preferencija potrošača u odabiru trgovačkih lanaca na području ...

14 ruj 2016 ... Potrošač u današnjem društvu i okolini poprima sve veću pažnju i značaj. ... H1: Cijena je faktor koji u najvećoj mjeri kod potrošača utječe na odabir trgovačkog lanca. ... Kaufland. Konzum. Victa. Ribola. Studenac. Plodine. Spar / Interspar ... potrošači najčešće ocijenili pet te da je više od pola ispitanika za ...

preferencija potrošača u odabiru trgovačkih lanaca na području ... - Srodni dokumenti

preferencija potrošača u odabiru trgovačkih lanaca na području ...

14 ruj 2016 ... Potrošač u današnjem društvu i okolini poprima sve veću pažnju i značaj. ... H1: Cijena je faktor koji u najvećoj mjeri kod potrošača utječe na odabir trgovačkog lanca. ... Kaufland. Konzum. Victa. Ribola. Studenac. Plodine. Spar / Interspar ... potrošači najčešće ocijenili pet te da je više od pola ispitanika za ...

uloga trgovačkih lanaca u plasmanu domaćih poljoprivredno

15 ruj 2019 ... trgovački lanac odlazi zbog akcija koje nudi, 38,5% ispitanika važnost ... trgovački lanci Lidl, Tommy i Plodine dok s najvećim gubitkom posluje ...

Preferencije potrošača soka od bazge na području Zagrebačke ...

Ključne riječi: funkcionalna hrana, domaći sok, potrošači, bazga, ... Bazga obitava na plodnim, humusnim tlima, raste ... Bazga: Važnost, uporaba i uzgoj.

Preferencije potrošača i konzumiranje bučinog ulja na području ...

Utvrđeno je kako je veća potrošnja bučinog ulja (11%) u VPŽ, a razlog je u većem broju ... koštica buče, najčešće roda Cucuribita pepo var.styrriaca. Bučino ulje je ... Količina sjemena za litru ulja ovisi i o načinu prešanja, ... je kokosovo ulje nepoželjno u prehrani (92%zasićenih masnih kiselina), a treba izbjegavati.

PREFERENCIJA I ASOCIJATIVNO ZNAČENJE BOJA KOD ...

Uvod: preferencija i simbolika boja. Interesovanje za boje je postojalo od davnina. Još u starim civilizacijama, boja nije imala samo prostu dekorativnu funkciju u ...

preferencija sportske masaže kod plivača - HRKS

pripremnoj masaži načelno redovito tretiramo miogeloze. Uz pomoć metoda istezanja masaža može pridonijeti i povećanju fleksibilnosti. Maser također mora ...

povezanost altruizma i vokacijskih preferencija - FOOZOS Repozitorij

Definicije altruizma i prosocijalnog ponašanja . ... Prosocijalno ponašanje uĉi se oponašanjem bilo kakvog modela s kojim osoba dolazi u kontakt. Model mogu ...

povezanost preferencija životnih stilova i profesionalnih ... - CiteSeerX

22 мај 2012 ... rada psihologa predstavlja profesionalna orijentacija koja se obavlja u ... S obzirom na to da Test profesionalnih interesovanja obuhvata 10 ...

preferencija i asocijativno značenje boja kod studenata umetničkih i ...

boja (bela, žuta, narandžasta, crvena, zelena, plava, ljubičasta, braon, siva, crna), po kriterijumu ... Ključne reči: boje, preferencija boja, asocijativno značenje. 1.

Uloga medija u formiranju glazbenih preferencija ... - FFOS-repozitorij

Ipak, povijest pokazuje da je glazba uvelike uvjetovana ljudskom naravi i ... nalikuje zabavnoj, no obiluje kičem i elementima rock glazbe. Namijenjena je tržištu ...

Serbia: Oštrenje STIHL reznih lanaca

Oni stružu opiljke iz drveta. Pritom gornje ... vodilicu u stegu ili stalak za turpijanje. Referentni ... Profi-savet. Kod rezanja mekog drveta van perioda mrazeva ovo.

Zaštita prava potrošača u inspekcijskom nadzoru - Zaštita potrošača

21 stu 2017 ... godišnjeg plana rada. • prijava ... PRAVILNO PODNOŠENJE PRIJAVE TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI. Prijava ... INSPEKCIJSKI NADZOR PO PRIJAVI POTROŠAČA ... Primjer: Istraga je pokazala da trgovac koji posluje u Hrvatskoj.

franšizing kao strategija ekspanzije hotelskih lanaca na globalnom ...

