rjesenjb - HERA

21 srp 2017 ... trgovaěkog društva BIo SNAGA d.o.o. zaproizvodnju energije, Kudeljara bb, Darda, MBS: 030l l9559, oIB: 75Ż91104043. 2. Trgovačko društvo ...

rjesenjb - HERA - Srodni dokumenti

rjesenjb - HERA

21 srp 2017 ... trgovaěkog društva BIo SNAGA d.o.o. zaproizvodnju energije, Kudeljara bb, Darda, MBS: 030l l9559, oIB: 75Ż91104043. 2. Trgovačko društvo ...

RJEŠnľĺn - HERA

kogeneraciju, pokrenutom na zahdev trgovačkog društva OSATINA GRUPA cl'o'o' Za proizvodnju, promet i usluge u poljoprivľedi, Kralja Tomislava 9l, Semeljci, ...

odluku - HERA

13 pro 2018 ... vršna radna snaga. Prekomjerna jalova energija. Naknada za obračunsko mjerno mjesto. NT. JT. VT. Kategorija kupca. Tarifni model. [kn/mj].

RJEŠnľĺB - HERA

8 svi 2018 ... pokrenutom na zahtjev energetskog subjekta INVEST SEDLIC društvo s ... Energetskom subjektu INVEST SEDLIĆ društvo s ograničenom ...

rjbsenje - HERA

31 ožu 2017 ... Trgovačko društvo SPIN VALIS INTERNACIONAL d'o.o. za proizvodnju i usluge,. Industrijska 24, Požega, MBS: 050045574, oIB: 46390555097 ...

lva Koren - HERA

17 srp 2017 ... [email protected]>; Tihana Muntijan <Tihana. ... Prüedlog: očitanje stanja plinomjera - operator distribucijskog sustava najkasnije do ...

URO ǰʔʠ OLO ʟʝ ʠʡʜ OG HERA ʝʚ ʜʗ Y ALD ... - UroWeb.ru

26 дек 2018 ... сравнению с пациентами II группы, сосудистый ана- стомоз у которых ... но в качестве гипотезы Tomaskovic I. et al. [15, 18]. Yang ... DA, Comiter CV, Daa NS, Fowler JE Jr, Nadler RB, Zeitlin SI,. Knauss JS, Wang Y, ...

rje šenje - HERA

22 velj 2013 ... ... OIB: 72594208197, (dalje: APIOS d.o.o.), koje zastupa Vedran. Jakšić, zatražilo je na propisanom obrascu ZDOED zaprimljenom u Hrvatskoj ...

RJE Š ENJE - HERA

30 pro 2019 ... je 8. studenoga 2019., izdalo Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Čakovec,. Ispostava Čakovec;. Javnobilježnički ovjerenu ...

RJEŠBľĺB - HERA

9 pro 2016 ... energije, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb i trgovačkog društva HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom, Ulica grada Vukovara ...

Untitled - HERA

14 svi 2013 ... AUTOPRIJEVOZNIK BRUNO ARBANAS, SLAVONSKI BROD, GRGURA. ČEVAPOVIĆA 12, VL. BRUNO ARBANAS, Grgura Čevapovića 12, ...

rjesenje - HERA

6 ožu 2018 ... postrojenje na bazi izgaranja dľvne biomase ''Strizivojna Hrast'' na temelju kojeg je povlaštenom proizvođaěu elektľične eneľgije, tľgovačkom ...

(HERA) Framework - CECIIS - FOI

3 Oct 2019 ... University of Technology in Bratislava, as a special Doctoral Student Section within the 30th Central ... [email protected] Abstract.

godišnje izvješće - HERA

30 lip 2017 ... Prosječna ostvarena cijena električne energije za pokriće gubitaka u ... praksa usuglašavanja planova između HOPS-a i HEP-ODS-a u ... HERA je u travnju 2017. godine donijela Kriterije za izdavanje suglasnosti za izgradnju i ... struje - gubici u nadzemnim vodovima i podzemnim kabelima te u namotima.

prethodno rješenje - HERA

28 kol 2013 ... IVAN LEVAČIĆ,. STANETINEC. BB, Stanetinec bb, Štrigova, na 16. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije ...

