Lovranski list br. 44 - Općina Lovran

Velike Plodine otvaraju se do ... Cijena po kojoj je teren otkupljen nije velika s obzi- rom na lokaciju. Strepili smo do samog kraja da bi mogli ostati bez ... dan, zbog treninga i utakmica, a sada će sve ... U pola stoljeća iz škole, koju ove godine.

Lovranski list br. 44 - Općina Lovran - Srodni dokumenti

Lovranski list br. 40 - Općina Lovran

riječi, mi nastojimo biti pozitivni! U »maloj ... 7, Aleksandra Kućel Ilić i Marijana Zorić sa po 4 članka, dok Edvard ... osan let ča smo preuzeli frizerski salon Dota,“.

Lovranski list br. 35 - Općina Lovran

se pohvalio kako i on radi makete brodova. Kad sam to vidio, ... maketa broda koji se gradio na našem navozu. ... nje, savijanje, bušenje, brušenje, sastavljanje,.

Lovranski list br. 34 - Općina Lovran

3 tra 2014 ... Proljetno vrijeme i među ugostitelje unese užurbanost. ... odvjetničkom društvu stjecao radno iskustvo. ... kvih žaba, vrlo karakterističnog izgleda i zna- ... ga kraja i Halubja: Viškovo, Marinići, Pehlin i Kastav, onda z Reki, ...

Lovranski list br. 39 - Općina Lovran

keta Konzum do benzinske stanice i lovranskog groblja. Ovu korisnu i ... Potrebna je „akcija“, a zajedno smo jači. Grad. Petrinja ... Umirovljenici Lovrana i okolice.

Lovranski list br. 41 - Općina Lovran

LOVRANSKI LIST Glasilo Općine Lo vran. Izdavač: Općina Lo vran ... Prišli su novi recepti i neki novi propisi pa je domaćeh kolači na. Marunade se manje. ... predstavljaju se i gospodarski subjekti i in- stitucije iz regije. ... priznati i najbolji brodomaketar iz Lovrana ... Tako sako leto pridemo i va Lovran, ki je sada i moj grad.

Lovranski list br. 44 - Općina Lovran

Velike Plodine otvaraju se do ... Cijena po kojoj je teren otkupljen nije velika s obzi- rom na lokaciju. Strepili smo do samog kraja da bi mogli ostati bez ... dan, zbog treninga i utakmica, a sada će sve ... U pola stoljeća iz škole, koju ove godine.

Lovranski list br. 48 - Općina Lovran

recept za uspjeh takve fešte prepuštanje njene organizacije u čim većem obimu ... Mješavina je izvornih hrvatskih sorti smokava, bunetarke, mazalice, sušeke i.

evidencija ugovora općine lovran za 2017. godinu - Općina Lovran

Urbroj: 2156/02-02-17-29. 24.11.2017. NS AGRO TRADE d.o.o.. Viškovo, Općina Lovran i. Jakovašić Josip,. Medveja 33. Ugovor o sufinanciranju sadnica.

strategija razvoja općine lovran 2015. - 2020. - Općina Lovran

Strategija razvoja Općine Lovran (u daljnjem nastavku Strategija ) temelji se na ... U Lovranu djeluje i Klinika za ortopediju Lovran, te Učilište Lovran- Spa ...

evidencija ugovora općine lovran za 2016. godinu - Općina Lovran

"Konzum" Lovran. 27. Klasa: 360-01/16-01/8. Ur. broj: 2156/02-02-16-31. 19.11.2016. Općina Lovran i „BSK commerce“ d.o.o.,. Rijeka. Ugovor o radovima na.

evidencija ugovora općine lovran za 2015. godinu - Općina Lovran

eKupi d.o.o., Zagreb. Ugovor o kupoprodaji ... putem poklon bonova broj 2/2015 ... (bon pojedinačne vrijednosti 100 kn za umirovljenike starije od 85 godina).

Bojan Simonič: Lovran je poseban i nezamjenjiv ... - Općina Lovran

15 lis 2017 ... Na fakul- tetu sam cijelo vrijeme bio stipendist, završio ... Urbane aglomeracije Rijeka, članovi LAG-a ... važno da se otvaraju radno-intenzivni objekti ... Općine Lovran i pokazali da se i javni projekti ... Javni bilježnik Lovran.

popis nekretnina u vlasništvu općine lovran - Općina Lovran

broj zk.uloška oznaka zemljišta površina udio vlasništva napomena. k.o. Oprić. Grč. 103. 2217 poduložak 3 kuća,cisterna i dvorište. 280 m2. 3. etaža 2/8 (1/1).

prostorni plan uređenja općine lovran - Općina Lovran

11.prosinca do 29. prosinca 2006. godine ('Novi list' od 2. prosinca 2006. godine) u ovaj ... stanovništva Općine Lovran od 1991-2001. godine. Godina. Živorođeni. Umrli ... Današnjom državnom cestom Rijeka - Pula u centru Lovrana, ulicom ...

