YU ISSN 0352-5007 | UDK 880.1 881(05) - Матица српска

се сви словенски потоци стеãи у руском мору (из песме „Клеветницима Русије"). ... убийство, „история со срамом Кати", „адский разгул". ... Такве се пери-.

YU ISSN 0352-5007 | UDK 880.1 881(05) - Матица српска - Srodni dokumenti

YU ISSN 0352-5007 | UDC 821.16 811.16(05) - Матица српска

kdo kadi, to škoduje zdravlju, predmet ili pojava koji su oznaåeni imen- skom grupom nisu ... облутак — mula, као и mol (у руском и српском језику „камени на-.

ISSN 0352-5007 | UDC 821.16 811.16(05) - Матица српска

31 јан 2009 ... Prevod Marija Markoviã i Branislav Markoviã. Beo- ... Springer Netherlands, Published online: 31. January ... vijÉš (tvrdica, cicija, škrtica). 232.

YU ISSN 0352-5007 | UDK 880.1 881(05) - Матица српска

се сви словенски потоци стеãи у руском мору (из песме „Клеветницима Русије"). ... убийство, „история со срамом Кати", „адский разгул". ... Такве се пери-.

ISSN 0352-2474 - Narodni muzej

И C. PANTHERINA У РИМСКИМ ГРОБОВИМА У ГОРЊОЈ МЕЗИЈИ . ... Међу осталим уломцима које је било могуће типолошки дефинисати из- дваја се ... Gaius: Gai institutionum commentarii (Gaj, Institucije), (prevod Obrad Stanojević), ... 1 Деплијан и виртуелна шетња кроз изложбу: www.narodnimuzej.rs.

136 - Матица српска

136. Уредништво / Editorial Board. Савет Уредништва / Consulting Editors ... korišćenja ramanske spektroskopije u proucavanju otpornosti inbred linija.

zbornik 125 - Матица српска

појединим областима превазиðе партикуларизам националног права. У изворном облику, он је подразумевао пуну доброволност и активно уче-.

Untitled - Матица српска

Обзору предпослан эпиграф из Псалтири, а сам текст насыщен ветхо- заветными ... (26) Волео би режим да ствари тако функционишу и широм Србије, али то већ ... 15 У средњовековној естетици светлост је примарна ознака лепоте и божанског ... Ali su ipak našli nešto, na šta nisam obratio pažnju. U filmu ...

у: црњански - Матица српска

7 У есеју под насловом „Павићево 'ДА'”, Слободан Владушић, између осталог ... текст Милоша Црњанског „За слободан стих”,54 и то у контексту.

овде - Матица српска

Текст је припремљен у оквиру рада на пројекту Музика са маргина (допринос општој и музичкој ... ствара колаж разнородних звучних „светова“. За разлику од ... reze) у књизи Речник позоришне антропологије: Тајна уметност глумца, ... Ако се у парентези упућује на радове двају или више аутора, податке о.

зборник - Матица српска

najeÿiti se, nastradati, nazepsti…; o- otrovati, osuditi, opaziti, oåuvati, oparati, ozepsti, opsovati… ... pog miša (енг. bat), maåiãa (енг. kittens) и krtice (енг. mole).

zbornik - Матица српска

би бити извршено пресловљавање с латинице на ћирилицу. Подвучени изрази означавају контролоре конгруенције, док су конгруентне јединице ...

no.55, year 2014. - Матица српска

би око 804. године њене реликвије биле пренете у Задар. На сликама се ... запис једног савременог летописца о учинку те епидемије: „Погоди нас.

no.100, year 2001. - Матица српска

na I. Plesniåar, Dejana M. Pankoviã , Interaction between cadmium and nitrogen ... I'Anson, H, Foster, DL, Foxcroft, GR. and Booth, PJ. (1991):. Nutrition ... This decrease in some way masks the in- crease in content of ... жетак на српско-хрватском језику, Захвалност. 2.3. ... цртани тушем, на папиру доброг квалитета.

no.53, year 2012. - Матица српска

мало сви прво у Српском народном позоришту... Када је доцније ... Петар Петровић Пеција: Пљусак, Рушка ... Диригенти: Рихард Шварц (хон.) ...

no.50, year 2014. - Матица српска

Овај текст је настао у оквиру рада на пројектима: Музичка и играчка ... On 22nd of april 2013 Balša mladenović gave me, from his father's bequest, the ... треба радити – радићеш, јер мислиш да треба да оставиш за собом видну стазу ...

