Klasifikacija djelatnosti BiH 2010

Struktura KD BiH 2010 sa objašnjenjima. PODRUČJE A ... 4. EU NACE Rev. 2 klasifikacija je stupila na snagu 19. januara 2007., a njena primjena u svim.

Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 - Srodni dokumenti

Klasifikacija djelatnosti BiH 2010

Struktura KD BiH 2010 sa objašnjenjima. PODRUČJE A ... 4. EU NACE Rev. 2 klasifikacija je stupila na snagu 19. januara 2007., a njena primjena u svim.

klasifikacija proizvoda po djelatnosti (kppd) 2010 - Agencija za ...

31 ožu 2012 ... mogu se prepoznati po "9" kao posljednjem broju. ... Povezanost s djelatnostima, kako je definisano u KD BiH 2010, daje KPPD-u ... Cigaretni papir; bobine, špule, vretena i slične podloge; filter-papir i ... snage ≥ 0,5 kVAr. 76 ...

Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 - Registar poslovnih subjekata

... metala prema narudžbi kupca; obrada čiji rezultat nisu različita, odnosno nova ... električnih uređaja za čišdenje podova, uređaja za kuhanje, mašina za veš, ...

KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI UDRUGA

1. Prilog 2 – Klasifikacija djelatnosti udruga. KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI UDRUGA. Redni broj I. razine. Redni broj II. razine. Redni broj. III. razine. I. RAZINA.

Klasifikacija djelatnosti u Bosni i Hercegovini - Prnjavorac

Ova oblast uključuje kompletnu izradu odjede (gotove ili po mjeri) od svih materijala (npr. kože, ... proizvodnju električnih pednica i grijača vode (vidi 27.51).

klasifikacija proizvoda po djelatnosti - Agencija za statistiku BiH

24 tra 2007 ... Kao što je spomenuto, primijenjen je dogovor da se rabljena roba ... Održavanje i popravak motornih vozila, 52.7 Popravak predmeta za ... Usluge iznajmljivanja i davanja u operativni zakup (leasing) vlastitih stambenih ... podvodni radovi (ronilaca, ljudi-žaba i ostalih tehničara) i različiti inžinjerski radovi.

KLASIFIKACIJA - SKRAĆENA LISTA NAZIVA DJELATNOSTI ...

KLASIFIKACIJA -. SKRAĆENA LISTA NAZIVA DJELATNOSTI. Podruĉje A - POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV. Biljna i stoĉarska proizvodnja, lov i ...

Klasifikacija djelatnosti sa opisima za Republike Srpske - Prnjavorac

Obuhvaćeno je i gajenje tih biljaka za potrebe sjemenske proizvodnje. ... crijep, ploče za popločavanje, cigle, grede, ploče, panele, cijevi, stubove, ispune itd.,.

NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA 2010. – NKZ 10 ...

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. 3. NACIONALNA KLASIFIKACIJA ZANIMANJA 2010. - NKZ 10. (nastavak). Rod. Vrsta. Podvrsta. Skupina. Naziv. 134.

Nacionalna klasifikacija zanimanja 2010. - NKZ 10

Vlada Republike Hrvatske 28. svibnja 2010. godine je donijela Zaključak kojim je prihvatila. Projekt izrade Nacionalne klasifikacije zanimanja – NKZ 10 i Popisa ...

Klasifikacija delatnosti 2010 - Републички завод за статистику ...

производњу несастављене дрвене грађе за патосирање ... ковачког алата (мацола, наковња, клешта и др.) ... приватне куће и стамбене зграде.

KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI UDRUGA U REGISTRU UDRUGA

RAZINA. Razrada djelatnosti udruge. 1. BRANITELJI I. STRADALNICI. 1.1. Sudionici i stradalnici. Domovinskog rata. 1.1.1. Zaštita interesa hrvatskih branitelja iz.

Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007.

Ribolov. 03.11. Morski ribolov. 03.11. 03.12. Slatkovodni ribolov. 03.12. 03.2. Akvakultura. 03.21. Morska akvakultura. 03.21. 03.22. Slatkovodna akvakultura.

COCI 2010/2011 3rd round, December 11th 2010 TASK TABLICA ...

11 Dec 2010 ... so that no two columns are equal. EXAMPLE TEST DATA input. 2 6 dobarz adatak output. 0 input. 3 4 alfa beta zeta output. 2 input. 4 6 mrvica.

World Heart Day 2010 in Split Svjetski dan srca 2010. u ... - kardio.hr

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalma- tinske ćupanije (NZZJZ SDĆ) u suradnji s kardioloz- ima KliniËkog bolniËkog centra Split, osmi put je.

Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) Правила вступают в действие с ...

Сфера действия Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) распространяется на права и обязанности сторон по договору купли-продажи в части поставки.

Godišnji izvestaj 2010 - Annual Report 2010 - CNA - Sarajevo ...

zaciju i prešao na novo radno mesto. ... već neko duže vreme nevladine organizacije nisu prva adresa sa ... Zavidovići, Brčko, Modriča, Šamac - April/Maj 2010.

