optimizacija razmnoţevanja različnih sort pelargonij s potaknjenci

viseče pelargonije z vrstnatimi, s polvrstnatimi ali z nevrstnatimi cvetovi in delno mesnatimi listi (Heitz, 2007). Cvetovi “bršljank” so zelo odporni in prenesejo celo ...

optimizacija razmnoţevanja različnih sort pelargonij s potaknjenci - Srodni dokumenti

optimizacija razmnoţevanja različnih sort pelargonij s potaknjenci

viseče pelargonije z vrstnatimi, s polvrstnatimi ali z nevrstnatimi cvetovi in delno mesnatimi listi (Heitz, 2007). Cvetovi “bršljank” so zelo odporni in prenesejo celo ...

Preizkušanje uspešnosti koreninjenja potaknjencev pelargonij ...

Pelargonije veljajo za ene najstarejših okenskih in balkonskih rastlin. Njihova ... Rast bršljank je polegla, zato so zelo primerne za sajenje v viseče košare.

GOJENJE PELARGONIJ - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

´Adonis` (1961): ta sorta oblikuje gost grm, velik cvet, ki je enojen in škrlatno rdeč;. ´Sarah Nova`: ... Gnojili smo jih drugi teden s specialnim gnojilom Plantella.

08.12 instant winn sort

$1,000.00. BAYON , JULIO E. BETHLEHEM. PA. 20X THE MONEY. $1,000.00 ... $1,000.00. BOZEK , JOSEPH M. PLYMOUTH. PA. KINGS OF CASH. $1,000.00.

skupni katalog sort poljščin - EUR-Lex

14 Dec 2010 ... 11. I. Sladkorna pesa. 1. Beta vulgaris L. Sladkorna pesa . ... proizvodi skupni katalog vključuje tudi švicarske sorte, ki izpolnjujejo zahteve iz ... Avon. *DE 61. D(1). Azimuth. *PL 816. D(1). Azur. *FR 12818. D ... *ES 2017. (15).

Zeljo lipanj sort - zeljeznice.net

temelji se na administrativnim granicama grada Zagreba. Zbog mjesnih prilika ... Cijena. radniÀke godiπnje prikljuÀne karte za prvu zonu iznosi 1.300 kuna, a za drugu zonu ... Split koja se nalazi nadomak željezničkoga kolodvora. Suvremeni ... Uskoro nagibni vlakovi serije HŽ 7123 na Hrvatskim željeznicama. Dopunska ...

POMOLOŠKE LASTNOSTI IZBRANIH SORT JAGOD (Fragaria x ...

ŠD Vs. DK UDK 634.753:631.559(043.2). KG sadjarstvo/jagoda/Fragaria x ananassa/pridelek/pomološke lastnosti. KK AGRIS F01. AV OTONIČAR, Klara.

opis avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin

integrirane pridelave breskev. Marelica (Prunus armeniaca L.) ... vzrokov (apopleksija). kakovosti plodov, obenem ... zaradi najrazličnejših vzrokov (apopleksija).

Občutljivost sort krompirja na herbicid Sencor (metribuzin ...

Liseta. 0. 0. Anabelle. 1. 3. Liva. 2. 2. Bellarosa. 1. 3. Marabel. 1. 3. Bellini. 1. 2. Melody. 2. 4. Bistra. 1. 2. Minerva. 3. 4. Bright. 3. 4. Pšata. 2. 3. Carlingford. 0. 1.

instead draws upon a much more generic sort of free-jazz tenor ...

Laws: Ashley. They call her Kristen. Some people call her Kristen. But I named her. Ashley. She uses Kristen Cole – Kristen Ashley Cole. She's very – she's all ...

Priloga UU: Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin

Lj-180, Lj-220W, Lj-275 t. Krmne rastline. Travniška bilnica. Jabeljska. Mnogocvetna ljuljka. KIS Draga, KPC Laška. Trpežna ljuljka. Ilirka. Navadna pasja trava.

Krompir: izvor in nekatere morfološke lastnosti preskušanih sort ...

Krompir: izvor in nekatere morfološke lastnosti preskušanih sort ... Liseta. NL5. 7,5. 6. 1. DO. Arielle. NL 4. 9. 7. 2. OV. Liva. DK 7. 6,5. 4. 2. OO. Arinda. NL 4. 7,5.

Noun Sort: Person, Place, Thing, or Animal? - Peta

Noun Sort: Person, Place, Thing, or Animal? Animals. Things. Places. People animal shelter firefighter museum baby rock home singer cow teacher park pig.

Posebno preizkušanje in vzgoja novih sort sadnih ... - Kmetijski inštitut

Strunjan, 1995 - 1998. 28. Purissima, 2004 - 2006. 42. Kaki. Sadjarski center Bilje, 2010. 3. Jagoda. Brdo pri Lukovici, 2014. 5. Malina. Brdo pri Lukovici, 2014. 2.

