interpretacija dramskog lika u problemskoj nastavi - FFOS-repozitorij

Krležine drame Gospoda Glembajevi te Shakespearove drame Hamlet ponuđeni su ... 19 Svi citati vezani za sam tekst drame uzeti su iz djela: Miroslav Krleža, ...

interpretacija dramskog lika u problemskoj nastavi - FFOS-repozitorij - Srodni dokumenti

interpretacija dramskog lika u problemskoj nastavi - FFOS-repozitorij

Krležine drame Gospoda Glembajevi te Shakespearove drame Hamlet ponuđeni su ... 19 Svi citati vezani za sam tekst drame uzeti su iz djela: Miroslav Krleža, ...

Razvoj ženskog lika u hrvatskoj proznoj ... - FFOS-repozitorij

Lucija iz romana Posljednji Stipančići. Lucijina sudbina i bunt protiv društvene nepravde posljednji je korak prema samosvjesnoj ženi. ... (Novak, 2008: 44), a kao žena vezana je uz privatnu sferu. Zbog te izoliranosti i ... Novak, Vjenceslav.

Balada u nastavi književnosti - FFOS-repozitorij

Samuel Taylor Coleridge i William Wordsworth koji su 1798. godine zajedno ... Burnsa, Wordsworthove lirske balade Sunovrati i Na westminsterskom mostu.

Pitanje kao govorna aktivnost u nastavi ... - FFOS-repozitorij

Humanističke znanosti, Interdisciplinarne humanističke znanosti, metodike nastavnih predmeta humanističkih znanosti. Mentorica: doc. dr. sc. Vesna Bjedov.

Upotreba igre u nastavi povijesti - FFOS-repozitorij

Eksperimentalni dokazi o utjecaju igre na učenje kod djece. 40. 12. ... a) Igra „Osmosmjerka“- u osmosmjerci pronađi navedene pojmove: Mutimir, Borna,.

interkulturalni odgoj u nastavi glazbe ... - FFOS-repozitorij

nastavnici glazbe pristupaju poučavanju glazba svijeta vrlo površno i posvećuju mu vrlo malo vremena. Postavlja ... indijska tradicijska glazba (52,3%). Također ...

Udžbenici/čitanke u nastavi književnosti - FFOS-repozitorij

Po njemu je udžbenik ponajprije osnovna školska knjiga, za razliku od ostalih ... škole (od petoga do osmoga razreda osnovne škole) i čitanke-udžbenici za srednju školu (za ... olakšavaju razumijevanje teksta brzim pronalaskom rješenja za zapreku. ... Iz ovoga se da iščitati da je radna bilježnica Književnost 5/6/7/8.

Etapa motivacije u nastavi hrvatskoga jezika - FFOS-repozitorij

početak nastavnoga sata jer o toj početnoj motiviranosti učenika za rad na ... Može se primijeniti i jezična križaljka, a riječ je o postupku koji ima grafički izgled tablice. ... 24. U etapi motivacije učenici mogu bilježiti sve zamjenice koje su čuli.

Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika - FFOS-repozitorij

Diplomski studij Hrvatski jezik i književnost – nastavnički smjer ... pravopisa, primjerice, vježbi diktata, i u nastavi medijske kulture, u kojoj se zadaci ... Težak, Stjepko, 1974., Govorne vježbe u nastavi hrvatskog ili srpskog jezika, Pedagoško-.

Primjena skupinskoga rada u nastavi morfologije - FFOS-repozitorij

u skupinskome radu, pravila i trajanje skupinskoga rada te razredni ugođaj i raspored klupa u skupinskome radu. Također, navest će se prednosti i nedostatci ...

Provjera stečenih spoznaja u nastavi hrvatskoga ... - FFOS-repozitorij

sistematizaciju, ovisno o naravi gradiva i naobrazbenoj zadaći.“ (Težak ... gramatičko znanje primjenjuju u nastavi književnosti, usmenog i pismenog ... učeničko se rješavanje jezičnih zadataka, ,,…koji se pritom oslanjaju na ... u poučavanju Hrvatskih narječja, Subjekta i predikata te Atributnih rečenica (zadatci sređivanja).

Govorne vježbe u nastavi jezičnoga izražavanja - FFOS-repozitorij

pri čemu je važan izbor privlačnih i zanimljivih tekstova zasićenih pravogovornim ili gramatičkim problemom (č, ć, ije, je, naglasak). U provedbi ovih vrsta vježba ...

Problemsko-stvaralački pristup u nastavi morfologije - FFOS-repozitorij

definicija, pravila i paradigama i tekstovna analiza.“ (Težak, 1996: ... (Rosandić, 2005: 221) Naposljetku dolaze do rješenja problema. 4.7. ... Morfemska analiza.

