FER3 preddiplomski - unizg

18 tra 2018 ... FER3 preddiplomski. Travanj, 2018 ... SVEZAK 2 — FER3 PREDDIPLOMSKI. Usvojen ... Tjedni plan nastave - Laboratorijske vježbe. 1. Ne drži ...

FER3 preddiplomski - unizg - Srodni dokumenti

FER3 preddiplomski - Fer - unizg

SVEZAK 2 — FER3 PREDDIPLOMSKI. Usvojen na sjednici Vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva održanoj 18. travnja 2018. NAKLADNIK. Sveučilište u ...

FER3 preddiplomski - unizg

18 tra 2018 ... FER3 preddiplomski. Travanj, 2018 ... SVEZAK 2 — FER3 PREDDIPLOMSKI. Usvojen ... Tjedni plan nastave - Laboratorijske vježbe. 1. Ne drži ...

FER3 undergraduate study - unizg

18 Apr 2018 ... Study Programs. ECTS Information Package for Academic Year 2018/2019. Course Catalogue – Undergraduate Study. University of Zagreb ...

FER2 preddiplomski - FER-a - unizg

18 tra 2018 ... SVEZAK 1 — FER2 PREDDIPLOMSKI. Usvojen na sjednici ... Biot-Savartov zakon, Ampereov kružni zakon, magnetski materijali, energija u.

Vodič za preddiplomski studij 2017. - ffzg - unizg

studija, ali se može reći da je studij sociologije koji ste upisali obrazovao većinu ... Preddiplomski sveučilišni studij sociologije na Odsjeku za sociologiju izvodi ...

Sveučilišni preddiplomski studij Vojno inženjerstvo - unizg

11 lis 2018 ... Informacijski paket ECTS-a za akademsku godinu. 2018./2019. Red predavanja – Preddiplomski studij http://vojni.unizg.hr/. Listopad 2018.

Vodič za preddiplomski studij 2018. - Filozofski fakultet - unizg

1 lis 2018 ... E-mail: [email protected] URL: http://www.ffzg.unizg.hr/socio/. VODIČ ZA STUDENTE I ... TAJNIŠTVO. Ivana Jurković Kuruc, prof. soc. E-mail: ...

FER3 - IEEE

razine – FER3. Sjednica ... Usporedba je provedena za postojeći studijski program. FER2 za ... obuhvaća popis svih aktivnosti i zadaća kao i vremenski plan.

Untitled - fer3.com

adopted. In both cases a large mass of data must be carefully studied and analysed, and this is particularly important where one aims to resolve the errors into ...

Celestial Augmentation of INS - fer3.com

using software, such as the U.S. Naval Observatory's STELLA program. 2,3 . Finally, fully auto- mated methods use some type of automatic electronic sextant or ...

Bygrave Position Line Slide Rule Scales using the ... - fer3.com

The program provides the user with a wide range of input parameters that can used to configure the scales that are produced to their exact requirements.

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI Preddiplomski sveučilišni ...

1 velj 2019 ... 21501 Linearna algebra 1. 3 4 0. 8. Z. Bujanović ... Preddiplomski sveučilišni studij MATEMATIKA; smjer: nastavnički. I. GODINA. Zimski.

Preddiplomski studij - Fsb

27 ruj 2019 ... [email protected] Na uplatnici se obvezno navode sljedeći podaci: • primatelj: ... Oglasne ploče. 4. Prodekan za nastavu. 5. Financijska služba. 6.

1. Preddiplomski studij - Fsb

1. 1. 2. 2. Ukupno. 25. 5. 30. TZK. 0. 2. 2. 0. 1. Semestar 4. Šifra kol. Kolegij. P. V P V Ispit ECTS. Elementi konstrukcija II A. 2. 2. 4. 1. 5. Proizvodne tehnologije II.

ZAVRŠILI PREDDIPLOMSKI STUDIJ NA KTF-u:

Ines Penava. Vedrana Čarapina. Andreja Zaninović. Lea Lokas. Marina Kovač ... Marinela Dragović. Nina Knezović. Antonio Roščić. Ante Bubić. Antonia Bilić.