Zagreb, 14. svibnja 201 - HERA

14 svi 2013 ... 1.644,40. 69 LEGETON-STELA d.o.o.. 1228/2012. 18.12.2012. 02.01.2013. 48,24. 170/2013. 29032013. 13.042013. 48,24. 28,31. 48,24. 76,55.

Strizivojna Hrast - HERA

02lll-31lll, urbroj: 37I-0llI1-07 od 19. rujna 201l. za postľojenje naziva Kogeneracijsko postrojenje nabazi izgaranja drvne biomase ,,Strizivojna Hľast" iz grupe ...

annual report - HERA

27 Jun 2019 ... The website http://remit.hep.hr/ publishes data on the availability of generating units in the territory of Croatia that are owned by HEP d.d., ...

for LNG termĺnal on Krk island ý - HERA

Cross Border Cost Allocation (CBCA) for the investmcnt project of LNG Terminal on the island of Kĺk in Croatia' to Croatian NRA (HERA) and Hungarian NRA ...

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec - HERA

To je važno za sve građevine koje ne trebaju građevinsku dozvolu i ne idu na ... Smatram da se u roku od 5 dana svašta može promijeniti a plin koji je izgorio ...

annual report 2016 - HERA

30 Jun 2017 ... 6.3.2 Production of crude oil and oil derivatives; trade in oil derivatives ................................................ ... 21% on average as compared to 2015 (by 20% in Karlovac, by 21% in Slavonski Brod, by ... communications system (AMI),.

Upute za dostavu dokumentacije - HERA

20 sij 2020 ... zahtjev s pratećim prilozima, predlaže se slanje pratećeg dopisa u kojem se ... svrha slanja dokumentacije (na primjer: podnošenje zahtjeva, ...

Gradska plinara Zagreb - HERA

19 ožu 2018 ... Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s ... pľiprema i tiskanje ľąčuną, dostava računa, bankarske naknade, ...

BENDIX 1 – Prethodno rješenje - HERA

25 ruj 2015 ... pokľenutom na zahtjev trgovačkog društva BENDIX d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, H. V. Hrvatinić,a 37, Vinkovci, na 20. sjednici ...

prethodno rješenje o stjecanju ... - HERA

5 tra 2013 ... ogranicenom odgovornošcu za usluge, Gunduliceva 45, Zagreb, na 6. ... operatoru tržišta energije d.o.o., HEP-Operatoru prijenosnog sustava.

ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok - HERA

From: Juraj Bradač [ma ilto:[email protected] r]. Sent: Wednesday, March 15,2OL7 1:55 PM. To: savjetovanje <[email protected] hera. hr>. Su bject: ...

Urbroj: 1xĺ-"h ODLUKU - HERA

15 ruj 2016 ... energetskim subjektom RwE ENERGIJA d.o.o' za opskľbu energijom, oIB:8ll03558092, sa ... RASKID UGOVORA" Uvjeta opskrbljivača RWE.

CRODUX DERIVATI DVA d.o.o., Zagreb - HERA

28 lis 2019 ... Odbija se zahtjev trgovačkog društva CRODUX DERIVATI DVA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu naftnim derivatima i ...

Trgovačkom društvu T&H invest doo za proizvodnju ... - HERA

10 svi 2018 ... Energetskom subjektu INVEST SEDLIĆ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Bjelovar, produžena je dozvola za obavljanje energetske ...

hera antonio citterio 2018 - Flexform

39 0362 3991 | Fax 39 0362 399228 | [email protected] | www.flexform.it. HERA ANTONIO CITTERIO 2018. POLTRONE | POUF ARMCHAIRS | OTTOMANS ...

