Obavijest o dodjeli ugovora - Ministarstvo pravosuđa

PRIMAT-RD d.o.o.. Adresa: Zastavnice 11, HR-10251 Hrvatski Leskovac, Hrvatska. Vrijednost ponude na javnom otvaranju: HRK 622.462,50 (PDV uključen).

Obavijest o dodjeli ugovora - Ministarstvo pravosuđa - Srodni dokumenti

Obavijest o dodjeli ugovora - Ministarstvo pravosuđa

PRIMAT-RD d.o.o.. Adresa: Zastavnice 11, HR-10251 Hrvatski Leskovac, Hrvatska. Vrijednost ponude na javnom otvaranju: HRK 622.462,50 (PDV uključen).

Odluka o dodjeli financijskih ... - Ministarstvo pravosuđa

11 lis 2017 ... HRVATSKI PRAVNI CENTAR, Hebrangova 21, Zagreb - iznos od 68.945,00 kuna. 8. SOS RIJEKA - CENTAR ZA NENASILJE I LJUDSKA ...

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA Naručitelj: HŽ ...

vodeći partner ), MONTERA d.o.o. 51000 Rijeka, Vukovarska ulica 76. OIB 03430970424( partner) i OCTOPUS RIJEKA d.o.o.,. 51000 Rijeka Milutina Baraća 19.

obavijest o testiranju - Ministarstvo pravosuđa

5 velj 2019 ... Glina,. 25. siječnja 2019. godine. Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj. 92/05, 107/07, ...

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih ... - Ministarstvo pravosuđa

26 pro 2019 ... uvođenja u posao Promet građenje d.o.o.. 16.5.18. 517.745,07. 27. 61/17-na. -. Usluge usmenog prevođenja - negleski jezik jednostavna.

OBAVIJEST O DODJELI OIB-a - Grad Krk

Ministarstvo financija - Porezna uprava dodjelila je osobne identifikacijske brojeve - OIB. ➢ svim fizičkim osobama rođenim prije 01. siječnja 2009. god.,.

obavijest o dodjeli pdv identifikacijskog broja - TZ Punat

U slučaju kada je potrebno zatražiti PDV identifikacijski broj on se mora zatražiti kod nadležne ... Više informacija može se dobiti na www.porezna-uprava.hr.

LETAK: Obavijest o dodjeli PDV identifikacijskog ... - Porezna uprava

agencija iz drugih država članica EU ili trećih zemalja, obvezni su na primljene usluge obračunati i platiti hrvatski PDV. Tko treba zatražiti PDV identifikacijski ...

LETAK: Obavijest o dodjeli PDV identifikacijskog broja i obvezama

broj? PDV identifikacijski broj ne trebaju tražiti: - građani privatni iznajmljivači koji ... Gdje i kako zatražiti PDV identifikacijski broj? Građanin privatni iznajmljivač.

obavještenje o dodjeli ugovora

Само најнижа цијена. (b). Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija (prema opadajućem redoslijedu). Ekonomski najpovoljnija ...

obavještenje o dodjeli ugovora 238-1-1-733-5-34/20 - JP BH Pošta

14 velj 2020 ... Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih goriva (DIZEL EN 590, BMB 95 EN 228) i ulja (dvotaktol i full sintetičko) za motorna vozila i motocikle ...

Ministarstvo pravosuđa RH

ODO Split. ODO Sinj. ODO Makarska. Prosjek priliva. 8.277. 1.217. 420. Prosječno po zamjeniku. 828. 1.217. 210. Prosjek. 752. 752. 752. Broj zamjenika. 10. 1.

5 - Ministarstvo pravosuđa

18 ožu 2019 ... MARTINA POŽGAJ KERNC, VSS, magistra prava, prima se u državnu službu u. Ministarstvo pravosuđa na neodređeno vrijeme, u svojstvu ...

1/2 ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARUČIOCA ...

JPU,,Đina Vrbica”. Kontakt-osoba: Dušanka Ulama, spec.ecc. Adresa: ... Komuna urbane e Tuzit. Br.Nr:01-2-031-08/ 1299. Tuzi- Tuz, 04.12.2008.godine.

O D L U K A O DODJELI UGOVORA po otvorenom postupku javne ...

