ANALIZA POGREŠAKA U STROJNIM PRIJEVODIMA ... - FFZG - unizg

sustav za strojno prevođenje, Google prevoditelj, ponudio. Pri analizi pogrešaka važne su i količina i priroda pogrešaka. Valja uzeti u obzir da procjena prirode.

ANALIZA POGREŠAKA U STROJNIM PRIJEVODIMA ... - FFZG - unizg - Srodni dokumenti

ANALIZA POGREŠAKA U STROJNIM PRIJEVODIMA ... - FFZG - unizg

sustav za strojno prevođenje, Google prevoditelj, ponudio. Pri analizi pogrešaka važne su i količina i priroda pogrešaka. Valja uzeti u obzir da procjena prirode.

Usporedna analiza vrijednosti konjunktiva u prijevodima na hrvatski ...

Oko njih bilo je mnogo knjiga s pričama, kao i bojanke, ali Vladimir je znao da ... La luna salió cuando al final Vladimir, Matilda y Robert escaparon ... que soy!», gritaba, así que se lo podía oír y ver muy bien. «¡Y esa es la forma de darme las.

QR Student FFZG - FFZG Kineziologija - unizg

Upisati JMBAG na pripadajuće mjesto. 5. Generirati svoj QR kod. *JMBAG možete pronaći u indeksu ili na iksici (X-ici), ali mi Vam savjetujemo da ga zapamtite ...

Dr.Sc. - FFZG - unizg

30 svi 2012 ... doktoranda/doktorandice: Lovro Škopljanac, dipl. komparatist književnosti i anglist ... Jadranka Kosor / Ivo Škopljanac. Datum i mjesto rođenja:.

HR - FFZG - unizg

tekstovima sa švedskog na hrvatski jezik s pomoću Google prevoditelja (GP) te time dati ... sustav za strojno prevođenje, Google prevoditelj, ponudio. Pri analizi ...

ŽIVOTOPIS - FFZG - unizg

ZAPOSLENJA – radni staž. Status vrhunskog ... Savijet športa ZŠS. • napredovanje u zvanje mentor – odlukom znanstrvenog vijeća Fakulteta fizičke kulture.

Smotra turkologija - ffzg - unizg

duπevni ili neuroloπki bolesnik, te se i svi kolekcionari mogu smatrati viπe ili manje ... ZeliÊa, a u grad na Bosporu doπao je devet godina ranije.12 Cayol je kao ...

Dragi brucoši, - ffzg - unizg

10000 Zagreb. Tel: 4092-007. E-mail: [email protected] URL: http://www.ffzg.unizg.hr/socio/ ... Ivana Jurković Kuruc, prof. soc. E-mail: [email protected]

Program Studija - ffzg - unizg

Doktorski studij sociologije uspostavljen je na načelima bolonjskog procesa, u skladu s. Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu i garantira ...

FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL ... - FFZG - unizg

STUDENT'S ADMINISTRATION OFFICE (Studentska služba/Referada). Mr. Davor ILIČIĆ, Counter No 5 (Šalter 5). (Working hours 9-14, break: 11-11,30) ...

USPOREDBA STROJNIH PRIJEVODA SA ... - FFZG - unizg

Cilj je ovog istraživanja provjeriti je li nedavni prijelaz Google prevoditelja (GP) sa statističkog na neuronski model utjecao na poboljšanje kvalitete strojno ...

od 2018. do 2023. godine - ffzg - unizg

1 velj 2018 ... Razvojna strategija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ...............................7. I. Izazovi i ... teta od 1. ožujka 2018. do 1. ožujka 2023., dok je u drugome dijelu iznesen strateški program istraživanja za ... jesti umjetnosti.

erasmus stručne prakse - ffzg - unizg

15 sij 2020 ... ... ovjere Potvrde o upisanom semestru Studentska služba treba provjeriti status studenta. 3. POPIS ECTS koordinatora (mrežne stranice FFZG: ...

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ... - FFZG - unizg

6 Dec 2018 ... [email protected] MUŠIČ BRANKO. Department of Archaeology, Faculty of Arts, University of Ljubljana,. Zavetiška 5, 1000 Ljubljana; Gearh ...

Vodič za diplomski studij 2018. - ffzg - unizg

dostupne i na internetskoj adresi Centra (URL: http://czon.ffzg.unizg.hr/). Kolegiji metodičkog bloka na studiju sociologije nastavničkog smjera: Metodika nastave ...