Službene novine Općine Lovran br.13 - Općina Lovran

21 pro 2018 ... hranom za kućne ljubimce), tržnice, hladnjače, prodajne galerije i ateljei, antikvarijati, dizajniranje i unutarnje dekoriranje te ostali poslovni ...

S L U Ž B E N E N O V I N E S A D R Ž A J: - Općina Lovran

15 stu 2019 ... U Proračunu Općine Lovran za 2019. i projekcijama za 2020. i 2021. godinu ("Službene novine Općine Lovran" br. 12/18 i 4/19) - dalje u tekstu: ...

slu ž benenovinesadr ž aj - Općina Lovran

21 pro 2018 ... hranom za kućne ljubimce), tržnice, hladnjače, prodajne galerije i ateljei, antikvarijati, dizajniranje i unutarnje dekoriranje te ostali poslovni ...

PrOgraM - Općina Lovran

14 srp 2017 ... Ekomuzeju Mošćenička Draga – Interpretacijski centar Kuća od mora. Svečano ... pomorske baštine Ekomuzeja Mošćenička Draga Kuća od mora uz stručno ... reStOran jOHnSOn. reStOran SIDrO. Općina. Mošćenička. Draga.

Detaljnije - Općina Lovran

26 stu 2013 ... Brod Moravice. Matični ured Delnice. Delnice ... Kastav, Zakona kastafskega 3 691 411. Viškovo. Matični ured Kastav. Vrbnik. Matični ured Krk.

javni natječaj - Općina Lovran

Zakup javne površine u Lovranu na parkiralištu kod "Stolar"-a i ispod "Konzum"-a, radi organiziranja sajma robe široke potrošnje (davanjem zakupljene površine ...

Reciklažno dvorište - Općina Lovran

dvorište čini dio sustava zbrinjavanja otpada na najvišoj razini, a da ... reciklažno dvorište u Lovranu namijenjeno je za otprilike 25 ... Radno vrijeme lovranskog ...

Zapisnik 33. sjednice - Općina Lovran

uređenje kina Lovran", odnosno koje su se firme javile na javni natječaj za obnovu ... a u postupku pripreme dokumenata, angažiran je Javni bilježnik iz Opatije, ... jednak je interesu Grada Opatije, općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga.

Popis tvrtki - Općina Lovran

11.0K HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA. Rooseveltov trg 2 ... Glavna djelatnost NKD 2007: G4752 -Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom ...

Natječaj za zakup poslovnih prostora općine ... - Općina Lovran

22 sij 2018 ... zlata i filigran, trgovina: butiqui, suveniri, antikvarijati. GRUPA II: 60,00 kn gostionice, krčme, konobe, pečenjarnice, kancelarijski prostori.

Opcina Lovran – ADVENT plakat FINALNO - Rivijera News

Tonči Trinajstić. ČETVRTAK,19.12. • KINO SLOBODA, 18,00 h. Umjetnička škola Matka Brajše Rašana, područni odjel Lovran. “Božićni koncert”, ulaz slobodan.

ii. izmjene i dopune prostornog plana uređenja ... - Općina Lovran

Samostalna uporabna cjelina je skup prostorija namijenjen za stanovanje ili poslovnu ... čestica na kojima je izdana važeća građevinska dozvola za izgradnju građevina. ... a) obiteljsku kuću koja može biti slobodnostojeća ili dvojna (tipovi gradnje), ... površina kapaciteta do 15 PM ili s manipulativnih površina do 400 m2.

Bojan Simonič: Do sportske dvorane uz pomoć EU ... - Općina Lovran

15 srp 2018 ... vrpcu prerezali su Đozi Heberling, članica. Uprave Plodina i Bojan Simonič, načelnik. Općine Lovran. Otvaranje supermarketa, naj- većeg na ...