Posebno preizkušanje in vzgoja novih sort sadnih rastlin v letu ... - KIS

Marelica. Sadjarski center Bilje, Stara gora, 2008. (podlage). 3. Sliva ... tv e n o s ta n je. (1. -9. ) m o š k. i c v e t ž e n s k. i c v e t. G n o m o n ia le p to s ty la. X a.

PREIZKUŠANJE RAZLIČNIH METOD ZA IZOLACIJO ... - UP FAMNIT

Ključne besede: vinska trta, biofenoli, izolacija DNA, mikrosateliti, Vitis vinifera L. Izvleček: V raziskavi smo ugotavljali učinkovitost dveh protokolov za izolacijo ...

DOLOČEVANJE NASIČENOSTI MAŠČOB V RAZLIČNIH OLJIH

4.1.1.1 Hidrogeniranje maščob. Tekoče nenasičene maščobe lahko pretvorimo v trdne z večjo stopnjo nasičenja, če adiramo vodik na dvojne vezi C=C v ...

vpliv različnih svetlobnih programov na proizvodnost ... - CORE

Bedenik B. Vpliv različnih svetlobnih programov na proizvodnost brojlerjev. Dipl. delo. Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske ...

pridelava krompirja pri različnih medvrstnih ... - Digitalna knjižnica BF

6 jul 2006 ... Sl. 37: Koordinatna merilna naprava na poskusni lokaciji Brežice v letu 2002. ... sejalnice za koruzo Ino Becker, ki smo ju vsako MVR ustrezno ...

Dejavnosti za dojenčke in malčke na različnih področjih njihovega ...

otrok pokaže potrebo po vaši pozornosti. Opazujte otroka. Nekaj idej za izvajanje dejavnosti: ➤ Če otrok joče, se na jok nemudoma odzovite in ugotovite, kaj ...

Poročilo, Raziskava različnih vrst kriterijev za ocenjevanje ... - Ric

Obstoječa merila za ocenjevanje esejev na splošni maturi smo dopolnili tako, ... Dva ocenjevalca na maturi 2005 sta ta esej ocenila skladno z 39,5 točke, 30.

Učinkovitost različnih konceptov gena pri utemeljevanju altruizma

Sebični gen in altruizem. Pri konceptu sebičnega gena je bil v tem smislu izpostavljen problem fizične nekohezivnosti med posameznimi replikami istega gena, ...

prehrana različnih starostnih skupin in ... - Razvoj UPD 2017

Naslov: Prehrana različnih starostnih skupin in alternativne oblike prehranjevanja ... 5. https://www.bodieko.si/ayurvedska-prehrana(Uporabljeno. 6. 5. 2015.).

ugotavljanje vsebnosti artemisinina v različnih pripravkih sladkega ...

posušenih delov rastline smo brez večjih težav predelali čaj, hidrolat in tinkture, ki so bili naši vzorci za nadaljnjo analizo. Rezultati spektroskopske analizne ...

Z vidika varnosti plovbe je pomembno poznavanje različnih ...

7 - 10. 3,4 – 5,4. 12 -19. 0,6. 1 slab veter slab vjetar. Brezza tesa. 3. 4. 11 - 15. 5,5 – 7,9. 20 - 28. 1. 1,5 zmeren veter umjeren vjetar. Vento moderato. 4. 5. 16 - 21.

analiza vpliva različnih komunikacijskih kanalov farmacevtskih ...

23 sep 2016 ... predstavljajo osebni komunikacijski kanal. Potočnik (2005, str. 378) navaja, da ima osebni komunikacijski stik v procesu komuniciranja tri ...

vloga različnih obogatitvenih dejavnosti za razvoj nadarjenih

8 apr 2017 ... A. Proroković). Zadar: Sveučilište u Zadru. 19. Harris, A. (2002). School ... je lažje vzpostaviti direkten kontakt in s tem višjo raven zaupanja. ... zato se bomo na terenu naučili izdelati elipso (ki predstavlja pravilno obliko.

primerjava storitev ekspresne pošte pri različnih ponudnikih ...