Poštanski broj : 20000. Grad : Podgorica. Indetifikacioni broj: 02723620 ... Najniže ponuĊena cijena: „Kedra“ d.o.o. Beograd – 62.712,00 € sa PDV-om;. (53.600 ...

OS Sesvete - Ministarstvo pravosuđa

29 lis 2019 ... u Općinski sud u Sesvetama. I. U državnu službu na ... Po izvršnosti rješenja o prijmu vježbenika, predsjednik suda dužan je donijeti rješenja o ...

Izvještaj - Ministarstvo pravosuđa

Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb, Croatia ... koji su se zatekli na sudovima u vrijeme provođenja istraživanja mogli su sudjelovati u ... radnog mjesta i odlaska na neko drugo radno mjesto, dok oko ¼ anketiranih razmišlja o ... gruntovnica, oko 40 posto građana smatra da je u njima korupcija prisutna u ... Zakone / novi zakoni.

izvje š ć e - Ministarstvo pravosuđa

Varaždinu (2.566 ili 7,9%) i Puli (2.357 ili 7,3%). ... Uspješnost u postupku po ŽDO i USKOK - odrasli počinitelji ... Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu.

Odluka o dodjeli ugovora ponuđaču u predmetu nabavke ...

18 srp 2018 ... Unitrade d.o.o Ljubuški, vrijednost ponude za Lot 1, servisiranje Toyota vozila iznosi. 5.455,50 KM sa uračunatim PDV-om i za Lot 2, ...

Prilog 03 - Popis ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i ...

1. OŠ Ivane Brlić Mažuranić Virovitica. 2. OŠ Vladimir Nazor Virovitica. 3. Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju. Virovitica. 4. Razvojna agencija VTA.

zakon o sudovima - Ministarstvo pravosuđa

odnosima sa strankom koje je suprotno etičkom kodeksu i dobiti odgovor na njih. ... Članak 38. (1) Na sjednicama sudskog odjela razmatraju se pitanja od interesa za rad odjela, a posebice ... (1) Ministar pravosuđa donosi Sudski poslovnik.

PowerPointova prezentacija - Ministarstvo pravosuđa

21 svi 2013 ... postupati u skladu s najboljim interesom djeteta te kako djeca imaju ... prava i interesa djece čiji su roditelji lišeni slobode zatvorski sustav je:.

Javni natječaj.pdf - Ministarstvo pravosuđa

28 velj 2019 ... Općinski sud u Osijeku. 11. Općinski sud u Pazinu. 12. Općinski sud u Požegi. 13. Općinski sud u Sesvetama. 14. Općinski sud u Sisku. 15.

priručnik za zatvorenike - Ministarstvo pravosuđa

Kakav je postupak prijama zatvorenika? ... Kaznionica/zatvor osigurava zatvoreniku rublje, odjeću, obuću i posteljinu prikladno ... popis sadržaja. Posjeti.

Inception report - Ministarstvo pravosuđa

ime i prezime. - OIB. - adresa elektroničke pošte. - javni bilježnik. Adresa elektroničke pošte na koju se šalju podaci je: [email protected] 2.

prekršajni sudovi - Ministarstvo pravosuđa

fax: 385 1 656 09 85 e-mail: [email protected] sudje.hr http://sudovi.pravosudje.hr/ pszg/. Prekršajni sud u Novom. Zagrebu. Turinina 3. 10 000 Zagreb tel.

Rješenje o prijmu - Ministarstvo pravosuđa

27 ruj 2019 ... ureda, Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Ministarstva pravosuđa, u predmetu prijma u državnu službu na određeno vrijeme, upravitelj ...

upravni savjetnik - Ministarstvo pravosuđa

9 pro 2019 ... Ministarstva uprave, Ministarstva pravosuđa i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (u ...

e-Oglasna ploča - Ministarstvo pravosuđa

oglasna.pravosudje.hr . ... prekršajni, općinski, trgovački, upravni i županijski sudovi, Financijska ... Oglasna ploča' i datum skidanja oglasa s e-Oglasne ploče.

Odluka o dodjeli ugovora – razvoj elektronskih obuka - Ured ...

Ponuda ponuđača - grupe ponuđača ,,Commerce Engineering d.o.o., ul. Alajbegovića br. 3, 88 000 Mostar i Uma muller Group d.o.o., ul. Edhema Mulabdića br.

<Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava> <Naziv ...

tekstu: PT2), OIB: 56203195550, 10000 Zagreb, Trg kralja Petra Svačića 3, ... svim zaposlenicima korisnika (u slučaju smrti člana uže obitelji, za novorođeno.

Odluka o dodjeli ugovora servis auta - Zavod zdravstvenog ...

Ukupna cijena: 1595,59 KM- bez PDV-a. 2.Autocentar Beganović d.o.o., Vrandučka ulica 57,Zenica, po cijeni od: Hyundai ix 35 po cijeni od: 1000,18 KM-bez ...

Odluka o dodjeli ugovora u postupku nabavke auto guma

Dodjeljuje se ugovor ponuditelju UNITRADE d.o.o. Ljubuški, Hrvatskih kraljeva 23, 88. 320 Ljubuški u postupku javne nabave auto guma. Ponuditelj iz točke I ...

Odluka o dodjeli ugovora servisiranja i održavanja Hyundai ix35

Direktni sporazum za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenog vozila Hyundai ix35 se zaključuje ... Ukupna cijena sa popustom i bez PDV-a. 876,15 ...

Odluka o dodjeli ugovora za izbor najboljeg ponudjača za izradu i ...

1 нов. 2011 ... »Agencija za komercijalnu djelatnost«- Zagreb i »KIMTEC CG« - Podgorica KD, ... obavljanje djelatnosti izrade i izdavanja memorijskih kartica, ...

Vodič kroz PRAVOSUĐE - Ministarstvo pravosuđa

Maja Grubišin. Iva Vlahek. Nikolina Milić. Vanessa Pomykalo. Zrinka Oreb. Mirna Minauf. Valentin Jakovac. Ilustracije: Josip Sršen. Prosinac 2016. godine ...

Izvješće za 2016. godinu - Ministarstvo pravosuđa

Uredi državne uprave u županijama i Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba su ... PROJEKT GRAĐANSKIH PRAVA SISAK, S. i A. Radića 6/5. Sisak, iznos ...

Ipsos Puls d.o.o. - Izvještaj - Ministarstvo pravosuđa

www.puls.hr e-mail [email protected] Izvještaj. Prikupljanje polaznih informacija o kvaliteti usluga pravosudnog sustava u Republici. Hrvatskoj. Projekt potpore ...

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Korisničke ...

10 tra 2017 ... PRIJAVA U SUSTAV E-GRAĐANI . ... (PBZ, eZaba, HPB, OTP, Raiffeisen Bank…) ili pristupnih korisničkih podataka iz sustava. Hrvatskog ...

Bilješke uz financijske izvještaje - Ministarstvo pravosuđa

31 sij 2018 ... na stanje 01.01.2017. god. odnosno 401.229 kn, a što je rezultat povećanja ... u iznosu od 2.000 kn i akontacija za blagajnički minimum u.

kronološko kazalo - Ministarstvo pravosuđa i uprave ŽZH

odbor M.P “NARONAPLAST”- d.o.o. Posušje 10. 276 cesta i cestovnih objekata Županije. 18. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za. Zapadnohercegovačke ...

Dnevni i tjedni tisak - Ministarstvo pravosuđa

Nabava i isporuka dnevnih i tjednih novina za 2020. godinu. ... 24 SATA kom | 1 | 365. DNEVNE NOVINE 5 dana u tjednu. (Državni tajnici i ostale ustrojstvene ...

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA UPRAVA ...

31 sij 2018 ... prihode ostvarene na računu 6413 –Kamate na depozite po viđenju kod Hrvatske poštanske banke. ... MEGGLE HRVATSKA D.O.O. OSIJEK.

novi ovršni zakon - Ministarstvo pravosuđa

Sada se ovrhovoditeljev prijedlog za donošenje rješenja o ovrsi ... ovrsi. ▫ Ubuduće će se rješenje o ovrsi dostavljati ovršeniku tek ... (primjer bez osporavanja).

1 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PRAVOSUĐA UPRAVA ...

30 lis 2015 ... Mjesto isporuke: Zatvorska bolnica u Zagrebu, Svetošimunska 107, Zagreb. 10. Rok isporuke: 30.11.2015. godine. III) RAZLOZI ISKLJUČENJA ...