Preddiplomski studij dizajna

Itten, J.: Design and Form: The Basic Course at the Bauhaus, Thames and Hudson, 1975. Sadržaj ... Skicirati i opisati namještaj za ležanje (kreveti, ležaljke).

preddiplomski studij - FFZG

Jernej, J., Konverzaciona gramatika talijanskog jezika, Zagreb, Školska knjiga, 1976. Jernej, J., Talijanski jezik, Priručnik za viši stupanj, Zagreb, Školska knjiga, ...

preddiplomski studij geologije - PMF

Zastupljenost kemijskih elemenata u prirodi. ... Periodni sustav Mendeljejeva. ... objasniti i opisati svojstva spojeva elemenata glavnih skupina periodnog sustava ... izraditi geološku kartu određenog područja, izraditi terenski dnevnik i detaljni.

Preddiplomski i diplomski studiji

(EKOINŽENJERSTVO). Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Stručni savjetnik za područje zaštite okoliša i učinkovitost resursa. MARIJA LUKIĆ. (KEMIJA I.

PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA ...

Građevinski fakultet u Zagrebu najstarije je i najveće visoko učilište iz ... Z. Vulelija: Ilu trirani rječnik arhitekture i građe inar t a - hrvatsko engleski i englesko.

ISPITNI ROKOVI – preddiplomski studij

PROF. DR. SC. MILOVAN TATARIN. ISPITNI ROKOVI. 2019/20120. Preddiplomski studij Hrvatski jezik i književnost. 1. godina. Kolegij. Izvanredni rok. 11–25.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ – 11:00 sati BRODOSTROJARSTVO ...

HAĐUR. GORDON. HRVATIN. HANA. ILINIĆ. SANJA. JANKOVIĆ. OGNJEN. JELIČIĆ ... JEDREJČIĆ. LORENA. KEMPER. IVONA. KOMADINA. ŽELJKA. LISJAK.

preddiplomski studijski program biologija - PMF

Kolegiji za sve tri godine studija složeni su po abecedi, najprije obavezni, a nakon ... rasprostranjivanje životinja; Promjene faune tijekom geološke prošlosti, ...

A. SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI I INTEGRIRANI STUDIJI 75 0 0 75

Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i računarstvo. 39. 0. 1. 40. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI. 600. 30. 20. 650. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE ...

Preddiplomski studij - Odjel za biologiju

24 ožu 2016 ... Annelida – poredbena anatomija i morfologija maločetinaša, mnogočetinaša i pijavica. • Arthropoda – sličnosti i razlike u vanjskoj građi tijela ...

preddiplomski studij - Filozofski fakultet

Deanović, M – Jernej, J., Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2000. Deanović, M. – Jernej, J., Vocabolario italiano-croato, Zagreb, Školska knjiga, ...

Preddiplomski - UMAS - Sveučilište u Splitu

Harmonija na glasoviru 1. 15 0 0 0. 2 ... Despić D.: Harmonija sa harmonskom analizom, Beograd 1997., ... Novačić, S., Proba za koncert, Čakovec, 1972.

preddiplomski studij - Anatomija otoka

Arhitektonski fakultet :: Zagreb :: preddiplomski studij :: 3. godina :: '14. ... studentski natječaj Vizionar :: timski rad :: idejno rješenje atrija (FER) :: ulazak u finale ...

PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI ...

jednadžbi, srednje vrijednosti, medijan, varijanca); Simbolički kalkulator (liste, operacije s listama ... Proračun troškova i cijene građevinskih radova. (Struktura troškova ... prikaze, tehničke uvjete izvedbe i troškovnik). Izlaganje i rasprava o ...

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I ...

... e-pošta: [email protected]; mreža: gf.sum.ba. SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ. ARHITEKTURE I URBANIZMA. VODIČ ZA RAZREDBENI ISPIT. 2018./2019.

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ LOGISTIKA I ...

Pr. Vj. ECTS. 1. Dr. sc. Biserka Draščić Ban. Mr. sc. Ivoslav Ban. MATEMATIKA. 3 ... Biserka Rukavina. POMORSKE AGENCIJE. 2. 0. 3. LJETNI SEMESTAR (VI).

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU UPRAVNI STUDIJ PREDDIPLOMSKI ...

