KEMIJSKA, FIZIKALNA I ANTIOKSIDATIVNA SVOJSTVA MEDA ...

Svaka vrsta meda ima specifična kemijska, fizikalna i organoleptička svojstva. U ... Unatoč tomu, postoje vrste meda na koje se to pravilo ne odnosi,a to.

KEMIJSKA, FIZIKALNA I ANTIOKSIDATIVNA SVOJSTVA MEDA ... - Srodni dokumenti

KEMIJSKA, FIZIKALNA I ANTIOKSIDATIVNA SVOJSTVA MEDA ...

Svaka vrsta meda ima specifična kemijska, fizikalna i organoleptička svojstva. U ... Unatoč tomu, postoje vrste meda na koje se to pravilo ne odnosi,a to.

Vježba 1. Fizikalna i kemijska svojstva vode

PRIBOR I KEMIKALIJE: čaša ili Erlenmeyerova tikvica sa širokim grlom, novčići od 1 i 2 lipe, deterdžent, voda. UPUTE ZA RAD: 1. Čašu napuni do vrha vodom.

učinak bioaktivnoga stakla 45s5 na fizikalna i kemijska svojstva ...

NA FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA ... Zaključno, istražena svojstva eksperimentalnih BG kompozita pokazuju potencijal za kliničku primjenu. Ključne riječi: ...

Antioksidativna svojstva brašna od heljde – Doprinos ... - doiSerbia

27 Aug 2014 ... stituenata pšeničnog brašna ili nekog drugog brašna od cerealija u formulacijama ... snosti od vrste heljde, klimatskih uslova i uslova gaje-.

senzorna, antioksidativna i reološka svojstva različitih vrsta ...

SENZORNA, ANTIOKSIDATIVNA I REOLOŠKA SVOJSTVA. RAZLIČITIH VRSTA ČOKOLADA SA PROBIOTICIMA. Doktorska disertacija. Mr Jovanka Laličić- ...

kemijska analiza bagremovog meda - Repozitorij Prehrambeno ...

Kljuĉne rijeĉi: bagremov med, fizikalno ‒ kemijski parametri meda. Rad sadrţi: 28 stranica, ... U odnosu na nektarni med, medljikovac ima veću obojanost, veći ...

Fizikalna svojstva tla - Pedologija

Frakcije mehaničkih elemenata su grupe čestica određenih dimenzija. TEKSTURA TLA. Za determinaciju teksturne klase na terenu najpogodnija je metoda ...

Kemijska svojstva tla - Pedologija

630 mm. U tom slučaju adsorpcijski kompleks tla zamjenjuje bazne (lužnate) ione sve više vodikovim, a kiselost tla raste. U površinskih 5 cm tla pH je često niži ...

Antibakterijska svojstva meda - Srce

10 tra 2014 ... Dok naziv ”uniflorni med” služi za opis meda koji potječe dominantno od nektara (ili medne rose) jedne biljne vrste, postoje i medovi koji ...

Fizikalna svojstva vode u imerzijskoj hidroterapiji The physical ...

Hidroterapija je fizikalna metoda liječenja koja se temelji na korištenju vode u ... U humanoj medicini je dokazano ... Sljedeća fizikalna veličina koja je važna u.

Fizikalna svojstva i oksidativni status dalmatinske pečenice ...

Nitritna sol (NS), <3,5kg (početna masa), 3 45 d (faza soljenja faza sušenja/ zrenja u danima); 2. Morska sol (MS), početna masa >3,5 kg, 3 45 d; 3. NS, <3,5 ...

kemijska i organoleptička svojstva različitih čajeva od aronije ...

5 svi 2018 ... različita čaja od aronije. Određivani su ... Ključne riječi: aronija, čaj, polifenoli, antioksidativna aktivnost ... 2.10.1. Priprema voća za sušenje .

VJEŽBA 12 Fizikalna svojstva alkohola. Dobivanje apsolutnog etanola

Fizikalna svojstva alkohola. Dobivanje apsolutnog etanola. Pokus 12.1: Vrelište alkohola. Pribor i kemikalije: drveni stalak s 3 epruvete, čaša, plamenik, ...

