Određivanje antioksidativne aktivnosti različitih vrsta meda ...

Određivanje antioksidativne aktivnosti različitih vrsta meda. Diplomski rad. Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada: 1. Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija , ...

Određivanje antioksidativne aktivnosti različitih vrsta meda ... - Srodni dokumenti

Određivanje antioksidativne aktivnosti različitih vrsta meda ...

Određivanje antioksidativne aktivnosti različitih vrsta meda. Diplomski rad. Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada: 1. Prof.dr.sc. Zlatko Puškadija , ...

monoterpeni kao kemijski markeri različitih vrsta meda - fulir

Schiffova baza. (imin). N-glikozilamin. N. R. OH. HO. R. H furani i furanoni. N. R. O. HO. R. H. 1-amino-1-deoksi-2-ketoza. AMADORI. MEĐUPRODUKT. R. O. O.

Fizikalno kemijske karakteristike različitih vrsta meda hrvatskog i ...

2 ruj 2016 ... Fizikalno kemijske karakteristike različitih vrsta meda hrvatskog i slovenskog podrijetla. Završni rad. Mentor: Ines Cindrić, dipl. ing. Matični broj ...

Određivanje profila masnih kiselina različitih vrsta ulja - Repozitorij ...

Najčešće višestruko zasićene masne kiseline su linolna (Slika 7), linolenska. (Slika 8) i arahidonska masna kiselina. Radi jednostavnosti označavanja masnih ...

Jelena Čolić – Određivanje oštrine vida pomoću različitih vrsta ...

Faktori koji utiču na oštrinu vida. 7. 5. Oštrina vida. 8. 6. Karakteristike tablica za merenje vidne oštrine. 9. 6.1. Snellen tablica. 9. 6.2. Bailey-Lovie (LogMAR) ...

Antioksidativne karakteristike odabranih vrsta paradajza - Prirodno ...

domaćeg baštenskog paradajza i divljeg paradajza iz vrste ribizle. Obično je crvene boje, ali postoji žuti, narandžasti, bordo kao i crni čeri paradajz. Uzgajanje ...

Rezultati XI. ocjenjivanja sortnih vrsta meda u Hrvatskoj ... - HGK

Eñidio Benčić, Pazin (bagremov med). ŠAMPION KESTENA. Slobodan Nišević, Petrinja (kestenov med). ŠAMPION KADULJE. Marijan Maruna, Zadar (kaduljin ...

Rezultati XI. ocjenjivanja sortnih vrsta meda u Hrvatskoj, Osijek 2006

Vela Draga 12, Punat kadulja. M-19. 86 srebro. 77. KRALJ BAR-VIL d.o.o.. Lj. Gaja 8, Zaprešić kesten. M-188. 86 srebro. 78. Zvonko Sporiš. Usorska 37, Osijek.

UTJECAJ RAZLIČITIH VRSTA SVJETLA NA KVALITETU ...

umjetnog osvjetljenja: fluorescentne cijevi; LED rasvjeta s omjerom crvenog i plavog spektra ... Za kulturu tkiva i rast biljke se odavno koriste umjetni izvori svjetlosti, ... uzgoj jer rastu na zaslanjenim tlima te se koriste za sprječavanje erozije ...

Učestalost različitih vrsta antitela kod trudnica sa pozitivnim ...

Rezultati: Pozitivan indirektni antiglobulinski test zbog pri- sustva pasivnih antitela nakon profilakse Rhogamom nađen je kod 76,01% (564) trudnica. 22,24% ...

senzorna, antioksidativna i reološka svojstva različitih vrsta ...

SENZORNA, ANTIOKSIDATIVNA I REOLOŠKA SVOJSTVA. RAZLIČITIH VRSTA ČOKOLADA SA PROBIOTICIMA. Doktorska disertacija. Mr Jovanka Laličić- ...

UTICAJ RAZLIČITIH VRSTA GORIVA NA VUČNI KOEFICIJENT ...

Uticaj biodizela na promenu specifične potrošnje goriva. 18. 4.2.4. ... skupim postupkom separacije katalizatora iz produkta (Ebiura i sar., 2005; Hak i sar., 2004 ... Za izračunavanje klizanja bilo je potrebno, pored stvarne brzine kretanja,.

Antioksidativni kapacitet očne vodice kod različitih vrsta i ... - doiSerbia

Preoperativna midrijaza indukovana je neosi- nefrinom i atropinom, lokalno, u vidu kapi. Očna vodica uzimana je paracentezom prednje očne komore na ...

uticaj različitih vrsta hrane na parametre oksidativnog stresa i ...