STUDIJSKI BORAVAK 2020./2021. - FFZG - unizg

12,00 sati!! 3) SKENIRANO - cjelokupnu dokumentaciju u jednom PDF dokumentu, složenu po redoslijedu (1-11)* poslati na: [email protected] ...

Strategy for Development anD reSearch of the faculty ... - FFZG - unizg

Vedrana Spajić. Vrkaš, full ... Where East Meets West – The Cetina ... Between the east and the west – the valley of the Cetina River as a communication link.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ... - FFZG - unizg

Potrebna dokumentacija za prijavu za upis na doktorske studije: • Pisana prijava (molba) za upis na studij i Izjava o financiranju (obrazac na web stranici FF); ...

PRILOG - MEĐUODSJEČNI IZBORNI KOLEGIJ ... - FFZG - unizg

19 velj 2020 ... sustavu e-učenje: https://omega.ffzg.hr/ Lozinka: CISSPORT. → web stranici fakulteta: https://web2020.ffzg.unizg.hr. Kolegij je interdisciplinaran ...

Aleksandar Štulhofer, Ph.D Professor of Sociology ... - FFZG - unizg

University of Zagreb. I. Lucica 3, 10 000 Zagreb, Croatia fax: 385 1 615 6879 e-mail: [email protected] www.ffzg.hr/socio/astulhof. V I T A. Date and place of birth: ...

Vodič za preddiplomski studij 2017. - ffzg - unizg

studija, ali se može reći da je studij sociologije koji ste upisali obrazovao većinu ... Preddiplomski sveučilišni studij sociologije na Odsjeku za sociologiju izvodi ...

Pravoslavlje u Rijeci i na Sjevernom Jadranu u ... - FFZG - unizg

20 lis 2017 ... Eparhija Gornjokarlovačka Srpske pravoslavne Crkve prof. dr. sc. ... 10.45 – 11.00: Marko Medved, Katolička crkva u Rijeci u prvoj polovici.

Vodič za diplomski studij 2017. - ffzg - unizg

dostupne i na internetskoj adresi Centra (URL: http://czon.ffzg.unizg.hr/). Kolegiji metodičkog bloka na studiju sociologije nastavničkog smjera: Metodika nastave ...

19-20_LJS_prilog_ o izbornom kolegiju_Covjek i sport - FFZG - unizg

19 velj 2020 ... Jelke Gošnik, v. pred. izvode se u suradnji sa pojedinim savezima (primjerice Hrvatski Taekwondo savez) ... Jelka Gošnik, viša predavačica.

interne upute za studente filozofskog fakulteta - ffzg - unizg

ERASMUS studijski boravak - PARTNERSKE ZEMLJE. Drugi krug Erasmus KA107 Natječaja za studente RUSKOG jezika i književnosti za studentsku ...

Zbirka umjetnika Zlatana Dumanića - Repozitorij FFZG-a - unizg

Kommunagalerie u Berlinu, Budapest art expo u Budimpešti, St. Gallen i College Jacques ... Split, Muzej narodne revolucije, Adria Art Annale, Rat u Hrvatskoj.

Školski knjižničar – inicijator i motivator ... - Repozitorij FFZG-a - unizg

18 kol 2019 ... Uz promjene zanimljivosti sadržaja tijekom godina obrazovanja, sve vidljivija i opsežnija ... Psihologija učenja i poučavanja : Učenje i obrazovanje. ... Ucitelji_i_odrednice_uspjesnog_poucavanja.pdf (5.8.2019.) ... 17 Vizek Vidović, V.; Vlahović – Štetić, V.; Rijavec, M; Miljković, D. Psihologija obrazovanja.

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet - Repozitorij FFZG-a - unizg

što je Loomen, Školska učilica, Nacionalni portal za učenje na daljinu Nikola Tesla, i dr. Ovdje će se navesti najpopularnije CARNET-ove usluge i alati e-učenja ...

raspored sati nastave tjelesne i zdravstvene kulture - FFZG - unizg

7 ožu 2020 ... RASPORED SATI NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE. (TZK) U LJETNOM ... Više na: www.subos.hr. SD ''Martinovka''. FP. 90 kn.

Obavijest o upisu studenata u više godine studija u ... - ffzg - unizg

10 ruj 2018 ... Potvrde o studiranju, nakon što ih zatraže putem WEBOMATA/STUDOMATA (8 kiosk Studomata u zgradi Fakulteta i sva računala u A-104) ...

KNJIGA SAZETAKA I PROGRAM MATE SUIC- A5.indd - FFZG - unizg

7 stu 2015 ... Bruna KUNTIĆ-MAKVIĆ, Naselja i resursi: razvitak u sjeni autonomnog grada. 1720 – 1740. Robert MATIJAŠIĆ, Antički grad i selo na istočnom ...

