Žalba se odbija - Državna komisija za kontrolu postupaka javne ...

7 sij 2014 ... ponuditelja Primat RD d.o.o., Hrvatski Leskovac, iako je ista dostavljena protivno odredbama dokumentacije za nadmetanje. Zalitelj predlaže ...

Žalba se odbija - Državna komisija za kontrolu postupaka javne ... - Srodni dokumenti

Žalba se odbija - Državna komisija za kontrolu postupaka javne ...

7 sij 2014 ... ponuditelja Primat RD d.o.o., Hrvatski Leskovac, iako je ista dostavljena protivno odredbama dokumentacije za nadmetanje. Zalitelj predlaže ...

Žalba se odbacuje - Državna komisija za kontrolu postupaka javne ...

10 srp 2012 ... ponuditelja Sljeme-dental d.o.o. Zagreb. Na navedenu odluku o odabiru žalbu je 5. svibnja 2012. godine Državnoj komisiji za kontrolu.

obrazloženje - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

6 ruj 2018 ... zajednice ponuditelja omega Viko d.o.o. VaraŽdin i Zlatna nit d.o.o. Slatina. Na navedenu odluku o odabiru urednu žalbu je 6. oŽlljka 2018.

Untitled - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

3 ruj 2018 ... 600-62-18/01 kojom je odabrao ponudu ponuditelja Eol-ekos d.o.o.,. Rijeka. Na navedenu odluku o odabiru žalbu je 30. svibnja 2018. godine ...

Odluka - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

16 ruj 2014 ... sklopiti okvirni sporazum odabran ponuditelj Međimurje-plin d.o.o. Čakovec. Nadalje, uvidom u Elektronički oglasnik javne nabave utvrđeno je ...

grupa 2 i 3 - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

17 sij 2013 ... Žalba žalitelja Karić automobili d.o.o., Zagreb, na Grupu 1: UŠPNO-1 (na području. Novske), odbacuje se zbog nedostatka pravnog interesa. 2.

Poništava se odluka - Državna komisija za kontrolu postupaka javne ...

10 svi 2013 ... 0012547, za nabavu opreme za Dječji vrtić "Maslačak" Krapinske Toplice (kuhinja i praonica rublja), naručitelja Općina Krapinske Toplice, ...

obraz|oženje - Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

ponuditelja Specijalna oprema Lučko d.o.o., Lučko' Codex-Engineering Gmbh, Njemačka,. Mato El-D d.o.o. Ivanić Grad i Projekta d.o.o., Karlovac. Postupajući ...

UP/II-034-02/19-01/761 - Državna komisija za kontrolu postupaka ...

5 ruj 2019 ... javne nabave naknadi žalitelju Cenoza promet d.o.o., Rijeka, ... Dokumentacijom o nabavi, proizlazi da ponuditelj Cenoza promet d.o.o. ...

UP/II-034-02/19-01/668 - Državna komisija za kontrolu postupaka ...

11 ruj 2019 ... sve ponude ocijenio valjanima te je odlukom o odabiru ponudu ponuditelja Lingua centar. d.o.o. Karlovac, odabrao kao najpovoljniju.

u ime republike hrvatske - Državna komisija za kontrolu postupaka ...

7 ruj 2018 ... orehovac, Irena Vinter Gregorić, Krešimir Kiš, Martina Simunović Lepošak' Ksenija Grejić. Dolenec, Ivan oršoliĆ i Domagoj Mikašek, odvjetnici ...

RJESENJE obrazloženje - Državna komisija za kontrolu postupaka ...

Naručitelj HEP-operator distribucijskog sustava d'o.o., Zagreb, radi nabave dobave' ... Tridonic' a ne Ellabo čiji odgovor je Žalitelj dostavio' Žalitelj nije ponudio ...

RJEŠBN.ln obraz|oženje - Državna komisija za kontrolu postupaka ...

7 ruj 2018 ... Županij e i Krapinsko zagorske Županij e, naručitelj a Grad Zagreb, Zagreb. 2. ... točki l. izreke ovog Rješenja te se predmet waća naručitelju na ...

Izvješća o radu DKOM-a - Državna komisija za kontrolu postupaka ...

3 ožu 2010 ... Osijek uredski materijal. 05-21-. 13211. Roba 850 28.01. Žalba se odbija. 23.02. 2005. 67 ... Psihijatrijska GT Izolirka Osijek sanacija ravnog. 0.

