izvješće stručnog povjerenstva o reakreditaciji fakulteta ...

26 tra 2018 ... Studijski program FER-3 rezultat je dugotrajnog i kontinuiranog procesa poboljšanja koja su se uvodila tijekom proteklih godina u sklopu ...

izvješće stručnog povjerenstva o reakreditaciji fakulteta ... - Srodni dokumenti

izvješće stručnog povjerenstva o reakreditaciji fakulteta ...

26 tra 2018 ... Studijski program FER-3 rezultat je dugotrajnog i kontinuiranog procesa poboljšanja koja su se uvodila tijekom proteklih godina u sklopu ...

izvješće stručnog povjerenstva o reakreditaciji odjela za ...

30 tra 2019 ... ODJELA ZA KULTUROLOGIJU SVEUČILIŠTA J. J.. STROSSMAYERA U OSIJEKU ... ADRESA: Trg Svetog Trojstva 3, 31 000 Osijek.

Izvješće stručnog povjerenstva - Agencija za znanost i visoko ...

Nositelj studijskog programa: Tehničko veleučilište u Zagrebu ... Obrazloženje: Veleučilište je opisalo, definiralo i objavilo pravilnike navedena na stranici.

Odluke Stručnog povjerenstva (2017.)

4. Dubravko Detoni. Alisios Variations za violinu, klarinet, violončelo 19.000,00 kn i glasovir. 5. Frano Đurović. She's Walking Through The Clouds. 19.000,00 kn.

profesori – članovi štručnog povjerenstva - MIOC

28 velj 2018 ... Dunja Barić. XI. gimnazija ispravlja. 43. Vlatka Arhanić. XI. gimnazija ispravlja. 44. Berislav Šega. XIII. gimnazija ispravlja. 45. Anja Sinadinović.

Odluka o osnivanju i imenovanju članova stručnog povjerenstva za ...

31 sij 2019 ... opasne tvari za područje postrojenja Skladište gospodarskog eksploziva „Sičane“ operatera BRODOMERKUR trgovina i usluge d.d.. Članak 1.

Izvješće O RADU POVJERENSTVA ZA KVALITETU ZDRAVSTVENE ...

OB Našice, OB Pula, OB Zabok i bolnica hrvatskih veterana, OB Zadar, SB Podobnik za ginekologiju i porodništvo. Postotak otpuštenih pacijenata uz otpusno ...

Izvješće o radu Povjerenstva za kvalitetu 2017 2018.pdf

Miljenko Belančić / Denis Buterin – član, predstavnik vanjskih suradnika. ▫ Dr. sc. Siniša Petrović – član ... Sanja Raspor Janković, prodekanica za nastavu. 2.

Izvješće Centralnog povjerenstva za popis sredstava i izvora ...

15916 MONITOR THINK CENTRE 17. 1. 1.549,40 ... 16716 MONITOR SAMSUNG 19 LCD. 1. 1.244,40 ... 4363 SAT ZIDNI,BLK34/FLIBA EMMEZETA. 1. 42,00.

Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u ...

31 svi 2016 ... dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti. ... objavljena imovinska kartica na mrežnim stranicama Povjerenstva sadrži veliku ...

Izvjesce o radu Povjerenstva za prevenciju bolnickih infekcija za ...

PODACI O STRUKTURI I DJELOVANJU KONTROLE INFEKCIJA. STRUKTURA POVJERENSTVA ZA BOLNICKE INFEKCIJE. 1. mr.sc. Velimir Dugandžić,prof.

Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o ... - Sukob interesa

31 svi 2016 ... za 2016. godinu, u Uredu povjerenstva nije bilo moguće zaposliti ... prethodnog saziva Povjerenstva koji su bili birani iz redova saborskih zastupnika a s ... 4. svibnja 2015.g. privremeno uklonilo sve imovinske kartice s javne.

Izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2009 ...

31 ožu 2010 ... Leo Trutanić potpisuje ( bez ovjere ) „izvještaj rada na sanaciji ... i 70/03) donijela odluke o radnom vremenu i rasporedu dežurstava trgovina i.

izvješće povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2011 ...

odgovornošću naveo da je vlasnik poslovnih udjela/dionica Gorice Medie d.o.o., Radio ... Agrofructus d.o.o. na način što na službenoj stranici Grada poziva sve ...