Esej u nastavi književnost – stanje i mogućnosti - FFOS-repozitorij

Osim eseja u samoj nastavi književnosti, u radu je zastupljen i esej na državnoj maturi ... Ključne riječi: esej, nastava književnosti, čitanka, državna matura ...

Esej u nastavi jezičnoga izražavanja - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

učenicima zadaje pisanje interpretativnoga eseja, dok su raspravljački i usporedno-raščlambeni esej nešto manje zastupljeni. Rezultati su pokazali da najviše ...

Pismene vježbe i zadatci u nastavi jezičnoga ... - FFOS-repozitorij

Pravopisne vježbe važne su, dakako, za usvajanje pravopisnih pravila i njihove primjene, no prema Rosandiću (1990) važne su i za razvoj tehnike pisanja ...

Školska zadaća u nastavi jezičnoga izražavanja - FFOS-repozitorij

pronalazi raznovrsne načine motivacije učenika za stvaralačko pisanje postiže „veću zainteresiranost učenika, radost stvaranja i motiviranost za sve sadržaje ...

Didaktičke igre u nastavi - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

6 srp 2018 ... Igra postoji od kada postoje i ljudi. Uloga igre u životu čovjeka je velika i važna. Igra se rađa u starim kulturama i civilizacijama i živi sve do ...

Raskoš Like Richness of Lika Die wahre Pracht ... - Integra Lika 2020

Rent – a - car: Auto Beks Euro Media Rent a Car,. KARAMBA. TAXI: Japodski forum. Letak je informativne prirode / The leaflet is informative / Die Broschüre ist ...

Lika Quality - lički proizvodi premium kvalitete - LAG LIKA

skutu te Tartufo - sir Runolist s tartufima, a moguće ih je kupiti i u poklon-paketima. Špilnički odvojak 5 ... Farmu su osnovali u selu Ostrvica gdje je, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, bilo samo 16 ... Rakija medovača. Rakija borovica.

LRS LAG-a LIKA 2014-2020 - LAG LIKA

LAG LIKA obuhvaća 12 jedinica lokalne samouprave i to 2 grada (Gospić i Senj) te 10 ... Jedino kino na području LAG-a LIKA djeluje u Gospiću, Kino Korzo.

SMOTRA DRAMSKOG STVARALAŠTVA

Igrokaz „Tri pečena zeca“, nastavnica Sanita Bajramović. • Igrokaz ... OŠ „KISELJAK“. • Igrokaz „Pokondirena tikva“, nastavnik Vehbija Mehmedinović. • Recital ...

Arhivističko sređivanje i opis fonda Zagrebačkoga dramskog ...

satiričkom kazalištu Kerempuh”, Scena, 1950., br. 1, 155.; 57.–58.; B. HEĆIMOVIĆ (ur.), Repertoar hrvatskih kazališta, 306.–308. 18 HR-DAZG-227 ZDK sign.

vektori u nastavi matematike - Repozitorij PMF-a

1 velj 2019 ... bilo kojeg od tih zadataka je da se mogu riješiti geometrijskom ... Sljedeci udzbenik koji promatramo je ”Matematika 3” (vidi [1]) koji je namijenjen za opcu ... zadatku cemo doci do rješenja primjenom skalarnog produkta i ... [1] Branimir Dakic i Neven Elezovic, Matematika 3, udzbenik i zbirka zadataka za 3.

eksperiment u nastavi geometrije - Repozitorij PMF-a

Trebamo izracunati površinu pravokutnika i površinu kvadrata. Nakon toga trebamo odre- diti koliko je puta površina pravokutnika veca od površine kvadrata.

silabicka i tonska struktura dramskog stiha xvii stoljeca

u kojima je opcenito versifikacija pa i silabicka struktura tretirana nesto slobodnije, zatim poslanice i stihove Dora Ddica koji je, cini se. pod vecim utjecajem ...

1 PRAVILA IGRE, priručnik za pisanje dramskog teksta ... - Aquilonis

uočimo detalje prostorije, tek u jednom kutu starinski je drveni konjić koji ... To mi je i prije govorio konjić za ljuljanje, dječja soba u kojoj je odrastao njegov sin.

demonstracijski pokusi u nastavi fizike ... - Repozitorij PMF-a

pokusa s lukom i strijelom gdje se elastična potencijalna energija pretvara u kinetičku. Bez obzira o kojem se obliku energije radi, učenike možemo poticati ...

e-učenje u nastavi matematike u osnovnoj i ... - Repozitorij PMF-a

4.1.2 Potencije s bazom 10 i cjelobrojnim eksponentom ...................................................... 48. 4.1.3 Množenje ... 4.1.7 Zbrajanje i oduzimanje potencija s bazom 10 .

vizualizacija vjerojatnosnih koncepata u nastavi ... - Repozitorij PMF-a

spomenuti u opisu razlicitih tehnika vizualizacije. U teoriji ... Moguci ishodi bacanja kockice A su brojevi 2,4 i 9 te je vjerojatnost da padne neki od ... Na primjeru igre pikado ucenici bi procjenjivali odgovore na postavljena pitanja koja uklju-.