ISSN 1331 - 7652 Zagreb, 25. listopada 2010. 10 / 2010.

25 lis 2010 ... broj terenskih vozila Mazda, s visokotlačnim modulima za gašenje požara. ... telje upoznao je predsjednik. DVD-a Poznanovec Franjo. Habulin.

Objavljeno 1. Srpnja 2010. Matijević, M. (2010), IzmeĎu didaktike ...

Ključne riječi: didaktika, teorija kurikuluma, didaktičke strategije, konstruktivizam, ciljevi odgoja ... pedagogije s početka 20. stoljeća (Bognar i Matijević, 2003).

Circular No. 13/2010 October 2010 To the Members Dear ... - Gard

www.gard.no. Circular No. 13/2010. October 2010. To the Members. Dear Sirs,. INTERNATIONAL GROUP STANDARD FORM LETTERS OF INDEMNITY.

Фестиваль японской поп-культуры 2010 20-21 ноября 2010 года ...

21 ноя 2010 ... Фестиваль анимэ в Нью-Йорке), фестиваль представляет современную. Японию одновременно с нескольких сторон. В программе ...

ISSN 1331 - 7652 Zagreb, 25. studenog 2010. 11 / 2010.

25 stu 2010 ... bima protivničkih tabora navi- ... potpuno obnovljenom vatrogasnom domu Vinkovci. Održano je ... nik Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci.

FOTOGRAFSKA PRIČA 2010. / Photo Story 2010 - Pro Torpedo

FOTOGRAFSKA PRIČA 2010. / Photo Story 2010. 829. □ Axel Böcker. □ Sara Štremfelj. □ Željka Čorak. □ Nataša Jakšić. □ Sanja Šaban. □ Vesna Mikić ...

MS EXCEL NIVO I i II 2010 MS OUTLOOK 2010 MS ... - eObrazovanje

Lanaco ECDL priručnik – Objedinjena skripta. MS EXCEL NIVO I i II 2010. MS OUTLOOK 2010. MS ACCESS 2010. LANACO edukacija. Maj, 2017. LANACO ...

2010-4/5 2010-4/5 - Hrvatska ljekarnička komora

ni lijekovi. Primjerice, ljekarne }e trenu ta~no biti ka`njene zbog izdavanja Diklofenaka bez preporuke ... liku investiciju i kupila stan ukupne povr{ine. 150 m2, koji se nalazi kat ni`e ... homeopatski lijekovi ostanu izvan ljekarni. Rasprava kolege ...

2010-3 2010-3 - Hrvatska ljekarnička komora

ljekarni~kog gremija, Be~, vjerojatno kraj XIX. st. 2 V. Grdini}, Farmacijski postimpresionizam: izvor mo- derne farmacije, Farmaceutski glasnik, 51 (1995) 257-.

2010-1/2 2010-1/2 - Hrvatska ljekarnička komora

to~ obe}anjima, ne uspijevaju rije{iti proble- me s povratom ra~una i recepata ljekarna- ma. Uvo|enjem eRecepta i pristupom lje- karni sredi{njem informati~kom ...

LIK 2010. 2010. - Agencija za odgoj i obrazovanje

28 svi 2010 ... ČOŠ Josipa Ružičke, Končanica. Mentor: Danuška ... OŠ Zrinskih i Frankopana, Otočac, Josip Miškulin, 8. r., mentor: Stanislav Ninić. • OŠ dr.

CISM_Adress_CPC_version 2010 - CISM 2010 Magazine

24 Jul 2010 ... [email protected]. 292 A. 12. CYP. WO. Nikolaos Mitsiou. 87 ASF. 12. CZE ... [email protected]. 278 ASF. 12. HUN. Col. VARNAGY Gyula.

Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) - ABADA

Согласно терминам Инкотермс СРТ, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP и DDP продавец обязан осуществить все необходимые меры для обеспечения перевозки ...

Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) - abada.az

Согласно терминам Инкотермс СРТ, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP и DDP продавец обязан осуществить все необходимые меры для обеспечения перевозки ...

progressreport 2009/2010 & 2010/2011 - Fer

When the University of Zagreb was reorganised in 1874 to become the first modern university in. Croatia, it offered only the humanistic trivium of the. Faculty of ...

podgorica, 2010 2010 - ZUNS

Štampa: „Štamparija Obod” ad Cetinje e-mail: [email protected] ili [email protected]. Glavni urednici: Radivoje [ukovi} (1975-1978); Stevan Kosti} ...

Инкотермс 2010 (Incoterms 2010)

Здесь представлен полный список терминов Инкотермс 2010 (Incoterms. 2010) и необходимые комментарии к ним. Категория E. Отгрузка. EXW.

2. DIO Klasifikacija

predmet koji sadrži fosfor, fosfide, pirofornu tvar, zapaljivu tekućinu ili gel ili hipergoličke tekućine). H Predmet koji sadrži i eksplozivnu tvar i bijeli fosfor.

