Obrazloženje Generalnog urbanističkog plana grada ... - Grad Rijeka

Sve navedeno ukazuje da je područje Grada Rijeke, bilo na razini jedinice lokalne samouprave, bilo na ... Plodine i Tvornica papira ... Tako je na relaciji Rijeka - Novalja cijena putovanja brodom 40 kn, a duljina ... kasnijim razdobljima, tako da je luka i danas zadržala gotovo isti izgled koji je imala prije više od pola stoljeća.

Obrazloženje Generalnog urbanističkog plana grada ... - Grad Rijeka - Srodni dokumenti

Obrazloženje Generalnog urbanističkog plana grada ... - Grad Rijeka

Sve navedeno ukazuje da je područje Grada Rijeke, bilo na razini jedinice lokalne samouprave, bilo na ... Plodine i Tvornica papira ... Tako je na relaciji Rijeka - Novalja cijena putovanja brodom 40 kn, a duljina ... kasnijim razdobljima, tako da je luka i danas zadržala gotovo isti izgled koji je imala prije više od pola stoljeća.

ii. izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana grada vukovara

Odluka o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Vukovara: "Službeni ... URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d.o.o. ZAGREB, Ulica braće Domany 4.

Izrada Izmjena i dopuna VI. Generalnog urbanističkog plana Grada ...

19 srp 2019 ... Statuta, Gradsko vijeće Grada Osijeka na 21. sjednici održanoj 12. srpnja 2019. godine donijelo je sljedeće Odluke koje su objavljene u ...

izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana grada dubrovnika ...

poduzetništvo i energetiku, Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik. 11. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Područni ured za katastar, Ante Starčevića 23,. Dubrovnik.

iii. izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana ... - Grad Petrinja

4 stu 2016 ... CPA CENTAR ZA PROSTORNO UREĐENJE I ARHITEKTURU d.o.o. Zagreb. Direktor CPA: Tomislav DOLEČKI, dipl.ing.arh. Odgovorna ...

Obrazloženje Prostornog plana uređenja grada Rijeke - Grad Rijeka

periodičkom cirkulacijom vode kroz Otranska vrata, a ne izravnim gravitacijskim djelovanjem Mjeseca i. Sunca. Prema tijeku izoharija oko amfidromijske točke u ...

izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana splita - Društvo ...

(3) Grad Split je organizirao prikupljanje očitovanja, prijedloga i primjedbi (više od sto podnesaka) na rješenja važećeg GUP-a koja su razmatrana i kao poticaj ...

Izrada II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Koprivnice

20.10.2017. godine, donijelo je. ODLUKU ... („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 1/17) članak 3. mijenja se i glasi: „Pravna osnova za izradu i ... rok za dostavu izvornika Plana je sedmi dan od dana objave Odluke o donošenju Plana u Glasniku ...

Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ... - Grad Rijeka

3 srp 2018 ... Rujevica, u tekstu koji čini sastavni dio ovog zaključka. ... Obzirom na opseg i karakter novog programa gradnje, postojeći kapacitet i razmještaj.

Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za ... - Grad Rijeka

13 velj 2019 ... Program za mlade Grada Rijeke strateški je dokument koji ... sveobuhvatnije slike u području rada s mladima i za mlade, držimo važnim ...

Prijedlog akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za ... - Grad Rijeka

13 stu 2018 ... drugih javnih događanja za mlade. ▻ OGU za odgoj i školstvo, SMGR,. ZID, Ured Grada. ▻ Gradski odjeli, odgojno- obrazovne ustanove, NGO ...

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja grada ... - Grad Rijeka

Hrvatske i Prostornim planom Primorsko-goranske županije ("Službene ... stolni-tenis, golf, boćanje i slično, trim staza, biciklističke staze, karting staze i slično.

Izrada Urbanističkog plana uređenja Grada Kutjeva - Ministarstvo ...

Statuta Grada Kutjevo (,,Sl. glasnik Grada Kutjevo“ broj 4/09, 2/13 i 8/13) ... Za vrijeme izrade Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati ...

IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG ... - Grad Rijeka

Tvornica RIO se seli u industrijsku zonu Kukuljanovo te treba odrediti drugu namjenu ... vrijeme, škurinje na 1km ceste bila,plodine,konzum,merkator,lidl,getro.

grad rijeka javnaraspravao prijedlogu izmjenaidopuna generalnog ...