Izvješće o radu povjerenstva za kvalitetu zdravstvene ustanove za .

agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. 7. Predgovor. Temeljem Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ('Narodne novine' ...

Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u ...

zakonskih odredbi, Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je, ... Primorsko-goranske županije, Centra za socijalnu skrb Rijeka, KoHom-a.

Izvješće stručnoga povjerenstva radi izbora dr. sc ... - Hrvatski studiji

30 sij 2019 ... Sveučilišnoga centra Hrvatski studiji u Sveučilišni odjel Hrvatski studiji od 17. siječnja ... radilištu na kojem se liječe oboljeli od poremećaja spavanja ... Od 2013. godine obnaša dužnost pomočnika ravnatelja Klinike za psihijatriju Vrapče za ... promatrano kroz prizmu liječenja u okviru psihijatrijske bolnice.

izvješće o radu povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području ...

pritužbe na kvalitetu pružene usluge tijekom liječenja u KBC-u Osijek te rad ... nije moguće naručiti putem Bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata.

a) Izvješće o provedbi Plana stručnog osposobljavanja i ... - PGŽ

UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA. 2014. GODINU ... Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša:.

11. izvješće stručnog suradnika pedagoga o radu - Dječji vrtić ...

31 kol 2017 ... trajanju od 6 sati s upisanih 30 djece u dvije mješovite odgojno-obrazovne skupine: 1. mješovita ... Odvikavanje od pelena: Brazeltonov pristup.

Izvješće o radu stručnog odbora - Hrvatsko knjižničarsko društvo

vedrine u Sisku nastupom Plesnog i baletnog studija Doma kulture pod nazivom „Metloboj“ koreografkinje Jasminke Petek. Krapljan. Tema je ovogodišnjega ...

izvješće o radu kineziološkog fakulteta - KIF

engleski u kineziologiji, Sinkronizirano plivanje, Skijaško trčanje, Stavovi ... nastavnik, 1 učitelj jedrenja, 1 učitelj jedrenja na dasci, 4 demonstratora (3 za jedrenje i 1 za jedrenje na ... Kung fu panda phylosophy: The solution for diminising.

izvješće o radu studentskog zbora kineziološkog fakulteta - KIF

International forum on Physical Education and Sports Sciences,. Indija 2013, (str.12). ... SUBMANIA APNEA CUP 2013, ZAGREB, 15.-16.11.2013. 1. MJESTO ...

Godišnje izvješće o radu i poslovanju Fakulteta - TTF - unizg

30 lip 2017 ... Josip Pečarić i prof. dr. sc. Zvonko ... Pečarić. Dekaničina nagrada dodijeljena povodom obilježavanja Dana ... Paulina Jazvić Marko Marić.

Godišnje izvješće o radu i poslovanju Fakulteta - Tekstilno ...

28 ruj 2019 ... o Ana Raguž, Lora Holjevac, Andrea Kurtić, Morana Radočaj: ... Karin, Marijana Tkalec, Rajna Malinar, Tea Kaurin, Ksenija Višić. • 1 izbor ... izrada web stranice i vidljivosti putem različitih oblika informiranja (Instagram, web, ...

Izvješće dekana o radu Fakulteta kemijskog inženjerstva i ... - FKIT

SMLKI, ACHEMA 2018, ISC Green 2018, SISB4 i ZORH. 2018. Studenti Fakulteta sudjelovali su i u razgovoru s podpredsjednikom Europske komisije uvaženim ...

Analiza stručnog usavršavanja i Strategija stručnog usavršavanja za ...

Stručno usavršavanje/stručni skupovi. 1. Savjetnici AZOO-a na županijskoj, regionalnoj i državnoj razini. 2. Voditelji županijskih stručnih vijeća. 3. Stručno ...

Odluka o imenovanju povjerenstva

24 stu 2017 ... Oreškovićeva 25, 10 000 Zagreb tel. 01/6642220 FAX.6642221. OIB: 13582015490. Temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva ...

ČLANOVI DRŽAVNOGA POVJERENSTVA NATJECANJA IZ ...

... mag. inf. et math., Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Katedra za matematičke predmete, Zagreb. 2. Nevenka Antončić, prof., XV. gimnazija, Zagreb. 3.

Rješenje povjerenstva za prigovore - Srednja.hr

150 Penava Nikola. Dr. Ante Starčević. 151 Penava Patricia. Lašćina. 152 Pepelko Lovro. Dr. Ante ... 164 Pleše Marinela. Stjepan Radić. 165 Poljak Andrijana.

