B) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o ... - Grad Rijeka

je naznačena u natječaju te DJELATNOST koja je također naznačena u natječaju (NKD 2007. s objašnjenjima dostupan je na WEB stranicama Grada. Rijeke).

B) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o ... - Grad Rijeka - Srodni dokumenti

B) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacije o ... - Grad Rijeka

je naznačena u natječaju te DJELATNOST koja je također naznačena u natječaju (NKD 2007. s objašnjenjima dostupan je na WEB stranicama Grada. Rijeke).

Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog ... - Grad Rijeka

16 tra 2018 ... je Prijedlog odluke o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić Rijeka za ... podatke o prihodima nije dužan dostaviti potvrdu o zaposlenju.

Prijedlog zaključka o sufinanciranju programa ... - Grad Rijeka

6 lip 2019 ... skupine), OŠ Vežica (3 skupine), OŠ Vladimir Gortan (4 skupine), OŠ Zamet (4 skupine) te u dvjema osnovnim školama drugih osnivača: ...

Prijedlog zaključka o sufinanciranju projekata ... - Grad Rijeka

26 stu 2018 ... Učenička zadruga „Drenova“, OŠ Fran Franković, Rijeka. Učenička zadruga „Drenova“ OŠ Fran Franković, Rijeka, Ivana Žorža 17a, (u daljnjem.

Prijedlog zaključka o načinu realizacije odmora za ... - Grad Rijeka

8 svi 2019 ... Grad Rijeka, Trpimirova 2, 51000 Rijeka, Hrvatska www.rijeka.hr ... Vežica, OŠ „Vladimir Gortan“, OŠ Zamet, Centar za odgoj i obrazovanje i ...

Prijedlog zaključka o dodjeli potpora po Javnom ... - Grad Rijeka

13 pro 2019 ... Grad Rijeka, Trg Svete Barbare 2, 51000 Rijeka, Hrvatska ... Maja Kordić Sekulić ... opreme i namještaja, nužnih za početak poslovanja.

Prijedlog zaključka o ostvarivanju prava na korištenje ... - Grad Rijeka

25 lis 2018 ... Dana 14. prosinca 2017. godine stupio je na snagu novi Zakon o hrvatskim braniteljima i članovima ... Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz.

Prijedlog zaključka o raspisivanju Otvorenog natječaja ... - Grad Rijeka

28 sij 2020 ... U Razdjelu 10 Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu osigurana su sredstva ... Pisarnica, Titov trg 3, 51000 RIJEKA, s napomenom: Otvoreni ...

Prijedlog zaključka korištenja poslovnog prostora - Grad Rijeka

2 lip 2009 ... U nastavku navodi da je totalna rasprodaja zakonom dozvoljena samo prilikom zatvaranja, prenamjene ili adaptacije, pa mu je namjera bila da.

Prijedlog zaključka o utvrđivanju visine naknada za ... - Grad Rijeka

Kod analize postojećih cijena u ... prosjećno oko 35% sukladno prosjećnom porastu cijena, odnosno prosjećnoj ... zastori od betona, granitne kocke i sl.

Prijedlog zaključka o otpisu dugova fizičkim osobama i ... - Grad Rijeka

11 ruj 2018 ... PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA ... provodi ovrha na novčanim sredstvima, dužnik fizička osoba odnosno porezni obveznik, sukladno.

PRILOZI uz materijal "Prijedlog zaključka o zaduženju ... - Grad Rijeka

4, 51000 Rijeka. EKOLOŠKI ZASNOVAN SUSTAV. SPODARENJA KOMUNALNIM OTPAD. GRADA RIJEKE S OKOLICOM. Zagreb, lipnja 2013. OGRADNJE.

Prijedlog Odluke o prihvaćanju Procjene ... - Grad Dugo Selo

Trgovački centri. Konzum. Dugo Selo trgovačka razno. Lidl. Kaufland. Plodine ... punjač akumulatora prijenosne radio stanice i ručne svjetiljke. 1 i 1. 1 i 1.

Zaključak o prihvaćanju informacija o organizaciji ... - Grad Rijeka

23 stu 2018 ... Public pub, Pommery, Brasserie AS, McDonald's i Wokabilly - po potrebi od 23. studenoga 2018. do 10. siječnja 2019. godine u suradnji s ...