28 sep 2016 ... 2015). 3.2.2.2 Ekspresna dostava GLS: Hitrost in točnost sta najpomembnejši prednostni nalogi za vsako express dostavo GLS. Paket, poslan s ...

vpliv obogatitve okolja z lesom različnih vrst na komfortno ...

kletkah so imeli večjo pogostost nege telesa (lizanje in praskanje) kot kunci kontrolne skupine. Kunci so izvajali komfortno obnašanje precej enakomerno vseh.

elementarne igre različnih kulturnih območij - Fakulteta za šport

Temeljni namen in cilj dela je predstaviti elementarne igre iz različnih delov ... Leta 1283 je kastiljski kralj Alfonz X., ki je bil velik učenjak, ukazal napisati prvo knjigo o ... zgodovini kot še dandanes kraljica – to je trenutno Elizabeta II., ki Britaniji ...

vpliv različnih metod soljenja in razsoljevanja na kakovost kraškega ...

opravljene v laboratorijih Katedre za tehnologijo mesa in gotovih jedi ... zašinka so suho soljenje, sušenje in zorenje v ovitku (Žlender, 1997; Berčič, 2004).

Mala šola ruščine – fraze v različnih situacijah - Bartus

Mala šola ruščine – fraze v različnih situacijah. Tanja Andder in Janja Urbas, Jezikovna šola Bartus. Tokrat si bomo pogledali nekaj fraz, ki se uporabljajo v ...

uporaba različnih motornih verižnih žag v krajevni enoti kostanjevica ...

območju sta najpogostejši znamki motornih žag v uporabi Husqvarna (70 %) in Stihl. (16 %). ... 3.1 ZNAČILNOSTI ZASEBNE GOZDNE POSESTI V SLOVENIJI.

vpliv različnih dejavnikov na pojavnost alergij pri dojenih otrocih

LACTOGYN (kapsule). 1. 1. LEPICOL. 1. 1 ... občasno uživale nekatere nosečnice (Lactogyn, Lepicol, Waya IT, Waya AB), tega seva ... (Vaginalne kapsule).

Uporaba različnih dodatkov pri izdelavi slivove ... - Anali PAZU

27 nov 2017 ... želirno sredstvo Džemfix/Gelfix za slive podjetja. Dr. Oetker (vsebuje pektin, fruktozo, dekstrozo, citronsko kislino in konzervans sorbinsko.

vpliv različnih svetlobnih programov na proizvodnost brojlerjev - Core

Dipl. delo. Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2016. IV. Vpliv različnih svetlobnih programov na proizvodnost brojlerjev.

določanje živega srebra v različnih vrstah svežih in konzerviranih rib ...

Bioakumulacija in biomagnifikacija sta glavni lastnosti živega srebra, ki omogočata kopičenje in transport skozi prehranjevalno verigo in predstavljata skrb ...

hranilna vrednost različnih vrst kruha na ... - Digitalna knjižnica BF

ŠD Dn. DK UDK 641.1:664.66:543.61(043)=163.6. KG kruh/bel kruh/polbel kruh/črn kruh/ržen kruh/mešan kruh/koruzni kruh/bel kruh s sirom/ajdov kruh/pirin ...

športni ribolov ščuk s pomočjo različnih umetnih vab na rajskem otoku

(Vir: http://www.trofeja.si/ribiska-trgovina/artikel/umetne-vabe/voblerji/trofeja/vobler-savagear-3d-blake- glide-swimmer-205cm 4. 1. 2016). Umetna vaba vobler ...

Karaoke Book sort by Song - Karaoke Kurt Entertainment

La Oreja De Van Gogh. Early Morning Rain. Eva Cassidy. Dulce Y Peligrosa. Chayanne. Early Morning Rain (Live). Elvis Presley. Dulcinea. Man of La Mancha.

Optimizacija

Uvod u optimizaciju. Zadana funkcija f : Rn → R. Cilj: Naci x∗, tocku minimuma funkcije f: x. ∗. = arg min x∈Rn f(x). - Problem je jednostavno opisati.

Optimizacija izdelkov

Desert jogurt z vanilijo, LCA probiotični jogurt breskev, Sadna dežela- sadni jogurt ... posebej v primerjavi, če bi bila embalaža oblike kocke. Mlekarna. Količina ...

optimizacija struktura

Optimalizacija konstitucione strukture – predstavlja agregatni odnos zbirova i strukture pojedinih oblika ulaganja u poslovna sredstva. (putem investicionih ...

OPTIMIZACIJA REDUNDANSE

Pouzdan rad i visoka raspoloživost, tj sposobnost ureaja, mašine ili tehničkih sistema kao celine da u proizvoljno izabranom trenutku vremena ili u zadatom ...

Predavanje-11 OPTIMIZACIJA 2007.pdf

4 мај 2010 ... 1.1 UVOD U OPTIMALNO PROJEKTOVANJE. PREDMET OPTIMIZACIJE (ilustrativno):. • minimalna masa mašinskog sklopa, strukture, člana;.

Optimizacija i poboljšana produktivnost Podravka d.d.