JUN 2007 NOVI SAD - Матица српска

класични чешки роман. „Ни хладну воду са тим ... језика (својим дипломама је могла да реðа и пасијанс), зараðи- вала је толико да је ... јавном животу, али и понеког назови-интелектуалца, тустог паука, ко- ји плете своје мреже ...

no.54, year 2013. - Матица српска

обично млађе и средњодобне удовице, повратуше2 и распуштенице. У сваком месту скоро, ... мужа и врати се својти. 3 Веселе седељке и игранке. 9 ...

рад матице српске - Матица српска

Marija Škrinjar, Dobrila Jakić Dimić, D. R. Milićević, Nevena Nemet, “Ochratoxin. A – producing moulds and ... Бошко Брзић (Будисава) стеван Бугарски ...

no.38, year 2010. - Матица српска

voyage d'un congressiste, Nova Evropa XXIV/1 (1931), 12. ... des mosaïques impériales de Saint Vital, Felix Ravenna, giugno 1962; F. W. Deichmann, Ravenna. ... као могуãе порекло, уписана Герингова колекција: Archiv Berlin 457-08-39 ...

no.91, year 2015. - Матица српска

84 Црквени календар за просту годину 2015, издање Светог архијерејског синода ... литичке вође, поједини католички прелати и њима блиски листови.

JUN 2009 NOVI SAD - Матица српска

koji mi je Tvorac dao. Odluåio je ... Sad mi veã zvoni! I biåem ... ну не дирајте, нека копни у патни, Анета Лили Роза је толико лепа да ... Daleko od zagaðenosti šuma i ravnica i vode: ... 1 Ауторски текст, по правилу, спада у есејистику.

no.131, year 2016. - Матица српска

родних наука (Scientific Proceedings of Matica Srpska: Natural Sciences Series) (1951–1955). Volume 11 ... Sigma Chemicals Co., St. Louis, MO (USA).

ОКТОИХ 1-2, 2011. pdf - Матица српска

39 Чувен је Решетаров примјер dōjd še из Стијене (Пипера), на који се осврћу готово сви проучаваоци ... ijekavskog jotovanja: ć, đ, ś, ź) riješi dubletima [Истицање наше!]. U suštini, ostalih šest ... ječmenac, jačmičak, ječmen, ječmić (х.).

decembar 2009 novi sad - Матица српска

вадио карте за исти филм, а у мраку сале је негов топао дах, док је глумац ... више телесне него духовне испашта цео национ који се опет са друге стране ... чачкој лубави према партнерки са часова плеса, која му покла- на румену ружу ... 2007; Radionica i argumentum — izmeðu originala i prevoda, 2007.

Biografije SBR za sajt MS - konacno - Матица српска

1869, 13 17; Franjo Miklošić, Marija kći Angjelinina i Konstantin Arijanit, Rad, 12, 1870, ... Револуције 1848—1849. као хусар учествовао је у борбама у Италији и ... Био је коредитељ играних филмова (Узимам ову жену, 1931; Развод ...

књига 489, свеска 6, јун 2012. - Матица српска

1 јун 2012 ... дао у воду. Сањао је да купи мали брод, таласе и ветар на океану ... пео, у ветар и воду. А нема ... Без тог доживљаја, свака песма је тек ледени кристал ... и лакокрила, слојевита као „добош торта” и сва у арабескама значења. ... Иначе, до сада су се одржала два округла стола на којима.

jul avgust 2006 novi sad - Матица српска

Милета Аãимовиã Ивков, U kratkoj priåi se odmah vide puko- ... da zaustavi godine. Jesmo li bili, da li ... ним пепелом посолила свој неслани текст, можда блутав и ... 1986; Smrtopis, 1987; Steãak nebeski, 1990; Karakazan, 1997; Vjetre-.

књига 79, година 2011. - Матица српска

драми – Хасанагиница Љубомира Симовића . . ... 5 Подробный проблемный анализ повести был сделан в: MANOLAKEV, Christo. „La. Pauvre Lise de ...

jul avgust 2008 novi sad - Матица српска

Да ли је изгубио нагон за животом? Малаков се, са својом сенком Булганином за петама, без ... штајна, него негде на крају света, код српских породица, за ... јег мига и знака сви покрети прстију постају глумци, слова се, повратно, везују ... змом у виду одбојности према храни са високим садржајем гвожðа.

свеска 142, година 2013. - Матица српска

нарочито манастиру Хиландару и манастиру Светог Павла [Спремић 1994: 629]. ... ставила насред Цавтата, где је Никша Враголов одржао говор.

Милица Бакрач Жена - Матица српска

Жена опрашта али не заборавља, човек заборавља и кад не ... Пријездина љуба није била једна! И Дојчина ... Жена, њива, река, и чудесна зора!

decembar 2010 novi sad - Матица српска

кратко, а онда да крену дале до следеãег станишта. Отвара ... родила децу која су постала познати глумци и сада живе у Са- ... Падају и вицеви.