Pored toga, neki hotelski lanci usvojili su franšizing kao strategiju međunarodne ekspanzije na novonastala tržišta i na taj način stvorena je osnova za dobre ...

online promocija hotelskih lanaca u eu - Repozitorij UNIPU

30 srp 2018 ... promocije hotelskih lanaca u EU SEO, AdWords i direktni marketing. ... imunitet.8 Prema engleskoj riječi „franchising“ izvedena je hrvatska riječ.

definiranje i obilježja kratkih opskrbnih lanaca poljoprivredno ...

(AFN) koristi se i hrvatskom jeziku prilagođen termin „Kratki opskrbni lanac“. (KOL). Za obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) kratki opskrbni lanci.

utjecaj pakiranja proizvoda na organizaciju transportnih lanaca

Pakiranje proizvoda može se definirati kao umotavanje robe u odgovarajuću ambalažu. Ambalažom se zatvara roba te se kao takva distribuira, skladišti, prodaje ...

Spisak maloprodajnih objekata trgovinski lanaca koji će raditi ...

Пре 4 дана ... Trstenik. Stopanja bb. STR "Bubamara". Brus ... "MS tim" trgovina. Smederevo. Šalinac ... Danijel Kovačević PR Trgovina na malo računarskom ...

percepcija uloge društvenih mreža u promociji trgova kih lanaca u ...

Ivan Kovać, Ekonomski fakultet, Sveućilište u Zagrebu, [email protected] **. Draga Protrka, univ. spec. oec., [email protected] ***. Dr. sc. Ivan Novak ...

matematički modeli markovljevih lanaca:primene na društvene igre i ...

se pravila zasnivala na delovima tekstova starih hiljadama godina. Malo je ... pravila održavaju stvarni tok drevnog egipatskog igranja. ... "Ne ljuti se čoveče".

Pravo trgovačkih društava

direktive Vijeća 68/151/EEZ s obzirom na zahtjeve za javnost u odnosu na odreĎene vrste trgovačkih društava. Hrvatska ocjenjuje da su Zakon o trgovačkim ...

Pravo trgovačkih društava - Europa

Europsko pravo trgovačkih društava djelomično je kodificirano Direktivom (EU). 2017/1132 u pogledu određenih aspekata, a u državama članicama i dalje su ...

DIZAJN AMBALAŽE TRGOVAČKIH MARKI

Najuspješnije se prodaju proizvodi široke potrošnje poput mlijeka, kave, ... simboli koji upućuju na promotivne akcije ili ikone koje prikazuju uputstva za upotre- ... Tjestenina trgovačkih marki k plus, Combino (Lidl), ntl (Diona) i Plodine te ...

trgovačkih društava - Institut za javne financije

U operativnom planu upravljanja državnom imovinom, poduzeća od ... Vlada je 2016. osnovala Ministarstvo državne imovine i ugasila Državni ured za upravljanje ... Zagreb: Državni ured za upravljanje državnom imovinom. DUDI, 2016.

PRAVNI POLOŢAJ TRGOVAĈKIH DRUŠTAVA U STEĈAJU

Trgovaĉko društvo stjeĉe svojstvo pravne osobe upisom u sudski registar, a gubi ga brisanjem iz njega. ... Biznet – Registar poslovnih subjekata Hrvatske.

Sprječavanje i otkrivanje prijevara kod trgovačkih društava u ...

10 lip 2015 ... Društvo Komunalac d.o.o. za usluge u komunalnom gospodarstvu, Slavonski Brod. (dalje u tekstu: Komunalac Slavonski Brod) je osnovano 1997. na temelju ... održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, pogrebne i ...

Registar trgovačkih radnji - Ažurirano 31.12 ... - Općina Sanski Most

NAZIV DJELATNOSTI. BROJ REGISTRA NAPOMENA. 1.Aganović ( Braco ) Šefik ... Elezović ( Hasan ) Sejad. St.Majdan. TR "ELEZ". IV-465. 166.Talić ( Himzo ) ...

zastupanje i vođenje poslova trgovačkih društava - Pravosudna ...

suglasnost, nakanjena se radnja ne može poduzeti, pa to ima značenje veta. Ništava bi bila odredba statuta ili odluka nadzornog odbora kojom bi se odredilo ...

Broj 2/2015 – Transparentnost trgovačkih društva u većinskom ...

Trgovačka društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske većinom su ... strateška društva (Hrvatska lutrija, Središnje klirinško depozitarno društvo) nisu ...

Istraživanje pripremljenosti učenika srednjih trgovačkih, ekonomskih ...

