Biomasa - Lista_projekata_ispravak-to350no.xlsx - HROTE

1 velj 2016 ... 16. BIO SNAGA d.o.o.. Kogeneracija na drvnu biomasu „Darda 1“. 495 ... energije iz drvne biomase "Panonska biomasa". 495. 02.11.2015. 43.

Biomasa - Lista_projekata_ispravak-to350no.xlsx - HROTE - Srodni dokumenti

Biomasa - Lista_projekata_ispravak-to350no.xlsx - HROTE

1 velj 2016 ... 16. BIO SNAGA d.o.o.. Kogeneracija na drvnu biomasu „Darda 1“. 495 ... energije iz drvne biomase "Panonska biomasa". 495. 02.11.2015. 43.

Biomasa - HROTE

10 velj 2016 ... PELET GRUPA d.o.o.. Proizvodnja električne energije i ... VIŠEVICA ENERGO d.o.o.. VIŠEVICA ENERGO PERUŠIĆ. 2.000. 12.3.2015. 30.

HROTE d.o.o.l

Obracun naknada za dnevno odstupanje bilancnih skupina ... opskrbljivaca tarifnih kupaca (HEP-ODS), HROTE je u elektronickom obliku ... izradio i dostavio 26. rujna 2017. godine drugi (informativni) naknadni obracun odstupanja za.

godišnji izvještaj - HROTE

31 pro 2018 ... 2.176.319.800,52 kn. ISPLAĆENI POTICAJI (bez PDVa). HEP-OPSKRBA. HEP - ELEKTRA. GEN-I Zagreb. RWE ENERGIJA. PROENERGY.

Podnositelj zahtjeva - HROTE

24 stu 2014 ... SUNČANA ELEKTRANA RAGUŽ ČAKOVEC. 10. 1.1.2014 ... Sunčana elektrana Dolha Čakovec. 68. 1.1.2014 ... ELCOP d.o.o.. SE ELCOP. 30.

4014032-PLAN NABAVE ZA 2014 xlsx(4309594).xlsx

Elektroinstalaterski radovi ZUK Borongaj. Bagatelna nabava. 96.000. 63. Radovi na sanaciji toplovodnih cijevi ZUK Borongaj. Bagatelna nabava. 152.000. 64.

Biomasa

Derivati. Biomasa: drvo, otpad, nusproizvodi, energetski usjevi. Sirova nafta. Primarna energija. Paralela biomase s naftom. 12. Biomasa sa stajališta energenta.

obrazac sporazuma za trgovca - HROTE

(„Narodne novine“ broj 135/06, 146/10 i 90/12), u svrhu uređenja ... podatke iz bilateralnog ugovora o kupoprodaji električne energije (u daljnjem tekstu:.

Gradska plinara Zagreb - HROTE

ZAGREB. /50 9001. SGS. OPSKRBA. Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. ... SWIFT:ZABAHR2Xo račun otvoren kod Privredne banke Zagreb IBAN: ...

obrazac sporazuma za proizvođača - HROTE

(„Narodne novine“ broj 135/06, 146/10 i 90/12), u svrhu uređenja ... tržišta podatke iz bilateralnog ugovora o kupoprodaji električne energije (u daljnjem.

ŠTO JE ZAPRAVO BIOMASA?

Kako Hrvatska obiluje šumskim bogatstvom doći do goriva za ogrjev ne čini ... Jedan od razloga zašto su drveni peleti i briketi toliko popularni kao gorivo u sve ...

Biomasa - vtsnis.edu.rs

Biomasa. • Energija biomase je najznačajniji domaći energetski potencijal iz obnovljivih izvora energije. • Važan segment je snimanje petencijala i stanje u ...

Izvještaj o sustavu poticanja za 2012. - HROTE

31 pro 2013 ... Isplata poticajne cijene povlaštenim proizvođačima .................................................. 13 ... IVERPAN IDEA d.o.o.. Sunčana elektrana Iverpan. 29,90.

o uvjetima i postupku za ostvarivanje poticaja za ... - HROTE

Bioetanol. Ime i prezime/tvrtka/naziv obveznika stavljanja biogoriva na tržište. OIB obveznika. Količina biogoriva. (l). Cijena biogoriva. (kn/I). Datum i oznaka.

81 19.07.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama ... - HROTE

19 srp 2012 ... O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ... Članak 1. U Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 21/09,.

