Metode rješavanja problemskih zadataka - Odjel za matematiku

logicko razmišljanje, izuzetno su korisni jer pospješuju ucenikovo znanje. ... Nakon što odglume nekoliko prica, mogu odabrati svoje vlastite price i odglumiti ih.

Metode rješavanja problemskih zadataka - Odjel za matematiku - Srodni dokumenti

Metode rješavanja problemskih zadataka - Odjel za matematiku

logicko razmišljanje, izuzetno su korisni jer pospješuju ucenikovo znanje. ... Nakon što odglume nekoliko prica, mogu odabrati svoje vlastite price i odglumiti ih.

Strategije rješavanja problemskih zadataka - Odjel za matematiku

2.3.1 Primjena metode rješavanja srodnog jednostavnijeg problema . ... mom ovoga rada, strategijama rješavanja problemskih zadataka u kojemu ih navodimo ...

Metode rješavanja problemskih zadataka

Odjel za matematiku. Sveucilišni nastavnicki studij matematike i informatike. Ivana Paponja. Metode rješavanja problemskih zadataka. Diplomski rad. Osijek ...

Neke metode rješavanja problemskih zadataka, Poučak - PMF-MO

Ovdje ćemo opisati tri prvospomenute metode dok je metoda uzastopnoga probližavanja detaljno ... 4. primjer. Lukina je majka tri puta starija od Luke, a Lukin je otac četiri godine sta- ... Očito je da ti brojevi zadovoljavaju omjer 2: 7:6. Zbroj tih.

Neke metode rješavanja problemskih zadataka, Poučak - PMF ...

Tada posežemo za drugim načinima rješavanja takvih zadataka, primjerice metodom rješavanja unazad, grafičko-artimetičkom metodom, metodom lažne ...

strategije rješavanja problemskih zadataka - FOOZOS Repozitorij

Cilj diplomskog rada bio je istražiti strategije rješavanja problemskih zadatka koje učenici četvrtog razreda koriste pri rješavanju kombinatornih zadataka te ...

Metode za odredivanje QR dekompozicije - Odjel za matematiku

4.3 Odredivanje QR dekompozicije koristeci Givensove rotacije . ... Jednako tako mozemo pokazati da je matrica M(i, k, ϕ) ∈ Mn matrica rotacije za kut ϕ (u.

Hijerarhijsko odlučivanje pomoću AHP metode - Odjel za matematiku

2 AHP metoda. Pretpostavimo da zainteresirani pojedinac razmatra n alternativa i da je njegov zadatak: 1. dati procjene relativne važnosti između alternativa i.

Metode poucavanja statistike u školi - Odjel za matematiku

Kruzni dijagram prikladan je za osnovnu i srednju školu i postoji konkretna metoda povezivanja kruznog dijagrama sa stupcastim dijagramom, koju ucenici ...

Metode poucavanja vjerojatnosti u školi - Odjel za matematiku

Odjel za matematiku. Sveucilišni nastavnicki studij matematike i informatike. Antonela Mikulic. Metode poucavanja vjerojatnosti u školi. Diplomski rad. Osijek ...

Dječje pogreške pri rješavanju problemskih matematičkih zadataka ...

26 lis 2010 ... Problemski se matematički zadaci međusobno razlikuju prema više značajki ... Učenici 1. i 2. razreda rješavali su zadatke u kojima je bilo potrebno ... rješavanje zadataka zadanih riječima navedeno kao posljednja, 21. tema u.

rešavanje problemskih matematičkih zadataka – alat za ... - imvibl

put moramo da prilagođavamo znanja iz matematike i da ih promišljamo, kako bismo došli do nove strategije koja vodi do cilja – rešenja zadataka. Problemski ...

Vizualizacija postupaka rješavanja programskih zadataka u ...

rješenja zadataka pomodu online visualizatora programskih jezika na stranici ... učenje temeljnih koncepata programiranja u programskom jeziku Python. ... Za rješavanje ovog programskog problema, potrebna je jedna programska petlja ...

Primjeri PISA zadataka iz kompetencije suradničkog rješavanja ...

