mreža srednjih škola i učeničkih domova grada ... - Grad Zagreb

27 Grafička škola u Zagrebu. 75 Škola za primalje. 28 Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu. 76 Športska gimnazija. 29 I. gimnazija. 77 Tehnička škola Ruđera ...

mreža srednjih škola i učeničkih domova grada ... - Grad Zagreb - Srodni dokumenti

mreža srednjih škola i učeničkih domova grada ... - Grad Zagreb

27 Grafička škola u Zagrebu. 75 Škola za primalje. 28 Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu. 76 Športska gimnazija. 29 I. gimnazija. 77 Tehnička škola Ruđera ...

MREŽA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA GRADA ...

52 Privatna jezično-informatička gimnazija "Svijet" s pravom javnosti. 4. Učenički dom Dora Pejačevid. 5 Druga ekonomska škola. 53 Privatna klasična ...

prijedlog za donošenje mreže srednjih škola i učeničkih domova za ...

Nužno je cjeloživotno obrazovanje u vrijeme uvođenja novih tehnologija, kada formalna osposobljenost brzo ... Gaudeamus, prva priv. srednja škola s pravom javnosti, Osijek. I. gimnazija ... Sjedište: Osijek. Adresa: Osijek, Kamila Firingera 14.

Državni stručni skup ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova ...

21 ožu 2018 ... Mirjana Kazija, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje dr. sc. Oleg Đaković, Agencija za odgoj i obrazovanje. • Napomena: Moguća su manja ...

mreža osnovnih škola grada zagreba 2015. - Grad Zagreb

16.7. SESVETSKA SOPNICA. 16.8. SESVETSKA SELA. 16.9. JELKOVEC. 16.10. IVER. 16.11. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA ZLATKA GRGOŠEVIĆA. 16.12.

POPIS UČENIČKIH DOMOVA GRADA ZAGREBA I BROJ ...

POPIS UČENIČKIH DOMOVA GRADA ZAGREBA I BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA. SMJEŠTAJ UČENIKA U ŠK. GOD. 2019./2020. Redni broj. UČENIČKI DOM.

Odluka o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih ...

Podruĉna škola Podravske Sesvete. Podruĉna škola Prugovac. Podruĉna škola Suha Katalena. 13. OSNOVNA ŠKOLA »GRIGOR VITEZ«, Sveti Ivan Ţabno.

mreža dječjih vrtića grada zagreba 2015. - Grad Zagreb

list.br. 21. 13. STENJEVEC list.br. 22. 14. PODSUSED – VRAPČE list.br. 23. 15. PODSLJEME list.br. 24. 16. SESVETE list.br. 25, 26. 17. BREZOVICA list.br. 27 ...

izmjene mreža srednjih škola - Splitsko-dalmatinska županija

6 velj 2019 ... ovim dopunama Prijedloga mreže srednjih škola. Srednja glazbena škola „Josip Hatze“ u Splitu želi uvesti plesni program klasičnog baleta, što ...

Izvještaj o financijskom poslovanju učeničkih domova za 2018 ... - PGŽ

u sastavu srednjih škola (Učenički dom pri Željezničko tehničkoj školi Moravice i. Učenički dom "Tomislav ... smještaja i prehrane je broj učenika upisanih u učenički dom u tekućoj školskoj godini. Mjerilo je ... Dom učenika Sušak. 3.796.832,00.

Povijesni osvrt na pojavu i razvoj učeničkih domova

16 lis 2013 ... odgajatelj u nekoliko učeničkih domova u Zagrebu. Od 2012. ... Učenički su domovi kroz povijest imali različite nazive i svoje specifičnost, a te-.

pojedinačni scenski nastupi učenika srednjih škola Grada Zagreba ...

18 velj 2019 ... Friedrich Schiller: Razbojnici Lovro. Rimac. 4. monolog. 4. Sandra. Vukić Gjeldum. Gimnazija Tituša Brezovačkog. 7. Christopher Durang: Za.

program županijske smotre lidrano za učenike srednjih škola grada ...