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb - HERA

10 000 ZAGREB • ULICA GRADA VUKOVARA 37. TELEFON 01 63 22 023 -. TELEFAKS : 01 61 70 956. POŠTA 10 001 ZAGREB - SERVIS. Suolamid, galanic,.

MONTCOGIM-PLINARA d.o.o., Sveta Nedelja - HERA

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje predstavljate. Zainteresirani smo za uključivanje u javnu raspravu jer je. Montcogim – Plinara d.o.o. ...

HEP-Proizvodnja d.o.o., Zagreb, za postrojenje HE Gojak ... - HERA

8 svi 2018 ... naziv postrojenja: HE Gojak; registarski broj prema Registru projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te ...

PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci – Rješenje ... - HERA

15 pro 2017 ... energetskog subjekta PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za opskrbu plinom' ohridska. 17, Vinkovci, na 30. sjednici Upravnog vijeća ...

javni natječaj dokumentacija za odabir opskrbljivača na ... - HERA

25 sij 2019 ... (1) Podaci o Provoditelju postupka. Provoditelj postupka: Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: Provoditelj postupka). Sjedište: ...

The advantages of HERA and FEDRA for role analysis - Educational ...

HERA and FEDRA are designed specifically to take into consideration teaching, learning, research and academic administrative roles. No other schemes are as ...

Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava - HERA

23 ruj 2013 ... GPZ kao neovisni ODS iskazuje interes zbog neposrednog ... dan, pa operatoru ostaje od ukupno 10 dana za očitanje, obradu i dostavu.

Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja ... - HERA

Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva. Adresa predstavnika zainteresirane javnosti. Aleja Vukovar 4. 44320 Kutina. Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala.

PLIN-PROJEKT d.o.o., Nova Gradiška – Rješenje o ... - HERA

16 stu 2017 ... ... PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošóu za izgtadnju plinovoda i distribuciju plina, A|ojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, ĺa27.

Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom - HERA

23 sij 2015 ... Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom ... RWE Energija d.o.o. ... operator sustava automatski raskida ugovor s postojećim ...

17.10.2019. - Zapisnik sa 22. sjednice Upravnog vijeća HERA-e

17 lis 2019 ... proizvodnje toplinske energije energetskog subjekta GTG VINKOVCI d.o.o., Kralja Zvonimira. 1, Vinkovci. 7. Prijedlog rješenja o zahtjevu za ...

11.03.2019. - HERA donijela Metodologiju za određivanje iznosa ...

11 ožu 2019 ... 2018. godine bile manje od cijena na tržištu (pogotovo za prva dva mjeseca korištenja), a što je protivno odredbama članka 49. Zakona.

metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za ... - HERA

11 stu 2013 ... (4) Tarifni model Crveni sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente: - radnu energiju na višoj dnevnoj tarifi [kn/kWh],. - radnu energiju na ...

1/1 25. siječnja 2019. Priopćenje za javnost s 2. sjednice ... - HERA

25 sij 2019 ... Trgovačkom društvu DRVNA INDUSTRIJA NOVOSELEC, d.o.o., Novoselec, odobren je zahtjev za produženje važenja Prethodnog rješenja o ...

Šifra modula HERA I32 Fakultet PMF Modul HERBARIZACIJA (A ...

florističkog materijala i njegovog pohranjivanja za potrebe znanstevnih istraživanja. ... 4 Herbarij kao institucija: razvoj, podjela, uloga ... Livadske biljke. Svjetlost ...

Report on the Work of the Croatian Energy Regulatory ... - HERA

425 items ... Zagreb, Osijek, Sisak, Velika Gorica, ZapreπiĘ, Samobor, Karlovac, Slavonski Brod, Split, Varaćdin, ... 14 Elektra Karlovac ... ATEL HRVATSKA d.o.o..