Izvješće za 2009. godinu - Ministarstvo pravosuđa

pojedinačni ili skupni smještaj s najmanje 4m2 i 10 m. 3 ... invaliditetom prilagođene su 4 kupaonice. ... adaptacija zgrade za zdravstvenu zaštitu zatvorenika,.

Godišnje izvješće o radu zemljišnoknjiţnih ... - Ministarstvo pravosuđa

Jastrebarsko. 2.905 3.205. 10%. Metković. 1.116 1.221. 9%. z.k. odjel. 2010. 2011. Promjena. 2010/11. Vinkovci. 7.505 8.102. 8%. Virovitica. 5.028 5.417. 8%.

Financijsko izvješće Kaznionice i zatvora u ... - Ministarstvo pravosuđa

10 lis 2017 ... ... računovodstva). (potpis' odgovorne osobe). WMINIST! ASOS. Ganson ... Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi. 6119 Povrat ...

godišnji raspored poslova za 2018. i ... - Ministarstvo pravosuđa

KRISTINA LEDINKO, ANČICA KAPITANIĆ, KRUNOSLAV SELEŠ I. BRANKICA MARČEN). Donose rješenja povodom prijedloga za upis, te provode i druge ...

osnovni dio za izvješće za trgovačka društva - Ministarstvo pravosuđa

Tramontana, dipl.ing.,. 23.10.2012. 1. Frane Žižak, mag.oec., predsjednik ... d.o.o. Kutina, Luka Šibenik. PLETER USLUGE. Marijan Mareković, predsjednik.

Kolektivni ugovor - Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne ...

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i vlade kantona kao poslodavac s jedne strane i Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe ...

zakon o izvlaštenju i određivanju naknade - Ministarstvo pravosuđa

Potpuno izvlaštenje zemljišta obuhvaća i zgradu i druge građevinske objekte koji se na ... naznačena vrsta izvlaštenja (potpuno ili nepotpuno), kao i potreba.

Rješenje o osnivanju Radne skupine - Ministarstvo pravosuđa

16 tra 2019 ... Sanja Bezbradica Jelavić, odvjetnica iz Zagreba. - Senka Filipović, Centar za žene Adela, Sisak. - Neva Tölle, Autonomna ženska kuća Zagreb.

Lijekovi koji se izdaju na recept - Ministarstvo pravosuđa

12 velj 2018 ... 64. PLIVASEPT 500ml. KUT. 4. 65. PLIVIT C tbl 60X500 mg. KUT. 1. 66. PRILEN PLUS tbl 30X(5 25mg). KUT. 1. 67. PROTECTA tbl 28X10 mg.

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Nacrt Prijedlog Zakona broj______

Od stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne ... te nekretnine, još jednom odgoditi na određeno vrijeme do 1. siječnja 2017.

Lijekovi i medicinski potrošni materijal - Ministarstvo pravosuđa

Glicerinski čepići za odrasle - GLS. Helex tbl 30x1 mg. Heptanon sol 10 ml. Ketonal amp 10x2 ml/100 mg. Klavobel film tbl 14x1 mg. Lekadol film tbl 20x500 mg.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Ministarstvo pravosuđa

30 tra 2019 ... MEDVEN TRGOVINA. d.o.o.. Popis sastavnih dijelova ponude i broj stranice na kojima se nalaze - sadržaj potvrda porezne uprave o stanju ...

Potrošni materijal za čišćenje i higijenu - Ministarstvo pravosuđa

Smit commerce d.o.o., Gornjostupnička 9b, 10 255 Zagreb - Stupnik. 5. Alca Zagreb d.o.o., Koledovčina 2, 10 000 Zagreb. Orcusplus d.o.o., Svilno 91, 51 219 ...

Poslovnik o radu Stalnog verifikacijskog tijela - Ministarstvo pravosuđa

6 lip 2016 ... Pravilnik o radu u sustavu eSpis (»Narodne novine«, broj. 35/15., 123/15. i 45/16.), ministar pravosuđa donosi. POSLOVNIK. O RADU ...

ministarstvo pravosuđa uprava za zatvorski sustav i probaciju zatvor ...

17 kol 2018 ... 43 152,50. 17.08.2018. JDN 08/2018. Krušni proizvodi, svježa peciva i kolači. 15810000. Jednostavna nabava. PEKARSTVO. KADULJA d,o,o,.