9 ožu 2020 ... 11.00 Svečano otvorenje smotre LiDraNo 2020. Gradsko satiričko kazalište Kerempuh, Ilica 31. 17.00 Pojedinačni scenski nastupi učenika ...

gradske četvrti grada zagreba novi zagreb - istok - Grad Zagreb

Tu su prebivali tek malobrojni stanovnici sela Buzin, Otok, Jakuševec i Hrelić. ... četvrti, ovaj dio grada Zagreba istodobno, sve to vrijeme, nosi nimalo ugodan ... 14. 6. NOVI ZAGREB - ISTOK,. Radno sposobno stanovništvo. Svega godina).

gradske četvrti grada zagreba novi zagreb - zapad - Grad Zagreb

Rezidencija Kastelan. Sisačka cesta 65B. Dom za starije osobe sjedište. Privatno. 3. Ježdovec. Ježdovec, Ježdovečka 108E. Dom za starije osobe sjedište.

gradske četvrti grada zagreba gornji grad - medveščak - Grad Zagreb

GRAD ZAGREB. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA. GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK. 4. 2 ...

gradske četvrti grada zagreba donji grad - Grad Zagreb

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA. 2 ... DA. 1 smjena. 7. Obrtnička škola za osobne usluge. Savska 23 škole Grada Zagreba.

Festival zavičajnosti srednjih škola Srednja škola Mate Blažine ...

27 tra 2018 ... TŠS – SMSI Leonardo da Vinci. Buje - Buie. Alla riscoperta del Buiese. 9. Škola za odgoj i obrazovanje. Istarski kolori. 10. Pazinski kolegij- ...

Monitoring šuma Grada Zagreba - Grad Zagreb

listarice, mase leptirića kestenovog moljca minera i imaga platanine stjenice koji ulaze u oči, usta ... Iako vatrena stjenica ne čini nikakve vidljive štete na ...

Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18 - Grad Zagreb

KPU poduložak. 53760 k.o. Resnik. 623.000,00. C/B stan koristi najmoprimac ... k.č. 343/6. k.o. Trnje. z.k.č. 343/6, KPU poduložak 54916. k.o. Trnje. 628.000,00.

Proračun Grada Zagreba za 2020. - Grad Zagreb

10 pro 2019 ... PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020. B. RAČUN FINANCIRANJA. Članak 2. Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji ...

Statistički ljetopis Grada Zagreba - Grad Zagreb

Ovaj ljetopis izlazi krajem 2018., a svoju najveću ... kulturnog stanja i života u gradu Zagrebu, kako bi ... unapređivanja i modernog razvitka gradske općine u ... jela stana. (podsta- nar) ostale osnove korište- nja. Ukupno. Broj kućanstava.

zagrebplanRazvojna strategija Grada Zagreba - Grad Zagreb

rebro; Veternica špilja; Bizečka špilja; Mikulići šuma. razvojni problemi ... Pokrivenost Grada Zagreba javnom rasvjetom ... A36,8% javnim prijevozom,. A37,1% ...

prostorni plan grada zagreba - Grad Zagreb

PROSTORNI PLAN GRADA ZAGREBA. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA. Sjeverni dio Grada. GRAD ZAGREB. Gradski zavod za planiranje razvoja ...

GRADSKE ČETVRTI GRADA ZAGREBA ... - Grad Zagreb

SLAVONSKA AVENIJA. RE. M. ET. IN ... SLAVONSKA AVENIJA. RE. M. ET. IN ... 26,9. IZVOR: DZS; obrada GUSPRG - Odjel za sta s ku. Koeficijent staros .

za starije građane grada zagreba - Grad Zagreb

[email protected] www.dom-branovecina.hr. DOM ZAKLADE LAVOSLAVA. SCHWARZA. Bukovačka cesta 55. 90. 23 94 100 [email protected]

Proračun Grada Zagreba za 2019. - Grad Zagreb

13 pro 2018 ... u Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba kako slijedi: 1 ... DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I ... broj korisnika besplatne godišnje karte.

Prilog 1 POPISNO POVJERENSTVO GRADA ... - Grad Zagreb

Park Stara Trešnjevka 2. Saša MOLAN, dipl.oec. 10. ČRNOMEREC. Trg Francuske Republike 15 dr. sc. Dragan KOROLIJA-MARINID. 11. GORNJA DUBRAVA.

program zaštite okoliša grada zagreba - Grad Zagreb

Kontrolkem d.o.o.. 8. Brenntag Hrvatska. Prema Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08) sve tvrtke, odnosno postrojenja u ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba - Grad Zagreb

10 svi 2018 ... Reciklažno dvorište Kajzerica, Ulica Žarka Dolinara 5, 10 000 Zagreb. - Reciklažno dvorište Sesvete, Jelkovečka bb, 10 360 Sesvete.