25 srp 2019 ... u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju zgrade, svaki radni dan od. 8,30 do 15,30 sati,. - na web stranici: www.rijeka.hr.

URBANISTIČKOG PLANA VI. IZMJENE I DOPUNE ... - Grad Čakovec

Veterinarska stanica. BP. S. Rz. LATERALNI KANAL ... Varaždin-HŽ-Čakovec. TRNAVA. Kolodvorska ... ZA POSEBAN PROMET. ŽELJEZNIČKI KOLODVOR. ŽK.

III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA ... - Grad Zagreb

Izvadak iz registra Trgovačkog suda u Zagrebu za tvrtku Urbane tehnike d.o.o. za ... tri duljine uličnog ormara, ulični ormar može se postaviti i uz rub nogostupa.

Konačni prijedlog izmjena i dopuna Generalnog ... - Grad Rijeka

17 ruj 2019 ... HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka. 4. Ministarstvo ... Crkva Marije Pomoćnice i Salezijanski samostan. D9-15.

ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana ... - Grad Varaždin

1451 k.o. Varaždin (ugao Kukuljevićeve i Preradovićeve ulice) ispitati ... JAVNE ZELENE POVRŠINE - uredeni parkovi ... PR - poslovna namjena i rasadnik. S. M.

iii. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja ... - Grad Vrbovec

3E PROJEKTI d.o.o., Maksimirska 81, Zagreb ... 3E PROJEKTI d.o.o., upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080793902; temeljni kapital ...

izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja ... - Grad Zagreb

PROM-MAT d.o.o., Zagrebačka cesta 30, 10360 Sesvete. Izvršitelj: ... mjerno redukcijska stanica i regulacijske stanice (siva) sa oznakom Is. 2. UVJETI ... Tehnički uvjeti za opskrbu električnom energijom planiranih objekata definirat će ... pregled profila prometnica sa rasporedom koridora komunalne infrastrukture. Za svaki ...

izvješće o javnoj raspravi urbanističkog plana ... - Grad Rovinj

26 sij 2018 ... na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr (od 14. ... Ali ćete se morati izboriti za to da se usklade gruntovnica i katastar.

iii. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja ... - Grad Glina

1137 i 1112/2 k.o. Glina. (Majske Poljane). Zahtjev za proširenjem je podnijela Vivera d.o.o. za proizvodnju prehrambenih proizvoda Glina, Ulica kralja ...

Izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Suđurađ, Grad Dubrovnik

Nositelj izradbe Plana je Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu ... za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, ovdje.

izmjene i dopune provedbenog urbanističkog plana “stari grad pula”

Provedbeni urbanistički plan “ Stari grad Pula “ ( “ Službene novine “ br. 3/92, 3/93, 6/92, ... Bulevar Borisa Kidriča « u « Arsenalska ulica ». -. « Ulica Joakima ...

I OBRAZLOŽENJE - Grad Rijeka

usko bilo, čija je jugozapadna strana vrlo strma (45 stupnjeva i više). Unutar ravnjaka ističu se ... Prognoza je izrađena temeljem dugoročne prognoze za Jadran (Pršić, 1983.), interpolacijom ... Prevladava vedro vrijeme i slabo strujanje.

1 OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA ... - Grad Dubrovnik

Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo. Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2019. godinu, šifra 11.

Obrazloženje proračuna Grada Dubrovnika za ... - Grad Dubrovnik

Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Marijeta Hladilo. Sredstva za realizaciju osigurana su iz općih prihoda proračuna za 2019. godinu, šifra 11.

obrazloženje proračuna grada poreča- parenzo za ... - Grad Poreč

radionice, akcije i manifestacije koje su svakodnevno na raspolaganju ... ponedjeljak program je koji obuhvaća prikazivanje starih kultnih filmova ponedjeljkom. ... Na montažnom kružnom raskrižju M. Vlašića – Lidl predviđeno je uklanjanje ...

Obrazloženje Proračuna Grada Sinja za 2019. godinu - Grad Sinj

31 pro 2018 ... SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA. GRAD SINJ ... Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda po stanovniku (za Grad Sinj je 1.244,77 kuna). 2.