1 Vježba 25. Fizikalna svojstva sumpora. Sumporna kiselina. Pokus ...

Kipući sumpor izlij u tankom mlazu u hladnu vodu. Provjeri elastična i plastična svojstva dobivenog sumpora. Mijesi plastični sumpor među prstima. Prati kako ...

utjecaj ultrazvuka na fizikalna i funkcionalna svojstva proteina sirutke

Dodatak metil celuloze, guar gume, saharoze i mlijeka u prahu u modelne ... Sirutka u ljudskoj prehrani se koristi ili kao sirutka u prahu ili kao suhi sirutkini ... Kinsella, J.E. i Whitehead, D.M. (1989) Proteins in Whey: Chemical, Physical and.

Neka fizikalna i mehani~ka svojstva drva {ljive (Prunus Domestica L.)

starih sorti šljive. Za suzbijanje šarke ne postoji ... Zato se pojavljuju velike količine drvne sirovine koja se može iskoristiti u indus- trijske svrhe. U Hrvatskoj smo ...

KEMIJSKA ANALIZA - KEMIJSKA KINETIKA

KEMIJSKA KINETIKA, grana fizičke kemije koja se bavi istraživanjem brzina kemijskih reakcija. Sve kemijske reakcije teku određenom brzinom, koja je u prvom ...

KINETIKA EKSTRAKCIJE I ANTIOKSIDATIVNA AKTIVNOST ...

Gavez (Symphytum officinale L.) je višegodišnja zel- jasta biljka iz porodice gaveza oštrolista (Boraginace- ae) [1]. To je korovska biljka koja raste širom Evrope i.

Hemijski sastav, antioksidativna, antimikrobna i antiholinesterazna ...

10 мар 2015 ... Razlika u potencijalima izmeĊu katode i anode predstavlja energiju jonizacije. Da bi se ... bliskosti najĉešće opisuje meĊusobne razlike izmedju dve varijable. Tada mera sliĉnosti ... 1119. 1124. (E)-p-Menta-2,8-dien-1-ol. 0,1.

hemijska karakterizacija, antioksidativna i antimikrobna ... - Core

Slika 2.2. Stuktura ćelijskog zida gljiva; β-(1→3)(1→6) glukan, dužina i način grananja ... Japanski i američki istraživači su pokazali da ova vrsta gljive poseduje.

Antioksidativna aktivnost etanolnog ekstrakta lista ... - doiSerbia

15 Oct 2014 ... sumpora, furane, epokside, organske kiseline i dr. [3]. List jagode sadrži ... hidroksi-to- luen (BHT), butilovani hidroksi-anizol (BHA), tiobarbi- ...

Antioksidativna aktivnost vrste Salvia hispanica L. - Repozitorij ...

Priprema biljnog materijala . ... Chia sjemenke su jedan od najboljih poznatih biljnih izvora ω-3 masnih kiselina. Sjemenke su također i vrlo dobar izvor minerala ...

hemijski sastav i antioksidativna aktivnost piva i sirovina za ...

9 јун 2014 ... Koloidi piva, koji u organima za varenje emulguju i dispreguju materije, povećavaju površine enzimskih akcija i dodira hrane sa crevima.

Antibakterijska i antioksidativna aktivnost ekstrakata kore naranče ...

Slatka naranča (sorta Washington navel) je zimzelena biljna vrsta iz roda agruma. (Citrus), pripada porodici Rutaceae. Stablo se odlikuje visokom i gustom ...

Opća svojstva papira Površinska svojstva papira (upojnost)

Neke tipične vrijednosti debljine papira. Vrsta papira mm. Novinski papir. 0,06-0,08. Uredski (fotokopirni) papir. 0,105-0,110. Higijenski papir (maramice). 0,063.

Ceste meda

medica medic med. Natura Rab. Stara Sušica b.b.. 51314 Ravna Gora. Tel/fax: 051/ 791-066 mob.: 098/1721-256 e-mail: [email protected] www.cbpp.com.hr.

kemijska vez - ZAG

njimi (gradniki snovi ali osnovni delci so atomi, molekule ali ioni). ... V molekulah spojin so vezi polarne kovalentne - molekule spojin so lahko polarne ali.

Fizikalna kemija - Fmf

aktivnost, Henryev zakon, Raoultov zakon; osmozni tlak, znižanje tališča, zvišanje vrelišča, topnost. Porazdelitev topljenca med dve fazi. Fazno ravnovesje v.