Lovran - Općina prijatelj djece Zadnja ura za spas maruna Pripreme ...

aNTe bISTre , predSjedNIk UdrUGe LOvraNSkI marUN ... maruni i to od oneh nekadajneh praveh lovran- skeh za keh ... jeniti savjete, sadnice, stručne radove.

lovran izvjesce opcine lovran o provedbi plana gospodarenja ...

vre6ice, komposteri, dipovi za spremnike, ...), izgradnju reciklaZanog dvori5ta, sortirnice otpada i kompostane otpada, pruZanje usluge mobilnog reciklaZnog ...

52. međunarodna karnevalska povorka lovran 2019. - TZ Lovran

Otvorenje Karnevala Lovran 2019. – Dizanje Pusta. Subota, 19. siječnja, galerija Laurus, 17:00 sati: Bajkaonica „Neka odrastanje bude dječja igra“.

Jelovnik - Lovranski pub

23 pro 2000 ... Bakalar na gulaš s krumpirom .. 75 kn. Istarski fuži sa bakalarom.......... 75 kn. Frigana riba s krumpirom s endivijom ......... 65 kn. Vikend menu.

Lovranski glagoljski abecedariji

Fučić također piše da odražava „formativno razdoblje“ hrvatske glagoljice, dakle ono XII. st) ... 1982., str. 304–305. Mateo Žagar: Lovranski glagoljski abecedariji ...

Lovranski glagoljaški grafiti - Srce

Antonija Zaradija Kiš: Lovranski glagoljaški grafiti... 241 ... bez obzira na to što se o grafitu stručnije piše tek od šezdesetih godina ... Lovranski glagoljski grafiti.

Bošnjački list 52. - Općina Bošnjaci

1 pro 2017 ... 17. Bošnjački list 52.-53./2017. BOŽIĆNA PRIČA. ŠTO I KOLIKO ČOVJEK MORA IMATI. DA BI BIO SRETAN U ŽIVOTU. Te godine sjetva bijaše ...

Bošnjački list 61. - Općina Bošnjaci

3 pro 2019 ... A šta'š, Hrast, Gdje si sada Slavonijo moja . . . . . . . . . 22. Cvelferija ... shvatite da ste se okružili samo bezličnim ljudskim sjenama, ... Tekst: Ivica Domaćinović, tajnik OO HSS-a, Foto: Stjepan Naglić ... a šta će njeko ko se inati?

Bošnjački list 56. - Općina Bošnjaci

Nikolaj Pešalov, Mirko Filipović, Stipe Drviš, Željko Mavrović,. Filip Hrgović, Tin Srbić, Veljko Rogošić, Duje Draganja, Dragutin. Šurbek, Zoran Primorac, braća ...

Lovaski list 96 - Općina Lovas

2 tra 2019 ... su se u to malo rumunjsko mjesto, gdje već stoljećima živi hrvatska ... bench press (potisak s klupe) i deadlift (mrtvo dizanje). Na svom prvom ...

Lovaski list 91 - Općina Lovas

2 tra 2017 ... Tisak: Borovo graf, Vukovar. RIJEČ UREDNIKA. “Pola Slavonije otišlo da se spasi,. 'ko zadnji ode neka svjetlo gasi”. Početkom godine hrvatska ...

Bošnjački list 57. - Općina Bošnjaci

6 pro 2018 ... Tekst Krešimir Lešić - Foto Antun Jelić. Šume su jedno od najvećih prirodnih bogatstava Hrvatske. Prostiru se na površini od 2. 688. 000 ha ili ...

općinski list 1 - Općina Petrijanec

I se su brige dauku i mimo, i sunce mam nekak lepše svieti, i si smo srečni kaj još živimo. Živut je liepi, ne paščim se vmrieti. Ivan Hudoletnjak. Živut je liepi.

Tuheljski list - Općina Tuhelj

6 pro 2019 ... Maja Vahtarić,. Filip Majerić,. Snježana Romić,. Ančica Slaviček,. Armando Slaviček,. Željka Šoštar,. Tatjana Petranović Capar,. Ivanka Tisanić,.

Velikogrđevački list - Općina Veliki Grđevac

Jedna od bitnijih investicija, svakako je otkup stare ... Cijena punog pansiona u lipnju i rujnu iznosi 160 Kn po osobi. Cijena ... javnih radova očistili dio cigle i složili na palete. Također ... dugo spominjane pečenjare i ostave za alat i druge po-.

Radobojsko - Jesejanski list - Općina Jesenje

dolazi do znatnog pomicanja tla koje ugrožava više stambenih ... cesta na području općine Jesenje u 2017. godini. ... 2017. godine s početkom u 14:00 sati.

Bošnjački list, broj 51 - Općina Bošnjaci

daj mi dado, špenzle svoje u tuđini da zapivam. Zato nemoj danas grišit, kada odem bit ću jači, sramota je da te čuju ne psuj dado, neg zaplači. Čuvaj mati ...