Ljudski potencijali u nastavi geografije u ... - Repozitorij PMF-a

7 velj 2017 ... osnovnoj školi u obje županije to što nemaju zidnu kartu Hrvatske. Topografske ... srijemskoj županiji: 34 % za tematske i 24 % za slijepe karte; ...

dodatne teme u srednjoˇskolskoj nastavi ... - Repozitorij PMF-a

matematicke gimnazije te se obraduju u 2. polugodištu 3. razreda. Za navedeni ... Rješenja zadataka, ocekivane ucenicke zakljucke, diskusiju i pitanja razradit cemo kroz svaki od ... [2] B. Dakic i N. Elezovic, Matematika 3: dodatak za 3. razred prirodoslovno- matematicke ... VectorSlides.pdf, (26.01.2018.). [4] Drzavni ...

algoritmi u nastavi informatike u gimnazijama - Repozitorij PMF-a

pretrazivanja i još neke poznatije algoritme kao što su Hornerov i Euklidov algoritam. Algoritmi za sortiranje. U udzbeniku INFORMATIKA 2 opisano je sortiranje ...

linearna regresija u srednjoˇskolskoj nastavi ... - Repozitorij PMF-a

U ovoj vjezbi koristi se elektromagnetsko tipkalo, papirnata traka duljine jednog metra te ravnalo. Na tipkalo postavimo indigo papir, a papirnatu traku postavimo ...

obrazovna postignuća u nastavi biologije kod ... - Repozitorij PMF-a

biljke stablašice. To su sitne zeljaste biljke koje rastu u velikim skupinama. Označi pojmove koji se odnose na mahovine. oslad spora protalij zdenčara treset list.

pismeno provjeravanje i ocjenjivanje u nastavi ... - Repozitorij PMF-a

10 sij 2017 ... Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb, Hrvatska ... Sljedeći zadatak riješi uz pomoć priložene geografske karte. ... provjeru kartografske pismenosti vezani su uz slijepe i tematske karte ili isječke topografskih.

učenje kroz igru u nastavi biologije - Repozitorij PMF-a

Diplomski rad analizira neke aspekte igre u nastavi biologije: uspješnost korištenja igre ... kao što su npr. istraživački usmjerena nastava biologije u usporedbi s ...

Odabrani geofizički koncepti u nastavi fizike za ... - Repozitorij PMF-a

vidimo, seizmički valovi skreću iza „prepreke“ kao što je Zemljina jezgra. Osnovni podaci za ovo istraţivanje su seizmogrami, zapisi gibanja tla kao rezultata.

tehnike učenja u razrednoj nastavi - FOOZOS Repozitorij

32. Slika 12. „Hrana za mozak“ kojom slavimo Tjedan mozga . ... Od cvjetova bazge najčešće se priprema sirup, čaj, iscrpina, pa i liker. Pohani bazgini cvjetovi ...

Projektno učenje u razrednoj nastavi - FOOZOS Repozitorij

Slavonski Brod, srpanj 2017. ... Ako je imala namjeru da obuče haljinu, ako je to planirala, sama napravila, ... memori i čitali: Moj planet, Prvi izbor i Smib. Nakon ...

ilustracija u nastavi - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijeku

prigodnih blagdana: Sveti Nikola, Božić, Uskrs, maškare, Valentinovo, prvi dan proljeća, zime, ljeta, jeseni… ... Drugi problem su bojanke. U bojankama djeca ...

mobilne tehnologije u nastavi - Repozitorij Učiteljskog fakulteta ...

ili zadatak učitelj može vidjeti koliko učenika je odgovorilo točno, odnosno netočno, te ovisno o tome odlučiti hoće li se zadržati na pojedinom sadržaju ili ne.

napredne teme iz geometrije prostora u nastavi ... - Repozitorij PMF-a

Vazan detalj kod stošca je mreza za koju ce vecina ucenika pretpostaviti da se sastoji od trokuta i kruga. Pokušaju li od trokuta napraviti stozac, nece uspjeti te ...

montessori metoda u razrednoj nastavi matematike - Repozitorij ...

Treće poglavlje bavi se Montessori metodom u nastavi matematike. ... Djeca starija od 3 godine gube sposobnost brzog i lakog učenja jezika bez muke. ... Za rad tim materijalom potrebne su još zlatne perlice (jedinice i desetice) (Rajšp,.

didaktički modeli i situacije u nastavi matematike - Repozitorij PMF-a

matematičkog materijala ili poslužiti za formativno vrednovanje učenika. 2.1 Najveći zajednički djelitelj i najmanji zajednički višekratnik prirodnih brojeva.