Fizikalna kozmologija

Fizikalna kozmologija bilješke s vjezbi. Ivica Smolic radna verzija 9. listopada 2012. Ovo su radne, nedovršene bilješke s vjezbi iz kolegija Fizikalna kozmologija.

Fizikalna mjerenja I - PMF

4 velj 2015 ... Dodatak 3: Razlomci, korijeni i potencije ....................................................................................... 13. Dodatak 4: Eskponencijalna i logaritamska ...

fizikalna kemija

gdje je xB množinski udjel plina B, a p je ukupni tlak smjese. Stoga se jednadžba ... slobode je 3, iz čega slijedi da su temperatura, tlak i množinski udio smjese.

Ocjenjivanje meda 2013. - HGK

Medena rakija. OPG. Franić. Koprivnička 9,. Varaždin. 46,67. 6. S-6. Med sa lavandom. OPG. Dario Dješka. A.Hebranga 93,. Osijek. 45,00. 7. S-4. Anđeli svirači.

EKONOMIKA PROIZVODNJE MEDA

Pčelarstvo je specifična poljoprivredna proizvodna djelatnost kojom se mogu baviti ... Za početnike u početku pčelarenja predstavlja problem, ali s vremenom ... Stoga poticaji za 10 košnica iznosi 250,00 kn, dok za 50 košnica iznosi 1.250,00.

kemijska promjena

Jesu li svojstva voska svijeće jednaka ili različita prije i nakon taljenja? • Je li taljenjem i skrućivanjem voska svijeće došlo do fizikalne ili kemijske promjene?

KEMIJSKA OPEKLINA

(2). Kemijska sredstva koja mogu izazvati opekline oralne sluznice su primjerice: natrijev hipoklo- rit, aspirin, trikloroctena kiselina, natrijev perborat, fenol, timol,.

KEMIJSKA VEZA

3 ruj 2015 ... Na sobnoj temperaturi ionski su spojevi kristalizirane krutine. ▫ energija kristala je puno niža od energije plinovitog stanja. ▫ energija veze u ...

Kemijska ravnoteža

Primjer ravnotežne reakcije je kemijska reakcija joda i vodika. nastaje jodovodik i uspostavlja se ravnoteža između reaktanata i produkata : (g) ↔ 2 HI(g). (2.4).

KEMIJSKA EVOLUCIJA

KEMIJSKA EVOLUCIJA. Mnogo različitih objašnjenja je tokom povijesti bilo ponuđeno za nastanak prvih primitivnih stanica – nakupina molekula koje su se ...

OFK kemijska termodinamika - PMF

i sastav smjese (množinski udio). Fazni dijagrami binarnih smjesa prikazuju se kao: - ovisnost tlaka fazne transformacije o sastavu smjese pri stalnoj temperaturi ...

Kemijska ravnoteža - TTF

Kemijska ravnoteža dr.sc. M. Cetina, doc. Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju. ▫ ... izučava brzine kemijskih reakcija naziva se kemijska.

Fizikalna kemija - FKKT

PREDLAGANE SPREMEMBE. Predmet: FIZIKALNA KEMIJA. Course Title: PHYSICAL CHEMISTRY. Študijski program in stopnja. Study Programme and Level.

fizikalna kemija ii - FKIT

Za jodovodik odnos eksperimentalnog nalaza s teorijom sudara pokazao je fenomenalno slaganje i to je bilo jako veliko ohrabrenje toj teoriji. Međutim za druge ...

fizikalna pomagala - LABOBNOVA

Stolica sa naslonom izrađena od tvrde plastike sa podesivom visinom od 40-50 cm i ... 27730 samo u formi stolice, sa površinom sedišta 39x26cm. Code 27741 ... Code 28520 ANTIDEKUBITUS GEL JASTUK 40x40x4 cm. Prevencija za slabijii ...

Fizikalna kemija I Course title

Fizikalna kemija I. Course title: Physical Chemistry I. Študijski program in stopnja. Study programme and level. Študijska smer. Study field. Letnik. Academic year.

PRAVILNIK O KAKVOĆI UNIFLORNOG MEDA

Metvica (Mentha spp.) 20%. Vrijesak (Calluna vulgaris L.) 20%. Vrisak, Primorski vrijesak (Satureja montana L.) 20%. Maslačak (Taraxacum officinale Weber).