18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na ... - Grad Dugo Selo

5 ožu 2019 ... upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2019./2020., u predloženom tekstu. Na sjednici Gradskog vijeća i sjednicama radnih ...

Prijedlog Zaključka o ukidanju svojstva javnog dobra ... - Grad Sinj

26 lip 2018 ... sve K.O. Sinj, dok se pomoćni objekt se nalazi na čest. zemlj 105/8 i dijelu čest. zemlj. 1508/2, obje. K.O. Sinj. Očevidom na terenu je utvrđeno ...

Zaključak o izmjeni zaključka od dana 29. siječnja ... - Grad Rijeka

7 sij 2020 ... ukrašavanja centra grada Rijeka za vrijeme trajanja manifestacije „Rijeka Advent“. 480.000,00 kuna. Turistička zajednica grada Rijeke.

Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća i davanju prethodne ...

II ovog Zaključka i to: -ugostiteljskom objektu Gostionica-pizzeria «Da Piero II» u vlasništvu AMOR d.o.o. ... Pula, 13. ožujka 2008. GRADSKO POGLAVARSTVO ...

Informacije o provedenim javnim natječajima za ... - Grad Rijeka

15 sij 2018 ... Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska www.rijeka.hr. Tel. 38551209426, Fax. 209424. E-mail: [email protected] ... HAMAX d.o.o. iz Rijeke. 1,00.

Prijedlog odluke o grobljima - Grad Rijeka

6 velj 2019 ... daljnjem tekstu: KD Kozala d.o.o.), na neodređeno vrijeme, bez naknade, ... raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi ...

Prijedlog programa održavanja komunalne ... - Grad Rijeka

Uređenje okoliša stubišta od Trsatske čitaonice do Ulice Petra Zrinskog. - Postava ... Postava letvi na zid uz stepenice na prilazu Osnovnoj školi "Podmurvice".

TOČKA 2. a) Prijedlog za osnivanje trgovačkog ... - Grad Rijeka

21 lis 2014 ... Među odabranim društvima komunalnog sustava Grada Rijeke, KD Autotrolej d.o.o. Rijeka je u 2013. godini imalo najveće prihode od 140,9 ...

Prijedlog odluke o komunalnom redu - Grad Rijeka

18 velj 2019 ... Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko- ... Privremeno se, za iskrcaj drva, može koristiti površina javne namjene na način da se ista ne ... propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine i ugostiteljstva ...

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju ... - Grad Rijeka

5 ruj 2019 ... Snjeguljica, DV Mali princ, DV Zlatan, DV Žirafa i DV Luna), u iznosu ... Nastavljeno je i sudjelovanje u projektu „Prometna bojanka za djecu“.

TOČKA 17. Prijedlog odluke o dozvoljenom ... - Grad Rijeka

Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04), koji se primjenjuje u dijelu u kojem nije u suprotnosti s ...

A) Prijedlog odluke o određivanju djelatnosti koje se ... - Grad Rijeka

15 stu 2018 ... ... čišćenjem na lokacijama: Trsat, Krnjevo, Delta. Turkovo i Riva Boduli - sklopljen sa trgovačkim društvom EUROMODUL d.o.o. Kukuljanovo.

Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog ... - Grad Rijeka

19 lip 2017 ... osnivanje prava služnosti puta na zemljištu u k.o. Rubeši ... vlasništvu može osnovati pravo služnosti u korist vlasnika određene druge nekretnine, koji ugovor ... Nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti.

Prijedlog odluke o zamjeni zamljišta u k.o. Plase - Grad Rijeka

Građevnu česticu urbanističke oznake M1-4 čine slijedeće nekretnine u k.o. Plase: - k.č.br. 203/1 – dvorište od 2891 m2 - vlasnik Toranj Krnjevo d.o.o. Zametska ...

Prijedlog programa sufinanciranja kamatnih stopa i ... - Grad Rijeka

je Splitska banka d.d. naznačila kako je njihova ponuda samo informativnog karaktera i budući se banka ... za kredit u kunama (subjekti malog gospodarstva) - 5 ...

Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o prijenosu ... - Grad Rijeka

13 stu 2018 ... Dom učenika Sušak, Rijeka, Drage Gervaisa 34. Posebno se ističe da se radi o nekretninama na kojima su srednjoškolske ustanove ranije bile ...

TOČKA 7. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama i ... - Grad Rijeka

trebali Rijeci vratiti imidž pomorskog i mediteranskoga grada. ... za obavljanje djelatnosti dječjih vrtića, igraonica za djecu, privatnih liječničkih ordinacija i ... prijedlog lokacija za uređenje eko otoka i cestovnog priključka na trasu skupljanja,.

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na ... - Grad Rijeka

16 ruj 2019 ... vozni red koji utvrđuje Uprava KD Autotrolej d.o.o. uz suglasnost ... prometu, kao i da prije polaska vozila sa stajališta i tijekom vožnje sva vrata ...

Prijedlog odluke o razrješenju ravnateljice Gradske ... - Grad Rijeka

Programska osnova za novu zgradu GKR na Klobućarićevu trgu : projektni ... zakljuşiti ugovor o radu na neodreÿeno vrijeme za radno mjesto knjižnişarskog.

TOČKA 10. Prijedlog odluke o komunalnom linijskom ... - Grad Rijeka

13 ruj 2019 ... da vozni red mora sadržavati naziv KD Autotrolej d.o.o., naziv i broj linije, ... dok prije polaska vozila sa stajališta i u tijeku vožnje, sva vrata na ...

Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora - Grad Rijeka

8 svi 2018 ... kojima ističe rok zakupa naveden u ugovoru o zakupu poslovnog prostora te su predložene odredbe kojima se utvrđuje tko može stupiti u ...

Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za ... - Grad Rijeka

4 pro 2019 ... UGOSTITELJSTVO. I TRGOVINA. AMBULANTNA. PRODAJA – škrinja, aparati za sladoled, palačinke i sl. PAUŠAL. 4.000,00. 1- „S“. ZAVOJ.

Toşka 5. Konaşni prijedlog Odluke o donošenju ... - Grad Rijeka

16 svi 2012 ... dopuna Urbanistişkog plana ureÿenja podruşja Pehlin. GRADONAıELNIK mr.sc. ... dom zdravlja sa više razlićitih ordinacija, crkva Sv. Franje ...

Prijedlog liste prioriteta korištenja sredstava ... - Grad Rijeka

13 stu 2019 ... sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat "Službene novine ... 06/0181, URBROJ: 532-04-01-1/4-06-2 za Groblje Trsat.

TOČKA 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama ... - Grad Rijeka

Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu. I. Uvod. Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, ... Citiranim je člankom Zakona o komunalnom gospodarstvu, nadalje, utvrđeno da ... gradnji, odnosno Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

TOČKA 24. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina u ... - Grad Rijeka

11 velj 2019 ... navedenim stavkama na dan sklapanja ugovora o zamjeni nekretnina. R.broj. Stan br. najamnina. Kamata na najam. Komunalna naknada.

Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje ... - Grad Rijeka

8 tra 2019 ... ... programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka za 2019. godinu. Izradio: Goran Šarić.

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna ... - Grad Rijeka

30 lip 2017 ... Zlatan, DV Žirafa i DV Luna) u ukupnom iznosu od 3.598.632,11 kn, i to u ... podijeljen 941 primjerak Bojanke za male čuvare planete Zemlje ...

b) Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna ... - Grad Rijeka

17 ruj 2019 ... URBANISTIČKI STUDIO RIJEKA d.o.o ... Lučka uprava Rijeka, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Grad ... Židovska općina i sinagoga.

TOČKA 18. Prijedlog odluke o odbijanju ponude ... - Grad Rijeka

4 ruj 2018 ... TOČKA 18. Prijedlog odluke o odbijanju ponude TRANSADRIA d.d. u stečaju i. TRANS RI d.o.o. za korištenje prava prvokupa poslovnih udjela ...

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na ... - Grad Rijeka

kandidatkinja - Ivana Lulić, privremena ravnateljica Centra za profesionalnu rehabilitaciju. Rijeka. Nadalje, Upravno vijeće je utvrdilo da je prijava pristigla u ...