књига 62, свеска 2, година 2014. - Матица српска

2 Петроније Арбитер, Сатирикон. Превод, увод и коментар Радмила Шалабалић, ... не преводе Мартина Кузмића (PETRONIJE 1932) и Антуна Бранка ...

Министарство културе Републике Србије и ... - Матица српска

... стави тач- ку на свој еротски опус, и који је њено лице, чим га је спазио, ... 1984. године на Сајму књига у Београду појавио Павићев роман, одмах га је ...

књига 62, свеска 1, година 2014. - Матица српска

свој мит ско-ма гиј ски под текст и на ње му за сно ва на зна че ња. ... einem Stüke, ex una, con ti nu us” – Рјеч ник: 664) и Иве ко вић и Броз, да озна чи не што што је ... Оћеш да трчим у кујну за тобом, да те молим да дођеш, је ли? ... nemam ih uopšte, ne živim svoj život nego dopunjavam tuđe, pomažem da mi.

књига 489, свеска 3, март 2012. - Матица српска

мајка би о свакоме од њих могла да исприча причу. Те ствари до- ... ласку са Голог отока Иван ће понети плави облутак са граном бе- лих капилара ... Нежна pесма о нежном веtру Дувољубу (поема), 2006; Божићна pрича,. 2007 ...

januar februar 2010 novi sad - Матица српска

Прича и с којим је све крупним политичарима морала да ... И поред тога, нен живот на први поглед изгледа као да ... Uzmite mi nebo i radost iz zene.

„како је све у вези, на свету”: теорија ... - Матица српска

мена” истовремено је јунак нашег доба – тако некако, суматра- истички. У овом ... пре 73.000 година изазвала је, како се претпоставља, ледено доба на Земљи. ... зориште од хартије, где су књижевни ликови глумци. Позори{tе.

Роман о Александру Великом у средњовековној ... - Матица српска

ПРИКАЗИ и БЕЛЕШКЕ. REVIEWS and NOTES. Ђура Харди. DEJINY BRATISLAVY (1) Od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia,. BREZALAUSPURC - na ...

средњовековље и феудализам, стари и нови - Матица српска

риод у „право феудално раздобље” (1000–1300) и кризу средњег ... ковног периода дисконтинуитета – настало је аграрно друштво штићено од стране ...

књига 490, свеска 6, децембар 2012. - Матица српска

1 дец 2012 ... Цг. политманијакализам! Цг. бојанка у заводу за ... ма за мото једне своје песме песникиња којој посвећујемо овај дан. „Круг који ... када Милан Блазнавац, велики мајстор у обмањивању сељачке скупштине, уз пуну ...

Зборник Матице српске за ликовне уметности 44 - Матица српска

Glas SKA) CLXXIX (1938): 3–82. ... континенталног дела Хрватске, нарочито Славоније,4 затим румунског Баната,5 али и из ... пренети и посмртни остаци Милошеве мајке Вишње.7 Године 1824. кнез Милош је нару- ... рата новински огласи обликовани преузимањем илустративног и типографског матери-.

зборник матице српске за сценске уметности и ... - Матица српска

да је мелодија кондака, без обзира који текст има у основи, другачија од осталих химни ... си ПОСТАР од мене". У свим верзијама ... јемо да Добрица Милутиновиã, као глумац чији је редак дар спојио сна- гу интелекта са ... сти, или можда пре због овог лаког карактера, припада посебан книжевни значај.

књига 489, свеска 1-2, јануар-фебруар 2012. - Матица српска

Вукобраtовић, Злаtан Јурић Аtан ОГЛЕДИ: Ен- дре Микло{и, Алpар ... Златан Јурић Атан, Има једна реч . ... Кћерка оне лијепе Харбаске за којом се окретао цијели град? ... покољима Срба усташе нанијеле хрватском имену. ... хом језгровити и муњевити, тичу се најразличитијих сфера стварности и духа.

књига 487, свеска 1-2, јануар-фебруар 2011. - Матица српска

кака је то песма којом си се синоћ драо: Исpред касарне стоји сад. / једна девојка ... штовао је написан текст, сваку убележену ноту, и није престајао.

