vodič obrtu - Plavi ured

zdravstveno osiguranje. obrtnik koji uz radni odnos ima otvoren obrt obveznik je doprinosa za ... Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se u iznosima od:.

vodič obrtu - Plavi ured - Srodni dokumenti

vodič obrtu - Plavi ured

zdravstveno osiguranje. obrtnik koji uz radni odnos ima otvoren obrt obveznik je doprinosa za ... Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se u iznosima od:.

Tiskanica M-1P - Plavi ured

0 1. U. ,. K reirano u. HZ. M. O. Popunjava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Potpis odgovornog zaposlenika. Mjesto pečata ...

Obrazac RPO - Plavi ured

15 tra 2017 ... [email protected] 15.4.2017 |. PRISTANAK NA DOSTAVU POREZNIH AKATA ELEKTRONSKIM PUTEM. DATUM. TUN. ADRESA.

Tiskanica M-11P - Plavi ured

Radni nalog / ustrojstvena jedinica. HRVATSKI ZAVOD ZA. MIROVINSKO OSIGURANJE. PRIJAVA O POČETKU. POSLOVANJA OBVEZNIKA. PLAĆANJA ...

Untitled - Plavi ured

Troškovi osnivanja i upisa u registar obrtnika. UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE. PLATITELJ (nazivime i adresa). Valuta HRK Iznos: placanja HRK . IBAN ili ...

OR obrazac - Plavi ured

81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika. Stručna osoba: 5. Naziv djelatnosti: Stručna osoba: 6. Naziv djelatnosti: Stručna osoba: 7.

Interni akt o fiskalizaciji - Plavi ured

Te elje čla ka . stavka . Zako a o fiskaliza iji u pro etu gotovi o (Narod e ovi e, broj 133/12), ______ Zagreba, ______, OIB: ______ kojeg zastupa ...

Javni natječaj - Plavi ured

Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje. I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA. Predmet ...

paušalni porez u 5 razina - Plavi ured

Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika.

prijava - odjava - promjena - Plavi ured

TISKANICA - 1. PRIJAVA - ODJAVA - PROMJENA. Broj obveze. ZA OBVEZNIKA UPLATE DOPRINOSA. HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO ...

ePorezna KORISNIČKI PRIRUČNIK - Plavi ured

Ulaz u aplikaciju . ... banka i ZABA) na svojim čip-karticama ili drugim medijima za pohranu certifikata pored certifikata banke nude i opciju dodatnih certifikata ...

Odluka o visini blagajničkog maksimuma - Plavi ured

Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom/Narodne novine, broj. 133/12 ______, Zagreb, ______, OIB ______, vl. donosi. ODLUKU O VISINI BLAGAJNIČKOG ...

hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u - Plavi ured

Page 1. Mikrofilmski broj. Tiskanica M-12P. HRVATSKI ZAVOD ZA ... 1 2. 1. Registarski broj obveznika doprinosa. 1a. Osobni identifikacijski broj obveznika.

Službeni glasnik Grada Zagreba - Plavi ured

4 tra 2017 ... jedinica Poduzetnički centar - Plavi ured (dalje u tekstu: Plavi ured):. - osobnu iskaznicu ... edukacije koje su vezane uz djelatnost,. - troškovi ...

MINISTARSTVO FINANCIJA Obrazac TZ POREZNA ... - Plavi ured

Obrazac TZ. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED. Zagreb. ISPOSTAVA. (nadležna prema sjedištu pravne osobe ili nadležna prema mjestu prebivališta.

POSLOVNI PLAN ime tvrtke/obrta - Plavi ured

Excel tablica za izračun. Za potrebe izrade poglavlja VI. poslovnog plana, potrebno je koristiti Excel tablicu koja je sastavni dio Uputa. Izračunate tablice mogu ...

Tiskanica M-2P Mikrofilmski broj Popunjava Hrvatski ... - Plavi ured

1. Osobni broj osiguranika. 1a. Osobni identifikacijski broj osiguranika. 2. Matični broj građana/ datum rođenja i spol. M I_1_I Ž I_2_I. 1 – radnika kod pravne ...

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu ... - Plavi ured

2 svi 2019 ... Plavi ured se obvezuje isplatiti potporu za prvo tromjesečje korisniku po potpisu ugovora. Korisnik se ... edukacije koje su vezane za djelatnost,.

Natječaj za odobravanje potpora inovatorima radi - Plavi ured

kiseline, priprava i upotreba. 29.450,00. 4. Keira d.o.o.. Ortodontski vibracijski akcelerator. 28.900,00. 5. Administrativni projekti. OZ d.o.o.. Povišeni krevet za pse.

Plavi vodič - Europa EU

26 srp 2016 ... Hrvatsko izdanje. Svezak 59. C272 ... U području normizacije, CEN i CENELEC primile su u punopravno članstvo Turski institut za normizaciju (TSE). 1. siječnja 2012. ... (227) Sustavi upravljanja kvalitetom – osnove i rječnik.