Za kvalitetu hrvatskog prijevoda i njegovu usklađenost s izvornim tekstom odgovoran ... Zadaci u ovoj publikaciji korišteni su u istraživanju PISA 2015. Page 3. Primjeri PISA zadataka iz kompetencije suradničkog rješavanja problema: testovi na ... dvojici, umjesto trojici, gostujućih učenika, te da bi zbog jezika i interesa bio ...

Primjeri PISA zadataka iz sposobnosti rješavanja problema: testovi ...

Primjeri PISA zadataka iz područja sposobnosti rješavanja problema: testovi na računalu (PISA 2012). Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Generalizacija - Odjel za matematiku

SVEUCILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU. ODJEL ZA MATEMATIKU. Josipa Tataj. Generalizacija. Diplomski rad. Osijek, 2017.

Egipatska - Odjel za matematiku

Volumen krnje piramide. 10. 5. Nagadanja o Velikoj piramidi. 12. 6. Geometrijski problemi s najpoznatijih papirusa. 15. 6.1. Mjerne jedinice .

Untitled - Odjel za matematiku

ne C, a k e Z. (2) čitamo "n povrh k". Primjer 2.1. Neka je dan skup ... Definicija 2.2. Binomni koeficijent definiramo kao. (n(n-1)... (n-k 1) – nk ke 7 . 19. 10, k EZ.

Plimpton 322 - Odjel za matematiku

proucavanje povijesti babilonske matematike. Babilonci su koristili brojevni sustav s bazom 60 koji su Sumerani razvili oko 2500. godine prije Krista. Postoje ...

Preuzmi PDF 7.65 MB - Odjel za matematiku

Definicija 1.1. Za realan broj x, oznaka [x] znači najveći cijeli broj manji ili jednak broju x. Funkcija je definirana za sve realne brojeve te uzima samo njihov cijeli ...

Euklid - Odjel za matematiku

4. 2 Euklidov zivot i djela. 5. 3 Uvod u Elemente. 6. 4 Knjiga I i Pitagorin poucak. 8. 5 Knjiga II i geometrijska algebra. 17. 6 Krugovi i konstrukcija peterokuta. 24.

Modeliranje - Odjel za matematiku

Izracunajmo volumen polukugle: 4πR3. 6 ... Izracunajmo volumen valjka: πr2 · 2 ... kalkulator za medicinski izracun površine tijela, tj. po formuli koja se koristi u ...

Eulerova funkcija - Odjel za matematiku

Definicija i formula. U teoriji brojeva, mozemo reci da Eulerova funkcija (engl. Euler's totient function) ”broji” sve pozitivne cijele brojeve manje od zadanog ...

Mjera i integral - Odjel za matematiku

mjerenja leze neka jednostavna pravila (svojstva), koja ne ovise o tome što se mjeri, niti kako se mjeri; ... nuiteta skup Lebesgueove mjere nula (teorem 4.53.). Medu najozbiljnije ... Kako se skup A nalazi u ”sendvicu” skupova E,F iste mjere ...

Klasicna kriptografija - Odjel za matematiku

2.3 Arapska kriptoanaliza . ... Tablica 1: Šifrirna abeceda s kljucem JULISCAER ... kojima se šifrirna abeceda sastoji od slova, simbola ili njihove kombinacije.

marin getaldić - Odjel za matematiku

13 tra 2015 ... „Ako je jedno od dva istovrsna tijela višekratnik drugoga, težina će ... 34 Wikipedija, http://hr.wikipedia.org/wiki/Renesansa, (pristupljeno ...

Matematika anti£ke Gr£ke - Odjel za matematiku

stranicama drugog, a kutovi izmežu tih stranica jednaki, tada su i trokuti ... svojstva, mežu kojima je problem kvadrature kruga, pa stoga spirala nosi njegovo ime.

Elektronicka poˇsta - Odjel za matematiku

Outlook Expressa ima konfiguiran stari “Iskon” racun za e-mail koji koristi POP3 protokol, nakon dohvacanja poruka na svoje racunalo, poruke zauvijek nestaju ...

