Antibakterijska svojstva meda - Srce

10 tra 2014 ... Dok naziv ”uniflorni med” služi za opis meda koji potječe dominantno od nektara (ili medne rose) jedne biljne vrste, postoje i medovi koji ...

Antibakterijska svojstva meda - Srce - Srodni dokumenti

Antibakterijska svojstva meda - Srce

10 tra 2014 ... Dok naziv ”uniflorni med” služi za opis meda koji potječe dominantno od nektara (ili medne rose) jedne biljne vrste, postoje i medovi koji ...

KEMIJSKA, FIZIKALNA I ANTIOKSIDATIVNA SVOJSTVA MEDA ...

Svaka vrsta meda ima specifična kemijska, fizikalna i organoleptička svojstva. U ... Unatoč tomu, postoje vrste meda na koje se to pravilo ne odnosi,a to.

sintaktička svojstva zamjenica u marulićevu i kašićevu ... - Srce

RaspRave InstItuta za hRvatskI jezIk I jezIkoslovlje 35 (2009.) ... svojne zamjenice za 1. i 2. lice u odnosu na povratno-posvojnu zamjenicu svoj, uporaba ...

Antibakterijska i antioksidativna aktivnost ekstrakata kore naranče ...

Slatka naranča (sorta Washington navel) je zimzelena biljna vrsta iz roda agruma. (Citrus), pripada porodici Rutaceae. Stablo se odlikuje visokom i gustom ...

Opća svojstva papira Površinska svojstva papira (upojnost)

Neke tipične vrijednosti debljine papira. Vrsta papira mm. Novinski papir. 0,06-0,08. Uredski (fotokopirni) papir. 0,105-0,110. Higijenski papir (maramice). 0,063.

Ceste meda

medica medic med. Natura Rab. Stara Sušica b.b.. 51314 Ravna Gora. Tel/fax: 051/ 791-066 mob.: 098/1721-256 e-mail: [email protected] www.cbpp.com.hr.

Ocjenjivanje meda 2013. - HGK

Medena rakija. OPG. Franić. Koprivnička 9,. Varaždin. 46,67. 6. S-6. Med sa lavandom. OPG. Dario Dješka. A.Hebranga 93,. Osijek. 45,00. 7. S-4. Anđeli svirači.

EKONOMIKA PROIZVODNJE MEDA

Pčelarstvo je specifična poljoprivredna proizvodna djelatnost kojom se mogu baviti ... Za početnike u početku pčelarenja predstavlja problem, ali s vremenom ... Stoga poticaji za 10 košnica iznosi 250,00 kn, dok za 50 košnica iznosi 1.250,00.

Rezultati ocjenjivanja meda 2012..pdf

OCJENJIVANJE KVALITETE PIĆA OD MEDA I NA BAZI MEDA. Osijek, 6. ... K.Zvonimira 30,. Bilje. 63,00. 6. KR-01. MEDOVAČA rakija od meda. Mirjana. Brkić.

Rezultati ocjenjivanja meda 2011..pdf

OCJENJIVANJE KVALITETE PIĆA OD MEDA I NA BAZI MEDA. Osijek, 8. ... iglicama. OPG Rončević. Kotlina 14,. Sveti Juraj. 75,67. 10. KR-14 Primorska medica.

Rezultati ocjenjivanja meda 2015..pdf

Branko Borić, Orahovica - BAGREMOV MED. ŠAMPION BAGREMOVOG MEDA Branko Borić, Orahovica. ŠAMPION ... 6. KL-06. Medni liker od joste OPG Balent.

Rezultati ocjenjivanja meda 2016.pdf

8 lis 2016 ... Polje bagremov med. M-43 19,72 zlato. 6. OPG Drašković. J.Kozarca 35,. Donji Miholjac medljikovac M-66 19,56 zlato. 7. Mladen Mauhar.

Rezultati ocjenjivanja meda 2009.pdf

ŠAMPION KADULJE. Dušan Matahlija, Lopar, otok Rab (med od kadulje). R. BR. PČELAR ... Medna rakija BADNJAKOVAČA Zvonimir Božić. K.Tomislava 11, D.

Rezultati ocjenjivanja meda 2008..pdf - HGK

VII. ocjenjivanje pakovina meda i pića, proizvoda za poboljšanje zdravlja na bazi meda i suvenira. IV. ocjenjivanje kvalitete ... Medni liker orahovac. Ivan i Jerka ...