Untitled - Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki

29 мар 2018 ... otvoreni postupak javne nabavke radova na izgradnji TS 10/0,4kV Tivat 4 - Vrijes sa uklapanjem u SN i NN mrežu i na rekonstrukciji DV 10KV ...

Poništava se odluka o poništenju - Državna komisija za kontrolu ...

24 srp 2019 ... žalbenom predmetu žalitelja Fusio d.o.o., Buići, Poreč, OIB: 95345244091, zastupanog po ici Martini Stefanić, odvjetnici iz Poreča, na odluku o ...

Poništava se dio Odluke o odabiru - Državna komisija za kontrolu ...

4 svi 2016 ... ponuditelja Velinac d.o.o., Sesvete. Na dio odluke o odabiru u dijelu za Grupu 2 žalbu je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave ...

Poništava se postupak nabave - Državna komisija za kontrolu ...

7 ruj 2010 ... sistematskih pregleda djelatnika naručitelja kroz police osiguranja, ... Predmet nabave su sistematski pregledi kroz police osiguranja, a iste naručitelj namjerava pribaviti od osiguravajućeg društva Sunce osiguranje d.d.,.

Poništava se postupak natječaja - Državna komisija za kontrolu ...

20 ruj 2012 ... Grad Split, Split. Odbija se zahtjev žalitelja Zadruga Praksa Pula, Pula i Vedran Duplančić, Zagreb, za naknadom troškova žalbenog postupka.

Poništava se Odluka o odabiru - Državna komisija za kontrolu ...

25 stu 2011 ... Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenom predmetu žalitelja Primat. RD d.o.o., Hrvatski Leskovac, na Odluku o ...

Godišnje izvješće za 2009. godinu - Državna komisija za kontrolu ...

vodovod d.o.o., zadar. 4. 1. 25 %. Sveučilište ... d.o.o. akovo ugradnja optičkog kabla na dionicama. TS Zadar. Centar-TS. Grabi 9 i TS. Nin-TS ... Alumont vl. Bilić.

Primjena standardiziranih postupaka za kontrolu infekcija u ...

sigurnosti traži i mišljenje korisnika zdravstvene zaštite – pacijente (kroz udruge pacijenata u zdravstvu) (3,4). Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi.

Poništava se dio dokumentacije o nabavi - Državna komisija za ...

27 ruj 2019 ... predmet nabave: nabava i isporuka uredskog materijala (po grupama), naručitelja Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, Zagreb, ...

Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje - Državna komisija ...

21 svi 2013 ... Zahtjev žalitelja Piano centar Zagreb d.o.o., Zagreb, za naknadom ... 2013. godine i naručitelju dostavio 25. travnja 2013. godine, žalitelj Piano.

REPUBLIKA HRVATSKA RJEŠBn.rB l. obraz - Državna komisija za ...

600-62-18102 za grupe 2.,3.,4. i 5., kojom je ponude ponuditelja Eol-Ekos d.o.o.,. Rijeka, odabrao kao najpovoljnije za sve navedene grupe. Na predmetnu ...

upute za podnošenje općih punomoći - Državna komisija za ...

sve buduće žalbene postupke (opća punomoć). Opseg punomoći određuje stranka u postupku. Posebna punomoć dostavlja se u spis predmeta na koji se ...

Dokument u pravilnom formatu - Državna regulatorna komisija za ...

22 sij 2015 ... kako možete dobiti traženu informaciju;. - kako trebate napisati zahtjev za pristup informaciji;. - u kojem roku smo obavezni da vam damo ...

standardni uvjeti - Državna regulatorna komisija za električnu energiju

STANDARDNI UVJETI za korištenje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. 1. Obavljanje licencirane aktivnosti. 1.1.

Državna riznica u Hrvatskoj – realnost ili ... - Institut za javne financije

su 193,5 milijuna kuna (Bilten HNB-a, 2001, str. 76). Nasuprot tome, potraživanja tih banaka od središnje države su iznosila 17,8 milijuna kuna (isto, str. 75).

sustavi za evidenciju radnog vremena, kontrolu pristupa i kontrolu ...

kako će instance aplikacije Klijent računati radne sate i generirati izvještaje. Također se koristi za kreiranje i upravljanje organizacijskom strukturom, podacima o ...