Sastav Povjerenstva HMD-a za međunarodna matematička ...

Mea Bombardelli. 5. Matija Bucić. 6. Ivan Kokan. 7. Tonći Kokan. 8. doc. dr. sc. Vjekoslav Kovač. 9. Ivan Krijan, zamjenik predsjednika. 10. Matko Ljulj. 11. dr. sc.

Odluka o imenovanju Povjerenstva ALU za reakreditaciju

Natalija Nikpalj Polondak. 6. doc. art. Tomislav Buntak. 7. Zorana Mladinov, tajnica ALU. 8. Romana Nikolić, studentica b) Studijski programi. 1. izv. prof. mr. art.

Zapisnik 1. sastanka Povjerenstva - NVOO

4 velj 2016 ... Nazočni članovi: Lidija Kralj (predsjednica Povjerenstva), Josip Kličinović, Ana Štefanec,. Viktorija Nevistić i Eli Pijaca Plavšić. Odsutni član: ...

Odluka o imenovanju povjerenstva - ZTB STAN doo

ZTB STAN doo. Ankice Opolski 2 ..42000 Varaždin .. Hrvatska / Croatia. T 385(0)42 660 541 F 385(0)42 211 187 E [email protected] W www.ztbstan.hr.

PoY 2009 - Odluka Povjerenstva - PMI Croatia

Gradski električni automobil –XD koncept – nositelj: Dok-Ing, Zagreb; voditelj projekta: Vjekoslav Majetić. • HYBRID - multi-TFLOP hibridni GPU-CPU klaster ...

Izvod iz zapisnika 2. sastanka Povjerenstva za organizaciju i ... - GAV

15 lis 2018 ... Od predstavnika agencija koje su poslale svoje ponude bio je gosp. Egidio Košta iz agencije ... MAGELLAN d.o.o., Plinarska 2, 21000 SPLIT.

Pravilnik o radu povjerenstva za nastavnu, stručnu i ... - TVZ

Ime i prezime. Akademska/i titula/naziv. Znanstveno-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje. Matična ustanova. Matični broj znanstvenika. Adresa stanovanja.

zapisnik 1. konstituirajuće sjednice zajedniĉkog povjerenstva za ...

ZA TUMAĈENJE TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŢBENIKE I ... Povjerenstvo za tumačenje TKU-a za službenike i namještenike u javnim ... u javnim službama na koje se ne primjenjuju granski kolektivni ugovori koja sadrže ta ...

R J E Š E NJ E o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava ...

14 pro 2017 ... Čakovec, __.__.2017. godine ... Javni poziv objavljen je na web stranici Međimurske županije (www.medjimurska- ... u časopisu Javni bilježnik.

Zaključci sa 11. sjednice Zajedničkog povjerenstva za tumačenje ...

ravnatelja i dodatak na plaću s osnova posebnih uvjeta rada od 7% ... zdravstvenog osiguranja na pojedinim radnim mjestima i poslovima kod kojih postoje posebni uvjeti rada pripada pravo na dodatak na plaću, te je naveden Popis radnih ...

RJE Š ENJE o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva ...

Za članove Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije imenuju se: 1. DRAGUTIN ... bile u listu Međimurje i listu Međimurske novine. Ponovno su o ...

PDF Prijedlog Zaključka povjerenstva o dodjeli sredstava

10 ruj 2018 ... Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz. Proračuna Zagrebačke ... Pčelarska udruga "Samobor i Poboljšanje kakvoće proizvodnje meda -. Sv. Nedjelja" ... Udruga Zlatna šajba. Društvo "NAŠA ... 10.000,00. 15. 326-05/18-01/87. Pčelarska udruga "Kupska dolina". 20.000,00.

V. redovita sjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje kvalitete ...

19 velj 2020 ... Povjerenstva za unaprjeđivanje kvalitete Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2017./2018. (Zadar, 19. 02. 2018. god., Rektorat Sveučilišta u Zadru, ...

Odluka o imenovanju Povjerenstva za ... - Ministarstvo znanosti

Zdenka Ribić Dugandžić, Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin, članica. III. Predsjednik i članovi Povjerenstva imenuju se na rok od tri godine.