gradske četvrti grada zagreba brezovica - Grad Zagreb

poljodjeljska područja poput Brezovičkog polja te polja u Kupinečkom Kraljevcu i ... Kupinečki Kraljevec II. ... BROJ DJECE U GRADSKIM I PRIVATNIM VRTIĆIMA U ... ENERGETSKI SUSTAV, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE - PPGZ 2017.

dopune prostornog plana grada zagreba 15 - Grad Zagreb

Nositelj izrade: Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, ... Koordinacija izrade: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.

razvojna strategija grada zagreba za razdoblje do ... - Grad Zagreb

stanovnika starijih od 15 godina udio nezaposlenih je 6,4%, neaktivnih 45,7% (umirovljenici 63,0%, ... INA d.d., Hrvatska elektroprivreda d.d., Konzum d.d. i dr.).

strategija kulturnog i kreativnog razvitka grada ... - Grad Zagreb

producenata, nedovoljno vrijeme za istraživački proces i rad glumaca na očuvanju izvedbenih vještina ... Ljetno kino Tuškanac ponovno je otvoreno ... 24 Informacije o projektu nalaze se na sljededoj poveznici: http://beskucnik.kgz.hr/ ... volonteri stječu radno iskustvo i umrežavaju se međusobno i s profesionalcima iz.

statistički ljetopis grada zagreba 2017. - Grad Zagreb

98. 3.13. Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr. Drago Čop” ................... 99. 3.14. ... 1) Uključuje i ordinacije s ugovorom s HZZO-om i ordinacije bez ugovora s HZZO-om. 2) Uključuje i fizikalnu ... “Arithera”6).

gradske četvrti grada zagreba črnomerec - Grad Zagreb

Gornja Kustošija. 19,9%. Jelenovac. 6,5%. Kustošija - centar. 4,1%. Medvedgrad. 49,4%. ''Sve Duh'' ... Knjižnica Kustošija. Ilica 312a. Grad Zagreb. 5. Knjižnica ...

za starije građane grada Zagreba - Foto - Grad Zagreb

Centar za socijalnu skrb Zagreb djeluje kroz 11 ureda za područje svake od ... 2008. u suradnji s Domom za starije i nemoćne osobe Trešnjevka te. Športskim ...

Plan nabave Grada Zagreba od 17.01.2018. - Grad Zagreb

1359-2018-EBV RAZNA UREDSKA OPREMA I POTREPŠTINE. 30192000-1. 199.900,00 ... ĈRNOMEREC OD HORVAĆANSKE CESTE DO. JADRANSKE ...

gradske četvrti grada zagreba sesvete - Grad Zagreb

SESVETE. 16. GRAD ZAGREB. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA. 3. O projektu. Projekt „Gradske četvrti Grada Zagreba“ ...

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2019. (Prijedlog) - Grad Zagreb

6 pro 2018 ... 50.000,00 broj akcija zbrinjavanja. 75. 75. 75. 75. P051002 Promet i javni prijevoz. Projekt T100001. INTEGRIRANI. PROMET ZAGREBAČKOG.

gradske četvrti grada zagreba trešnjevka - jug - Grad Zagreb

Prečko. 23,9%. Vrbani. 9,0%. STRUKTURA POVRŠINE GRADSKE ČETVRTI. TREŠNJEVKA - JUG PO ... Knjižnica Prečko. Slavenskoga 12. Grad Zagreb. 3.

gradske četvrti grada zagreba maksimir - Grad Zagreb

Bene Vita. Anđele Horvat 1A. Dom za starije osobe područna jedinica. Privatno. 7. Dom zaklade Lavoslava Schwarza Bukovačka cesta 55. Dom za starije osobe.

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020. (Prijedlog) - Grad Zagreb

3 pro 2019 ... u Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba kako slijedi: 1 ... DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I ... broj korisnika besplatne godišnje karte.

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2017. (Prijedlog) - Grad Zagreb

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu ... Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i ... HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA ... prijem stranaka, obrada njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga ... općina Treviso (Italija) partner na Projektu.

gradske četvrti grada zagreba stenjevec - Grad Zagreb

''Ma ja Gubec''. 2,6%. Stenjevec - jug. 67,8%. Špansko - jug. 8,3%. Špansko - sjever ... Knjižnica Špansko-sjever. Trg I. Kukuljevića 9. Grad Zagreb. 1. Galerija ...