... u Turopolju, Kaznionica u Valturi,. Kaznionica i zatvor u Šibeniku i Zatvorska bolnica u Zagrebu. 4 Ministarstvo pravosuđa, Izvještaj o stanju i radu kaznionica, ...

preddiplomski studijski program molekularna biologija - PMF

Skripta, PMF, Zagreb. 40886 EVOLUCIJSKA BIOLOGIJA. 0 0 0 2 2 1. NASTAVNI SADRŽAJI: Evolucija kao znanstvena disciplina i njen povijesni razvoj.

preddiplomski sveučilišni studij menadžmenta - UniZd

MP2208 Financijski menadžment. 6. MP2408 Nacionalna ekonomija Hrvatske. 6. MP2908 Kontroling. 6. MP2508 Poslovna organizacija. 6. MP3008 Izb. pr.

IZVANREDNI STUDIJ KULTURA I TURIZAM – PREDDIPLOMSKI ...

9 ožu 2018 ... IZVANREDNI STUDIJ KULTURA I TURIZAM – ... 23.04.2018. 30.04.2018. 07.05.2018. 14.05.2018. 21.05.2018. 28.05.2018. Pula. 18,30-20,00.

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PROMETNI ODJEL PREDDIPLOMSKI ...

Osnovni dijelovi ovjesa su vodilice kotača, opruge, amortizeri te stabilizatori. Ovjes ... Spoj pojačanog amortizera i opruge (obično zavojne) nazivamo opružnom ...

preddiplomski studiji - Fakultet prometnih znanosti

Marijana Greblički, predavač. Matematika II. Doc. dr. sc. Tomislav Fratrović. Dr. sc. Marijana Greblički, predavač. Mehanika I. Doc. dr. sc. Davor Sumpor. Mr. sc.

SVEUČILIŠTE U RIJECI MEDICINSKI FAKULTET PREDDIPLOMSKI ...

Ovim istraživanjem proučavan je sinergizam antioksidanasa iz soka aronije i crnog vina. Pripremljeno je pet uzoraka (ARONIJA, VINO, MIX 1, MIX 2, MIX 3) ...

Preddiplomski studij - Filozofski fakultet - UNIRI

9 pro 2019 ... političko i društveno uređenje. Klasično doba. Grčko-perzijski ratovi. Uspon Atene i ... Izrada i prezentacija ... Križarski ratovi – pregled. 12.12.

PRAVNI FAKULTET PREDDIPLOMSKI STUDIJ KRIMINALISTIKA I ...

4 srp 2019 ... 32. 100 Katarina. Grmača. 30.67. 101 Nikola. Ostojić. 30. 102 Andrea. Ćorić. 28. 103 Kristina. Lizdek. 28. 104 Jelica. Đerić. 26. Red.br. IME.

sveu č ili š ni integrirani preddiplomski i diplomski ... - KBF Đakovo

sastavni dio bio, na njihovo traženje, i ovaj studijski program u potpunosti prilagođen Bolonji. Naravno, u tekstu ... nam po potrebi pomažu u izvođenju studija posebno ističemo KBF Sveučilišta u Zagrebu i KBF ... Stručne službe Fakulteta imaju izvrsne uvjete rada čime je osigurana i kvaliteta rada ... Bit i stupnjevi, Kršćanska.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ŠPANJOLSKOG JEZIKA I ... - UniZD

27 velj 2020 ... PREDDIPLOMSKI STUDIJ ŠPANJOLSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI. RASPORED ... Španjolski jezik I (LV) pon ... Osnove latinskog jezika I i II.

Preddiplomski sveučilišni studij Nutricionizma - PMF Split

sveučilišnog studija Nutricionizam Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split,. Teslina ulica 12/III (u daljnjem tekstu: predmetni studij).

ALUMNI RRiF VŠ PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ...

VUKIĆ KREŠIMIR. 2009/10. 4. POLDRUGAČ DENIS. 2009/10. 5. RAKIĆ BRANKO ... MIJOČ MATEJ. 2013/14. 97. KOS SUZANA. 2013/14. 98. KOVAČIĆ SVEN.

TERMINI KONZULTACIJA–Integrirani preddiplomski i ... - Foozos

doc.dr.sc. Brust Nemet Maja. Četvrtkom od 11 do 12h i prema dogovoru na mail [email protected] doc.dr.sc. Lara Cakić. Poslije nastave (ponedjeljak 1. tjedan) ...