Biomasa - Green Partnerships

10. Energija biomase -Stanje i perspektive. Zašto biomasa kao energent budućnosti ? Stalni porast potrošnje energije i ograničeni resursi fosilnih energenata ...

studija - Biomasa UNDP

12 јан 2012 ... Izračunati cenu biomase koja bi se koristila za proizvodnju toplotne energije; ... sistema za centralno zagrevanje i time smanjiti troškovi njihove eksploatacije. Pri ... različite konstrukcije ložišta peći i kotlova na biomasu, kao ...

Stjecanje statusa PP-a za jednostavne građevine U svrhu ... - HROTE

Stjecanje statusa PP-a za jednostavne građevine. U svrhu sagledavaja mogućnosti priključka postrojenja integrirane sunčane elektrane - jednostavne ...

lesna biomasa - Društvo Focus

kotli na drva, ki z dodatnim vpihavanjem zraka omogočajo veliko ... Vir: podatki so zbrani na podlagi informacij iz podjetja Feroterm Lenterm ter informacij s ...

šumska biomasa - šumarski fakultet

Energetska vrijednost 1 m3 zračno suhog bukovog drva ima energetski ekvivalent 300 l ... Tabela 2. Troškovi proizvodnje biomase (Krajnc, N., Domac, J., 2004).

kotao na pelete - Biomasa Grupa

modernu tehniku grejanja na drvenu biomasu, naši kotlovi na cepanice, sečke i pelete izuzetno uspešno rade po celom svetu. Svi proizvodi su izrađeni u našim ...

Nositelji projekata s kojima je HROTE sklopio ugovor o otkupu ...

31 pro 2015 ... Mala protočna hidroelektrana na rijeci. Glini. 113,00 ... Kogeneracijsko postrojenje Županja. 4.930,00. NN 133/13 ... NN 133/13. SAVA d.o.o..

Povlašteni proizvođači s kojima je HROTE sklopio ugovor o otkupu ...

IVERPAN IDEA d.o.o.. Sunčana elektrana Iverpan. 29,90. NN 33/07. -. KUŠIĆ PROMET ... Fotonaponski sustav Žitnjak-VIPNET. 30,00. NN 33/07. -. Vinko Martić.

naziv tvrtke nkd iznos potpore ams-biomasa doo 16 234.130,27 ad ...

ENIKON AEROSPACE D.O.O.. 25. 1.849.521,10 ... Uvidom u registar poslodavaca koji nisu isplatili najmanje tri plaće u posljednjih šest mjeseci utvrđeno je da ...

Katalog proizvoda od drvne biomase - Biomasa

Definisanje trgovačkog koda bazirano je na grupi SRPS EN ISO 17225/1-6: 2015 ... ispunjava kriterijume A1 i A2 klase pogodno je za korišćenje u pećima i kaminima, a klase B u kotlovima na drva. ... nalazi odgovarajuća oznaka po kojoj se može prepoznati da li je neko drvno ... količinu od 400 nasipnih metara kubnih.

Informacijski Sustav za Gospodarenje Energijom - Biomasa

(ISGE) – računalna aplikacija za praćenje i analizu potrošnje energije u ... Za organizaciju svih edukacija korisnika ISGE-a zadužen je APN. •. Uloge u ISGE-u: ...

Studija: Potencijali biomase u opštini Čajetina - Biomasa

1 дец 2014 ... Tabela 19: Ukupne količine biomase koja se realno može koristiti u termoenergetskom postrojenju za produkciju energije u opštini Čajetina.

BIOHEAT Local | Lesna biomasa za regionalni razvoj

Samoborsko gorje na jugozapadu i rubni dijelovi Medvednice na sjeveru. ... Čine znatnu površinu, a to su Maceljsko Gorje, Ivančica, Strahinčica i Medvednica.

Katalog proizvoda od drvne biomase - Biomasa UNDP

Energetska vrednost 1 kg drveta bukve vlažnosti 0% iznosi 5,0 kWh/kg. U konkretnom primeru ... koeficijenti za preračunavanje njihovih jedinica mere (tabela 1).

BIOMASA = biološka masa – OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE ... - FKIT

Postoje razni načini da se iz biomase dobije energija. Biomasa je jedini obnovljivi izvor energije koji se neograničeno može koristiti za proizvodnju električne i ...

