Primjena postotnog računa u određivanju poreza i doprinosa kod ...

Paušalni obrt uz radni odnos: doprinosi. Razred Intervali primitaka (kn) Osnovica za doprinose. (kn). Ukupan godišnji doprinos (kn). Mjesečni doprinosi (kn).

Primjena postotnog računa u određivanju poreza i doprinosa kod ... - Srodni dokumenti

Primjena postotnog računa u određivanju poreza i doprinosa kod ...

Paušalni obrt uz radni odnos: doprinosi. Razred Intervali primitaka (kn) Osnovica za doprinose. (kn). Ukupan godišnji doprinos (kn). Mjesečni doprinosi (kn).

Primjena postotnog računa u izračunu osobnog odbitka za djecu

POREZ 36%. 36% na iznos veći od 17.500 kn porezne osnovice. 0,00 kn. POREZ (ukupno). 336,00 kn. PRIREZ 15%. 15% od ukupnog poreza. 50,40 kn. NETO.

Uputstvo za prijavljivanje poreza i doprinosa na ... - Poreska uprava

Uputstvo za prijavljivanje poreza i doprinosa na zarade zaposlenih putem. IOPPD obrasca. CRNA GORA. MINISTARSTVO FINANSIJA. PORESKA UPRAVA ...

osnovice, stope doprinosa, poreza i prireza i uplatni računi - RRiF

8 ruj 2019 ... PLAĆE - OSNOVICE, STOPE, POREZA I PRIREZA, POSEBNOG POREZA I UPLATNI RAČUNI. 1. PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA.

ii. plaće - osnovice, stope doprinosa, poreza i prireza i uplatni ... - RRiF

1 sij 2011 ... 86/08.) te. Zakonu o brdsko-planinskim područjima (Nar. nov., br. 12/02., 32/02., 117/03., 42/05., 90/05. i 80/08.) RRiF-ovi savjetnici odgovaraju.

15. Drugi dohodak koji podliježe obvezi doprinosa i poreza ... - Regos

o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na dan 15. ožujka 2014.__. I. OZNAKA. IZVJEŠĆA. 14074. II. VRSTA IZVJEŠĆA.

Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa za osiguranika po ...

naknada plaće niža je od najniže mjesečne osnovice i. ∑ u svim ostalim slučajevima kada bi svota osnovice za odre eni mjesec bila nižom od najniže mjesečne ...

primjena cropos servisa u određivanju elipsoidnih visina

postavljanjem privremenih referentnih stanica na terenu. Načelno ... Najveći utjecaj na određivanja visina imaju geometrija satelita, pogreška sata prijamnika, troposfera, ionosfera, pogreška faznog centra antene te višestruka refleksija signala ... Tablica 1. Minimalna, maksimalna i srednja standardna odstupanja koordinata.

Primjena diferencijalnog racuna na odredivanje ekstremâ realnih ...

Konveksnost i konkavnost Lokalni ekstremi Globalni ekstremi Postupak odredivanja lokalnih ekstrema Postupak odredivanja globalnih ekstrem. Primjena ...

II. Plaće - osnovice, stope, poreza i prireza, posebnog poreza ... - RRiF

31 sij 2018 ... Kolektivnim ugovorima uređuju se prava i obveze poslodavaca i radnika u vezi radnog odnosa, plaća, materijalnih prava, godišnjeg odmora, ...

Procedura zaprimanja računa,provjere računa i ... - Grad Imotski

da li računi za isporučene radove/usluge imaju u privitku radni nalog, odnosno sve što se navede kao sadržaj računa (troškovnici i dr.) SUŠTINSKA KONTROLA.

HALO bon automatska nadoplata Simpa računa s računa za fiksne ...

Uvjeti korištenja HALO bon automatske nadoplate Simpa računa s računa za fiksne usluge Hrvatskog Telekoma. 1. HALO bon automatska nadoplata za Simpa ...

proceduru zaprimanja računa , provjere računa i plaćanja po računima

_____“, isti dan po primitku računa. Ulazni račun upisuje u Knjigu ulaznih/primljenih računa. Upisuju se slijedeći podaci: redni broj (ulazni broj), broj računa i ...