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA ... - Grad Rijeka

K.o. Bakar, K.o. Draga, K.o. Drenova, K.o. Kastav, K.o. Marinići, K.o. Pašac, K.o. Srdoči, K.o. ... škurinje na 1km ceste bila,plodine,konzum,merkator,lidl,getro.

Konačni prijedlog Detaljnog plana uređenja ... - Grad Rijeka

14 lis 2008 ... Posjedovni list 1947 „Concord“ d.o.o. Rijeka, Martinkovac bb. 5.163 m2 ... servis "Škoda", a na katu trgovina namještajem "Natuzzi". 14. K2-14 ...

Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za ... - Grad Rijeka

4 pro 2019 ... UGOSTITELJSTVO. I TRGOVINA. AMBULANTNA. PRODAJA – škrinja, aparati za sladoled, palačinke i sl. PAUŠAL. 4.000,00. 1- „S“. ZAVOJ.

LVI. izmjene i dopune Plana lokacija za postavljanje ... - Grad Rijeka

17 ruj 2018 ... CRNI BISER d.o.o.. Promjena zakupnika ugostiteljskog objekta. 22,00 m2. BUSOLA. MATIJE GUPCA 12 a. CRVENI ZMAJ. j.d.o.o.. 22,00 m2.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom ... - Grad Rijeka

1 tra 2019 ... Plan gospodarenja otpadom Grada Rijeka za razdoblje 2017. ... Humanitarna udruga Remar Croatia: prikupljaju sve vrste namještaja i ostalog ...

Izmjena i dopuna Plana održavanja objekata javne ... - Grad Rijeka

26 srp 2019 ... Geodetski zavod Rijeka,. Izomonting zamjena dijela cjevovoda. 0,00. 50.000,00. -. 3.29 Zametska 12a. Tapiker d.o.o. sanacija terase. 0,00.

Revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka ... - Grad Rijeka

primijenjenu umjetnost izrađena je „Bojanka za male čuvare planete. Zemlje“ koja je ... Znakovi se postavljaju ispred ključnih raskrižja koja predstavljaju točku odluke ... Intermodalni prometni sustavi i njihova interoperabilnost;. • Čisti gradski i ...

izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja područja ... - Grad Rijeka

zgrada „Mima), niti jedan od spomenutih programa gradnje nije realiziran. Međutim, u novije ... Rijeka i prometni pristup zgradi Fakulteta zdravstvenih studija.

Druge izmjene i dopune Plana održavanja objekata ... - Grad Rijeka

30 pro 2019 ... Geodetski zavod Rijeka,. Izomonting zamjena dijela cjevovoda. 50.000,00. 57.258,20. 114,5. 3.28 Zametska 12a. Tapiker d.o.o. sanacija terase.

LVIII. Izmjene i dopune Plana lokacija za postavljanje ... - Grad Rijeka

18 velj 2019 ... UŽARSKA ULICA. 14. JASMINA ORIOVIĆ. Promjena zakupnika ugostiteljskog objekta. 22,20 m2. PRIRODA I DRUŠTVO. UŽARSKA ULICA. 14.

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ŠIBENIKA - Grad Šibenik

24 srp 2017 ... Prostorni plan Šibensko – kninske županije i granicama iz Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika („Službeni vjesnik općina Drniš, ...

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ... - Grad Split

31 pro 2017 ... otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, ... 16,89. 275,92 272,96. 321,87. 1,11. 16,4. 16,16. Bauhaus. Zgareb.

Plana gospodarenja otpadom Grada Splita za - Grad Split

14 ožu 2016 ... ... zbog toga bila i neisplativa organizacija druge smjene rada (radno vrijeme ... VICTA I. Split. 2,67. 5,41. 0,21 ... ... 8,29. 10. SPAR HRVATSKA.

dopune prostornog plana grada zagreba 15 - Grad Zagreb

Nositelj izrade: Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, ... Koordinacija izrade: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.

nacrt plana gospodarenja otpadom grada ... - Grad Koprivnica

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do ... Tvrtka CE-ZA-R d.o.o. – Centar za reciklažu u sastavu C.I.O.S. grupe ima ...