PA-palmitinska kiselina. PG-prostaglandini. PL-fosfolipidi (eng. phospholipids). PUFA-polinezasićene masne kiseline (eng. polyunsaturated fatty acid).

relacije različitih vrsta plesova i ritmičke gimnastike - Index of

meĎuzavisne regulativne funkcije koje leţe u osnovi specifičnih kretnih struktura ... Paso doble u bukvalnom prevodu znači “dvokorak“, pa se pleše u.

komparativna analiza svojstava semena različitih vrsta pšenice

Ključne reči: korelaciona povezanost, prinos i kvalitet,seme, sorte,vrste pšenice. Originalni naučni rad (Original scientific paper). 1Knežević J*, Tmušić N, ...

Ispitivanje brzine konzumacije različitih vrsta hrane kod zimskih ...

uporabljeni sljedeći izvori pčelinje hrane: med, kao kontrolna skupina, te šećerni sirup, kiselinski invert sirup i enzimski invert sirup kao pokusne skupine. Unutar ...

istraživanje utjecaja različitih vrsta i gramatura papira na kvalitetu ...

6 srp 2014 ... Karakteristike knjižnog bloka bit će jednake za sve vrste i gramature papira. Meko uvezane knjige bit će lijepljene HM ljepilom, a za izradu ...

utvrđivanje efekata različitih modela kinezioloških aktivnosti na ...

5. leđnjaci s podizanjem suprotne ruke i noge. 10. MIN. ZAVRŠNI D. IO SATA. Istezanje. 1. leđa u položaju na sve 4. 2. bočni trbušnjaci u sjedećem položaju ...

Lucija Valent PRIMJENA RAZLIČITIH KINEZIOLOŠKIH AKTIVNOSTI ...

4 ruj 2017 ... NA OTVORENOM ZA DJECU OD 5 DO 11 GODINA ... nižeg prema višem – 2. slika u nizu na slici 21), a za spuštanje su to najčešće tobogani ili.

Učinak različitih terapijskih aktivnosti radioaktivnog joda (131I) na ...

Nuspojave radiojodne ablacije/terapije i kontraindikacije za primjenu 131 I.. ... Jod se najviše izlučuje preko urina, te se izlučivanje joda ... kontrastnih sredstava, antiseptika, kapi za oči, amiodarona, jodiranih multivitamina i mineralnih.

kolorimetrijsko određivanje aktivnosti laktoperoksidaze

Istovremeno sa stavljanjem epruvete u kolorimetar aktivira se štoperica. Vred nosti na kolorimetru su čitane svakih 30 sekundi. Najčešće je vršeno 10 merenja.

poučni park picelj - priručnik za određivanje vrsta - Gimnazija AGM ...

Acer campestre L. − klen, poljski javor. 70. 49. Juglans regia L. − obični orah. 71. 50. Quercus sp. − hrast. 72. 51. Ulmus sp. − brijest. 73. 52. a Frangula alnus ...

automatsko određivanje vrsta riječi u morfološki sloţenom jeziku

62. 3.3.2. Uspješnost učenja zasnovanog na memoriji u zavisnosti od vrste riječi . ... ODNOS BROJA TRIGRAMA I TAĈNOSTI DISKRIMINACIJE VRSTA RIJEĈI .

Anđelka Milakara Usporedba metoda za određivanje aktivnosti ...

22 ruj 2017 ... Piridoksal-fosfat (PLP) je prostetička skupina aminotransferaza u spomenutoj reakciji. SLIKA 1. Početni korak razgradnje aminokiselina; PLP ...

određivanje plazma reninske aktivnosti i koncentracije aldosterona ...

jukstaglomerularni aparat, JGA), stimulacija simpatičkih živaca putem β1-adrenergičkih receptora te negativna povratna sprega putem izravnoga djelovanja Ang ...

Primjena kultura stanica za određivanje biološke aktivnosti spojeva ...

staničnih linija: a) HeLa (stanice adenokarcinoma grlića maternice) i b) MCF-7 (stanice adenokarci- noma dojke). Preuzeto s https://www.lgcstandards- atcc.org.

odabir biljnih vrsta za školski vrt i plan vrtlarskih aktivnosti u oš rugvica

Ubrali bi cvijet ivanĉice i stavili ga u kup sijena u ... Stavljao se po jedan cvijet za svakog ĉlana obitelji, a vjerovalo se da će ... Phlox paniculata L. Plamenac. SJ.

FUNKCIONALNE I ANTIOKSIDATIVNE OSOBINE TROPA CVEKLE ...

