obavijest o mogućnosti plaćanja paušalnog ... - Porezna uprava

15 sij 2017 ... Od 1. siječnja 2017. godine paušalni porez na dohodak mogu plaćati: ... u slučaju pod b) porezni obveznik je uz prijavu u registar poreznih obveznika ... istovremeno je osigurana po nekoj drugoj osnovi (npr. radni odnos) ...

obavijest o mogućnosti plaćanja paušalnog ... - Porezna uprava - Srodni dokumenti

obavijest o mogućnosti plaćanja paušalnog ... - Porezna uprava

15 sij 2017 ... Od 1. siječnja 2017. godine paušalni porez na dohodak mogu plaćati: ... u slučaju pod b) porezni obveznik je uz prijavu u registar poreznih obveznika ... istovremeno je osigurana po nekoj drugoj osnovi (npr. radni odnos) ...

Oslobođenje od plaćanja PDV-a i trošarina ... - Porezna uprava

Zagreb, 7. ožujka 2018. OBAVIJEST. Oslobođenje od plaćanja PDV-a i trošarine za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU te ...

IZJAVA O ODGODI PLAĆANJA POREZA ... - Porezna uprava

Broj bankovnog računa u inozemstvu. IZJAVA O ODGODI PLAĆANJA POREZA/PREDUJMA POREZA TIJEKOM ______ godine. I. Podaci o podnositelju izjave.

Postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja ... - Porezna uprava

30 srp 2015 ... Porezna uprava, Područni ured Zagreb, odnosno Carinska uprava, Područni carinski ured Zagreb obzirom da je predmetno oslobođenje ...

LETAK: Obavijest o dodjeli PDV identifikacijskog ... - Porezna uprava

agencija iz drugih država članica EU ili trećih zemalja, obvezni su na primljene usluge obračunati i platiti hrvatski PDV. Tko treba zatražiti PDV identifikacijski ...

Obavijest Porezna uprava - GRAD DUGO SELO

građanima i poduzetnicima da ispune svoje obveze i ostvare prava bez potrebe dolaska u prostorije Porezne uprave. U nastavku navodimo moguće kanale ...

Obavijest u vezi PDV identifikacijskog broja - Porezna uprava

21 svi 2013 ... identifikacijski broj. PDV identifikacijski broj dodjeljuje Porezna uprave te ga razmjenjuje s drugim državama članicama putem sustava VIES-a.

Obavijest o obračunu javnih davanja te ... - Porezna uprava

te doprinosima za obvezna osiguranja na dan ______“ – Obrazac JOPPD koji je zamijenio Obrazac. ID promijenili su ... Dodjela OIB-a i prijava na osiguranje ... izvrši prijavu radnika na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje a da bi to ...

Obavijest umirovljenicima koji primaju mirovinu iz ... - Porezna uprava

31 sij 2017 ... ... (Narodne novine, broj 1/17), vezano uz oporezivanje mirovina (tuzemnih ... 6. kako se od 1. siječnja 2017. umirovljeniku priznaje pravo na ...

obavijest o načinu podnošenja godišnje prijave ... - Porezna uprava

Izmjena se odnosi isključivo na način podnošenja godišnje porezne prijave za 2015. odnosno primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na.

Porezna uprava POREZNA UPRAVA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s ...

POREZNA UPRAVA. I. MIŠLJENJE. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Porezne uprave ...

lični odbitak i porezna kartica - Porezna uprava Federacije BiH

Zahtjev za izdavanje porezne kartice i obrazac porezne kartice propisani su: • Zakonom o ... Pored navedenih propisa, u vezi s poreznom karticom i načinom.

Obveze doprinosa članova uprava i direktora ... - Porezna uprava

31 pro 2016 ... PO OSNOVI RADNOG ODNOSA ILI NEKOG. DRUGOG ... Doprinos za zapošljavanje. 54,57 kn ... na pola radnog vrijeme u slučaju isplate minimalne plaće. Bruto plaća ... Obveze doprinosa članovima uprave koji su umirovljenici ... ugovor o radu do polovice punog radnog vremena, a Hrvatski zavod za.

Obavijest – Obveza plaćanja članarine - Visit Hvar

e-mail: [email protected][email protected] ... Nakon uplate ispuniti Obrazac TZ, te ga predati u nadležnu Poreznu upravu najkasnije do kraja veljače.

oslobođenje od plaćanja trošarine za - Carinska uprava

30 srp 2015 ... Oslobođenje od plaćanja trošarine na trošarinske proizvode koji se ... Porezna uprava, Područni ured Zagreb po primitku zahtjeva za povrat ...

obavijest porezna prijava 2015 - TIM4PIN

DOHODAK ZA KOJI SE OBVEZNO PODNOSI POREZNA PRIJAVA (OBRAZAC DOH) ZA 2015. GODINU. Obzirom da pravila o obvezi prijavljivanja dohotka u ...