(VI) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika - Grad Šibenik

17 pro 2019 ... uređenja Grada Šibenika, koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Šibenika broj 9/19 i na temelju koje ... Hrvatske šume, Šumarija Šibenik, J. Bana Jelačića. 1, 22000 ... Gradska četvrt Šubićevac, Bana Josipa Jelačića ... 86. Mjesni odbor Raslina, Raslinska ulica II 34 A,. Raslina, 22000 Šibenik. 87.

Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite - Grad Rijeka

27 lip 2019 ... ... plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. Pripremili: Goran Šarić.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada ... - Grad Umag

Grad Umag. Broj ugovora: 6017. Godina: 2017. 7. UVOD. Prostorni plan uređenja Grada Umaga donesen je 2004. godine, nakon čega je u više postupa-.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada ... - Grad Supetar

27 velj 2017 ... Sljeme krovne kućice ne smije biti više od sljemena krova na kojem se nadozidani ... zelena (vrtna), u potpunosti upojna površina, a od toga polovicu mogu ... drugih građevina do ishođenja lokacijske dozvole za prometnicu i ...

nacrt plana gospodarenja otpadom grada bakra - Grad Bakar

15 srp 2016 ... Plana gospodarenja otpadom Grada Bakra izrađen je na temelju ugovora Grada Bakra s ... zone, kako bi se boljim iskorištenjem radnih površina postigla niža cijena poslovanja; ... o oporabu i/ili zbrinjavanje obavlja Metis d.d..

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada ... - Grad Osijek

TVRĐAVICA I VIŠNJEVAC I GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA. 4.1.B. GRAĐEVINSKA ... Robne kuće, supermarketi ... prestanak potrebe za rezervaciju prostora za auto-kamp uz Biljsku cestu i potreba određivanja lokacija za ...

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara ... - Grad Bjelovar

PGO Grada Bjelovar – obrazloženje o potrebi izrade . ... Evidencija tvrtke nadležne za gospodarenje otpadom, Grad Bjelovar. 1.2. ... C.I.A.K. AUTO d.o.o..

Projekt izrade plana održive urbane mobilnosti Grada ... - Grad Sisak

12 lip 2016 ... Grad Sisak trenutno ima relativno visku stopu nezaposlenosti ali se u ... Uspoređujući autobusne linije sa željezničkom prema Zagrebu iz Siska ...

II. Izmjene i dopune prost. plana uređenja Grada Vodica - Grad Vodice

(3) Da bi se u potpunosti zadovoljio postojeći i planirani konzum predviđeno je ... (6) Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električni i ... sa ognjištima za roštilj, sidrišta za plovila, vodoopskrbni cjevovod, sustav ...

grad trilj uređenja grada trilja izmjene i dopune prostornog plana

GRADINA. S GROBLJEM. MLINICA. NASELJE NA. KOSMAŠU. TVRĐAVA. NUTJAK. GRADINA NA. POLJANICAMA. GREBČINE. OSTACI. RIM. CESTE. CRKVA.

OBJAŠNJENJE o donošenju urbanističkog plana uređenja kao ...

Dana 1. siječnja 2014. godine stupili su na snagu Zakon o prostornom uređenju. („Narodne novine“, br. 153/13) - u daljnjem tekstu: ZPU i Zakon o gradnji („ ...

Izrada Urbanističkog plana uređenja Groblje Stenjevec

8 ožu 2019 ... Donosi se Odluka o izradi Urbanistickog plana uredenja Groblje Stenjevec (u daljnjem tekstu: Odluka). PRA VNA OSNOV A ZA IZRADU I ...

Izrada Urbanističkog plana uređenja GP ... - Ministarstvo graditeljstva

„Arburoža“ Novalja,. - Hrvatska agencija za poštu i telekomunikacije,. - HT-Hrvatski Telekom,. - T-Mobile Hrvatska d.o.o., Sektor za infrastrukturu mreža, Zagreb,.

Izrada Urbanističkog plana uređenja za sjeverni dio obuhvata ...

Gradskog projekta Duilovo koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Splita na 32. ... 115/15) dostavljamo vam. Odluku o izradi projekta Duilovo. VOD} ELJICA ...

Grb i zastava Grada Rijeke - Grad Rijeka

tekstu: Grad). Članak 3. Grb i zastava koriste se u suglasju s odredbama ove Odluke, na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada. Članak 4. U grbu i ...