Rezultati ocjenjivanja meda 2014..pdf

X.OCJENJIVANJE KVALITETE PIĆA OD MEDA I NA BAZI MEDA. Osijek ... KL-02. Medni liker od lavande. Samir. Božić. K.Tomislava 11,. Donji Miholjac. 72,00 ...

Rezultati ocjenjicanja meda 2007..pdf

kesten. M-88. 88,5. ZLATO. 58. Slavko Švraka. Bečka 8, Virovitica lipa. M-54 ... KR-03 Medena šljivovica. Pčelarstvo MEDIPP. Ludbreška 5, Varaždin. 75,67. 16.

lanca vrijednosti meda - Europa.ba

su med, pčelinji vosak, matična mliječ, po- len i pčelinji otrov. Pčelarstvo predstavlja ... smatraju da trenutno visoke cijene meda nisu prepreka da se poveća ...

BOLESTI OKA I TERAPIJSKI UČINAK MEDA

Čovjek med koristi više od 8000 godina, kako u prehrani tako i u terapijske svrhe. U terapijske svrhe med se može koristi od bolesti oka kao što su: konjunktivitisi ...

ocjenjivanje meda 2016.indd - HGK

8 lis 2016 ... Polje bagremov med. M-43 19,72 zlato. 6. OPG Drašković. J.Kozarca 35,. Donji Miholjac medljikovac M-66 19,56 zlato. 7. Mladen Mauhar.

STRATEGIJA POZICIONIRANJA NA TRŽIŠTU MEDA

Diferencijacija proizvoda. Foxall, Goldsmith i Brown ističu da koncepti segmentacije tržišta i pozicioniranja proizvoda podrazumijevaju da se čitavo tržište sastoji ...

ocjenjivanje meda 2014.indd - HGK

X.OCJENJIVANJE KVALITETE PIĆA OD MEDA I NA BAZI MEDA. Osijek ... KL-02. Medni liker od lavande. Samir. Božić. K.Tomislava 11,. Donji Miholjac. 72,00 ...

Katalog XV. ocjenjivanja meda, 2010. - HGK

LUKAVEC slatki aperitiv od meda s aromatičnim biljem. KROMED d.o.o.. Ciglenica 89, Garešnica. 28,67. 7. PP-06 Domaća medovina GVERC. Drago Potroško.

PRAVILNIK O KAKVOĆI UNIFLORNOG MEDA

Metvica (Mentha spp.) 20%. Vrijesak (Calluna vulgaris L.) 20%. Vrisak, Primorski vrijesak (Satureja montana L.) 20%. Maslačak (Taraxacum officinale Weber).

Uporaba meda u suvremenoj terapiji rana

na kvalitetu meda, a do nje dolazi u roku od nekoliko tjedana do nekoliko godina, ovisno o vrsti meda i uvjetima skladištenja. Moguća je i dekristalizacija, no.

PJESNIČKI OPUS ORSATA (MEDA) PUCIĆA

Medo Pucić svoju prvu pjesmu napisao je kao devetnaestogodišnji mladić i ... napisati pjesme u Padovi 1843. i dvije godine kasnije ponovo u Dubrovniku.

Putevi meda kroz Durmitor i Hercegovinu - Europa.ba

Priprema: Prokuhajte med, šeri, cimet, 380 ml vode i smokve i kuhajte 10 min. Nakon toga sklonite sa štednjaka i ocjedite smokve a tekućinu ukuhajte još 5 min.

Određivanje antioksidativne aktivnosti različitih vrsta meda ...

Određivanje antioksidativne aktivnosti različitih vrsta meda. Diplomski rad. Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada: 1. Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija , ...

Fizičko-hemijska karakterizacija i klasifikacija meda sa ... - Cherry

(167 uzorka bagremovog meda, 11 uzoraka lipovog meda, 23 suncokretova meda) i 171 poliflorni med. Karakterizacija tri najvažnije monoflorne vrste meda ...

kemijska analiza bagremovog meda - Repozitorij Prehrambeno ...

Kljuĉne rijeĉi: bagremov med, fizikalno ‒ kemijski parametri meda. Rad sadrţi: 28 stranica, ... U odnosu na nektarni med, medljikovac ima veću obojanost, veći ...

Smjernice za interpretaciju rezultata ispitivanja kvaliteta meda

glukoze - većina vrsta meda kristalizira vremenom, a sklonost kristalizaciji zavisi od ... Neke vrste meda imaju slađi okus (bagremov med) zbog većeg udjela ...