Trop aronije. Antocijani 9,1 g/kg. (Máriássyová i sar., 1999b). Kora kokosa. Tanini 3,1%a. Leukoantocijanidini. (Nambudiri i Shivashankar,. 1985). Trop zove.

određivanje broja leukocita određivanje leukocitarne formule

II vežba- ključna pitanja i zadaci. Uloge leukocita? Osobine leukocita-fagocitoza, dijapedeza, hemotaksa? Okviran broj leukocita ? Leukocitoza-leukopenija?

izvannastavne aktivnosti, preventivne aktivnosti i projekti

Likovna sekcija - keramička sekcija. • Multimedijska sekcija. • u okviru rada zadruge predviđaju se : - posjeti FKVKZ-u, Zaprešić, uključujući i filmske radionice.

Ceste meda

medica medic med. Natura Rab. Stara Sušica b.b.. 51314 Ravna Gora. Tel/fax: 051/ 791-066 mob.: 098/1721-256 e-mail: [email protected] www.cbpp.com.hr.

EKONOMIKA PROIZVODNJE MEDA

Pčelarstvo je specifična poljoprivredna proizvodna djelatnost kojom se mogu baviti ... Za početnike u početku pčelarenja predstavlja problem, ali s vremenom ... Stoga poticaji za 10 košnica iznosi 250,00 kn, dok za 50 košnica iznosi 1.250,00.

Ocjenjivanje meda 2013. - HGK

Medena rakija. OPG. Franić. Koprivnička 9,. Varaždin. 46,67. 6. S-6. Med sa lavandom. OPG. Dario Dješka. A.Hebranga 93,. Osijek. 45,00. 7. S-4. Anđeli svirači.

lanca vrijednosti meda - Europa.ba

su med, pčelinji vosak, matična mliječ, po- len i pčelinji otrov. Pčelarstvo predstavlja ... smatraju da trenutno visoke cijene meda nisu prepreka da se poveća ...

BOLESTI OKA I TERAPIJSKI UČINAK MEDA

Čovjek med koristi više od 8000 godina, kako u prehrani tako i u terapijske svrhe. U terapijske svrhe med se može koristi od bolesti oka kao što su: konjunktivitisi ...

Rezultati ocjenjivanja meda 2008..pdf - HGK

VII. ocjenjivanje pakovina meda i pića, proizvoda za poboljšanje zdravlja na bazi meda i suvenira. IV. ocjenjivanje kvalitete ... Medni liker orahovac. Ivan i Jerka ...

Katalog XV. ocjenjivanja meda, 2010. - HGK

LUKAVEC slatki aperitiv od meda s aromatičnim biljem. KROMED d.o.o.. Ciglenica 89, Garešnica. 28,67. 7. PP-06 Domaća medovina GVERC. Drago Potroško.

Rezultati ocjenjivanja meda 2014..pdf

X.OCJENJIVANJE KVALITETE PIĆA OD MEDA I NA BAZI MEDA. Osijek ... KL-02. Medni liker od lavande. Samir. Božić. K.Tomislava 11,. Donji Miholjac. 72,00 ...

Rezultati ocjenjivanja meda 2011..pdf

OCJENJIVANJE KVALITETE PIĆA OD MEDA I NA BAZI MEDA. Osijek, 8. ... iglicama. OPG Rončević. Kotlina 14,. Sveti Juraj. 75,67. 10. KR-14 Primorska medica.

Rezultati ocjenjivanja meda 2009.pdf

ŠAMPION KADULJE. Dušan Matahlija, Lopar, otok Rab (med od kadulje). R. BR. PČELAR ... Medna rakija BADNJAKOVAČA Zvonimir Božić. K.Tomislava 11, D.

Antibakterijska svojstva meda - Srce

10 tra 2014 ... Dok naziv ”uniflorni med” služi za opis meda koji potječe dominantno od nektara (ili medne rose) jedne biljne vrste, postoje i medovi koji ...

Rezultati ocjenjivanja meda 2016.pdf

8 lis 2016 ... Polje bagremov med. M-43 19,72 zlato. 6. OPG Drašković. J.Kozarca 35,. Donji Miholjac medljikovac M-66 19,56 zlato. 7. Mladen Mauhar.

STRATEGIJA POZICIONIRANJA NA TRŽIŠTU MEDA

Diferencijacija proizvoda. Foxall, Goldsmith i Brown ističu da koncepti segmentacije tržišta i pozicioniranja proizvoda podrazumijevaju da se čitavo tržište sastoji ...

ocjenjivanje meda 2016.indd - HGK

8 lis 2016 ... Polje bagremov med. M-43 19,72 zlato. 6. OPG Drašković. J.Kozarca 35,. Donji Miholjac medljikovac M-66 19,56 zlato. 7. Mladen Mauhar.