Povijest kriptografije - Odjel za matematiku

se koristile u starom vijeku su hijeroglifi, Cezarova šifra, Atbaš, Skytale, ... svakom redu ponavljala abecedu tako da je abeceda u svakom sljedecem redu bila ...

Pitagorine trojke - Odjel za matematiku

U završnom radu cemo predstaviti Pitagorine trojke. Objasnit cemo zacetak. Pitagorinog teorema, razloge nastajanja i nacin generiranja Pitagorinih trojki.

Primijenjena statistika - Odjel za matematiku

5.7.2 Kako saznati dolaze li podaci iz normalne distribucije? ... grada čije ste telefonske brojeve na slučajan način izabrali iz telefonskog ... bacanje igrače kocke dva puta čini dva nezavisna pokusa, ali izvlačenje drugog broja u igri loto.

Samokomplementarni grafovi - Odjel za matematiku

Samokomplementarni grafovi su jednostavni grafovi koji su izomorfni svome komplementu. Iako je struktura takvih grafova vrlo specijalna, oni su vrlo netrivijalni.

Eulerova kruznica - Odjel za matematiku

Kljucne rijeci: trokut, Eulerova kruznica, Feuerbachov teorem. Abstract. ... Korištenjem formula (12), (6) i (13) iz prethodnog dobivamo. |EIa|2. = (R. 2. )2. . 1. 2.

Šivanje krivulja - Odjel za matematiku

a jednadzba parabole y2 = 2px. Tu jednadzbu zovemo tjemena jednadzba parabole. Primjer 1. Nadimo tjemenu jednadzbu parabole kojoj je udaljenost fokusa ...

Uvod u ra£unarstvo - Odjel za matematiku

jevne sustave s posebnim osvrtom na binarni, oktalni i heksadecimalni sustav. ... Pretvaranje brojeva iz binarnog u heksadecimalni sustav i obratno je jed-.

Arhitektura racunala - Odjel za matematiku

racunala koji sluzi trajnom ili privremenom spremanju podataka. Uz pojam memorije vezu se ulazne i izlazne jedinice koje s racunalom komuniciraju preko ...

Neeuklidska geometrija - Odjel za matematiku

... koja nas vodi do jednadzbe kuta paralelnosti. Njen znacaj je u tome što pokazuje da je euklidska geometrija zapravo poseban slucaj hiperbolicke geometerije ...

Elmsleyev problem - Odjel za matematiku

U brojnim trikovima s kartama poznati madionicari C.T. Jordan, Nelson Downs i mnogi drugi koristili su upravo takvo miješanje jer omogucava premještanje ...

Jacobsonov radikal - Odjel za matematiku

kljucujemo da R sam po sebi nije lijevi (ili desni) primitivni ideal. ... Lema 3.2 Neka je R prsten i K presjek svih regularnih maksimalnih lijevih ideala od R.

Matematicka magija - Odjel za matematiku

Mnogi se madionicarski trikovi temelje na matematici kao npr. trikovi s bro- jevima, kartama, kockama i trakama. Opce je poznato sa su madionicarski trikovi ...

Karakteristicne funkcije - Odjel za matematiku

karakteristicne funkcije nekih specificnih distribucija diskretnih i neprekidnih slucajnih ... (Uniformna distribucija) Uniformna distribucija slucajne varijable.

numeriˇcka matematika - Odjel za matematiku

1 tra 2012 ... Rudolf Scitovski, Numericka matematika ... Numericka matematika/ Rudolf Scitovski, – ... 6.1.2 Rješavanje LPNK pomocu QR-dekompozicije .

Laplaceova transformacija - Odjel za matematiku

od kojih se najcešce koristi rastav na parcijalne razlomke, Heavisideova formula ekspanzije, razvoj funkcije u red te vec navedena integralna formula inverzije.

Osnove raČunarstva - Odjel za matematiku

6 srp 2012 ... Zbroj umanjenika i dvojnog komplementarnog umanjitelja daje razliku ... Rezultat oduzimanja, dobiven pribrajanjem dvojnoga komplementa broja 27, je ... Danas takočer postoje tendencije kombiniranja razliČitih AI metoda u ...