BIOMASA [IKARA BIJELOG GRABA (CARPINUS ORIENTALIS MILL ...

U ovom radu iznose se podaci za bijeli grab (Carpinus orientalis Mill.) koji za- uzima najve}e povr{ine u submediteranskom kr{kom podru~ju Hrvatske i ~ije se.

pootencijali i biom mase uu opš tini č čajet tina - Biomasa UNDP

1 дец 2014 ... Tabela 19: Ukupne količine biomase koja se realno može koristiti u termoenergetskom postrojenju za produkciju energije u opštini Čajetina.

HROTE Naziv postrojenja Snaga postrojenja

8 stu 2012 ... Sunčana elektrana Zvonimir Jurkić Belišće. 9,9. 29.5.2013 ... Sebastijan Pintarić. 13-6861/ ... Sunčana elektrana LIMARIJA JOZIĆ. 10. 4.10.

TVOJA ENERGIJA! TVOJA BIOMASA

biomasu. 2. Toplotni konzum – objekti ... drveni pelet koji se nabavlja na tržištu ... drveni pelet ima svoju tržišnu cenu, a pelet i briket od slame neku proizvodnu.

C.3 to C.7.xlsx

GKKA. Tuesday. 6pm - 7pm. 7pm - 8pm. Fitness. Calanetics. 8pm - 10pm. Martial Arts. Gibraltar Capoeria. Wednesday. 6pm - 10pm. Martial Arts. GKKA.

GTE DATABASE 14.9.19.xlsx

13 Oct 2019 ... Hugo. Austria. Guide. 3. 13/Jun/2018. Imster section, Inn River, Austria ... Yiannis Holevas. GRC 17 010 RG3. 11/Dec/2020. Stedul. Valentino.

ПС 32_2018.xlsx

2018. 978-954-300-174-3. 96. Тодоров,. Вили. Пясък от думи. Труд. 2018. 978-954-398-553-1. 97. Требен,. Мария. Билки от градината на. Господ. Кибеа.

TROŠKOVNIK MV-07-19.xlsx

(DRNIŠPLAST ili slični) kvalitetu dokazuje normom. ISO. 9001-9002, a kvalitetu cijevi dokazuje certifikatom DVGW GW 335-A2. Spajanje cijevi vrši se sučeonim ...

TROŠKOVNIK OS-VV-05-19.xlsx

Kruh kukuruzni miješani ,30 % kukuruznog brašna 0,5 kg kom. 20.600. 10. Kruh sa sjemenkama (bio kruh) 0,40 kg kom. 19.700. 11. Kruh domaći - polubijeli ...

udu sdž 20.11.2019.xlsx

20 stu 2019 ... 105. 18. 7. 4. 29 x. 2. 17-126-518. POMORSKA ŠKOLA. Split. 84. 7. 7. 10 ... 24. 17-126-511. EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA. SPLIT. 108. 23.

Valuation KES.xlsx - илирика

Македонски денар. 99.35%. Евро. Податоци за фондот. Друштво за управување: Датум на основање: Вид на фонд: Период на известување: Валута:.

App Tracking Top Apps.xlsx

0. Six Pack in 30 Days - Abs Workout. 10. Ski Jump Mania 3. 12. Ski Tracker. 3. Skillz - Logic Brain Games. 26. Skylanders Ring of Heroes. 1. Skype - Talk. Chat.

Serbian companies 09.03.18.xlsx

9 Mar 2018 ... 57 SOLIS. Real Estate http://www.solis-nekretnine.com real estate broker seek invesement. 58. JONES LANG LASALLE. D.O.O.. Real Estate.

01.Bazeni EX Eurobazeni.xlsx

Ovaj tip bazena zbog specijalnih zaštita je pogodan za ugradnju u tlo. Bazeni ovalnog oblika ... U rimske stepenice, koje osim svojim izgledom i komforom obogaćuju sam ... Cijena sa PDV-om. Art. Number ... Rukohvati za ovalne bazene.

sve - sastavi 14 2019.xlsx - HTS

Finale, Varaždin 27-29.9. TK "Varteks", Varaždin. Djevojčice. Dječaci. 34. Ponikve. Djevojčice ... 2. Prezime i ime g. rođ.4ranglista5bod.6. 1. Tokić Leonarda.