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2014. (Prijedlog) - Grad Zagreb

... Grada Zagreba; ostale rashode za zaposlene (otpremnine, posmrtna pripomoć i ostale ... mogućih pogrešaka, odstupanja, nepravilnosti i prijevara u gradskim ...

gradske četvrti grada zagreba trnje - Grad Zagreb

OŠ CVJETNO NASELJE. Cvjetna cesta 17 redovna škola matična. DA. DA. 1 smjena. 2. OŠ JURE KAŠTELANA. Vladimira Ruždjaka 2A redovna škola matična.

generalni urbanistički plan grada zagreba - Grad Zagreb

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ... Iznimno, unutar površina javne i društvene namjene, na lokaciji Palače Jelačić u Demetrovoj ulici, može se ... Uredska zgrada 'Palača pravde', Ulica grada Vukovara 84 -86, Z-5773.

Plan nabave Grada Zagreba od 10.01.2019. - Grad Zagreb

10 sij 2019 ... Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016) te dlanka 3. ... SVEČANA ODJEĆA, OBUĆA, TORBE I OSTALO ZA MATIČARE ZA.

gradske četvrti grada zagreba podsljeme - Grad Zagreb

RB. NAZIV. ADRESA. PODRUČJE. 1. Dom zdravlja Zagreb - Istok. Vida Ročića 148. Dom zdravlja ... RIM 84. GROBLJE. MIROŠEVAC ... GROBLJE. VODE I VODNA DOBRA - POVRŠINE PRIVREMENAO POD VODOM. 0. 1.000. 2.000. 3.000.

makroekonomski razvoj grada zagreba i financijski ... - Grad Zagreb

Makroekonomski pokazatelji je Drţavni zavod za statistiku odnosno gradska statistika, a za II. dio, Godišnji financijski izvještaji poduzetnika za 2015. godinu,.

grad zagreb gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada

31 pro 2018 ... MZLZ. Međunarodna zračna luka Zagreb. MZOE. Ministarstvo zaštite ... Odlasci. Dolasci. 171 859. 101 697. 86 081. 79 849. 77 745. 5,3%.

pregled kulturnih ustanova grada zagreba 2017. - Grad Zagreb

31 Knjižnica Kustošija. 32 Čitaonica Kustošija. 33 Knjižnica Marije Jurid Zagorke. 34 Knjižnica Gajnice. 35 Knjižnica Kajfešov brijeg. 36 Knjižnica Podsused.

generalni urbanistički plan grada zagreba - izmjene i ... - Grad Zagreb

Predmetne čestice dio su velikog javnog parka-Z1 u naselju Špansko i prema urbanom pravilu čl.63.odluke, ... Konzum rukovodio prilikom podnošenja zahtjeva.

Socijalna slika Grada Zagreba za 2017. i 2018. - Grad Zagreb

12 srp 2019 ... Kroz suradnju s Centrom za socijalnu skrb Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom također je 35 osoba, ko-.

PILOT PROJEKT POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA - Grad Zagreb

✓nije obuhvaćena infrastruktura, javne građevine, kulturna dobra,. ✓zastarjeli seizmološki podaci (ljestvica MCS, stara seizmološka karta iz 1950.) ...

Studija zaštite karaktera krajobraza Grada Zagreba ... - Grad Zagreb

Lenucijeva potkova. Na Trnju i Trešnjevci nastaju prve jezgre neplanski građenih naselja siromašnih slojeva građana, a istodobno se na sjevernim šumovitim ...

gradske četvrti grada zagreba podsused - vrapče - Grad Zagreb

SAMOBORSKA CESTA. GAJNICE ... 1 310. 1 163. 948. IZVOR: GUSPRG - Odjel za sta s ku, priopćenje Zaposlenost i nezaposlenost. 1 432. 1 424. 1 184.

gradske četvrti grada zagreba gornja dubrava - Grad Zagreb

umjetnička škola područna. 2 smjene. 11. CENTAR ZA AUTIZAM. Ljevakovićeva 30A posebna ustanova za djecu s teškoćama područna namjenska građevina.

potresni rizik grada zagreba s osvrtom na građevine ... - Grad Zagreb

moloska_sluzba/o_seizmologiji ). Katalozi potresa – Geofizički zavod PMF-a ... Dubrovnika. □ osnovan Zavod za obnovu Dubrovnika. □ izvor: https://zod.hr ...