Poništava se Odluka o odabiru - Državna komisija za kontrolu ...

25 stu 2011 ... Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenom predmetu žalitelja Primat. RD d.o.o., Hrvatski Leskovac, na Odluku o ...

Poništava se Odluka o odabiru - Državna komisija za kontrolu ... - Srodni dokumenti

Poništava se Odluka o odabiru - Državna komisija za kontrolu ...

25 stu 2011 ... Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenom predmetu žalitelja Primat. RD d.o.o., Hrvatski Leskovac, na Odluku o ...

Poništava se dio Odluke o odabiru - Državna komisija za kontrolu ...

4 svi 2016 ... ponuditelja Velinac d.o.o., Sesvete. Na dio odluke o odabiru u dijelu za Grupu 2 žalbu je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave ...

Poništava se odluka o poništenju - Državna komisija za kontrolu ...

24 srp 2019 ... žalbenom predmetu žalitelja Fusio d.o.o., Buići, Poreč, OIB: 95345244091, zastupanog po ici Martini Stefanić, odvjetnici iz Poreča, na odluku o ...

Poništava se odluka - Državna komisija za kontrolu postupaka javne ...

10 svi 2013 ... 0012547, za nabavu opreme za Dječji vrtić "Maslačak" Krapinske Toplice (kuhinja i praonica rublja), naručitelja Općina Krapinske Toplice, ...

Poništava se postupak natječaja - Državna komisija za kontrolu ...

20 ruj 2012 ... Grad Split, Split. Odbija se zahtjev žalitelja Zadruga Praksa Pula, Pula i Vedran Duplančić, Zagreb, za naknadom troškova žalbenog postupka.

Poništava se postupak nabave - Državna komisija za kontrolu ...

7 ruj 2010 ... sistematskih pregleda djelatnika naručitelja kroz police osiguranja, ... Predmet nabave su sistematski pregledi kroz police osiguranja, a iste naručitelj namjerava pribaviti od osiguravajućeg društva Sunce osiguranje d.d.,.

Odluka - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

16 ruj 2014 ... sklopiti okvirni sporazum odabran ponuditelj Međimurje-plin d.o.o. Čakovec. Nadalje, uvidom u Elektronički oglasnik javne nabave utvrđeno je ...

Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje - Državna komisija ...

21 svi 2013 ... Zahtjev žalitelja Piano centar Zagreb d.o.o., Zagreb, za naknadom ... 2013. godine i naručitelju dostavio 25. travnja 2013. godine, žalitelj Piano.

Poništava se dio dokumentacije o nabavi - Državna komisija za ...

27 ruj 2019 ... predmet nabave: nabava i isporuka uredskog materijala (po grupama), naručitelja Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb, ...

UP/II-034-02/19-01/668 - Državna komisija za kontrolu postupaka ...

11 ruj 2019 ... sve ponude ocijenio valjanima te je odlukom o odabiru ponudu ponuditelja Lingua centar. d.o.o. Karlovac, odabrao kao najpovoljniju.

UP/II-034-02/19-01/761 - Državna komisija za kontrolu postupaka ...

5 ruj 2019 ... javne nabave naknadi žalitelju Cenoza promet d.o.o., Rijeka, ... Dokumentacijom o nabavi, proizlazi da ponuditelj Cenoza promet d.o.o. ...

u ime republike hrvatske - Državna komisija za kontrolu postupaka ...

7 ruj 2018 ... orehovac, Irena Vinter Gregorić, Krešimir Kiš, Martina Simunović Lepošak' Ksenija Grejić. Dolenec, Ivan oršoliĆ i Domagoj Mikašek, odvjetnici ...

RJESENJE obrazloženje - Državna komisija za kontrolu postupaka ...

Naručitelj HEP-operator distribucijskog sustava d'o.o., Zagreb, radi nabave dobave' ... Tridonic' a ne Ellabo čiji odgovor je Žalitelj dostavio' Žalitelj nije ponudio ...

RJEŠBN.ln obraz|oženje - Državna komisija za kontrolu postupaka ...

7 ruj 2018 ... Županij e i Krapinsko zagorske Županij e, naručitelj a Grad Zagreb, Zagreb. 2. ... točki l. izreke ovog Rješenja te se predmet waća naručitelju na ...