Sam moa analiza - FKIT - unizg

1 tra 2014 ... (10 – 30), što olakšava individualni kontakt nastavnika i studenta i izravno prenošenje znanja. ... era u Osijek nology, Uni ... međunarodnom natjecanju Solar Decathlon Europe 2014, koji se održavao nedaleko od Pariza, u.

matematiˇcka analiza 1 - unizg

S. Kurepa, Matematicka analiza 1: Diferenciranje i integriranje,. Tehnicka knjiga, Zagreb, 1984. S. Kurepa, Matematicka analiza 2: Funkcije jedne varijable,.

Analiza organizacijske strukture u ... - Repozitorij UNIZG

1 pro 2016 ... „Procesna organizacijska struktura temelji se na tijeku radnog ili poslovnog procesa kao kriteriju za formiranje organizacijskih jedinica i radnih ...

Analiza proteinskih interakcija ... - Repozitorij PMF-a - unizg

Dodatni proteinski interaktori seril-tRNA-sintetaze iz biljke Arabidopsis ... Proteini za analizu pomiješani su s puferom za nanošenje (62,5 mmol dm−3 ... ugljen, dijatomejska zemlja (oklopi mikroskopskih algi kremenjašica), prah saharoze i.

Račun pogrešaka

Definiramo: Kvadratično odstupanje aritmetičke sredine, , u odnosu na pravu vrijednost, x. Ova pogreška naziva se standardna devijacija aritmetičke sredine, σ ...

101 neispravnost u prijevodima kur'ana - Quran

INNI MUTEWEFFĪKE, Kur'an (3:55) ... stabilizira na “Kur'an sa prijevodom ili Prijevod Kur'ana” nakon prvog ... jer je sve u Kur'anu tačna kopija Objave vječno čuvane na “Ploči čuvanoj” ... zasjeli, već onih koji neće da idu u rat, koji namjerno izostaju od borbe.“ ... Holy Quran, with Explanatory Notes; objavljen online 2000.

analiza melodija pomoću wavelet transformacije - Fer - UniZG

povisilice (#) i snizilice (♭) koji predstavljaju promjenu visine tona za poluton. Između osnovnih, gore navedenih tonova postoji još 5 tonova dobivenih ...

analiza najčešće posuđivanih knjiga: na primjerima ... - unizg

ulaze li najčitanije knjige u određeni modul (npr. jesu li najčitanije knjige ... Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Syllabusi kolegija za akad. god. 2015./2016.

analiza parametara situacijske efikasnosti ... - Repozitorij UNIZG

povijest. Ključne riječi: nogomet, kvalifikacije, Svjetsko prvenstvo, analiza, ... utakmica Europskog nogometnog prvenstva 1984. u Francuskoj, obrađujući ... Barišić (1990) je analizirao utakmice 1/8 finala Svjetskog nogometnog prvenstva.

Analiza ženskog lika u Disneyevim crtićima - unizg

Duga grupacija sadrži crtiće „Mala sirena“ i „Ljepotica i zvijer“ koji se odnose ... detaljnu analizu ženskih likova kroz cijeli crtani film kako bi ih što bolje opisali. Dakle ... skupljenu, tipičnu za to razdoblje u kojem je crtić nastao, cijelo vrijeme se.

diplomski rad analiza baletnog kostima i ... - Repozitorij UNIZG

28 ruj 2018 ... drţe u pripremnoj poziciji, koriste se jednostavni dijagonalni epaulementsi, piruete se rade iz malog developea u drugu ... 44. Slika 12. Macaron ...

Analiza prijedloga Nacionalnog kurikuluma ... - darhiv - unizg

7 stu 2018 ... proces te se opisuju zakonodavni okvir obrazovnog sustava u Republici ... analizu sadržaja prijedloga Nacionalnog kurikuluma nastavnoga ...

Horati Carmen 3, 9 u hrvatskim prijevodima

Kvint Horacije Flak: Satire i epistule, preveo Juraj Zgorelec, Zagreb (Matica hrvatska),. 1958. 4. Quinta Horacia Flaka Piesni liričke, preveo Juraj Higja, ...

analiza beletrističkih prijevoda na hrvatski jezik iz ... - darhiv - unizg

11 lip 2017 ... 2.2.1.1. Niz A – knjige Nacionalne tekuće bibliografije . ... Kušnja. Lauren Kate z Maja Markunović ţ ... Po šest su zapisa imali Christina Lauren,.

analiza beletrističkih prijevoda na hrvatski jezik iz hrvatske ... - unizg

11 lip 2017 ... 8. 2.2.1.1. Niz A – knjige Nacionalne tekuće bibliografije . ... Garwood, Judith McNaught, Jodi Ellen Malpas, Jo Nesbř i Elizabeth Chadwick.