1 Vodič kroz zanimanja. Izaberite između 260 zanimanja, Razbor, Zagreb, 1998.; GDJE ZAŠTO KAKO u srednju školu i zanimanje?, Ministarstvo prosvjete i ...

stečajni postupak trgovačkih društava u republici hrvatskoj

insolventnim trgovačkim društvima koji dovodi do toga da se stečajevi ne otvaraju ... Fina-e da podnese prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka, ako pravna ...

Popis trgovačkih sudova: 1. Trgovački sud u Bjelovaru Šetalište dr ...

Trgovački sud u Bjelovaru. Šetalište dr. Ivše Lebovića 42, 43 000 Bjelovar tel.: 385 43 244-471, 385 43 244-408 fax: 385 43 221-574 e-mail: ...

Upute za označavanje trgovačkih i logističkih jedinica - GS1 Croatia

11 ožu 2020 ... Transportne kutije s komadnom robom. 7. Transportne kutije s robom s varijabilnom masom. 12. Palete. 15. Palete s komadom robom. 16.

Transparentnost trgovačkih društva u većinskom državnom vlasništvu

Transparentnost trgovačkih društava od strateškog interesa (21) . ... sva društva imaju barem dvije vrste traženih informacija, odnosno da se njih 15 nalazi ispod.

pravni položaj i prava članova trgovačkih društava u rh

Postoje razne vrste trgovačkih društava, a to su društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo, komanditno društvo, javno trgovačko društvo, ...

2013. – godišnji izvještaj o poslovanju strateških trgovačkih društava ...

Hrvatska lutrija d.o.o. . ... www.hrvatske-ceste.hr. Edo Kos. Uprava: Edo Kos ... Hrvatska lutrija jest društvo s ograničenom odgovornošću za organiziranje i ...

teorijski modeli financijske strukture trgovačkih društava i njihovi ...

i Goyal, ibidem); marginalna porezna stopa i porezni položaj korporacije, leasing, mirovinski planovi ... bitku te porezom na dohodak7, dok se prodaja dionica oporezuje porezom na kapitalne ... cijena rabljenih vozila dolazi do zanimljivih zaključaka. Njegova ... to bi prepoznali kao pozitivan impuls za angažiranje sredstava.

2014. – godišnji izvještaj o poslovanju strateških trgovačkih društava ...

sno ovisnim trgovačkim društvima, kratke prikaze njihova poslovanja i ključ- ... usluge, uvodi uslugu digitalne televizije kroz evotv te eBox uslugu, kao tehno-.

Analiza financijskih izvještaja na primjeru velikih trgovačkih društava ...

Ja, dolje potpisani Valentino Balent, kandidat za prvostupnika poslovne ekonomije, smjera financijski management ovime izjavljujem da je ovaj Završni rad ...

povijesni razvoj trgovačkih društava u republici hrvatskoj - Unist

ćemo da postoji kontinuitet u pravnom uređenju trgovačkih društava. Da bi znali ... se tri vrste jedinica poduzeća (organizacija udruženog rada u sastavu radne ...

pravna zaštita privatnih trgovačkih maraka - Završni radovi ...

26 svi 2015 ... Slika 7. logo Lidlove marke Okusi zavičaja http://www.poslovni.hr/media/cache/31/83/3183350bf446c4e220bf51c3f62. 17a15.jpg. Riječ je o ...

Prikaz članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava i ...

Croatia banka d.d.. Marija Hrebac, predsjednica. Nadzornog odbora ž. Suzana Brenko, predsjednica. Uprave ž. Mladen Duliba, član m. Stjepan Mandić, član m.

Porezna presija: Zatvaraju kafiće, a kriju grijehe trgovačkih ... - HUZP

31 srp 2013 ... onda to treba decidirano definirati zakonom, što nije slučaj – kaže Ivan Šuker, bivši HDZ-ov ministar financija. Ministarstvo financija nad ...

kulturna geografija trgovačkih centara; primjer arena centra zagreb ...

škole krajolika koja danas čini najstariju živuću tradiciju kulturne geografije“ (Šakaja, ... 11 Robna kuća IKEA Zagreb, udaljena 16 kilometara vožnje od Cvjetnog trga, otvorit će se u ... Radno vrijeme od devet u jutro do devet navečer, odnosno.

kulturna geografija trgovačkih centara; primjer arena centra ... - unizg

CULTURAL GEOGRAPHY OF SHOPPING CENTERS;. EXAMPLE ... radu ću naglasiti dostupnost i funkcije trgovačkog centra Arena Centar Zagreb, te ukazati na faktore koji ... škole krajolika koja danas čini najstariju živuću tradiciju kulturne geografije“ (Šakaja, ... Radno vrijeme od devet u jutro do devet navečer, odnosno.

kulturna geografija trgovačkih centara; primjer arena ... - darhiv - unizg

svijet kao na socijalni proizvod čije se značenje stvara u sklopu socijalne interakcije i ... Kaptol, Kvaternik Plaza, Importanne Galleria, Nama i Rotonda), u radijusu ... potrošnjom još veća, a utjecaj masovnih medija koji se najbolje iščitava kroz ...