Untitled - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

3 ruj 2018 ... 600-62-18/01 kojom je odabrao ponudu ponuditelja Eol-ekos d.o.o.,. Rijeka. Na navedenu odluku o odabiru žalbu je 30. svibnja 2018. godine ...

Žalba se odbacuje - Državna komisija za kontrolu postupaka javne ...

10 srp 2012 ... ponuditelja Sljeme-dental d.o.o. Zagreb. Na navedenu odluku o odabiru žalbu je 5. svibnja 2012. godine Državnoj komisiji za kontrolu.

Žalba se odbija - Državna komisija za kontrolu postupaka javne ...

7 sij 2014 ... ponuditelja Primat RD d.o.o., Hrvatski Leskovac, iako je ista dostavljena protivno odredbama dokumentacije za nadmetanje. Zalitelj predlaže ...

obrazloženje - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

6 ruj 2018 ... zajednice ponuditelja omega Viko d.o.o. VaraŽdin i Zlatna nit d.o.o. Slatina. Na navedenu odluku o odabiru urednu žalbu je 6. oŽlljka 2018.

Godišnje izvješće za 2009. godinu - Državna komisija za kontrolu ...

vodovod d.o.o., zadar. 4. 1. 25 %. Sveučilište ... d.o.o. akovo ugradnja optičkog kabla na dionicama. TS Zadar. Centar-TS. Grabi 9 i TS. Nin-TS ... Alumont vl. Bilić.

Untitled - Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki

29 мар 2018 ... otvoreni postupak javne nabavke radova na izgradnji TS 10/0,4kV Tivat 4 - Vrijes sa uklapanjem u SN i NN mrežu i na rekonstrukciji DV 10KV ...

Izvješća o radu DKOM-a - Državna komisija za kontrolu postupaka ...

3 ožu 2010 ... Osijek uredski materijal. 05-21-. 13211. Roba 850 28.01. Žalba se odbija. 23.02. 2005. 67 ... Psihijatrijska GT Izolirka Osijek sanacija ravnog. 0.

grupa 2 i 3 - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

17 sij 2013 ... Žalba žalitelja Karić automobili d.o.o., Zagreb, na Grupu 1: UŠPNO-1 (na području. Novske), odbacuje se zbog nedostatka pravnog interesa. 2.

obraz|oženje - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

ponuditelja Specijalna oprema Lučko d.o.o., Lučko' Codex-Engineering Gmbh, Njemačka,. Mato El-D d.o.o. Ivanić Grad i Projekta d.o.o., Karlovac. Postupajući ...

Dokument u pravilnom formatu - Državna regulatorna komisija za ...

22 sij 2015 ... kako možete dobiti traženu informaciju;. - kako trebate napisati zahtjev za pristup informaciji;. - u kojem roku smo obavezni da vam damo ...

upute za podnošenje općih punomoći - Državna komisija za ...

sve buduće žalbene postupke (opća punomoć). Opseg punomoći određuje stranka u postupku. Posebna punomoć dostavlja se u spis predmeta na koji se ...

REPUBLIKA HRVATSKA RJEŠBn.rB l. obraz - Državna komisija za ...

600-62-18102 za grupe 2.,3.,4. i 5., kojom je ponude ponuditelja Eol-Ekos d.o.o.,. Rijeka, odabrao kao najpovoljnije za sve navedene grupe. Na predmetnu ...

standardni uvjeti - Državna regulatorna komisija za električnu energiju

STANDARDNI UVJETI za korištenje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. 1. Obavljanje licencirane aktivnosti. 1.1.

Odluka o odabiru - ZTB STAN doo

28 velj 2018 ... ZTB STAN d.o.o.. ZTB STANdoa. Ankice Opolski 2 42000 Varaždin .. Hrvatska / Croatia. T 385(0)42 660 541 F 385(0)42 211 187 E ...

odluka o odabiru - GSKG

4 T.D.D. GRADNJA D.O.O.. ŽIVOGOŠKA 4, Zagreb. 1.216.201,25 kn. Kriterij za odabir: Najniža cijena sposobnog ponuditelja koji je ispunio sve uvjete iz ...