кwига £і свеска 1—2/2003. зборник матице ... - Матица српска

Први текст, штампан на петој и шестој страници прве свеске, био ... li pak glava mi k vodi se prikuãi, / ka s åudnim mukami jadno me izmuåi. / Sgodi se meni taå, da ... Руса коју због нечега38 сматра непријателском: „Чело му се намрачи, уста му се ... је накривио свој шешир чија се slama veã poåela raspletati."52.

matica srpska department of social sciences - Матица српска

14 Jan 2020 ... iz trgovine za trgovinu, Beograd: Izdanje Josipa Ča klovića.] Stojanović 2008 ... Propaganda Milana Stoja- di novića. Beograd: ... most prominent among them being “Max Nordau,” “Joseph Trumpeldor,”. “Hashahar,” “Ze'ev ...

zbornik matice srpske za scenske umetnosti i muziku - Матица српска

сиротани Фауст и Мефисто једва остали живи ломеãи језик о оштро ... Зашто? — Kad biste vi znali kako je on u jednoj sceni ušniravao cipele… 172 ...

kwiga £¢ sveska 1/2007. zbornik matice s rpske za ... - Матица српска

свугде где су ти комуникативно усмерени електронски уреðаји у погону. О електронском ... мети/играчке (зврк и лопта у Verenicima, лутке у Postojanom olovnom vojniku), биле ... казује Бретон" (M. Nado, Istorija nadrealizma, prev.

kwiga £¢¡¡ sveska 2/2009. zbornik matice s rpske ... - Матица српска

ник".2 Од свог оснивана „Часопис два света" намеãе се као незаобила- ... биле угашене, нихово је плаветнило било замуãено, а у средини као да се.

kwiga £¢¡¡¡ sveska 1/2010. zbornik matice s rpske ... - Матица српска

„Nun znaåi tintarnica, riba, rub sabqe, a to je i 25. slovo arapskog alfabeta. U ovoj suri rijeå 'nun' ostavqena je bez prijevoda zbog nave- denog znaåewa.

ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online) - Core

Aproksimativno filtriranje redundantnih RFID nizova podataka u mobilnom okruženju. Tehnički vjesnik 23, 2(2016), 415-423. 415. ISSN 1330-3651 (Print), ISSN ...

ISSN 2414-374X (Online) ISSN 2522-4069 (Print) ЖУРНАЛ ...

массовой информации Серия ААА, №000149, выдано 20 июня 2017 г. ... Сегодня ни у кого не вызывает сомнения важность междисциплинарного ... структурных единиц: стол личного состава, стол регистратуры, стол статистики,.

ISSN 2542-0240 (Print) ISSN 2587-9324 (Online) centerojournal.ru ...

Web-site: http://centero.elpub.ru. Postal adress: 4 ... Фуко М (1996) Воля к истине: по ту сторону знания, власти ... ли лазы – грузины-мусульмане Отсю-.

ISSN 1451 - 9372(Print) ISSN 2217 - 7434(Online) JULY ...

15 Dec 2017 ... Brzina hlađenja je uticala na temperaturu početka procesa kristalizacije. (Tcon) ... [12] D. Bertovic, Production Operations Symposium, Okla-.

ISSN 1727-1320 (Print), ISSN 2308-6459 (Online) - ВИЗР

15. Influence of exometabolites phytopathogens g. Fusarium on morpho-physiological characteristics of callus cultures of ... Burtseva S.A., Maslobrod S.N., Akiri I.G., Bratuhina A.A., Byrsa M.N. . ... с редьки черной в сравнении с линиями с перца овощно- ... Jackson, 1926]; к устойчивым относили образцы с типами.

ISSN 2466-5517 (Штампано изд.) ISSN 2620-0392 (Online)

1 јун 2018 ... Prevod / Translation: Slobodanka Tica ... use online data in a controlled way, it is no wonder that people get lost in it ... All this if we manage not to ruin our planet and can make it a better ... Tehnološka revolucija uveliko kroji nova odela svemu, potpuno ... koju su majmuni imali pre više miliona godina. Iako.

ISSN 2350-4803 ( ISSN 1855-4431 - Revija za elementarno ...

9 dec 2019 ... “I read a book I borrowed from your library, about Bridget Jones. ... Extensive Reading and Language Learning: A Diary Study of a Beginning ... na začetku povzetek v slovenskem jeziku ter njegov prevod v angleškem jeziku.

ISSN 2313-6197 (Online) ISSN 2308-152X (Print ...

Вирський Д. «Окраїнне місто»: Кременчук від заснування до року 1764-го. Kiїv, 2011. 436 c. 10. Галицько-Волинський літопис. Вид. Котляр М.Ф. Kiїv, 2002.

issn, identifikatori i metapodaci u digitalnom svijetu issn, identifiers ...

Ključne riječi: neomeđene publikacije, ISSN, identifikatori, metapodaci. Summary. Although librarians hear and see the terms “metadata” and “identifiers” ...