Broj predmeta - Skupština Brčko distrikta

distrikta BiH, broj 2/10), člana 64 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni ... "Nastavak rekonstrukcije objekta Palestina – fasada i stolarija".

Broj predmeta - Skupština Brčko distrikta - Srodni dokumenti

Broj predmeta - Skupština Brčko distrikta

distrikta BiH, broj 2/10), člana 64 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni ... "Nastavak rekonstrukcije objekta Palestina – fasada i stolarija".

ZAKON O CESTAMA BRČKO DISTRIKTA BiH - Skupština Brčko ...

8 ruj 2004 ... Odjel za javne poslove mora voditi evidenciju o javnim cestama u Brčko distriktu BiH, kao i objektima na njima. Članak 6. Magistralna cesta je ...

specifikacija - Skupština Brčko distrikta

9 lip 2014 ... Moja ljekarna. 503,2. Anđa Nikolić. Anđa Nikolić. 58. nabava lijekova. 203-D/14. Ljekarna Zdravlje. 5587,84. Anđa Nikolić. Anđa Nikolić. 59.

specifikacija - Skupština Brčko distrikta BiH

9 lip 2014 ... Moja ljekarna. 503,2. Anđa Nikolić. Anđa Nikolić. 58. nabava lijekova. 203-D/14. Ljekarna Zdravlje. 5587,84. Anđa Nikolić. Anđa Nikolić. 59.

001 36-17 Zakon o nasljedjivanju Brc ko ... - Skupština Brčko distrikta

27 ruj 2017 ... (2)Nužni dio nasljednika iz članka 32 stavka 1 iznosi jednu polovicu, ... raspolaganja samo onoliko za koliko oni premašuju njegov nužni dio.

001 34-18 Zakon o volontiranju - Skupština Brčko distrikta

Volonter ima pravo: a) zaključiti ugovor o volontiranju, b) da mu se izda potvrda o volontiranju u roku od pet dana od dana kada je elektronskim putem, poštom ili ...

obiteljski zakon - Skupština Brčko distrikta

(1) Ovim zakonom ureuju se obiteljsko-pravni odnosi izmeu bračnih partnera, roditelja i djece, posvojitelja i posvojenika, skrbnika i štićenika i odnosi izmeu ...

memorandum PARCO - Skupština Brčko distrikta

(Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 17/08 i 20/10), i Prijedloga odluke ... othrine i 100 litara sredstva Neopitroid EC 20A za uništavanje komaraca na ...

obiteljski zakon - Skupština Brčko distrikta BiH

(1) Ovim zakonom ureuju se obiteljsko-pravni odnosi izmeu bračnih partnera, roditelja i djece, posvojitelja i posvojenika, skrbnika i štićenika i odnosi izmeu ...

001 28-12 Zakon o javnom okupljanju - Skupština Brčko distrikta

ZAKON. O JAVNOM OKUPLJANJU. DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE. Članak 1. (Predmet). Ovim zakonom propisuju se javna okupljanja građana radi javnog ...

001 28-12 Zakon o javnom okupljanju - Skupština Brčko distrikta BiH

ZAKON. O JAVNOM OKUPLJANJU. DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE. Članak 1. (Predmet). Ovim zakonom propisuju se javna okupljanja građana radi javnog ...

000 06-06 Zakon o računovodstvu i reviziji - Skupština Brčko distrikta

g) Certifikovani računovođa lice kojemu je certifikat izdalo profesionalno tijelo a u skladu s članom 6 ovog zakona. h) Ovlašteni revizor – lice kojem je ...

000 60-10 Zakon o porezu na dohodak - Skupština Brčko distrikta BiH

Prihodi koji se smatraju dohotkom, a na koje se ne plaća porez na dohodak, su: ... doprinosa iz plate, bilo da su utvrđeni na osnovu porezne kartice ili bez ... Nadležni organi koji su ovlašteni za izdavanje odobrenja za obavljanje samostalne.

Broj 23 - Strana 10 SLUŽBENI GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BiH ...

30 lip 2017 ... Broj 23 - Strana 10. SLUŽBENI GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BiH. Utorak, 18. juli 2017. god. Član 5. Manifestacija će biti realizovana u ...

Broj 23 - Strana 14 SLUŽBENI GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BiH ...

Broj 23 - Strana 14. SLUŽBENI GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BiH. Utorak, 18. juli 2017. god. 52. REHABILITACIJA U INTENZIVNOJ NJEZI – NEUROLOGIJA PO ...