PO-SD-Z - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD-Z. IZVJEŠĆE NOSITELJA O PAUŠALNOM DOHOTKU OD ZAJEDNIČKE SAMOSTALNE DJELATNOSTI I SUPODUZETNICIMA U ...

PDV-P - Porezna uprava

11. pravo na povrat PDV-a ne odnosi se na isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe.

PP-MI-PO - Porezna uprava

Page 1. PRILOG (uz članak 23.) Obrazac PP-MI-PO.

porezna uprava

{to ste pro~itali ovu bro{uru ostale neke nejasno}e dodatna poja{njenja mo`ete prona}i na Internet stranicama Porezne uprave na web adresi www.porezna-.

oib - Porezna uprava

dataka u nadležnim registrima te se stoga radi prethodna provjera podataka. Osobe koje nisu preuzele svoje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju mogu ...

P-PPI - Porezna uprava

Obrazac P-PPI. PREGLED POSLOVNIH PRIMITAKA I IZDATAKA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OSTVARENIH U. GODINI ...

ZPP-DOH - Porezna uprava

Obrazac ZPP-DOH. OBRAZAC ZA PRIZNAVANJEM PRAVA U POSEBNOM POSTUPKU ZA ____. GODINU. III. PRIZNAVANJE PRAVA NA POREZNE ...

PDV & EU - Porezna uprava

1 srp 2013 ... www.porezna-uprava.hr ... Kralje vine Nizozemske i Porezna uprava ... VIES. VIES (VAT Information Exchange System) je informatička baza ...

DI - Porezna uprava

RAČUNALNE MREŽE, 011 - MOBILNI TELEFONI, 012 - ALATI, POGONSKI INVENTAR, 013 - OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA.

POD-RDG - Porezna uprava

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga. 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe. 5. Ostali poslovni prihodi. II. POSLOVNI ...

RPO - Porezna uprava

POSTOTAK UDJELA. POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI. PRESTANAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI. DOMAĆA RADINOST ILI SPOREDNO ZANIMANJE.

Porezna uprava PDV

porezni obveznici iz drugih država članica i trećih zemalja. •Plaćaju PDV ... U Obrascu PDV vrijednost primljene usluge i obračunani PDV iskazuju se na rednom ...

PK - Porezna uprava

NADNEVAK IZDAVANJA ______. OIB ______. OSOBNI BROJ UMIROVLJENIKA ______. KARTICA POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA.

Fiskalizacija HGK - Porezna uprava

2 stu 2012 ... U slučaju izdavanja računa iz knjige uvezanih računa. (paragon blok) zbog, primjerice nestanka struje, račun je potrebno naknadno unijeti u ...

JP-Zadar I - Porezna uprava

17 lis 2017 ... Na javnoj prodaji kao ponuđač ne može sudjelovati porezni dužnik, kao ni službena osoba zaposlena u Poreznoj upravi. Javna prodaja će se ...

izjava - Porezna uprava

IZJAVA kojom dajem suglasnost Ministarstvu financija, Poreznoj upravi Republike Hrvatske da mi. Potvrdu o određenom i dodijeljenom OIB-u i rješenje o ...

Obrazac PD-IPO - Porezna uprava

Obrazac PD-IPO. Naziv / ime i prezime poreznog obveznika. Adresa sjedišta / prebivališta. Osobni identifikacijski broj (OIB). IZVJEŠĆE O POSLOVNIM ...

Obrazac PUR - Porezna uprava

Prilog 1. Obrazac PUR. MINISTARSTVO FINANCIJA. REPUBLIKE HRVATSKE. CARINSKA UPRAVA. Carinski ured ______. PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR ...

BS - Porezna uprava Federacije BiH

Isplatiocima se smatraju i oni subjekti koji isplaćuju naknade bolovanja preko 42 dana i naknade za porodiljsko bolovanje (zavodi za zdravstveno osiguranje i.

tro š kovnik - Porezna uprava

17 ožu 2017 ... Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine ... stiropora, dilatacione prekidne mrežice i ethafoam folije debljine.

Obrazac PD - Porezna uprava

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja. Potvrda primitka prijave. (popunjava Porezna uprava). (Nadnevak). (Potpis) ...

Obrazac PDV - Porezna uprava

Obrazac PDV. POREZNI OBVEZNIK. (naziv/ime i prezime i adresa: mjesto, ulica i broj). POREZNI ZASTUPNIK. (naziv/ime i prezime i adresa: mjesto, ulica i broj).

