenti koji nisu.

stečajni postupak - Državni ured za Reviziju

31 pro 1992 ... Jerko Zovak, predsjednik od 27. veljače 2002. do 19. kolovoza 2002. Ivan Rimac, zamjenik ... Jerko Zovak, direktor od 20. kolovoza 2002.

613-16-19-7 Osijek, 7. ožujk - Državni ured za Reviziju

uprava Osijek (dalje u tekstu: Lučka uprava) za 2017. Predmet ... GUP-om, zaštita okoliša, odnosno sprječavanje onečišćenja zraka u području šireg centra.

specijalna oprema - Državni ured za Reviziju

1 ožu 1991 ... pretvorbe i privatizacije poduzeća INA - Specijalna oprema, Zagreb. Revizija je ... Sjedište Društva je u Zagrebu, Lučko, Dolenica b.b. ...

PARK PRIRODE KOPAČKI RIT.pdf - Državni ured za Reviziju

JAVNE USTANOVE PARK PRIRODE KOPAČKI RIT ZA 2017. ... prijemnog centra (suvenirnica i edukacijski centar, šetnica, galerija, servisni i sanitarni objekti) u ...

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK.pdf - Državni ured za Reviziju

8 svi 2018 ... poslovanje Opće bolnice Dubrovnik (dalje u tekstu: Opća bolnica) za ... Republike Hrvatske i to: e-Naručivanje, e-Liste čekanja te e-Usluge od ...

OPĆA BOLNICA KARLOVAC.pdf - Državni ured za Reviziju

7 svi 2018 ... poslovanje Opće bolnice Karlovac (dalje u tekstu: Opća bolnica) za 2016. Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim ...

LUČKA UPRAVA RIJEKA.pdf - Državni ured za Reviziju

(Narodne novine 25/19), obavljena je financijska revizija Lučke uprave Rijeka (dalje u tekstu: Lučka uprava) za 2017. Predmet revizije bili su godišnji financijski ...

NACIONALNI PARK BRIJUNI.pdf - Državni ured za Reviziju

JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK BRIJUNI ZA 2017. ... Najniže cijene ulaznica su u siječnju, veljači, studenome i prosincu te iznose 125,00 kn za.

NACIONALNI PARK RISNJAK.pdf - Državni ured za Reviziju

JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK RISNJAK ZA 2017. ... Cijena ulaznica je utvrđena Cjenikom ulaznica za 2017. Cijene ulaznica su bile u rasponu od 25 ...

Poljoprivredno prehrambeni kombinat - Državni ured za Reviziju

Krmpotić, Branko Siladi, Krešo Kovačić, Stjepan Blažević i Milan Nužda. ... Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske, podružnica Slavonski Brod, izradila je ... ili 131.125,- DEM, auto gume na zalihi iskazane su po knjigovodstvenoj vrijednosti ...

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA ...

(Narodne novine 80/11), obavljena je financijska revizija Hrvatske komore dentalne medicine (dalje u tekstu: Komora) za 2017. Predmet revizije bili su godišnji ...

PARK PRIRODE VELEBIT.pdf - Državni ured za Reviziju

JAVNE USTANOVE PARKA PRIRODE VELEBIT ZA 2017. ... 1998. radi upravljanja Parkom prirode Velebit (dalje u tekstu: Park prirode). Osnivačka.

NACIONALNI PARK MLJET.pdf - Državni ured za Reviziju

URBROJ: 613-19-19-7. Split, 29. travnja 2019. IZVJEŠĆE. O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI. JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK MLJET ZA 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ...

Područni ured Pazin. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI. PRETVORBE I PRIVATIZACIJE. JADRAN-KAMEN, NOVIGRAD. Pazin, veljača 2004.

NACIONALNI PARK PAKLENICA.pdf - Državni ured za Reviziju

uključujući vršnu zonu Velebita između Golovrha i Svetog brda, površine 102 km2, proglašena je nacionalnim parkom Paklenica (dalje u tekstu: Nacionalni ...

REPUBIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ...

revizija pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća Imota, Imotski. ... trgovinu i ugostiteljstvo Imotski, skraćeni naziv glasi Imota d.d. Imotski (dalje u tekstu:.

OPCA BOLNICA ZADAR.pdf - Državni ured za Reviziju

poslovanje Opće bolnice Zadar (dalje u tekstu: Bolnica) za 2011. ... kompleksa, dok su tri objekta (zgrada nuklearne medicine, poliklinika u izgradnji i bivša.

Tvornica papira Rijeka - Državni ured za Reviziju

revizija pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća Tvornica papira Rijeka, Rijeka. Revizija je obavljena u razdoblju od 5. travnja do 12. srpnja 2004.

OPĆA BOLNICA VIROVITICA.pdf - Državni ured za Reviziju

4 svi 2018 ... poslovanje Opće bolnice Virovitica (dalje u tekstu: Opća bolnica) za 2016. Revizija je obavljena ... kirurgiju, bolnička ljekarna te praonica rublja.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE ...

Društvo Hrvatske šume d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) osnovano je na temelju ... reviziji o poslovanju s agencijama za zapošljavanje radnika sastavljenog od ...

ZUPANIJSKA BOLNICA CAKOVEC.pdf - Državni ured za Reviziju

Područni ured Čakovec ... ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC. Čakovec ... su natječaji provedeni za nabavu plina, osiguranje imovine, osiguranje od građansko.

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN.pdf - Državni ured za Reviziju

8 svi 2018 ... poslovanje Psihijatrijske bolnice Ugljan (dalje u tekstu: Specijalna bolnica) za 2016. Revizija je obavljena na način i prema postupcima ...

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Državni ured za Reviziju

U tablici broj 1 se daju podaci o ostvarenim prihodima i primicima. ... obuhvaćeni administrativni troškovi u iznosu većem od 20.000.000,00 kn (dio plaće.

OPCA ZUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC.pdf - Državni ured za Reviziju

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC. Požega, ožujak 2013. ... poslovanje Opće županijske bolnice Pakrac (dalje u tekstu: Bolnice) za 2011. Revizija je ...

KLINICKA BOLNICA MERKUR ZAGREB.pdf - Državni ured za Reviziju

bolesti metabolizma Vuk Vrhovac u sudski registar preuzima radnike, ... te na prostor Laboratorija za humanu reprodukciju u vrijednosti 207.168,00 kn.

Revizija pretvorbe i privatizacije-Franck - Državni ured za Reviziju

pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća Franck, Zagreb. ... zauzimala kava. ... šećera za ugostiteljstvo, a u 2000. proizvedeno je 1 550 426 kg odnosno.

Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“ - Državni ured za Reviziju

izvještaja i poslovanja Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“ (dalje u tekstu ... cijena proizvodnje pojedinih enciklopedija i leksikona, te razlika između cijene ... području Republike Hrvatske proveden je usklađivanjem podataka iz popisnih.

OPCA BOLNICA NOVA GRADISKA.pdf - Državni ured za Reviziju

Bolnica je javna ustanova osnovana u veljači 1994. Odlukom o statusnoj promjeni. Medicinskog centra Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška. Rješenjem ...

OPCA ZUPANIJSKA BOLNICA NASICE.pdf - Državni ured za Reviziju

anatomija i sudska medicina, radiologija, hitna medicina, medicinsko-biokemijski laboratorij i bolnička ljekarna. Unutarnje ustrojstvo i djelokrug rada Bolnice su ...