PDF Odluka o odabiru projekata

16 ruj 2019 ... Miljenko Filipović. Vjekoslava. Babukića 18B,. Zaprešić. Kondenzacijski plinski kotlovi. 15.000,00. Dragutin Čukelj. Zagrebačka 79, V. Gorica.

Odluka o odabiru.pdf - Strukturni fondovi

2 sij 2019 ... Mihanovića 9, 10110, Zagreb i Enerco solar d.o.o., OIB: 00962148169 Tržna ulica 1, 10290. Zaprešić. 6. RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDA:.

Odluka o odabiru - Grad Slunj

7 svi 2019 ... Sitolor d.o.o., Pavla Radića 12, 35000 Slavonski Brod. 2. APEX-ING d.o.o., Pirinova 3, 10360 Sesvete. 3. Zajednica ponuditelja: MAR; Reliance ...

Odluka o odabiru - Grad Makarska

2 kol 2018 ... Zakona o javnoj nabavi, Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, ... Multi Komunikacije d.o.o., Stjepana Ivičevića 7, Makarska 21300, OIB: ...

Odluka o odabiru - Croatia Airlines

21 pro 2017 ... ZADOVOLJAVA. Vina Belje, Frankovka, 2015. NE ZADOVOLJAVA ww. JAMNICA d.d.. Iločki podrumi, Kapistran crni, 2015. NE ZADOVOLJAVA.

Odluka o odabiru - Športski objekti

4 lip 2019 ... nabavu spasilačkih usluga na Rekreacijskom centru Copacabana. 1. Podaci o naručitelju: ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.. 31 000 Osijek, Adama ...

Odluka o odabiru - Toneri - ASOO

iznos od 175.002,60 kn, ponuda ponuditelja PROMING HCH d.o.o., Đakovačka 10,. Zagreb, na iznos od 181.736,00 kn, dok je ponuda ponuditelja DINARID ...

Odluka o odabiru - Grad Solin

platoa i postavljanje komunalne opreme na šetnici predio "Mramorna" odabire ponudu ponuditelja "Pling" d.o.o. Solin sa cijenom od 109.921,50 kn (bez PDV-a).

Odluka o odabiru.pdf - Hrvatski restauratorski zavod

31 sij 2019 ... SAVA OSIGURANJE d.d., - Podružnica Hrvatska, Zagreb, Savska cesta 144 a. 2. CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33.

Odluka o odabiru - Grupa IV.pdf - Hrvatske autoceste

TRGO - LEPTIR d.o.o., Rijeka, Radnicka 41. Cijena ponude bez PDV: 23.800,00 kn. Cijena ponude s PDV: 29.750,00 kn. 5. Razlozi odabira, obiljezja i prednosti ...

Odluka o odabiru - Zagrepčanka poslovni objekti

kao i provedenog postupka nabave, objavljenog na web stranici dana 07.02.2017.,. Upravitelj Poslovnog tornja ,,ZAGREPČANKA“ ; Zagreb, Savska cesta 41, ...

Odluka o odabiru kandidatkinja - Grad Otok

13 velj 2018 ... BOSUTSKA 59A. VAROŠČICA 15A. V. NAZORA 99. GRADINCI 46. B.J. JELAČIĆA 77. VINKOVAČKA 17. A. HEBRANGA 96. GRADINCI 19.

Odluka o odabiru projekata i dodjeli potpora

13 pro 2018 ... ZADAR BIKE MAGIC. 210.000,00. 5. ŠIBENSKO –. KNINSKA ŽUPANIJA. RAZVOJ CIKLOTURIZMA. ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude-Vukovar.pdf

Varaždintours Varaždin - cijena 149,00 kn. 5. Galileo Varaždin- cijena 155,00 kn. 6. Eklata Split - cijena 240,00 kn. 7. Odisea travel Varaždin - cijena 185,00 kn.

Odluka o odabiru-Mramorna.pdf - Grad Solin

platoa i postavljanje komunalne opreme na šetnici predio "Mramorna" odabire ponudu ponuditelja "Pling" d.o.o. Solin sa cijenom od 109.921,50 kn (bez PDV-a).