Bez računa se ne računa! Počinje nagradna igra ... - Porezna uprava

13 srp 2018 ... Počinje nagradna igra Porezne uprave. Ministarstvo financija - Porezna uprava 15. srpnja 2018. godine pokreće novu kampanju i nagradnu.

Automatska nadoplata Simpa računa s pretplatničkog računa za ...

Uvjeti korištenja usluge automatske nadoplate Simpa računa s pretplatničkog računa za mobilne usluge Hrvatskog Telekoma. 1. Usluga automatska nadoplata ...

PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA ...

uređuje se način obračunavanja i uplate obaveznih doprinosa za ... najniža plaća u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj, industriji ... osnovica za obračun doprinosa utvrđuje se kao: ... godine do 27.11.2017. godine i od 05.05.2018. godine do ...

Visine komunalnog doprinosa po Općinama i gradovima

KOMUNALNI DOPRINOS U GRADOVIMA REPUBLIKE HRVATSKE ... Legalizacija nezakonito izgr.poljopr.obj. do 2.500 m3 - fizička osoba koja je nositelj ... Hrvatski branitelji imaju popust od 10% i prilikom novogradnje i prilikom legalizacije.

NAREDBU O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ...

OSIGURANJA ZA 2018. GODINU. Opće odredbe. Članak 1. (1) Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2018. godinu izračunani kao ... Najniža mjesečna osnovica, prema članku 200. stavak 3. Zakona ...

Mogućnosti doprinosa terapijskog jahanja socijalnom razvoju

23 pro 2016 ... OŠ Dobriša Cesarić, Osijek. OŠ Dore Pejačević, Našice [email protected] [email protected] [email protected]

Obavijest za pomorce u međunarodnoj plovidbi - obračun doprinosa

OBRAČUN DOPRINOSA verzija 1.1. Sukladno odredbama Zakona o ... Predujam dodatnih doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim ...

Vrednovanje doprinosa ekosustava Nacionalnog parka Sjeverni ...

Sjeverni Velebit (NPSV), Park prirode Velebit (PPV), Nacionalni park Plitvička ... Karta 1. Zaštićena područja u Ličko-senjskoj županiji. Izvor: Ličko‐senjska ...

Oporezivanje inozemnih dohodaka i plaćanje obveznih doprinosa

15 svi 2016 ... istodobno plaćaju istovrstan porez dvojici vjerovnika jednakoga ranga. 3. Predujam poreza ... čl. 85. st. 1. toč. 6. Pravilnika rezidenti (pomorci),.

Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja - CROSMA

17 sij 2019 ... Članak 1. Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u.

evidencija o visini komunalnog doprinosa - Međimurska županija

17 kol 2017 ... Za gospodarske građevine za poljoprivrednu djelatnost i pomoćne građevine (štagalj, kukuružnjak, farma, drvarnica, kokošinjac, svinjac ...

obavijest za pomorce u međunarodnoj plovidbi - obračun doprinosa ...

8257 Doprinosi za mirovinsko osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi). Model: HR 68. Poziv na broj primatelja: ...

Predavanje GIO 5 Primjena molekula siRNA Primjena ... - PBF

Prikaz udjela nekodirajućih molekula DNA u prokariota i eukariota. Nekodirajuće RNA (ncRNA). Funkcionalne molekule RNA koje se ne prevode u proteine.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta 153 KB

22 svi 2015 ... ULICA ANDRIJE PALMOVIĆA (SISAK), ULICA ANTE STARĈEVIĆA (SISAK), ULICA BORISA BRNADA. (SISAK), ULICA BOŢIDARA ŠPIŠIĆA ...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

3 pro 2019 ... BREGANA. OSNOVNA ŠKOLA MILANA LANGA, ULICA MILANA LANGA 2 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u. BREGANA: ...