Plavi vodič - Europa

26 srp 2016 ... Hrvatsko izdanje. Svezak 59. C272 ... U području normizacije, CEN i CENELEC primile su u punopravno članstvo Turski institut za normizaciju (TSE). 1. siječnja 2012. ... (227) Sustavi upravljanja kvalitetom – osnove i rječnik.

Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba Javni poziv ... - Plavi ured

HZZ-a duže od jedne godine. 5. B. Dogovorena poslovna suradnja podnositelja zahtjeva. B1 - priloženi su dokazi o 3 dogovorene poslovne suradnje. 2.

Poduzetnički starter - podrška vašem poslovnom početku - Plavi ured

12 tra 2017 ... Obrt. 2.1.1. Prednosti i nedostaci obrta. 2.1.2. Vrste obrta. 2.1.3. Osnivanje ... Utvrđivanje obveznih doprinosa i poreza na dohodak za j.d.o.o. i d.o.o. ako je vlasnik ujedno i zaposlen u društvu ... Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se rješenjem ... donijeti interni akt o visini blagajničkog maksimuma.

Mjesečni doprinosi za paušalne obrtnike za 2018. godinu - Plavi ured

Osnovica za izračun doprinosa za osobno osiguranje obrtnika u 2018. godini iznosi 3.208,00 kuna. NAZIV DOPRINOSA. STOPA U %. OSNOVICA. UPLATNI ...

Gradu Zagrebz Zapoljska 1 Ana (Ivan) Perić Perić Marija ... - Plavi ured

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO. Zapoljska 1. (ispostava). Podaci o ... Naziv obrta (tvrtka): Čišćenje Perić, Obrt za usluge čišćenja vl.Ana Perić, Ilica 1, 10000 ...

plavi-menadzer-brosu.. - Plavi Telefon

“Hobby Art Centar Chemaco”. Djevojke su obradovale korisnike Centra ... vođena projekta i radionica s učenicima. Neću vam lagati, bilo je stresno: edukacije ...

Vodič kroz integraciju_HRVATSKI.pdf - Ured za ljudska prava i ...

preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ – uz pomoć savjetnika za ... E-MAIL. 46. OMIŠ. Četvrt Ribnjak bb. 21 310 Omiš. 021/864-470 c. 021/864-420 rč.

Vodič kroz članak 8. Konvencije - Ured zastupnika Republike ...

31 kol 2018 ... Konvencije – Pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života ... Ovo se poglavlje treba čitati zajedno s poglavljem o Dopisivanju (Nadzor ...

Vodič za povratnike - Središnji državni ured za Hrvate izvan ...

Boravište je mjesto i adresa gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno ... priložiti inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list, ako su rođena u inozemstvu a nisu ... U slučaju da je u primjeni međunarodni ugovor i odredbe ... Umirovljenik mora izvaditi svoju poreznu karticu u nadležnoj ispostavi Porezne ...

Vodič kroz članak 9. Konvencije - Ured zastupnika Republike ...

Konvencijom (Jehovini svjedoci Moskve i drugi protiv Rusije, stavak 168.) ... interesu cjelokupnog stanovništva, kao što je organizacija sahrana, skrb o osobama ...

praktični vodič kroz uvjete dopuštenosti - Ured zastupnika Republike ...

Na primjer, Sud je odlučio da bi bilo previše formalistički zahtijevati da podnositelji zahtjeva iskoriste pravno sredstvo čije ulaganje od njih ne traži niti najviši sud ...

Vodič za osnivanje udruge - Ured za udruge

Pravilnik ) vezane uz postupak osnivanja i registracije udruga, a dodatno su ... ove evidencije prijaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).

Zakon o obrtu FBiH

Vezani obrti su obrti za čije se obavljaje traži stručna osposobljenost, stručna sprema ili majstorski ispit. Posebni obrti su obrti koje obrtnik može obavljati samo ...

Matični ured Slavonski Brod - Ured državne uprave u Brodsko ...

35000, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV. br. 1. Tel: 035/216-510 ( prijem stranaka i izdavanje isprava iz svih matica ). 035/216-454 ( matica rođenih i matica ...

republika hrvatska državni ured za reviziju područni ured krapina ...

pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća Ljudevit Gaj, Krapina. Revizija je obavljena u razdoblju od 21. studenoga 2001. do 24. srpnja 2002. Postupak ...

PODRUČNI URED ZAGREB I SREDIŠNJI URED ... - Porezna uprava

17 ruj 2012 ... DENAC. Područni ured. Varaždin,Graberje 1, 42000. Varaždin. 19. ... DAVOR. HALT. Područni ured Osijek, Županijska. 4/I, soba 23, Osijek.

ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA

(Prijenos obrtnice u slu~aju kupoprodaje obrta). (1) Obrtnica se mo`e prenijeti na drugu osobu u slu~aju kupoprodaje obrta, osim u slu~aju iz ~lanka 31. stavak.

ZAKON O OBRTU TK - Grad Tuzla

Vezani obrti su oni za čije se obavljenje traži stručna osposobljenost ili majstorski ispit. Ovlašteni obrti su obrti koje koje obrtnik smije obavljati samo ako ...

Zakon o obrtu - Hrvatska obrtnička komora

1 sij 2020 ... (1) Obrti u smislu ovoga Zakona su: 1. slobodni obrti za obavljanje kojih se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit ...