Zaključci Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ...

da li bolnički specijalist koji radi u bolnici i u kumulativnom je radnom odnosu s ... plaća jednako (osnovni sat s uvećanjem za prekovremeni rad) bez obzira kada ...

Zapisnik sa 5. sjednice Povjerenstva za ... - Ministarstvo uprave

Vedran Mornar, ministar znanosti, obrazovanja i sporta, gosp. Darko Parić, pomoćnik ministra uprave i koordinator Povjerenstva, gđa. Tatjana. Prenda Trupec ...

Zaključci sa 4. sjednice Zajedničkog povjerenstva za tumačenje ...

c) Zdravstveni radnik koji ima sklopljen ugovor o radu za radno mjesto I. vrste za ... smislu Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici ...

1 ZAKLJUČCI POVJERENSTVA (po rednim brojevima) Zaključak br ...

mjesto, plaća u iznosu plaće radnog mjesta na koje je do tada bio raspore en. ... poliklinikama gdje se vrši dijagnostika i terapija aktivne tuberkuloze pluća. Isto se ... voditelj tima PZZ medicinsko-biokemijskog laboratorija sukladno članku 65.

Tumačenja Zajedničkog Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ...

23 lis 2018 ... Spomenuti kolektivni ugovor navodi u članku. 1. da su strane Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Vlada.

Pozitivno rješenje povjerenstva za prigovore - Srednja.hr

10 ruj 2018 ... Dr. Ante Starčević. 40. Stjepan Radić. Brala Petra. Brković Dunja. Božić Ena. Božić Monika. Bošnjak Ivana. Bošnjak Josip. Boras Mirna.

prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za provedbu ...

16 lis 2018 ... Marinela Rosso (član Kluba laringektomiranih osoba Osijek),. 3. Denis Ćosić (ravnatelj Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog ...

POZIV NA SASTANAK POVJERENSTVA VEZANO UZ ODABIR ...

je da su na javni poziv vezano uz organizaciju posjeta Sarajevu stigle ukupno četiri ponude ( MARBIS. TOURS iz Koprivnice, ALGA travel agency iz Zagreba, ...

Izvod iz zapisnika 2. sastanka Povjerenstva za organizaciju i ...

15 lis 2018 ... PERLA – SVJETSKA PUTOVANJA d.o.o., A. Starčevića 16, 21260 IMOTSKI. Sve ponude su poslane u zakonskom roku koji je i objavljen u ...

Prijedlog odluke o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva za ...

21 lis 2015 ... Branko Papeš, direktor, Dogma nekretnine d.o.o., Fiorella la Guardia 6b ... za utvrđivanje poreza i doprinosa građana u Područnom uredu Istra,.

sadr ž aj akti županijskog izbornog povjerenstva - Glasila

5 kol 2019 ... 90096258. 22. 5. 2009. 2.000,80 S-Tel, Radio Quirinus. UKUPNO. 49.960,80 ... 28. 4. 2009. 381/09. Petrinjski radio. Emitiranje spota i emisije.

zapisnik sa sjednice povjerenstva za provedbu javnoga poziva i ...

7 velj 2017 ... Na javni poziv ponude su dostavili: 1. Presečki tours. 2. Potočki travel. 3. Alga travel. 4. Taubek tours. 5. Blagec torist. 6. Varaždin tours ...

Zaključci Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora

koja puno radno vrijeme radi u ambulanti za kemoterapiju gdje se ... zaštiti koje se organizira u pojedinim gradovima (po posebnoj odluci/ugovoru s HZZO- ... sklopljeni izme u Opće bolnice Varaždin i fizioterapeuta nisu sklopljeni sukladno.

Aktivnosti povjerenstva za povremeno korištenje prostora GK Spinut

pomoć; Psyhoaktiva, Zajednica Cenacolo i Klubovi liječenih alkoholičara; Spinut, Jadrantrans i Feniks. Gradski kotar Spinut [email protected].

Odluka o osnivanju Međuresornog povjerenstva za nabavu ... - MORH

4 srp 2019 ... brigadir Željko Ninić, Samostalna služba za upravljanje projektima. Ministarstva obrane, član. Zadaća Međuresornog povjerenstva iz stavka 1.

Nalaz Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o ...

29 sij 2020 ... 10. Hrvatski oslobodilački pokret – HOP. 11. Hrvatska čista stranka prava-HČSP. 12. Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP. 13. Hrvatska ...