STRATEGIJA POZICIONIRANJA NA TRŽIŠTU MEDA

Diferencijacija proizvoda. Foxall, Goldsmith i Brown ističu da koncepti segmentacije tržišta i pozicioniranja proizvoda podrazumijevaju da se čitavo tržište sastoji ...

Katalog XV. ocjenjivanja meda, 2010. - HGK

LUKAVEC slatki aperitiv od meda s aromatičnim biljem. KROMED d.o.o.. Ciglenica 89, Garešnica. 28,67. 7. PP-06 Domaća medovina GVERC. Drago Potroško.

Rezultati ocjenjivanja meda 2015..pdf

Branko Borić, Orahovica - BAGREMOV MED. ŠAMPION BAGREMOVOG MEDA Branko Borić, Orahovica. ŠAMPION ... 6. KL-06. Medni liker od joste OPG Balent.

Rezultati ocjenjicanja meda 2007..pdf

kesten. M-88. 88,5. ZLATO. 58. Slavko Švraka. Bečka 8, Virovitica lipa. M-54 ... KR-03 Medena šljivovica. Pčelarstvo MEDIPP. Ludbreška 5, Varaždin. 75,67. 16.

Rezultati ocjenjivanja meda 2014..pdf

X.OCJENJIVANJE KVALITETE PIĆA OD MEDA I NA BAZI MEDA. Osijek ... KL-02. Medni liker od lavande. Samir. Božić. K.Tomislava 11,. Donji Miholjac. 72,00 ...

Rezultati ocjenjivanja meda 2011..pdf

OCJENJIVANJE KVALITETE PIĆA OD MEDA I NA BAZI MEDA. Osijek, 8. ... iglicama. OPG Rončević. Kotlina 14,. Sveti Juraj. 75,67. 10. KR-14 Primorska medica.

ocjenjivanje meda 2016.indd - HGK

8 lis 2016 ... Polje bagremov med. M-43 19,72 zlato. 6. OPG Drašković. J.Kozarca 35,. Donji Miholjac medljikovac M-66 19,56 zlato. 7. Mladen Mauhar.

lanca vrijednosti meda - Europa.ba

su med, pčelinji vosak, matična mliječ, po- len i pčelinji otrov. Pčelarstvo predstavlja ... smatraju da trenutno visoke cijene meda nisu prepreka da se poveća ...

Rezultati ocjenjivanja meda 2016.pdf

8 lis 2016 ... Polje bagremov med. M-43 19,72 zlato. 6. OPG Drašković. J.Kozarca 35,. Donji Miholjac medljikovac M-66 19,56 zlato. 7. Mladen Mauhar.

ocjenjivanje meda 2014.indd - HGK

X.OCJENJIVANJE KVALITETE PIĆA OD MEDA I NA BAZI MEDA. Osijek ... KL-02. Medni liker od lavande. Samir. Božić. K.Tomislava 11,. Donji Miholjac. 72,00 ...

BOLESTI OKA I TERAPIJSKI UČINAK MEDA

Čovjek med koristi više od 8000 godina, kako u prehrani tako i u terapijske svrhe. U terapijske svrhe med se može koristi od bolesti oka kao što su: konjunktivitisi ...

Rezultati ocjenjivanja meda 2008..pdf - HGK

VII. ocjenjivanje pakovina meda i pića, proizvoda za poboljšanje zdravlja na bazi meda i suvenira. IV. ocjenjivanje kvalitete ... Medni liker orahovac. Ivan i Jerka ...

Rezultati ocjenjivanja meda 2012..pdf

OCJENJIVANJE KVALITETE PIĆA OD MEDA I NA BAZI MEDA. Osijek, 6. ... K.Zvonimira 30,. Bilje. 63,00. 6. KR-01. MEDOVAČA rakija od meda. Mirjana. Brkić.

Rezultati ocjenjivanja meda 2009.pdf

ŠAMPION KADULJE. Dušan Matahlija, Lopar, otok Rab (med od kadulje). R. BR. PČELAR ... Medna rakija BADNJAKOVAČA Zvonimir Božić. K.Tomislava 11, D.

Kemijska kinetika II Praktikum 1 - PMF

KEMIJSKA KINETIKA II. Kinetika oksidacije jodida željezovim(III) ionima. SVRHA RADA. Upoznavanje metode početnih brzina za određivanje zakona brzine ...