DRUGARSTVO SE NE ODBIJA PROJEKAT PREDSTAVE

SLON – Popriliĉno usporen i po malo umoran lik. ... Slon Ćira! Ali to nije vaţno, zar ne? I dalje mogu da ti budem prijatelj. Vidiš, i ja traţim ... Slikovnice i bojanke.

drugarstvo se ne odbija projekat predstave - Departman za geografiju

Aleksandar Ţivanović – vuk ... VUK – Svestan svoje „uloge“ opasnog momka, ali u duši dobri pesnik i priĉalica. Veĉito gladan. ... Slikovnice i bojanke. 16 kom. 5.

odbija se upis u izvod iz Centralnog biračkog spiska za ... - izbori.ba

ZRINKA. 1968. PERUŠIĆ. NEDOSTAJE DOKAZ O PREBIVALIŠTU U BIH ... JANČIĆ. VELJKO. 1947. LINZ. VIŠE OD 8 OSOBA NA 1 ADRESI IZVAN BIH.

Cjenik vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne ... - Sisački vodovod

22. prosinca 2014. godine, direktor društva Sisački vodovod d.o.o., Sisak, Obala Ruđera. Boškovića 10 donosi. CJENIK VODNIH USLUGA. Ovim se Cjenikom ...

Zalba-predlagatelja - Totalno HR

ZPONS-a kojom su počinjena kaznena djela iz čl. 250. KZ-a i čl. 249. st. 4. ... jednostran posao zbog blokade računa dužnika i suprotnosti s odredbama ZPONS.

Žalba Udruge manjinskih dioničara koncerna Agrokor - N1

JAMNICA dioničko društvo za proizvodnju mineralnih voda, Getaldićeva 3, Zagreb, ... "apsolutno ništa" jer zadržavaju svoje dionice i/ili poslovne udjele, mogu s ...

Predmet: Žalba na rješenje broj gornji, od 24.07.2013. - ZSE

24 srp 2013 ... zatražio prijavljenu tražbinu iz Ugovora o jamstvu za Ugovor o kreditu zaključen sa. Humanitas d.d. kao korisnikom kredita. Vjerovnik RBA je od ...

1 Mirjana Rašić ŽALBA I VANREDNA PRAVNA SREDSTVA U ...

13 јан 2010 ... 11 | ŽALBA U UPRAVNOM POSTUPKU. 1. Pravo na žalbu. 2. Nadležnost organa za postupanje po žalbi. 3. Rok za žalbu. Pravno dejstvo žalbe.

BRANKO BRKIĆ SUDAC ŽUPANIJSKOG SUDA U ZADRU ŽALBA ...

Protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske žalba nije dopuštena (čl.395.st.2., 3. i 4. ZKP-a). Žalba protiv rješenja u pravilu je suspenzivni pravni lijek, ...

Kako se podnosi žalba na odluku Saveznog ureda za izbjeglice?

Za savjet ili ako želite napisati žalbu hitno se obratite advokatu ili pravnom savjetovalištu u vašoj blizini. Djelujte pravovremeno, jer Vas mogu pritvoriti dok rok za ...

PRESUDA SUDA (puni sastav) 23. ožujka 2004. (*) „Žalba ...

povodom žalbe podnesene protiv presude Prvostupanjskog suda Europskih ... kao primjer različita alternativna rješenja za koja on smatra da ih je trebalo i da ih ...

žalba i prigovor u nacrtu zakona o opštem upravnom postupku srbije

Ključne reči: Nacrt Zakona o opštem upravnom postupku Srbije. – Žalba i pri- govor u upravnom postupku. 1. PROTIVREČNOSTI U VEZI SA DONOŠENJEM.

zahtjev prigovor prijava žalba prijedlog odgovor - Grad Labin

PREDMET NA KOJI SE PODNESAK ODNOSI: OPIS PODNESKA: PODNESKU PRILAŽEM: U__________ , dana____________ god. (POTPIS). ZAHTJEV.

Kamen odbija da se oglasi Udarih nogom o kamen, a on odbi da ...

Savršeno sinkronizirano;. Kao da su i pčela i oblaci i trave dio istog mehanizma! ... Ne prestaju se vrtjeti Nebesa! Božanska providnost i briga – ne prestaju.

Državna matura 2014. Državna matura 2014. - Srednja škola Mate ...

30 tra 2014 ... Državna matura 2014. ... Propisani pribor na ispitima. Kalendar državne mature 2013./2014.-ljetni rok ... Matematika (osnovna i viša razina).