PRAVILNIK o uniformi Policije Brčko distrikta BiH - Policija Brčko ...

g) kravate, h) pulovera, i) kratke jakne ... i) sredstva za vezivanje - PVC lisice jednokratne, j) sredstva za vezivanje - lisice metalne, k) službena palica, l) taktička ...

BU DŽ ET - Vlada Brčko distrikta BiH

Stručni referent za umnožavanje i otpremu skupštinskih materijala. Tehničar za ... Operater - upisničar izvršenja predmeta registracije poslovnih subjekata. Operater - referent za ... Administrativni radnik na poslovima prekršaja. Administrativni ... demokratski forum 50.000 KM i ostali grantovi 150.000 KM);. Odjeljenje za ...

pravilnik - Policija Brčko distrikta

(3) Košulja kratkih rukava (muška/ženska) je izrađena od tkanine, ... Nosi se ispod motociklističkog odijela. ... (11) Svečana kravata - materijal 100% poliester.

pravilnik - Policija Brčko distrikta BiH

Kragna je usklađena sa kragnom spoljašne jakne, jakna je ravnog kroja i kopča se rajfešlusom. U ... Na stražnjem dijelu čizme postavljena je Kick Pad zaštita za.

Zakon o pomilovanju Brčko distrikta BiH - Prnjavorac

ZAKON. O POMILOVANJU BR KO DISTRIKTA BiH. Č. I. GLAVA lanak 1. Č. (Predmet Zakona). Ovim zakonom propisuju se mjerodavnost organa za davanje ...

Pirotehnička sredstva - Policija Brčko distrikta BiH

19 pro 2008 ... Mnogi smatraju da su petarde potpuno bezopasne i ne vide nikakvo zlo u ... Klasa III - sredstva za srednje vatromete: srednje veliki vatrometni ...

Krivični zakon - Policija Brčko distrikta BiH

Nadripisarstvo. Ćlan 371. Tko se, nemajuşi propisanu strućnu spremu, neovlałteno za nagradu bavi prušanjem pravne pomoşi, kaznit şe se novćanom kaznom ...

zakon o cestama - Policija Brčko distrikta BiH

VUĆA NEISPRAVNIH VOZILA. Ćlan 69 ... Za vrijeme vuće vozila iz ćlana 69 stava 1 ovog zakona, oba vozila moraju biti oznaćena znakom kojim se oznaćava.

APELACIONI SUD BRČKO DISTRIKTA BOSNE I ... - pravosudje.ba

31 svi 2006 ... dio od 25/101 nekretnina iz Pl. broj 61 k.o. G. i da se darovni ugovor kojeg ... tužitelji ne traže utvrđenje povrede prava na nužni dio), premda iz ...

Zakon o prekršajima - Policija Brčko distrikta BiH

(6) Uz prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudu se ... odjeljak 1 »Žalba na prvostepenu presudu«; glava XXVI »Postupak prema.

Zakon o prekršajima - Policija Brčko distrikta

(6) Uz prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudu se ... odjeljak 1 »Žalba na prvostepenu presudu«; glava XXVI »Postupak prema.

ZAKON O SLATKOVODNOM RIBARSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH

mjere za provođenje zaštite riba;. 29. ribarski alat je pribor kojim se obavlja ribolov;. 30. ribolovačko pravo je osnovni akt kojim se nosiocima omogućava ...

lista pitanja za službenike u pravosuđu brčko distrikta bih (vss/všs)

Odgovor. 1 Zakonom o platama i naknadama zaposlenih u pravosuđu Brčko distrikta BiH. 2. ... Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, ... Poslovnik o radu Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik ...

Zbirka medijskih objava - Vlada Brčko distrikta BiH

14 дец 2019 ... Dnevni avaz; 50.000, Bosna i Hercegovina. Stranica: 9. Površina: 30 cm2. Rubrika, Datum. Sveznadar; 14. 12. 2019. Stranica u zbirci: 7. Autor.

KAZNENI ZAKON BRČKO DISTRIKTA BiH - Tužilaštvo Bosne i ...

na primjer alfa, beta, neutronske čestice i gama zrake) a koje mogu, zbog ... a) zaštita društva od izvršenja kaznenih djela preventivnim utjecajem na druge da poštuju ... učinio pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti od alkohola ili opojnih droga, ... drugoga da se koristi svojim pravom podnošenja žalbe, prigovora, molbe,.