Analiza ženskog lika u Disneyevim crtićima - darhiv - unizg

Svet je prepun infosmoga, mnoštva digitalnih znakova (internet prerasta u ... treći val ili moderno doba, a to su „Princeza i žabac“ te „Merida hrabra“. Smatram ...

analiza hrvatskoga pedagoškog nazivlja diplomski rad - darhiv - unizg

20 svi 2014 ... Takav se pojam odgoja odnosio na pedagoški razvoj ličnosti u cjelini – ... čega je potpuno novi nazor na svijet koji će se početkom novoga ...

Analiza softvera za otkrivanje plagiranja u znanosti i ... - Srce - unizg

9 svi 2017 ... evaluacija stanja u 19 država Europske unije2: ... stanje u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj u odnosu na ostale europske zemlje.

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Analiza i poslovno ... - unizg

strategija, analiza industrije te analiza financijskih izvještaja. Također, objašnjena je ... konkurentno na tržištu. Analiza financijskih izvještaja naziva se još i financijska analiza jer je ... 4. https://www.eizg.hr/. 5. https://repozitorij.efzg.unizg.hr/.

O prijevodima Stanka Vraza s francuskoga jezika

Stanko Vraz u poetiku je ilirizma pokušao unijeti visoke umjetničke kriterije u ... potom i pjesme svoga prijatelja Frana Miklošića, sa slovenskoga na hrvatski ...

korpusna analiza engleskih fraznih glagola u jeziku ... - darhiv - unizg

Zastupljenost fraznih glagola na popisu 50 najčešćih glagola u engleskom ... Predmet ovog istraživanja su engleski frazni glagoli, tj. strukture sastavljene od ...

ivan barić: analiza narativa i diskursa o romima u popularnoj ... - unizg

koje se treba fokusirati [u istraživanju] kao što je to u slučaju tematskih pristupa analizi sadržaja ili pri ... Nadalje, svaka disciplina koristi se sebi svojstvenim metodama ... Od milijun žena ... Đorđević, Sanja ... Varga, Ivan i Paldum, Hanka.

Potpore književnim prijevodima u državama ... - FFOS-repozitorij

24 ruj 2018 ... Hrvatskoj te se suočavaju sa sličnim problemima pri izlasku na globalno ... Književni prevoditelj u vašem kvartu: Lea Kovács, 2018. ... francuski, njemački i/ili španjolski jezik kako bi se povećala njihova vidljivost na europskom.

Pinokio u hrvatskim prijevodima: strategije prenošenja ... - Srce

Školske knjige pod nazivom „Metodički obrađena lektira“ u prijevodu Lane Bitenc ima jednostavno naslov Pinocchio (u nekim verzijama Pinokio), a e-knjiga u ...

o glagolskom aspektu u prijevodima na italijanski jezik romana ive ...

19 velj 2020 ... jim se može obilježiti prijevremenost, istovremenost ili poslijevremenost odvijanja radnje (stanja ili zbivanja) u odnosu na neku drugu radnju ( ...

SEDAM NAJVEĆIH POGREŠAKA U ODGOJU DJECE

da nisu jedno s ljudima koji ih podižu. • da ne mogu ... Ako su vaša djeca u vrtlogu aktivnosti od ranog jutra do kasno navečer, pokušajte primjeniti jednostavno ...

račun pogrešaka - Katedra za fiziku u grafičkoj tehnologiji

(za Ti uzeti srednju vrijednost pojedinog mjerenja) i provesti raĉun pogreške. 3. Za sve dobivene vrijednosti i. T i il grafiĉki prikaţite ovisnost i. T . o korijenu iz il ...

određivanje pogrešaka pozicioniranja bolesnika tijekom radioterapije

U modernoj radioterapiji linearni akcelerator se koristi kao izvor ionizirajućeg zračenja. Ionizirajuće zračenje je pojava prijenosa energije putem fotona, lakih ...

Ucenje iz pogrešaka i pogrešnog razumijevanja - Odjel za matematiku

koristeci zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva. 64%. Odabire operaciju oduzimanja umjesto zbrajanja. 11%. Zbunjen suprotnim smjerovima putokaza u.