Javne financije u Hrvatskoj - Institut za javne financije

Javne financije ovladaju teorijom javnih financija i praksom SAD-a, a da uz pomo naπeg izdanja Javne financije u Hrvatskoj upoznaju praksu i probleme u ...

Komplikacije postupaka izvantjelesne oplodnje - Dr Med ...

Komplikacije su moguće prilikom aspiracije jajnih stanica, embriotransfera i ... trudnoći nakon IVF-a veća je incidencija heterotopične i ektopične trudnoće te spontanih ... pregledom te osnovnim, a po potrebi i dodatnim laboratorijskim pretragama (npr. kod ... kardiološkog društva i Danima humane genetike – prof. dr. sc.

primjena dijagnostičkih postupaka u definiranju individualnog ...

normativne vrijednosti treba poboljšavati i tu je individualni trening odlično rješenje. ... rukometašice, izračunate su standardizirane vrijednosti (z - skor) u svim ...

učestalost transfuzijskih postupaka kod pacijenata na dijalizi u ...

HDNDT. Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju. KBB kronična bubrežna bolest. KDIGO. Kidney Disease: Improving Global Outcomes. LSE.

Tablica 2.2. Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP ...

19 lip 2015 ... uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom. ... CT mozga/glave (1,4,5,9,11) ... Elektrokoagulacija/Ekskohleacija više od pet lezija.

Individualizacija postupaka i prilagodba programa iz perspektive ...

koji se školuju po individualiziranim odgojno obrazovnim programima (IOOP, ... prema Jurĉević (2006) prikazan primjer ukljuĉivanja uĉenika u planiranje i ...

Vizualizacija postupaka rješavanja programskih zadataka u ...

rješenja zadataka pomodu online visualizatora programskih jezika na stranici ... učenje temeljnih koncepata programiranja u programskom jeziku Python. ... Za rješavanje ovog programskog problema, potrebna je jedna programska petlja ...

PRAVILNIK o provođenju postupaka jednostavne nabave

b. radova procijenjene vrijednosti nabave manje od 500.000,00 kn bez PDV-a, a za koje ... neće biti osnovano, te nabavu prema Planu nabave provodi voditelj.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

jednostavne nabave sastavni je dio ovog Pravilnika (Obrazac 1) ... Narudžbenica obavezno sadrži podatke o: ustrojstvenoj jedinici koja izdaje narudžbenicu, ...

obavijest o ishodu natječajnih postupaka - medri

13 tra 2018 ... Maja Bohač, dr. med. A.2. b) dr. sc. Nataša Drača, dr. med. A.2. b) dr. sc. Nina Bašić-Marković, dr. med. A.3. a) dr. sc. Tamra Sinožić, dr. med.

osnove transformacijskih postupaka u kineziologiji - kifst

Damir Sekulić koriste se određenim brojem kinezioloških pojmova te objašnjavaju njihov ... vanja u području kojeg obrađuje ova knjiga) bit će više riječi kasnije. ... li ikada probali nositi nekakav teret (namještaj, vreću krumpira, drva,...) i to još ...

Statistička obradba usporedbe mjernih postupaka

26 ruj 2015 ... Koeficijenti korelacije brojčanih pokazatelja. • Pearsonov koeficijent korelacije (r, r. P. ) • Spearmanov koeficijent korelacije rangova (r, r. S. ).

uticaj odabranih premortalnih postupaka na pokazatelje stresa i ...

kvaliteta mesa svinja (pH, temperatura, boja, sposobnost vezivanja vode, ... prebacuju do tanka za šurenje u roku od pet minuta nakon iskrvarenja. ... (2012) su pokazali da iako je mašina za omamljivanje registrovala koncentraciju CO2.

Uticaj sorte grožđa i tehnoloških postupaka na ... - ResearchGate

Berba grožđa navedenih sorti vinove loze je izvršena u tehnološkoj zrelosti ... destilacija mladog vina bez vinskog taloga od sorte vranac 10 dana posle.

pedagoška objašnjenja načina, postupaka i elemenata vrednovanja ...

Pedagoški vid vrednovanja i ocjenjivanja učenika // Pravno-pedagoški priručnik ... Praćenje, provjeravanje i ocjenjivanje su uži pojmovi od pojma ... Velik je problem nastao u proteklih tri desetljeća zaboravljanjem na opisne pridjeve koji.