Ljudski resursi u nastavi geografije Šibensko ... - Repozitorij PMF-a

8 velj 2018 ... Ružica Vuk prof. dr. sc. Zoran Curić dr. sc. Slaven Gašparović, poslijedoktorand. Tema prihvaćena: 8. veljače 2018. Rad prihvaćen: 3. srpnja ...

poticanje kreativnosti u razrednoj nastavi - FOOZOS Repozitorij

KREATIVNE TEHNIKE KAO NAČIN POTICANJA. KREATIVNOSTI. Dryden i Vos (2001) ističu kako „začudo, u većini se škola ne poučava najvažniji od.

Različiti aspekti vrednovanja radionica u nastavi ... - Repozitorij PMF-a

Prilog 2. Radni listići radionice „Prehrana“. Prilog 3. Radni listići radionice „Brand i logo“. Prilog 4. Upitnici za vrednovanje grupnog rada učenika tijekom izvedbe.

Kultura, baština i tradicija u terenskoj nastavi ... - Repozitorij PMF-a

15 lip 2018 ... makroregije: Zagrebačka, Riječka, Osječka te Splitska makroregija. Po osam studenata je iz. Grada Zagreba i Zagrebačke županije, petero iz ...

strategije zbrajanja i oduzimanja u nastavi - FOOZOS Repozitorij

Cilj ovoga rada jest predstaviti različite strategije zbrajanja i oduzimanja, kao i ... je korišten i u udžbeniku i radnoj bilježnici iz matematike za 1. razred osnovne ... između različitih forma prikaza (npr. veza između zbrajanja i oduzimanja,.

računalo kao nastavno pomagalo u razrednoj nastavi - Repozitorij ...

6 srp 2015 ... interneta" (engl. fastest wireless internet) danas omogućeno da se ... Osmosmjerka je jedan od igara unutar edukativnog softvera Sunčica gdje ...

asistent u nastavi - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u ...

25 velj 2016 ... Da bi neka osoba mogla postati asistent u nastavi mora proći kroz tri koraka izbora najpogodnijih kandidata, a to su (prema IDEM, 2008): ...

stvaralaštvo u nastavi - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u ...

majstore, majstore svjetla, majstore pozornice i dizajnere pozivnica, programa i plakata. Osim predstava, lutkarskim igrama djece – učenika – izvođača, realizira ...

Upotreba micro:bit računala u nastavi - Repozitorij FFZG-a

Leibniz, no ti su prvi kalkulatori bili nepouzdani zbog loše kvalitete izrade mehaničkih dijelova. S vremenom je ... Zagreb: NCVVO. Brođanac, P. i sur. (2015) ...

kreativnost u nastavi glazbene kulture - Repozitorij Umjetničke ...

Kreativnost je jedan od ključnih čimbenika koji utječe na unaprjeđenje kvalitete suvremene nastave. Nastavnici mnogobrojnim inventivnim didaktičkim i ...

primjena video zapisa u nastavi fizike ... - Repozitorij PMF-a

Jednoliko ubrzano gibanje bez početne brzine . ... Jednoliko ubrzano gibanje s početnom brzinom . ... Temeljni zakon gibanja (Drugi Newtonov zakon):.

primjena grafiˇckih metoda u nastavi matematike - Repozitorij PMF-a

U rješavanju zadatka koristit cemo jednu liniju i model dio-cjelina (engl. ... oduzimanje vodi do rješenja, odnosno Jasenka ima 225 − 150 = 75 bombona više nego. Doris. 3 ... tablice najveci zajednicki djelitelj je broj 2 · 2 = 4. 100, 52 2 ... [16] B. Dakic i N. Elezovic, Matematika 2, udžbenik i zbirka zadataka za 2. razred.

Martina Ferk Demonstracijski pokusi u nastavi ... - Repozitorij PMF-a

15 kol 2016 ... Pokus u nastavi fizike kod djece potiče kreativnost, razvijaja kritičko razmišljanje i ... Demonstracijski pokusi iz gibanja fluida. ... [9] M. Sikirica, Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Školska knjiga,. Zagreb, 2011.

elementi kriptografije u nastavi - FOOZOS Repozitorij - Fakultet za ...

više šifrirnih abeceda koje bi se izmjenjivale unutar jedne poruke i tako zbunjivale potencijalne ... Posebno je bila poznata japanska inačica koju su. Amerikanci ...

tehnike učenja u razrednoj nastavi - FOOZOS Repozitorij - Fakultet ...

(2013) tehnike učenja smatra jednim oblikom treninga pamćenja koji koristi našu mentalnu sposobnost kako bi najlakše zapamtio ono što volimo vizualizirati i ...