Općinski list - Općina Sveti Ilija

Policijska uprava varaždinska, ... Sveti Ilija, Darko Blaži, načelnik PU Varaždinske, Izidor Ferek, župnik ... Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak:.

Marinski list, broj 11 - Općina Marina

Marinski list. BROJ 11 - GODINA VII - PROSINAC 2017. KRONIKA OPĆINE MARINA. - USVOJENE. IZMJENE I DOPUNE. PROSTORNOG PLANA.

Bošnjački list, broj 49. - 50. - Općina Bošnjaci

21 svi 2017 ... Na groblju svetog Marka izgrađeno parkiralište i obilazna cesta za poljoprivrednike za ... se i nastaviti. VELIKA DEVETNICA SVETOM JOSIPU ...

Marinski list, Broj 10 - Općina Marina

23 tra 2017 ... Marinski list. BROJ 10 - GODINA VII - TRAVANJ 2017. KRONIKA OPĆINE MARINA. - IZMJENE PROSTORNOG PLANA. - NOVA RIVA U ...

Baljanski list Foglio di Valle - Općina Bale

Debeljuh frigo, i quali hanno finanziato l'acquisto dei pali. In tal modo è sta- to possibile introdurre l'illuminazione dappertutto nel paese, aspetto que- sto molto ...

Općinski List 24 2015 - Općina Sveti Ilija

glasni kao danas. Njima je jedini argument ... svojevrsna novost za naše mještane, koristimo priliku ... Tako su odlučili čitatelji portala eVaraždin, nedvojbeno.

Velikogrđevački list 1.indd - Općina Veliki Grđevac

pijada družbe Pere Kvržice i izložbe likovnih i literarnih ostvaraja ... izložbu, a za djelo ˝Družba Pere Kvržice˝ vožnja čam- cem po ... Izrada paprenjaka (Eko kviz).

općina bale grad rovinj općina svetvinčenat općina žminj općina ...

Sv. Feliks. Finida. Golubinka. 3. GRP. Trasa "Energija". P4. Bypass - Limska draga - jama Smokvice i Bliznice. Romualdova. Gradine špilja. OPĆINA KANFANAR.

općina bale općina kanfanar grad rovinj općina svetvinčenat općina ...

OPĆINA BALE. OPĆINA KANFANAR ... OPĆINA ŽMINJ. OPĆINA. GRAD PAZIN. OPĆINA VIŠNJAN. GRAD POREČ. OPĆINA VRSAR. OPĆINA SV. LOVREČ.

List osnovnih škola Grada Velike Gorice i općina Pokupsko ...

Marija Barović, 6.b, OŠ Nikole Hribara. IMPRESSUM list osnovnih škola Grada Velike Gorice i općina Pokupsko, Kravarsko i Orle. NAKLADNIK. Pučko otvoreno ...

List osnovnih škola Grada Velike Gorice i općina ... - POUVG

provodimo vrijeme s obitelji i pri- jateljima. 8.Uživajte još malo, kada krenete u sred- nju nedostajat će vam osnovna škola. OŠ VELIKA MLAKA, 8.a ...

TZ Lovran

ta rske diviz ije. Ulica lovora. Plaža za pse - Dog beach. Domus. Laurana. Plodine. Omladinska. Ikador. Luxury Boutique. Hotel & Spa. Ganeum. Ulika. LOVRAN ...

Lovran [pdf] - TZ Lovran

ta rske diviz ije. Ulica lovora. Plaža za pse - Dog beach. Domus. Laurana. Plodine. Omladinska. Ikador. Luxury Boutique. Hotel & Spa. Ganeum. Ulika. LOVRAN ...

Medveja - TZ Lovran

Lovranska Draga. Fast Food. Bufett. Lovran 3 km. Opatija 8 km. Rijeka 25 km. Mošćenička Draga 4 km. Car Ferry ... TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LOVRAN.

Lovran i Volosko

908(497.5 Volosko) ... Ključne riječi: Lovran, Volosko, mali grad, tradicija, razvoj, baština ... gostionice (oštarije) i restorani (familije Prekali, Ambrožić, Trinajstić,.

restorani - TZ Lovran

13 tra 2019 ... Juha od šparoga 25,00 kn. Salata od šparoga s jajem 60,00 kn. Fritaja sa šparogama 40,00 kn. Rižoto sa šparogama 60,00 kn. Fuži ili njoki sa ...