Istraživanje o konzumaciji meda za potrebe prodaje u pčelarstvu

mliječ, cvjetni prah, pelud, medenjaci, likeri od meda i ostala pića na bazi meda. ... organski certificiranim medom postižu premijske cijene proizvoda, posebice u.

Fizičko-hemijska karakterizacija i klasifikacija meda sa ... - Index of

17 мај 2016 ... 2008), palatinoza (Swallow et al., 1990, Cotte et al. Matute et al., 2008, Koškoniene et al., 2010, de la Fuent trehaloza) (Cotte et al., 2004, Nozal ...

pravilnik o ocjenjivanju kvalitete meda na natjecanjima u republici ...

med opalescentan, vide se počeci kristalizacije. 2 jako puno kristala, pjenušava površina. 1 potpuno kristaliziran med. Boja. 5 svojstvena vrsti meda. 0,6. 3. 4.

kristalizacija i dekristalizacija meda - Savjetodavna služba u biljnoj ...

Kristalizacija je osobina svakog prirodnog meda. Samo potpuno čist, prirodni med, ima sposobnost kristalizacije. Brzina kristalizacije u ambalaži zavisi od ...

sektorska studija za proizvodnju meda - Savez pčelarskih ...

Studija posvećena crnogorskom pčelarstvu, proizvodnji meda i ostalih pčelinjih proizvoda, biće dragocjeni izvor saznanja i pčelarima i stručnjacima koji ...

miris meda i bora – zlatibor 2006 - SPOS-a

Za sadr`aj tekstova odgovaraju autori, a za sadr`aj oglasa ogla{iva~i. Listovi koji preuzimaju ... SOLARNO ELEKTRI^NI TOPIONIK 363. Zvonimir Vasi} ... potrudila da napravi svoj prvi zajedni~ki ... U prikazu kwige o mati~nom mle~u napisao sam da smatram da ... sak, poklopac greja~a, posuda za vosak, greja-. ~i, termostat ...

strategija pozicioniranja na tržištu meda - Sveučilište u Splitu

Treći dio Pozicioniranje proizvoda bavi se problematikom pozicioniranja proizvoda kojeg postavlja u kontekst segmentacije tržišta i diferencijacije. Segmentacija ...

Rezultati XI. ocjenjivanja sortnih vrsta meda u Hrvatskoj ... - HGK

Eñidio Benčić, Pazin (bagremov med). ŠAMPION KESTENA. Slobodan Nišević, Petrinja (kestenov med). ŠAMPION KADULJE. Marijan Maruna, Zadar (kaduljin ...

Izrada dizajna etikete za staklenku meda - Sveučilište Sjever

Povezuje se sa smirenošću te je najprodavanija boja kada se uzme u obzir prodaja ... izradi skice na papiru tj mjerenjem staklenke od 330 ml visine 4,5 cm te ...

Rezultati ocjenjivanja meda 2008..pdf - Hrvatska gospodarska komora

PM-12 Med u saću (250 g.) VARŽAK - M. Vrbovo 54, Orle. 49,33. 2. PM-16 Mini med cvjetni. VARŽAK - M. Vrbovo 54, Orle. 49,00. 3. PM-13 Suho voće u medu ...

Pčelarstvo nije samo proizvodnja tegle meda - Agrobiz.hr

28 lip 2017 ... mudriji. Pčelarski savez najavljuje uvo- đenje nacionalne staklenke za med? Nemam razloga biti protiv toga. Sve što je za dobrobit sektora.

Potvrđena akreditacija Odjelu za kontrolu kvalitete meda Hrvatska ...

Hrvatska akreditacijska agencija Odjelu za kontrolu kvalitete meda je 26. veljače 2013. godine dodijelila Potvrdu o akreditaciji, kojom se utvrđuje da je Hrvatska ...

fitohemijski markeri botaničkog i geografskog porekla meda - Index of

deset različitih monofloralnih vrsta meda (planika, beli zlatoglav, ljubičasti čičak, eukaliptus, obična mirta, majčina dušica, kesten, cistus, lavanda i ruzmarin).

Pravilnik o ocjenjivanju meda i drugih pčelinjih proizvoda - Bee fest

različitih vrsta (lipa, bagrem, kadulja, livadno bilje i dr.), a može biti monoflorni i poliflorni. Medljikovac je med što ga pčele proizvode od medne rose (crnogorice ...

monoterpeni kao kemijski markeri različitih vrsta meda - fulir

Schiffova baza. (imin). N-glikozilamin. N. R. OH. HO. R. H furani i furanoni. N. R. O. HO. R. H. 1-amino-1-deoksi-2-ketoza. AMADORI. MEĐUPRODUKT. R. O. O.