Podravka d.d.. Upravljanje ispisom ... Hrvatska tvrtka Podravka, sa sjedištem u. Koprivnici, ubraja ... b.t.c. je obavila izuzetan posao. njihova proaktivnost bila je ...

optimizacija parametara pri rezanju plazmom - FSB

Opisana je i pripadajuća oprema za plazma rezanje te utjecaj parametara na kvalitetu plazma rezanja. Isto tako, u uvodu je objašnjena i norma HRN. EN ISO ...

Optimizacija eksperimenta za ponazoritev ... - PeFprints

evapotranspiracija, rastline, IKT. Abstract. The purpose of this paper is to describe the experiment, which illustrates the process of evapotranspiration. This is one ...

MRAVLJE KOLONIJE I KOMBINATORNA OPTIMIZACIJA

problema trgovačkog putnika (Traveling Salesman Problem – TSP) koji predstavlja paradigmu kombinatorne optimizacije. 3. MRAVLJI ALGORITAM ZA ...

OPTIMIZACIJA SUŠENJA VOĆA U VAKUUMU

9 мај 2014 ... OPTIMIZACIJA SUŠENJA VOĆA U. VAKUUMU. Doktorska disertacija. Mentor: Kandidat: doc. dr Aleksandra Tepić. Zdravko Šumić, dipl. inž.

grafovi, optimizacija, hemija - MI SANU

ograd. 15. Dragan Stevanovic, vanredni profesor, Prirodno-matematicki fakultet,. Niš. 16. ... Nebojša Stojkovic, docent, Ekonomski fakultet, Niš. 18. ... Biografija. Rod¯en je 2. septembra 1947. godine u Somboru od oca dr Mirka i majke. Katarine. ... bodan Bosanac, Zarko Boškovic, Vladimir Brankov, Egil Brensdahl, Gunnar.

OPTIMIZACIJA MIKROTALASNE EKSTRAKCIJE POLIFENOLNIH ...

Od ugljenohidratnih komponenti sok ploda aronije sadrži glukozu, fruktozu ... vremenom su našle primenu i u drugim laboratorijskim procesima (sušenje uzorka,.

optimizacija proizvodnog procesa - unizg

13 kol 2015 ... kalkulacija i tehnološki proces proizvodnje kroz pripremu, tisak i doradu. Opisani ... provjera i kontrola datoteke koja treba biti u pdf. formatu ... rada jer omogućava veći kapacitet vezanja, odnosno do 25 paketa u jednoj minuti.

grafovi, optimizacija, hemija - mi.sanu

ograd. 15. Dragan Stevanovic, vanredni profesor, Prirodno-matematicki fakultet,. Niš ... Nebojša Stojkovic, docent, Ekonomski fakultet, Niš. 18. Vladimir ... Biografija. Rod¯en je 2. septembra 1947. godine u Somboru od oca dr Mirka i majke. Katarine. ... S. Bosanac, I. Gutman, Effect of a ring on the stability of polycyclic conju-.

OPTIMIZACIJA ALGORITMOM GENETSKOG KALJENJA

28 svi 2010 ... Definiran je skup gradova te udaljenosti među njima. Potrebno je odrediti najkraći put kojim bi obišli sve gradove iz skupa. Put zapisujemo kao ...

OpTimizACiJA pROizvODNJE kAO pODlOgA ODlUčivANJU

Agrokor d.d. - PIK Vrbovec. 1. Uvod. Često u gospodarstvu ... products, resources, optimisation, matrix, inequation, vector. Dr. sc. Dominika Crnjac Milić, mr. sc.

Optimizacija transportne ambalaže Bomark pak-a

9 srp 2019 ... izrezani na odgovarajuće dimenzije i eventualno grafički obrađeni, a od kojih se ... Drvena euro paleta (najčešće dimenzije 1200 x 800mm) ...

OPTIMIZACIJA I KARAKTERIZACIJA ELEKTROLITA NA BAZI ...

Jonske tečnosti kao elektroliti za litijum-jonske baterije. 8. II.1.3. ... telefoni i laptop računari, a zatim i u električnim vozilima, hibridnim električnim vozilima i ... Uzevši u obzir moguće uzroke grešaka (priprema rastvora, kalibracija, temperatura,.

OPTIMIZACIJA HIDRAULIČNOG PODIZAČA TRAKTORA IMR- a

korišćen je plug za oranje, tipa IMT – 756 VK. ... Samo podešavanje pluga vršeno je na njivi, pre početka oranja. ... 2 Podešavanje pluga na traktoru. Figure 2.

optimizacija web mjesta kao element promotivnog spleta ...

OPTIMIZACIJA WEB MJESTA KAO ELEMENT PROMOTIVNOG. SPLETA INTERNETSKOG MARKETINGA. ZAVRŠNI RAD. Mentorica: Doc. dr. sc. Iva Gregurec.