Podatki DDCE (2).xlsx

30 okt 2017 ... 480398 LOSION ZA TELO MENALIND /500ML. 300 KOS. 857,01. 995032. 2,86. 22,00%. 480622 BEPANTHOL LOTION 2.5% 200ML. 110 SC.

TA Register- 21219.xlsx

2 Dec 2019 ... ZTE. 9.186/2017. 19 April, 2017. 71. LTE USB Modem. MF79s. ZTE ... LTE Wireless Router. MF283V. ZTE. 9.8047/2019. ZTE. 12-Feb-19. 276.

Tablica 1 OS 501.xlsx - Srednja.hr

1. 1 log http://www.os-otok.com/dokum. 40 OŠ Nedelišće. Nedelišće. 562. 38. 1. 0. 1. 1. 3. 1. 1 log http://os-nedelisce.skole.hr/_k_d. 41 OŠ Pojišan. Split. 562. 23.

NASTAVNI PLANOVI_ZBIRNO_2013_14.xlsx

Obrazovni program: AUTOMEHANIČAR, ŠK.GOD. 2013./2014. Red.br. Nastavni predmet. 1. god. 2. god. 3. god. 1. OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI. 1. Hrvatski ...

KELER SSI - 20140520.xlsx

SIX SIS, BIC INSECHZZXXX, custody account no. ... For/from the account of KELER, BIC KELRHUHBXXX, BP ID HU100024 ... SDA participant ID ZABA-S.

Hrvatska liga_new2.xlsx

RIHTAR IVAN. BARUNICA MARIO. TK MOVENS. TK ITEAM 2. TK VULPES. TK RALLY. # # 1 MILIČIĆ GORAN. ŠULER JAKOV. 0 6. 0 6. # # 1 SINOVČIĆ MARIN.

NS GRUPE 2019.xlsx

Б. 55 Сировљевић. Ирена. 151МЕН034/19. Б. 56 Скенџић. Јасмина. 151МЕН039/19. Б. 57 Стаменковић. Маја. 151МЕН041/19. Б. 58 Стојновић. Јелена.

Format izvoda.xlsx

26 мај 2014 ... OFFICE SHOES BH DOOVUJINOVICI BB ,78102,BANJA LUKA,BA. 0. 169.00. /0000000000000000JUTRIC SRETOG CERANI DERVENTA. 0.

Radovi za web.xlsx - POU Zelina

OŠ "Đuro Ester", Koprivnica. Išla sem v gorice. Hana Hodalić. 2. Maja Sinjeri, dipl. učiteljica rn. 20 6. OŠ "Đuro Ester", Koprivnica. Mušica. Dunja Poljak. 2.

SPISAK PRODAVNICA RNP (2).xlsx

TRGOBAN D.O.O. PRODAJA BELE TEHNIKE, TV, RAČUNARA, ŠTAMPAČI, AUTO MOTO. OPREMA, MALI KUĆNI APARATI… 12 http://www.trgoban.rs.

REgistar _Ugovora_03_09_2019.xlsx - HEP-a

2 ruj 2019 ... elektrane Offertissima. 38.751,00 ... PODRUČJU DP-a ELEKTRE KOPRIVNICA. 192.195, ... NABAVA RELEJA ZA TS KOPRIVNICA 1. 67.800, ...

Wireless LAN Card.xlsx - PTA

Ralink Tech. RT3290. 35. 5M Global LLC. Dubai. LLC,. Dubai, UAE. WLAN. Azur Wave. AW-NB086. 36. Hewlett-Packard. Singapore (Sale). Pte. Ltd. WLAN. HP.

udu sdž 19.11.2019.xlsx

19 stu 2019 ... 7. 17-090-501. Srednja škola "Antun Matijašević Karamaneo" ... 25. 17-075-501. Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića. Sinj. 73. 6. 7. 3.

MEGELLI 125R.xlsx

1 Jul 2011 ... DIA.N. PART NO. DESCRIPTION. Q'TY DIA.N. PART NO. DESCRIPTION. Q'TY. R01-01 34510-148-0000. Horn. 1. R01-12 90540-148-0000.

Popis_Studenata_grupa_TehDok ITP_18_10_2019 TV.xlsx

Ime. Studij. Napomena. 1. Babić. Tomislav. Meh. 2. Balaš. Robert. Meh. 3. Balija. Marta. Meh. 4. Belko. Magdalena. Meh. 5. Birovljević. Leo. Meh. 6. Blaži. Filip.