Utjecaj lokacije pčelinjaka na prinose meda i razvoj pčelinjih ...

TakoĎer osvojene su zlatna i srebrna ţlica za med od bjelogorične ... lipu cvate i svilenica (Asclepias syriaca) čiji nektar sadrţi visok udio glukoze. Slijedi još.

Fizikalno-kemijski parametri cvjetnog meda kontinentalne Hrvatske

sklonost kristalizaciji, higroskopnost i mikrobiološku aktivnost. Omjer fruktoze i glukoze te omjer glukoze i vode u medu su vrlo bitni jer se pomoću njih može.

Fizikalno kemijske karakteristike različitih vrsta meda hrvatskog i ...

2 ruj 2016 ... Fizikalno kemijske karakteristike različitih vrsta meda hrvatskog i slovenskog podrijetla. Završni rad. Mentor: Ines Cindrić, dipl. ing. Matični broj ...

Rezultati XI. ocjenjivanja sortnih vrsta meda u Hrvatskoj, Osijek 2006

Vela Draga 12, Punat kadulja. M-19. 86 srebro. 77. KRALJ BAR-VIL d.o.o.. Lj. Gaja 8, Zaprešić kesten. M-188. 86 srebro. 78. Zvonko Sporiš. Usorska 37, Osijek.

Rezultati ocjenjivanja meda, pakovina i kvalitete pića Osijek 2007.

kadulja. M-158. 97,5. ZLATO. 6. Siniša Petrec. M.Držića 4, Bjelovar bagrem. M-215. 97 ... PZ Pčelari Slavonije i Baranje Europske avenije 13, Osijek cvjetni.

analiza sastava šećera hplc metodom u uzorcima meda s područja ...

... u sitastim cijevima biljaka. Biljni sok kojim se ti kukci hrane sadrži dosta ... Kao bogati fruktozom ističu se med od bagrema i kestena (F/G 1,5-1,7), dok su ...

svojstva materijala obojeni mat cink svojstva materijala obojeni ... - Kjg

Dužina ploče. 350 / 400 ... ZA KROVNE POKROVE. DOSTAVA ... pocinčano željezo elastični plastični premaz, Al elastični plastični premaz. 2. Tip, broj šarže ...

Odluka o dobrom poslovanju Udruge Srce Split - Udruga Srce

Na sjednici Upravnog odbora Udruge osoba sa cerebralnom paralizom Srce Split (u nastavku Udruga), dana 27. 3. 2018.god. donesena je slijedeća: ODLUKA.

Na temelju članka 29. Statuta Ljekarni srce vršitelj ... - Ljekarne Srce

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja te s ostalom traženom dokumentacijom podnose se ravnatelju Ljekarni srce, Osijek, Lorenza Jägera 24, ...

Pravilnik o proizvodnji meda "Bagrem med zagorskih brega"

(7) Dezinfekcija košnica i okvira može se provoditi termičkim (plamenikom) ili kemijskim metodama (natrijeva lužina). Vrcanje, dorada i skladištenje meda.

FUŠ – Film u školi vam predstavlja film VIŠE OD MEDA ... - Kino Valli

istraživačkom pohodu vodi nas i do Kine gdje ljudska bića preuzimaju pčelin posao, pa sve do. Australije gdje se eksperimentira s nježnijim križanjem divljih ...

6 INŽENJERSKA SVOJSTVA TLA

GEOMEHANIČKA KLASIFIKACIJA TLA. Tla se klasificiraju kao krupnozrnata i sitnozrnata. Krupnozrnata (koherentna ) tla su šljunci i pijesci. Kada su saturirani i ...

Lekovita svojstva i

Laksativ najizraženijeg dejstva. Kancer. Antitumorski medikamenti. Koriste se u prevenciji i terapiji tumora, za lečenje kancera. Sinonim termina „citotoksik“.

SVOJSTVA MATERIJALA

SVOJSTVA MATERIJALA. MEHANIČKA SVOJSTVA. Poznavanje veličine žvačne sile bitno je za razumijevanje mehničkih svojstava dentalnih materijala.

mehanička svojstva

GRAĐEVNI MATERIJALI su prirodni i umjetni materijali, koji se u obliku sirovina ... 3) Mehanička svojstva – svojstva materijala uslijed djelovanja vanjskih sila ...