Zakon o maticnim knjigama Brcko distrikta BiH - Prnjavorac

(8) Ako u slučaju iz stava 6 ovog člana lice koje je upisano u knjigu državljana Distrikta ima prebivalište na teritoriji jednog od entiteta upisuje se u matičnu ...

BUDŽET BRČKO DISTRIKTA BiH 2009. FISKALNA GODINA

čekaonicama, garderobni ormari, trpezarijski stolovi, kauči - trosjedi za dežurne ... Nabavka radionice za tehnički odgoj, učionica I trijade, namještaj (JU Četvrta o.š.) ... Radi se o istoj poziciji pripravnika koji prvih osam mjeseci prima umanjenu ...

ZAKON O RADU BRĈKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

(1) Radni odnos se zasniva zaključivanjem ugovora o radu izmeĎu poslodavca i zaposlenika. (2) Nakon zaključenog ugovora o radu poslodavac je dužan ...

001 10-06 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Brčko distrikta

y) ''prijevoz za vlastite potrebe'' je prijevoz osoba i tereta koje poduzeće, druga ... (1) Javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe može se vršiti vozilom koje.

lista pitanja za službenike u pravosuđu brčko distrikta bih ... - pkbd.ba

Odgovor. 1 Zakonom o platama i naknadama zaposlenih u pravosuđu Brčko distrikta BiH. 2. ... Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, ... Poslovnik o radu Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik ...

Untitled - Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta Korisni linkovi

22 нов. 2018 ... preduzetništva po Programu samozapošljavanja u 2018.godini. ... sprovedene obuke, u roku od sedam dana dostaviti poslovni plan Zavodu,.

Lista pitanja za test općeg znanja - Policija Brčko distrikta

2 lip 2017 ... LISTA PITANJA ZA TEST OPĆEG ZNANJA PO NATJEČAJU BROJ PREDMETA 14.05-. 33-924/17 I BROJ AKTA 14.05-33-24565/17 OD ...

Mjesečni bilten - Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta Korisni linkovi

Pregled broja lica koja traže zaposlenje - Septembar. R/B Aplikacija - obilježja. Stepen stručnog obrazovanja. Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV. 1.

Lista pitanja za test općeg znanja - Policija Brčko distrikta BiH

2 lip 2017 ... LISTA PITANJA ZA TEST OPĆEG ZNANJA PO NATJEČAJU BROJ PREDMETA 14.05-. 33-924/17 I BROJ AKTA 14.05-33-24565/17 OD ...

001 04-19 Zakon o odvjetnickoj djelatnosti H - Skupština Brčko ...

b) „odvjetnik“ je osoba koja je upisana u imenik odvjetnika odvjetničke komore, ... c) „odvjetnička komora“ je Odvjetnička komora Republike Srpske i Odvjetnička.

000 06-06 Zakon o računovodstvu i reviziji - Skupština Brčko ...

g) Certifikovani računovođa lice kojemu je certifikat izdalo profesionalno tijelo a u skladu s članom 6 ovog zakona. h) Ovlašteni revizor – lice kojem je ...

2020-03-19 Press Clipping 19.03.2020 - Vlada Brčko distrikta BiH

Пре 4 дана ... Naredba gradonačelnika koja se odnosi na radno vrijeme u Brčko distriktu. Serijski br. 2. Medij; Doseg. Radiobrcko.ba; , Bosna i Hercegovina.

Broj: 00—56/19—137/1 Adresa: Poštanski broj : - Skupština Crne Gore

31 мај 2019 ... Dimenzije radne ploče (dužina. I40cm, širina 70 cm). — Debljina radne ploče: 25 mm. — Debiljina stranice stola: Minimum 25 mm. —Visina ...

broj zgrada na prinudnoj upravi - Skupština Kantona Sarajevo

21 velj 2018 ... ZGRADA (M2). EPISMONT d.o.o.. Sarajevo. FAMOS GRADNJA d.d.. Sarajevo. FIDGES –. UPRAVITELJ d.o.o.. Sarajevo. HIDROMONTAŽA d.d..

1. Naziv predmeta 1.1 OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 2. Broj časova ...

1. Naziv predmeta. 1.1 OSNOVI ELEKTROTEHNIKE. 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave. V rste nastave. Razred. T. V. P. Ukupno. I. 72.