Odluku o popustima, množiteljima i sezonskim faktorima - HERA

23 svi 2019 ... Određuje se primjena ex post popusta za izračun rezervnih cijena za standardne kapacitetne proizvode za prekidi vi kapacitet, na način da su ...

metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za ... - HERA

tarifna stavka za obračunsku vršnu radnu snagu za tarifni model j [kn/kW],. ),,(. kjiEJ – prekomjerna jalova energija u mjesecu i na obračunskom mjernom mjestu.

Informacije za kupce električne energije iz kategorije ... - HERA

ga opskrbljivati HEP ELEKTRA u okviru univerzalne usluge. ... Potpisivanjem zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi s novim opskrbljivačem započinje ...

Hrvatski operator prijenosnog sustava doo 10 000 Zagreb ... - HERA

15 stu 2013 ... Godišnji konzum i maksimalno opterećenje hrvatskog EES-a. Kao što je vidljivo, unutar elektroenergetskog sustava Hrvatske postižu se vršna.

metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge ... - HERA

Nema potrebe onemogućiti negativan iznos referentne cijene za pružanje usluge ... što je Nordijsko tržište balansirajuće energije koje je dio Nord Pool-a) jedini.

zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj ... - HERA

koje obavljaju djelatnost proizvodnje električne energije, a koje imaju pravo ... proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije ... (5) U slučaju većih ograničenja u isporuci električne energije u elektroenergetski sustav ... snagu ovoga Zakona prestaje važiti Tarifni sustav za proizvodnju električne.

Prijedlog Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu ... - HERA

30 pro 2019 ... 40. samoočitanje stanja brojila – očitanje stanja brojila koje provodi ... (1) Zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže podnosi se na ...

desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže 2018. - HERA

3 lis 2017 ... Ludbreg. Prelog. HE. Čakovec. Križevci. Čakovec. Nedeljanec. Lenti. HE ... 300 sati/godišnje, odnosno oko 3,5 % ukupnog vremena u godini dana. ... Ostvarenje i prognoza porasta vršnog opterećenja EES do 2027. godine.

Letak za kupce električne energije iz kategorije kućanstvo - HERA

29 pro 2017 ... Zakonom je propisano da je pružatelj ove usluge HEP Elektra za opskrbu električnom ... Kućanstva koja su uvrštena u tarifne modele crveni (dvotarifno brojilo s mjerenjem ... je cijena definirana cjenikom koji možete naći na.

Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom ... - HERA

javnosti. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ... „redovno očitanje – očitanje stanja brojila koje se provodi na kraju obračunskog razdoblja“. Dodati izraz: ... roka dostave (dostava sa računom, a ne u roku 3 dana što je neizvedivo).

hrvatska energetska regulatorna agencija izmjene i dopune ... - HERA

1 ožu 2018 ... zahtjevu za izdavanje EOTRP-a,. T12,i vrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti, a koje se mjeri brojem dana od ...

21.04.2015. – Poziv na dostavu ponude - Usluge čišćenja ... - HERA

tepisona i sl., 3) temeljito čišćenje paľketa, 4) strojno pranje garaŽe, ... potrebno je prikazati na način da se iskaŽe redom _ cijena ponude bez PDV-a, iznos ...

09.02.2016. – Poziv na dostavu ponude - Usluge čišćenja ... - HERA

9 velj 2016 ... tekstilne podne površine - tepisi, tepisoni i sl. ... opis i veličina poslovnog prostora koji se čisti: BETON m2. KAMEN m2 ... Cijena ponude:.

desetogodišnji plan razvoja prijenosne mreže 2019. - HERA

3 lis 2018 ... Raspodjela prekidača 400-220-110 kV u HOPS-u po starosti – stanje 2017. godina . ... Ostvarenje i prognoza porasta vršnog opterećenja EES do 2028. godine. ... Vremenska dinamika dosadašnje izgradnje VE u Hrvatskoj . ... Pojava vršnog opterećenja u predvečernjim satima upućuje na značajnu ...