Rješenje-o-određivanju-biračkih-mjesta

DRENOVCI. OSNOVNA ŠKOLA "IVAN MEŠTROVIĆ" DRENOVCI, ISTREV 2 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u. · DRENOVCI: ANTE STARČEVIĆ ...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta 525 KB

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR SISAK, ZAGREBAČKA 8A na kojem će glasovati birači s prebivalištem u. SISAK: MIJE DOBRANIĆA, SPLITSKA ULICA, ...

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2009.

31 pro 2009 ... mjesecu za tekući mjesec, na sljedeći račun: Naziv računa: članarina hGK. Uplatni račun: 1001005-1700052620. Poziv na broj: 05.

Nada Petrović: Obračun komorskog doprinosa i članarine turističkoj ...

28 velj 2013 ... Obveznici razliku moraju uplatiti na propisan račun najkasnije do ... Doprinos u paušalnoj svoti uplaćuje se prema sjedištu obveznika na uplatni račun grada/ ... Način financiranja HGK u 2013, visina članarine i doprinosa, ...

Goran Križanac: Utvrđivanje obveze doprinosa osiguranicima koji ...

Osnovice za obračun doprinosa za pomorce u međunarodnoj plovidbi. Kategorija Radno mjesto. Osnovica. 1. zapovjednik broda, upravitelj stroja, zapovjednik ...

Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog ...

16 tra 2014 ... na koje se odnosi otpisani dug doprinosa. VII. ... poreza na dobit, ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi (članak 10. točka 5. ZOMO-a).

IV. Stope doprinosa iz i na plaće kod pravnih i fizičkih osoba - RRiF

24 sij 2018 ... utvrđena i najniža osnovica za plaćanje doprinosa za. 2018. te iznosi 3.047,60 kn (8.020,00 x 0,38). Utvrđivanjem najniže osnovice za plaćanje ...

Jasna Prepeljanić i Dražen Opalić: Obveze doprinosa prema ...

osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja do 30. studenoga tekuće godine za sljedeću godinu. U nastavku je pregled najviših godišnjih osnovica ...

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018.

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2018. godinu ovise o prosječnom ... Najniža mjesečna osnovica. 3.047,60 kn.

Jasna Prepeljanić i Dražen Opalić: Utvrđivanje obveze doprinosa po ...

snazi od 1. siječnja 2015, izmijenjen je način utvr ivanja doprinosa po osnovi ... U broj mjeseci obavljanja druge djelatnosti računa se svaki puni mjesec ...

v. stope doprinosa iz i na plaće kod pravnih i fizičkih osoba - RRiF

29 sij 2020 ... Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja obveznika poreza na ... naknada plaće za bolovanje uz dopušteno smanjenje utvrdi u svoti nižoj od ...

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020.

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2020. godinu ... primitak. Godišnja porezna osnovica. Obvezni doprinosi. Ukupno za godinu.

Pravilnik o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika - CROSMA

stranicama Poziv za dostavu prijava za sudjelovanje u pokriću troškova ukrcaja vježbenika u međunarodnoj plovidbi (u daljnjem tekstu: Poziv). (2) Pozivom će ...

Odluka o određivanju osnovice - Općina Jarmina

14 sij 2020 ... Osnovica za obračun plaće iz članka 1. ove Odluke sukladna je visini osnovice za obračun plaće u javnim službama određenom temeljem ...

višekriterijske gis analize u određivanju područja za stambenu ...

4. Određivanje težinskih vrijednosti. ▫ 5. Okupljanje kriterija. ▫ 6. Provjeravanje rezultata ... Zec,fazan,jarebica,divlja svinja,muflon,srna,smeđi medvjed. ▫ Kriteriji: - ...

Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku ...

13 ruj 2018 ... stanju i wijednosti nekretnine u k.o. Broce, radi provoclenja postupka ... Cvijeta,. Mi5ku Skurla pok. Cvijeta, Nikoli Kriste i Mitru Milidu pok. Filipa.

Čeljusti Jadranskih glavonošaca (Cephalopoda) u određivanju ...

njihov plijen.U Jadranskom moru šivi 41 vrsta glavonošaca koji bi mogli postati plijen ... svojstveno za neke oceanske lignje, uglavnom samo u stadiju razvoja.