Obavijest o odabiru

21 kol 2018 ... 44 000 Sisak ... VACOM d.o.o., P. Svačića 20, Daruvar, OIB: 83341080203 ... ISHOP S. S. Kranjčevića 13, 44000 Sisak, [email protected] 5.

Odluka o odabiru - ZTB STAN doo

28 velj 2018 ... ZTB STAN d.o.o.. ZTB STANdoa. Ankice Opolski 2 42000 Varaždin .. Hrvatska / Croatia. T 385(0)42 660 541 F 385(0)42 211 187 E ...

PDF Odluka o odabiru projekata

16 ruj 2019 ... Miljenko Filipović. Vjekoslava. Babukića 18B,. Zaprešić. Kondenzacijski plinski kotlovi. 15.000,00. Dragutin Čukelj. Zagrebačka 79, V. Gorica.

odluka o odabiru - GSKG

4 T.D.D. GRADNJA D.O.O.. ŽIVOGOŠKA 4, Zagreb. 1.216.201,25 kn. Kriterij za odabir: Najniža cijena sposobnog ponuditelja koji je ispunio sve uvjete iz ...

Odluka o odabiru - Croatia Airlines

21 pro 2017 ... ZADOVOLJAVA. Vina Belje, Frankovka, 2015. NE ZADOVOLJAVA ww. JAMNICA d.d.. Iločki podrumi, Kapistran crni, 2015. NE ZADOVOLJAVA.

Odluka o odabiru - Grad Solin

platoa i postavljanje komunalne opreme na šetnici predio "Mramorna" odabire ponudu ponuditelja "Pling" d.o.o. Solin sa cijenom od 109.921,50 kn (bez PDV-a).

Odluka o odabiru - Grad Makarska

2 kol 2018 ... Zakona o javnoj nabavi, Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, ... Multi Komunikacije d.o.o., Stjepana Ivičevića 7, Makarska 21300, OIB: ...

Obavijest o odabiru - Poslovni sustavi

25 srp 2019 ... AUTOMATIC SERVIS d.o.o., Baraka 7, 52420 Buzet, OIB 41664839195 ... SPAZ" Samoposlužni aparati, Radnička cesta 41, 10000 Zagreb, OIB ...

Odluka o odabiru - Grad Slunj

7 svi 2019 ... Sitolor d.o.o., Pavla Radića 12, 35000 Slavonski Brod. 2. APEX-ING d.o.o., Pirinova 3, 10360 Sesvete. 3. Zajednica ponuditelja: MAR; Reliance ...

Odluka o odabiru.pdf - Strukturni fondovi

2 sij 2019 ... Mihanovića 9, 10110, Zagreb i Enerco solar d.o.o., OIB: 00962148169 Tržna ulica 1, 10290. Zaprešić. 6. RAZLOZI ZA ODBIJANJE PONUDA:.

Odluka o odabiru - Toneri - ASOO

iznos od 175.002,60 kn, ponuda ponuditelja PROMING HCH d.o.o., Đakovačka 10,. Zagreb, na iznos od 181.736,00 kn, dok je ponuda ponuditelja DINARID ...

Obavijest o odabiru.pdf - Grad Zadar

29 ruj 2014 ... VELINAC d.o.o. Sesvete, Anke Krizmanić 8, OIB 63682958051. 4. ... Ponuda ponuditelja VELINAC d.o.o. iz Sesveta je najpovoljnija valjana ...

A. ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U

godine, Prirodoslovni muzej Rijeka je proveo postupak zajedniðke javne nabave radova izrade opreme. (izradene prema nacrtu - pleksiglas, drvo, staklo) ...

Anketa o odabiru srednje škole

17 pro 2013 ... Koliki je bodovni prag za školu koju želim upisati,koji su programi u toj školi i slično. Jesi li odlučio/odlučila koju srednju školu želiš upisati?

Obavijest o odabiru korisnika EnU-21/2015 PDF 826.8 kB

22 pro 2015 ... Upravitelj-stan d.o.o.. 24.750,00 kn. 24.750,00 ... BMD d.o.o.. 23.875,00 kn. 23.875,00 ... Uslužni obrt "PRIMORSKI UPRAVITELJ". 18.750,00 kn.