JP-Osijek - Porezna uprava

PODRUČNI URED OSIJEK. KLASA: UP/I-415-02/17-01/1483. URBROJ: 513-07-14-0703/09-20-12. U Osijeku, 13. siječnja 2020. Na temelju članka 3. stavka 4.

DOH za 2020 - Porezna uprava

postotak invalidnosti. (ispunjava HRVI). 1. od do. I. I*. 2. od do. I. I*. 1.7. BROJ RAČUNA: OTVOREN U (NAZIV I SJEDIŠTE):. 1.8. PODACI O OPUNOMOĆENIKU ...

PU šibenik - Porezna uprava

26 velj 2019 ... jedan (1) aparat na prvom katu zgrade Porezne uprave, Područnog ureda Šibenik, na adresi u Šibeniku, Obala hrvatske mornarice 3, površine ...

Obrazac EP - Porezna uprava

Obrazac EP. EVIDENCIJA O PROMETU. 1. Opći podaci o poreznom obvezniku. 1.1. Ime i prezime: 1.2. OIB: 1.3. Mjesto prebivališta/boravišta: 1.4. Adresa ...

ePorezna - Porezna uprava

Usluga daje uvid u dva popisa: ovlaštenici poreznog obveznika u sustavu ePorezna-JPPU i ovlaštenja poreznog obveznika iz Registra poreznih obveznika.

Prilog 4. - Porezna uprava

Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom. 01. Primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu ...

bilanca - Porezna uprava

Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava. 3. Goodwill. 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine. 5. Nematerijalna imovina ...

Koprivnica - Porezna uprava

9 ruj 2016 ... 5001 crne boje. 300,00. PRVA. 048/289-570. 048/289-569. 048/289-572. 07.09.2016. od 8,00 - 9,00 sati. POREZNA UPRAVA,. KOPRIVNICA,.

Split - Porezna uprava

5 ruj 2016 ... 1. Dalmacija. OPEL. VIVARO. 1.9 TD. Godina proiz. 2003. 35.000,00 četvrta. 021-680 692. SPLIT,TTTS,. Put Vrbovnika bb. BIVŠI PAZAR.

JP-Split - Porezna uprava

22 sij 2019 ... na adresi: Split, TTTS-u (bivšem sajmu rabljenih automobila ). Vozilo se kupuje po sistemu viđeno-kupljeno te se naknadni prigovor ne ...

PO-SD za 2020 - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD. IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I ...

PU Split 12.04.19 - Porezna uprava

10 tra 2019 ... na adresi: Split, TTTS-u (bivšem sajmu rabljenih automobila ). Vozila se kupuje po sistemu viđeno-kupljeno te se naknadni prigovor ne ...

Obrazac PD-PO - Porezna uprava

Obrazac PD-PO. IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA DOBIT U PAUŠALNOM IZNOSU za razdoblje od ______ do__________. I. PODACI O POREZNOM ...

Obrazac PDV-S - Porezna uprava

OBRAZAC PDV-S. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED. (1). PDV identifikacijski broj. (3). HR. ISPOSTAVA. (2). Porezni obveznik. (naziv/ime i prezime). (4).

OIB medunarodni2010lipanj - Porezna uprava

1 ožu 2010 ... na promjenu imena, prezimena, naziva, adrese, državljanstva i ostalo). ... za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

DPOM - Porezna uprava

5 U stupcu 1 od 5.1. do 5.4. upisuju se datumi ukrcaja (od) i iskrcaja (do). Kada se radi o ukrcaju koji je započeo prethodne godine kao početak se upisuje 1.

Fiskalizacija - Porezna uprava

23 lis 2012 ... Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike ... Preuzimanje certifikata potrebnih za pristup CIS-u Porezne uprave može se napraviti preko ...

Obrazac TI - Porezna uprava

Rezidentnost u porezne svrhe. Označite tvrdnje koje opisuju vašu situaciju: □ rezident ste u porezne svrhe države s kojom Republika Hrvatska nema u primjeni ...

JP-Zadar - Porezna uprava

11 srp 2017 ... ZADAR invalidska kolica crne boje marke "SOPUR". 200,00 ... Na javnoj prodaji kao ponuđač ne može sudjelovati porezni dužnik, kao ni ...

Obrazac RPO - Porezna uprava

POČETAK. PRESTANAK. IME I PREZIME. POSTOTAK UDJELA. IME I PREZIME. PRIJAVA RADI UPISA U REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA. Obrazac RPO.

JP-Čakovec - Porezna uprava

20 ruj 2019 ... POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ČAKOVEC. Služba za naplatu i ovrhu. Čakovec, Otokara Keršovanija 11. Čakovec prodaja, RUJAN ...

Obrazac PO-SD - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD. IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I.