Raspored kolokvija za preddiplomski studij Ekonomika ... - FOI

Raspored kolokvija za preddiplomski studij Ekonomika poduzetništva, zimski semestar 2017./18. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Kolegij.

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ODJEL PROMET PREDDIPLOMSKI ...

Dvotaktni motor ima mnogo lakši zamašnjak i manje vibracija, zbog toga što je ... Dvomaseni zamašnjak čine primarno i sekundarno kolo zamašnjaka te ...

Preddiplomski studij Prehrambena tehnologija - Prehrambeno ...

24 ruj 2019 ... IZVEDBENI PLAN NASTAVE. ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020. PREDDIPLOMSKI STUDIJ: PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA. Osijek, 24.

Preddiplomski stručni studij - Sveučilište u Dubrovniku

Mihovil Račić, pred. Poslovna matematika ... Mihovil Račić, predavač. Zgrada, kabinet -. Telefon - e-mail [email protected] Suradnik. -. Zgrada, kabinet -.

Preddiplomski studij – NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ...

Jezične vježbe njemačkog jezika. II. 2V (b). Babić. 25jozić. Sturm und Drang i weimarska klasika. 4 P. (od 24.2. do 20.4.) Engler. 42. Engleski za humanističke i ...

sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva izvod iz

(http://www.mathos.unios.hr/~jukicd/ ) ... http://www.gfos.unios.hr/portal/index.php/nastava/studiji/sveucilisni-preddiplomski-studij/inzenjerska-geologija/399-.

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU Preddiplomski ... - FFST

http://www.ffst.hr/knjiznica/izdavastvo/studentski_radovi_i_istrazivanja ili na: ... Otvaranje korisničkog računa na besplatnom webmail poslužitelju i korištenje (1 ...

Odsjek za pedagogiju Jednopredmetni preddiplomski studij ...

www.ffri.uniri.hr. MB: 3368491 OIB: 70505505759 IBAN: HR9123600001101536455. Odsjek za pedagogiju. Jednopredmetni preddiplomski studij pedagogije.

Preddiplomski studij – ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ...

engleski jezik II. 2V (c). Ivić. 56. HRVATSKI. JEZIK. Suvremeni engleski jezik II. 2V (c) ... Njemački jezik (za početnike) 2 (IZB). 2V ... Osnove terminologije (IZB).

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ - FINANCIJSKI ... - EFOS

M. Zekić-Sušac. Prof.dr.sc. B. Dukić. S. Dugandžić, mag.oec. A. Has, mag.oec. D. Šebalj, mag.oec. Informatika. 2. 1 vj. 1 s. 5. Prof.dr.sc. A. Klobučar. Matematika.

Preddiplomski stručni studij za računovodstvo i financije

Preddiplomski stručni studij za računovodstvo i financije ... Dragoljub Amidžić - Financijski menadžment, recenzirana skripta, RRiF VŠ, Zagreb 2018. ... moći stečena znanja upotrijebiti u praksi rješavajući konkretne poslovne operacije u okviru ...

VELEUĈILIŠTE U ŠIBENIKU UPRAVNI ODJEL PREDDIPLOMSKI ...

Predsjednika Republike Hrvatske, njegove ovlasti u polupredsjedničkom sustavu ... zamijenjen je polupredsjednički sustav tzv. čistim parlamentarnim sustavom.

1_IPN PREDDIPLOMSKI EKONOMIJA REDOVNI 2018_2019

Satnica izvođenja nastave – raspored nastave, objavljuje na mrežnim ... Student je obvezan polagati oba kolokvija (redovni student koji na ... Varaždin: FOI. 2.

STUDIJ TALIJANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI PREDDIPLOMSKI ...

ECTS bodovi. Nastavnik/suradnik. FFTA. B101. Talijanski jezik 1. (vježbe konverzacije). 0 90 0. A. 4 dr. sc. Nedjeljka Balić-. Nižić, red. prof./ Marija. Kljajo, asist.

sveučilišni preddiplomski studij - menadžment - EFOS

Doc.dr.sc. I. Kristek. Mikroekonomika. 3. 1 vj. 5. Doc.dr.sc. M. Ham. Doc.dr.sc. D. Dujak. Doc.dr.sc. H. Štimac. A. Pap, mag.oec. Marketing. 3. 1 s. 5. Prof.dr.sc.