Numerička matematika - Odjel za matematiku

1 tra 2012 ... Rudolf Scitovski, Numericka matematika. Odjel za matematiku. Sveucilište u Osijeku. Gajev trg 6. HR-31 000 Osijek e-mail: [email protected]

Specijalne funkcije - Odjel za matematiku

činjenica o ovoj funkciji Riemannova hipoteza, koju je postavio sam Riemann, ali je do dana današnjeg nitko nije dokazao. 3.1 Definicija Riemannove zeta ...

Fourierovi redovi - Odjel za matematiku

U zadnjem poglavlju cemo navesti dva primjera primjene Fourierovog reda, ... Kao što smo spomenuli u uvodu, Fourierovi redovi omogucit ce nam prikaz ...

Unitarni operatori - Odjel za matematiku

Sada je skup {e1,e2,e3} ortonormirana baza za R3. Definicija 2.7. Neka je V unitaran prostor i M potprostor od V . Ortogonalni komple- ment potprostora M je.

Konveksni skupovi - Odjel za matematiku

s centrom u tocki x0 ∈ Rn, tj. skup {x ∈ x0 : x − x0 ... Primjeri konveksnih skupova u ravnini. ... tocaka x1,..., xm ∈ Rn je konveksni konus (s vrhom u nuli).

vektorski prostori - Odjel za matematiku

Baza vektorskog prostora V je podskup B od V sa sljedeca dva svojstva: (a) skup B je ... Dokaz: Neka je {e1,...,en} ortonormirana baza od Y. Za dani vektor x ∈ X.

Cuisenaire štapici - Odjel za matematiku

3 Aktivnosti pri poducavanju matematike i Cuisenaire štapici. 18. 1. ... 10(1993). [11] M. C. Sharma, Matematika bez suza, Ostvarenje, Buševec, 2001. 36 ...

otkriće fisije - Odjel za matematiku

28 stu 2014 ... Uranij, X-zrake i nepoznato zračenje. 2.1. Otkriće uranija. Zbog svoje žuto-narančaste boje, uranij je bio sastojak pojedinih minerala koji su se.

Supstitucijske šifre - Odjel za matematiku

promatramo kao permutaciju slova engleske abecede pri cemu je funkcija ... Buduci da engleska abeceda ima 26 slova, kriptosustav je definiran na skupu. Z26.

Rješavanje kongruencija - Odjel za matematiku

U ovom završnom radu upoznat ćemo se s načinima i metodama rješavanja različitih tipova kongruencija. Na početku ćemo definirati sustave ostataka koji su ...

Numericka integracija - Odjel za matematiku

Leibnizova formula, metoda supstitucije, parcijalna integracija, numericko integri- ranje, aproksimacija, pogreška aproksimacije, trapezno pravilo, Newton- ...

Primjena kongruencija - Odjel za matematiku

Za bilo koji zajednicki djeljitelj c od a, b i m, a ≡ b (mod m) ako i samo ako je a/c ≡ b/c (mod m/c). 5. Ako je a ≡ b (mod m) i c ≡ d (mod m) vrijedi ac ≡ bd (mod ...

Klasicni fraktali - Odjel za matematiku

12. 3.4 Pascalov trokut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 3.5 Kochova krivulja i pahuljica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 3.6 Pitagorino stablo .

Statisticke i numericke metode - Zavod za matematiku - FKIT

Slika 6.1: Izbor pocetnih tocaka kod metode bisekcije. 6.1 Metoda bisekcije. Najjednostavnija metoda za trazenje nultocke funkcije f je metoda bisek-.

Monoalfabetske supstitucijske šifre - Odjel za matematiku

Kriptosustav je definiran na skupu Z26 jer engleska abeceda sadrzi 26 slova. Ako bismo radili s hrvatskom abecedom, kriptosustav bismo definirali na skupu ...

Algebarska struktura grupa - Odjel za matematiku

Klju£ne rije£i: grupa, Abelova grupa, podgrupa, homomorfizam, izomorfizam, normalne grupe, kvocijentne grupe, cikli£ke grupe, p-grupe, Lagrangeov teorem, ...