Konačni prijedlog Detaljnog plana uređenja ... - Grad Rijeka

14 lis 2008 ... Posjedovni list 1947 „Concord“ d.o.o. Rijeka, Martinkovac bb. 5.163 m2 ... servis "Škoda", a na katu trgovina namještajem "Natuzzi". 14. K2-14 ...

A) Prijedlog liste prioriteta korištenja sredstava ... - Grad Rijeka

12 stu 2018 ... zgrade mali Neboder. Branko Valić. 12. 10. 10. 6. 6. 44. 12. MILANA BUTKOVIĆA 2. Program sanacije i obnove pročelja krovova u 2019. i 2020 ...

Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja ... - Grad Rijeka

16 pro 2019 ... 3. i 4. Zakona o muzejima (NN 61/2018) Upravno vijeće Muzeja grada Rijeke podnosi. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja grada ...

TOČKA 1. Izbori i imenovanja a) Prijedlog odluke o ... - Grad Rijeka

Lucian Vukelić razriješi dužnosti člana Odbora, te da se umjesto njega za članicu Odbora izabere Nada Rupčić, dipl. pravnica iz Rijeke, zaposlena u Zavodu za ...

Prijedlog Programa mjera suzbijanja patogenih ... - Grad Rijeka

18 sij 2018 ... deratizacije kao posebne mjere na području grada Rijeke za 2018. godinu ... (ponekad sumnjivog higijenskog standarda) na sve udaljenije i atraktivnije ruralno – urbane destinacije cilj suzbijanja ... bila svedena na minimum.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje ... - Grad Rijeka

14 ožu 2017 ... HR/051100023 od dana 26. lipnja 2008. godine kod HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. Zagreb, u predloženom tekstu. 2. Prijedlog odluke ...

Prijedlog odluke o porezima Grada Rijeke - Grad Rijeka

6 pro 2019 ... novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i ... poreza koji pripadaju Gradu, poreznih dužnika, porezne osnovice, stope ...

a ) Konačni prijedlog odluke o donošenju Izmjena i ... - Grad Rijeka

26 stu 2019 ... VIŠKOVO. VIŠKOVO. VIŠKOVO ... potrebe javne rasvjete prilikom uređenja pješačkih ulica, trgova i slično. 2.2.2. Javna i društvena ... edukaciju i sl.), gradnja i uređenje poslovnih prostora (prodajni salon vozila s izložbenim ...

TOČKA 3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju ... - Grad Rijeka

djecu“ sufinancirala je osnovnim školama naknadu za prehranu učenika u iznosu ... ispod vrata Jadrana, područje oko trgovačkog centra „Pevec“, Park Pomerio te ... lipnja do 8. srpnja 2017. godine održano je prvo izdanje festivala Tobogan.

Konačni prijedlog izmjena i dopuna Generalnog ... - Grad Rijeka

17 ruj 2019 ... HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka. 4. Ministarstvo ... Crkva Marije Pomoćnice i Salezijanski samostan. D9-15.

Prijedlog odluke o davanju naknadne suglasnosti na ... - Grad Rijeka

12 tra 2019 ... NOGOMET. 1.045.115. 803.117. 77. 4.335.810. Hrvatski nogometni klub ˝Rijeka˝ s.d.d.*. 646.482. 348.241. 54. 720.550. Hrvatski nogometni ...

Prijedlog odluke o prihvaćanju zaključivanja sporazuma o ...

2 ruj 2015 ... POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA. DRUGA POLICIJSKA POSTAJA RIJEKA. Broj: 511-09-24/3-K-136/15. VL.H. Rijeka ...

Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i ... - Grad Rijeka

31 pro 2018 ... Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) ... altruizma, osjećajnosti i zajedništva“; „mobilima (origami) do održivosti i ...

Prijedlog odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno ... - Grad Rijeka

11 lis 2017 ... Hrvatskih voda, VGI Kvarnersko primorje i otoci, Verdieva 6, 51000 Rijeka. 6. Hrvatskih šuma d.o.o., UŠP Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice.

Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada ... - Grad Rijeka

19 stu 2018 ... 14. Rino Gropuzzo. Rino Gropuzzo fotografije 1978. - 2018., autorska foto-monografija. 5.000,00. 15. Nina Rukavina. Izbjeglice iz Rusije na ...