Odluka o odabiru - Ljekarne Zagrebačke županije

Ljekarne zagrebačke županije. M. Magdalenića 1. 10410 Velika Gorica. URBROJ:38/31-158-19-06-26-8. Velika Gorica, 16.04.2019. Temeljem članka 15. st.2 ...

Odluka o odabiru s prilozima - HAMAG BICRO

Zagreb, 24. studeni 2017. ČLANICA UPRAVE. Marijana Oreb. SPODARSTI. BAO GOSP. ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVE. LOVACIJE,. Boris Guina.

Odluka o odabiru temeljem Natječaja za dodjelu bespovratnih ...

27 lip 2014 ... 6.150,00. GALA MED j.d.o.o.. Obrovac Sinjski. 50. 11.350,00. DALMACONSULT d.o.o.,. Omiš. 50. 12.000,00. ''Krolo-dom'' d.o.o., Kaštel. Stari.

Odluka o dopuni Odluke o odabiru projekata - Ministarstvo ...

4 pro 2019 ... Martinolića na Iloviku. Uređenje nerazvrstanih cesta na području. Općine Trpanj - IV. Faza. 300.000,00 kn. 54. RO19-78 Općina Trpanj.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za tonere i tinte (PDF)

29 lip 2018 ... Osječka trgovina papirom d.o.o. Osijek Kneza Trpimira 4. Cijena ponude ( bez PDV-a): 40.071, 68 kuna. Iznos PDV-a : 10.017, 92 kuna.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ... - Općina Dubravica

Općine Dubravica (www.dubravica.hr) i u lokalnom mediju ,,Prigorski kaj“ dana 31. listopada. 2018. godine javni poziv (natječaj) za organiziranje rada dječjeg ...

04.07.2017. - Odluka o odabiru - Dom za starije i nemoćne osobe ...

4 srp 2017 ... Mirjana Bogdan, voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova. Sanja Bratković, viši administrativni referent. Dostaviti: 1. Kandidatima. 2.

ODLUKA O ODABIRU PROGRAMA PRIJAVLJENIH ... - Rijeka 2020

Temeljem Javnog poziva za programe u okviru službenog kulturnog i umjetničkog programa projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture (u daljnjem ...

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu ... - HNK Osijek

23 svi 2018 ... CONTY PLUS d.o.o. Karlovačka cesta 100, 10250 Zagreb-Lučko. Članak 4. Kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda ponuditelja CONTY ...

Odluka o odabiru ponude_Laboratorijska platika - Hrvatski zavod za ...

INEL - medicinska tehnika d.o.o. Orehovečki brijeg 2, 10040 Zagreb, OIB 56895477602. • COPAN ZAGREB d.o.o. Selnica Šćitarjevska 25, 10410 Velika Gorica, ...

Odluka o odabiru projekata udruga na otocima 2017.pdf

na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Na temelju provedenog Natječaja za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na ...

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina u ...

www.novabukovica.hr, u tjedniku ,,Virovitički list" od 26. siječnja 2017. godine te Oglasnoj ploči Općine Nova Bukovica koji je bio otvoren 8 dana, računajući od ...

13.7.2018. ODLUKA O ODABIRU - Radovi ... - Općina Gračac

12 srp 2018 ... 1806/2018 od 18.06.2018. godine, ponuditelja LOCUM d.o.o., Biogradska cesta. 50, 23000 Zadar, OIB: 79324341284 s cijenom od 399.840,00 ...

Odluka-o odabiru-doktor medicine Nedelišće - DZCK

7 ožu 2016 ... ishođenja suglasnosti Ministarstva zdravlja za rad na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelja na poslovima doktora medicine u Domu zdravlja ...

JN 07-18 odluka o odabiru - razni smrznuti proizvodi - Meduza d.o.o. ...

25 svi 2018 ... Meduza d.o.o., Poslovni park Karlovac 57/A, Belajske Poljice, 47 250 Duga Resa 10 410,. OIB: 34212194935 sa cijenom ponude u iznosu od ...

Odluka o odabiru projekata za sufinanciranje projektno-tehničke ...

16 svi 2018 ... 01PD03 | OPĆINA BRCKOVLJANI. IZGRADNJA ... 10 | 01PD01 | OPĆINA MARIJA GORICA ... KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA BLATO.