Rešenje o određivanju biračkih mesta - Grad Beograd

31 јан 2018 ... ДОМ КУЛТУРЕ "МАРИНАЦ". ДУДОВИЦА ББ. Дудовица 3-5, 7-7а, ... ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПРИНЦЕЗА. ОЛИВЕРА". ГАВРИЛА ПРИНЦИПА БР.

15. prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za ...

9. MEĐIMURJE – PLIN d.o.o. Čakovec. 10. MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec. 11. RUDI EXPRESS d.o.o. – RUDI TRAVEL – Autobusni prijevoz Čakovec. 12.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada ...

9 tra 2019 ... 47. GIZNIK-ANINDOL-SAMOBOR. PROSTORIJE STAROG ŠKOLSKOG CENTRA, SAMOBOR, MILANA LANGA 35 na kojem će glasovati birači ...

prilog određivanju duljine vjetrovnih valova na jadranu

valovi mrtvog mora, a najkraći su vjetrovni valovi. ... Da bi se opisalo stanje valovlja Jadranskog mora kako je to prikazano u tablici 1., potrebno je dati drukčiji ...

rješenje o određivanju biračkih mjesta za eu izbore 26.05.2019.

PROSTORIJE OŠ "VIKTOR CAR EMIN", UL.9.RUJNA 4 na kojem će glasovati birači s prebivalištem u. LOVRAN: 26. DIVIZIJE, 9. RUJNA, BRAJDICE, REZINE ...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Općina Cerovlje

obuhvaća birače s prebivalištem u ulicama i naseljima: BRDO: Brdo, Stancija ... Šarići, Divšići: Boduleri, Cetinići, Divšići, Kužinići, Matelići, Negričani, Stancija ...

ODLUKA o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka na ...

1 ruj 2017 ... Grobnik, Trg Zrinskih i. Frankopana 1. Kaštel Grobnik. Matični ured Kastav. Kastav. Zakona kastafskega 3. KASTAV. Vijećnica Grada Kastva.

Odluka o određivanju zamjenika osobe za ... - Gradski parking

GRADSKI PARKING d.o.o.. Draga 14. 22 000 ŠIBENIK. OIB:87342329948. TEL./FAX: 022/200-770; 022/200-771. Web: www.gradski-parking.hr. E-mail: ...

prilog određivanju ekonomičnosti trešenja višanja i šljiva

otresanju pojedinačnih stabala, kao što su orah i maslina. MATERIJAL I METOD RADA. Tresač voća. Tresači voća (Sl.1) su poljoprivredne mašine koje služe, ...

Odluku o određivanju osobe za provođenje evakuacije i spašavanja ...

1 kol 2017 ... Poslodavac je obvezan provoditi mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će ...

zakon o izvlaštenju i određivanju naknade - Ministarstvo pravosuđa

Potpuno izvlaštenje zemljišta obuhvaća i zgradu i druge građevinske objekte koji se na ... naznačena vrsta izvlaštenja (potpuno ili nepotpuno), kao i potreba.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Općina Rugvica

15 tra 2019 ... novine“, broj 25/19), GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA DUGOG SELA,. OPĆINE BRCKOVLJANI I OPĆINE RUGVICA na sjednici ...

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Lipika

5 tra 2019 ... na kojem će glasovati birači s prebivalištem u. LIPIK: BARANJSKA ULICA, ČAKOVEČKA ULICA, INDUSTRIJSKA ULICA, JADRANSKA ULICA, ...

Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i ... - Grad Pazin

Ghia staff d.o.o., Pazin. 8. Tinal d.o.o., Pazin. 9. Veterinarska ambulanta Pazin, Pazin. 10. Eko servis Matić, Pazin. 11. Autotrans d.o.o., PJ Istra, Poreč. 12.

Naša iskustva u određivanju etilnog alkohola u biološkom materijalu ...

Kalijev bikromat u koncentriranoj sumpornoj kiselini, koji spada među najjača oksidaciona sredstva i koji upotrebljavamo kao reagens za oksi- daciju alkohola ...