Rezultati ocjenjivanja meda 2012..pdf

OCJENJIVANJE KVALITETE PIĆA OD MEDA I NA BAZI MEDA. Osijek, 6. ... K.Zvonimira 30,. Bilje. 63,00. 6. KR-01. MEDOVAČA rakija od meda. Mirjana. Brkić.

ocjenjivanje meda 2014.indd - HGK

X.OCJENJIVANJE KVALITETE PIĆA OD MEDA I NA BAZI MEDA. Osijek ... KL-02. Medni liker od lavande. Samir. Božić. K.Tomislava 11,. Donji Miholjac. 72,00 ...

Rezultati ocjenjicanja meda 2007..pdf

kesten. M-88. 88,5. ZLATO. 58. Slavko Švraka. Bečka 8, Virovitica lipa. M-54 ... KR-03 Medena šljivovica. Pčelarstvo MEDIPP. Ludbreška 5, Varaždin. 75,67. 16.

Rezultati ocjenjivanja meda 2015..pdf

Branko Borić, Orahovica - BAGREMOV MED. ŠAMPION BAGREMOVOG MEDA Branko Borić, Orahovica. ŠAMPION ... 6. KL-06. Medni liker od joste OPG Balent.

PRAVILNIK O KAKVOĆI UNIFLORNOG MEDA

Metvica (Mentha spp.) 20%. Vrijesak (Calluna vulgaris L.) 20%. Vrisak, Primorski vrijesak (Satureja montana L.) 20%. Maslačak (Taraxacum officinale Weber).

Uporaba meda u suvremenoj terapiji rana

na kvalitetu meda, a do nje dolazi u roku od nekoliko tjedana do nekoliko godina, ovisno o vrsti meda i uvjetima skladištenja. Moguća je i dekristalizacija, no.

PJESNIČKI OPUS ORSATA (MEDA) PUCIĆA

Medo Pucić svoju prvu pjesmu napisao je kao devetnaestogodišnji mladić i ... napisati pjesme u Padovi 1843. i dvije godine kasnije ponovo u Dubrovniku.

KEMIJSKA, FIZIKALNA I ANTIOKSIDATIVNA SVOJSTVA MEDA ...

Svaka vrsta meda ima specifična kemijska, fizikalna i organoleptička svojstva. U ... Unatoč tomu, postoje vrste meda na koje se to pravilo ne odnosi,a to.

strategija pozicioniranja na tržištu meda - Sveučilište u Splitu

Treći dio Pozicioniranje proizvoda bavi se problematikom pozicioniranja proizvoda kojeg postavlja u kontekst segmentacije tržišta i diferencijacije. Segmentacija ...

sektorska studija za proizvodnju meda - Savez pčelarskih ...

Studija posvećena crnogorskom pčelarstvu, proizvodnji meda i ostalih pčelinjih proizvoda, biće dragocjeni izvor saznanja i pčelarima i stručnjacima koji ...

Putevi meda kroz Durmitor i Hercegovinu - Europa.ba

Priprema: Prokuhajte med, šeri, cimet, 380 ml vode i smokve i kuhajte 10 min. Nakon toga sklonite sa štednjaka i ocjedite smokve a tekućinu ukuhajte još 5 min.

kristalizacija i dekristalizacija meda - Savjetodavna služba u biljnoj ...

Kristalizacija je osobina svakog prirodnog meda. Samo potpuno čist, prirodni med, ima sposobnost kristalizacije. Brzina kristalizacije u ambalaži zavisi od ...

kemijska analiza bagremovog meda - Repozitorij Prehrambeno ...

Kljuĉne rijeĉi: bagremov med, fizikalno ‒ kemijski parametri meda. Rad sadrţi: 28 stranica, ... U odnosu na nektarni med, medljikovac ima veću obojanost, veći ...

Fizičko-hemijska karakterizacija i klasifikacija meda sa ... - Cherry

(167 uzorka bagremovog meda, 11 uzoraka lipovog meda, 23 suncokretova meda) i 171 poliflorni med. Karakterizacija tri najvažnije monoflorne vrste meda ...

Istraživanje o konzumaciji meda za potrebe prodaje u pčelarstvu

mliječ, cvjetni prah, pelud, medenjaci, likeri od meda i ostala pića na bazi meda. ... organski certificiranim medom postižu premijske cijene proizvoda, posebice u.