Zakon o obrtu - Skupština Županije Posavske

Slobodni obrti su oni za ĉije se obavljanje ne traži struĉna osposobljenost ili ... Kada je za obavljanje obrta potreban prostor, obrtnik može obavljati obrt samo u.

zakon o obrtu - Udruženje obrtnika Zadar

prenijeti na drugu osobu osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno. ... (3) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka donosi rješenje te upisuje prijenos obrta i ...

Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima - PUFBiH

P R A V I L N I K o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost. (''Službene novine FBiH'', broj: 61/09 i 12/12). - prečišćena neslužbena verzija -.

zakon o izmjenama i dopunama zakona o obrtu nn 127/2019

1 sij 2020 ... iskustva u kvali kaciji za koju izvodi naukovanje te ima položen ispit kojim ... (4) U cijelom tekstu Zakona riječi: »pomoćnički ispit« u određenom ...

''Službene novine FBiH'' broj: 35/09, 42/11 O OBRTU I SRODNIM ...

(2) Vezani obrti su obrti za čije se obavljanje traži odgovarajuća stručna sprema. ... (4) Vezani obrt može se obavljati u stambenim prostorijama pod uvjetima i za ...

zakon o obrtu - Federalno ministarstvo kulture i sporta

Vezani obrti su obrti za čije se obavljanje traži stručna osposobljenost, stručna sprema ili majstorski ispit. U vezane obrte spadaju tradicionalni zanati.

merkantilna proizvodnja soje u poljoprivredno-prijevozničkom obrtu ...

borba protiv korova, bolesti i štetnika, žetva–berba i poslije žetveni postupci. Soja kao ... Sjeme soje sadrži 40 % bjelančevina, 20 % ulja, više od 30 % raznih.

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH - Prnjavorac

uslove iz stava (1) ovog člana i ako ima već zasnovan radni odnos po bilo kom ... (1) Fizičko lice može obavljati vezani obrt ako uz opšte uslove iz člana 9. ovog ...

Postupak za godišnji odmor u obrtu montaže skela - Sozialkasse ...

SOKA GERÜSTBAU isplaćuje posloprimcu doprinosno finan- ciranu naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Ukoliko naknada za neiskorišteni godišnji odmor ...

Na osnovu člana 8. stav (2) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ...

Uzgoj ostalih životinja : uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska. Pčelar. 3 ... C/10.83. Prerada čaja i kafe: proizvodnja proizvoda od kafe – mljevena kafa (obrada ... Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje,.

Na osnovu člana 4. stav (5) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ...

P R A V I L N I K o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost. (''Službene novine FBiH'', broj: 61/09 i 12/12). - prečišćena neslužbena verzija -.

Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne ...

g) domaća radinost je djelatnost izrade i dorade predmeta kod kojih preovladava ... (3) Popis obrta koji se mogu obavljati sezonski i uslove za njihovo obavljanje.

Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine ... - PUFBiH

parfema i toaletno-kozmetičkih preparata: proizvodnja sapuna pranje. Rukovalac mašinom za sredstva za pranje. 4. 3. -. -. 22 – PROIZVODNJA PROIZVODA OD ...

E-ured - Brošura - 20100528 - moj ured

28 svi 2010 ... E-ured :: moj ured. Specijalizirani poslovni sustav za male tvrtke - svibanj 2010. Stratus IT d.o.o.. Nova cesta 171a/I. 10000 Zagreb. 01/61 99 ...

vodic novi:vodic za sajmove HOK ispravljen - Hrvatska obrtnička ...

... sposobnosti. 8. 2 Alfred Alles: Exhibitions: Universal marketing tools ... bijela tehnika, ili ciljnu grupu, npr. lovci. ... 34000 POŽEGA, Dr. Franje Tuđmana 9.

plavi mag - kosmoplovci

PITA IZLJEVAČA. Sun i Boško su čuvali kuću, dok je moja majka brojala poslednje dane na ovom svetu. Čistili su štalu, primali goste i igrali stoni fudbal sa ...

Erste Plavi - SING

31 pro 2016 ... fonda: ERSTE PLAVI PROTECT namijenjen je svima koji preferiraju stabilnost i kontinuiran umjeren rast vrijednosti te imaju kraće vrijeme do ...

Dupini - Plavi svijet

koje ćete lakše razumijeti i naučiti kako žive dupini. pokus ... Dupini – morski sisavci. ... tavlja sve manje vremena za ostale aktivnosti, poput igre i odmora.

Plavi FOKUS - HKMS

ministarstvu sam imao liječnike, farmaceute, pravnike, ekonomiste, ali ... Nenamjenski krediti do 30.000,00 € uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 5,99% EUR.

statut - Erste Plavi

Statut mirovinskog fonda ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE ... na mrežnoj stranici Društva www.ersteplavi.hr, dok se svaki pojedini od ...

Untitled - Plavi Telefon

Udruga Plavi telefon llica 36, Zagreb. Linija pomoći: 01/ 48 33 888 ured: 01/48 33 888 [email protected] Operativni plan djelovanja za 2018. godinu.