NASTAVNI PLAN AUTOMEHANIČAR jmo Naziv predmeta Broj sati ...

NASTAVNI PLAN AUTOMEHANIČAR jmo. Naziv predmeta. Broj sati. Ukupni broj sati. 1. razred. 2. razred. 3. razred tjedno godišnje tjedno godišnje tjedno ...

Klikni ovdje i unesi broj predmeta - Hrvatski sindikat pošte

14 sij 2014 ... Mobitel: 098/298 814. VPN: 8192 ... Dana 03.01.2014. godine Glavno radničko vijeće HP-Hrvatske pošte d.d. zaprimilo je obavijest poslodavca ...

Interni broj predmeta: 1999/0001 EXPORTDRVO - Zagrebački Holding

TROKOLICA. NEREGISTRIRANO PIAGGIO. ATM 2 T. 1999. ATM2T546991. 12. 21094. MOPED. NEREGISTRIRANO TOMOS. A 35 SPRINT. 1999. 008285. 13.

Broj predmeta Vrsta dokumenta Naziv stranke ... - Grad Prijedor

0. 06-360-49/18. Zahtjev za građevinsku dozvolu. Bingo doo. Rješeno po službenoj dužnosti27.07.2018. 30.10.2018. 29.12.2018. 31.10.2018. 1. 06-360-33/18.

Službene novine Tuzlanskog kantona broj 3 - Skupština Tuzlanskog ...

27 sij 2017 ... 57 mg/5 ml. 70 ml. 7,40. 593. J01CR02 amo k sicilin, klavulanska kiselina. KLAVAX BID 400/57 mg prašak za o ralnu su sp e n ziju. Farmal d.d..

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/99 - Skupština Kantona ...

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/99. Na osnovu čl. 5. i 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (“Slu bene novine. Kantona Sarajevo”, br. 1/96 ...

Naziv predmeta Povijest Crkve u Hrvata Okvirni sadržaj predmeta ...

Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku (oko 550. – oko 1150.), ur. Z. NIKOLIĆ (Povijest Hrvata I.), Zagreb, Matica hrvatska, ...

NASLJEDNO PRAVO Šifra predmeta Status predmeta Semestar ...

NASLJEDNO PRAVO. Šifra predmeta. Status predmeta. Semestar. Broj ECTS kredita. Fond časova obavezni. III. 6. 4P 1V. Studijski programi za koje se ...

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO Šifra predmeta Status predmeta ...

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO. Šifra predmeta. Status predmeta. Semestar. Broj ECTS kredita. Fond časova. Obavezan. V. 6. 4 p 1. Studijski programi za ...

broj koji želite pozvati dobija se tako što na broj 3534 dodaje broj lokal

922 Školski Dr Stanimirovic ... 931 Deciji Dr.Matović Dr. Rosic,dr.Janković. 932. 933 Opšta med.sestre dr. Rašić dr Janković ... 990 hirurg i dermatolog sestre.

009 05-17 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Brc ko distrikta ...

1 velj 2017 ... (1) Javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe može se vršiti vozilom koje ispunjava uvjete utvrđene propisima o sigurnosti prometa na cestama ...

zakon o zdravstvenom osiguranju br ko distrikta bosne i hercegovine

Kada osiguranik prima naknadu plate neprekidno du e od tri mjeseca, osnovica za ... na teret poslodavca. (2) Nakon 3 mjeseca porodiljskog odsustva, doprinosi za ... (1) Ako bolovanje od iste bolesti traje bez prekida ili sa prekidima ukupno ...

Opis predmeta Opće informacije 1. OPIS PREDMETA

Opis predmeta. Opće informacije. Nositelj predmeta doc.dr.sc. Hrvoje Krstić. Naziv predmeta. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA. Studijski program. Preddiplomski ...

Brčko distrikt

pokretanju poljoprivredne djelatnosti: studente, nezaposlene fabričke radnike, ... daju kredite svojim članovima, a mnogi, naravno, osiguravaju pozajmice preko ... berba ide brže i efikasnije, čime su potrebe za angažiranjem radne snage i ...

Tehničke zaštite - Magnet doo Brčko

Sword Security d.o.o.. 13. 2012. Izrada sistema video nadzora i sistema vatrodojave benzinske pumpe ROX Orašje. ROX d.o.o.. 14. 2012. Izrada sistema video ...