KLASIFIKACIJA

Klasa 3 — Zapaljive tekućine;. Klasa 4 — Zapaljive krute tvari, tvari podložne samozapaljenju, tvari koje u kontaktu s vodom proizvode zapaljive plinove;.

Lokarnska klasifikacija

viljuškare. 12-05 upravljačke i signalne ploče za vozila. 12-16 uredski stolci. 06-01 uredski stolovi. 06-03 uređaji za lociranje /GPS/. 14-03 uređaji za navigaciju.

6 klasifikacija, PAS, retardacija

MKB-10, F70: Laka mentalna retardacija. Čini 85% populacije mentalno retardiranih. Često se prvi put otkriva prilikom uključivanja dece u školu.

III. KLASIFIKACIJA I FILOGENIJA

divergentna evolucija mnoštva srodnih evolutivnih linija za relativno kratko vreme. ▫ Modifikovane za različite načine života. ▫ različite okoline. ▫ različita hrana.

Klasifikacija poreza

Klasifikacija poreza. 1. Novčani i naturalni. 2. Redovni i vanredni. 3. Opšti i namjenski. 4. Subjektni i objektni. 5. Reparticioni i kvotitetni. 6. Neposredni i posredni ...

KLASIFIKACIJA NAUKE

Diferencijacija nauke praćena je kontinuiranim procesom dijalektičkog povezivanja (4,5). Klasifikacija nauke, osim teorijskog, ima i veliko praktično značenje ...

Klasifikacija juvenilnih spondiloartropatija

U radu je prikazana klasifikacija juvenilnih spondiloartropatija. Ključne riječi juvenilne spondiloartropatije, klasifikacija. Summary. The classification of juvenile ...

klasifikacija - Agencija za statistiku BiH

20 pro 2005 ... 1.3.8 Ukupna korisna površina stambene zgrade je korisna podna površina stanova i zajedničkih prostorija koje koriste vlasnici stambenih ...

Klasifikacija ATC 2020 - JAZMP

aluminijev fosfat dihidroksialuminijev natrijev karbonat aluminijev acetoacetat aloglutamol aluminijev glicinat kombinacije. Kalcijeve spojine kalcijev karbonat.

Klasifikacija ATC 2019 - JAZMP

aluminijev fosfat dihidroksialuminijev natrijev karbonat aluminijev acetoacetat aloglutamol aluminijev glicinat kombinacije. Kalcijeve spojine kalcijev karbonat.

3 Klasifikacija tla i pokazatelji stanja tla.

Pri tome, iako su klase tj. grupe tala uglavnom prepoznate na sličan način po cijelom svijetu, različite norme vode do različitih oznaka. Ovdje se – nakon ...

nicejska klasifikacija - uil-sipo

1 jan 2012 ... 030009 škrobna glazura za perilo ... 20 Pohištvo, ogledala, okviri; izdelki (ki jih ne obsegajo drugi razredi) iz lesa, ... 300204 čokoladna pena.

klasifikacija klima - UniZd

“tropska monsunska klima” (Am). - sezonska raspodjela kiše: JI. Azija (područje monsuna), veći dio Amazonije, SI dio J. Amerike, dijelovi karipske obale Srednje.

Nova klasifikacija gljiva

tradicionalno podrazumevalo pod pojmom gljiva, tj skup organizama koje je Vitaker ... i stvore višećelijsku pokretnu masu koja podseća na malog puža golaća.

2. LABORATORIJSKA IDENTIFIKACIJA I KLASIFIKACIJA TLA

granica tečenja (wL ),. • granica plastičnosti (wP ), i. • granica skupljanja (wS ). Vlažnost tla (w) (SRPS U.B1.012;1979). Definicija: odnos između mase vode u ...

Dzīvās dabas klasifikācija

augoši krūmi efedras un Dienvidāfrikas tuksnešos augošās velvīčija velvīčijas. Šiem dažādajiem augiem tomēr ir kopīgas, tikai gnetveidīgajiem raksturīgas ...

KLASIFIKACIJA TALA HRVATSKE

Prisutnja je aluvijalna, deluvijalna i eolska erozija. Veće su plodnosti od kamenjara. (Grižići, Rudina, Bili Brig). Plodnost ovisi o količini trošine i dubini tla.

KLASIFIKACIJA KATEGORIJA OPASNIH TVARI

KLASIFIKACIJA KATEGORIJA OPASNIH TVARI. Opis. 1. ... Tvari koje u dodiru s vodom proizvode otrovne plinove. 5.1. ... 9. Razne opasne supstance i artikli.

KLASIFIKACIJA I DIJAGNOZA AKSIJALNIH SPONDILOARTRITISA ...

5 ruj 2016 ... aksijalnih SpA je ankilozantni spondilitis, koji se u kliničkoj praksi dijagnosticira uz znatno kašnjenje. Stoga je u. ASAS-ovoj klasifikaciji za ...

Intelektualne teškoće - dijagnostika i klasifikacija

vrijednost, a 15 IQ bodova standardnu devijaciju ... prosječne vrijednosti (IQ ≥ 70) označava granicu početka ... WAIS) i Wechslerova ljestvica inteligencije za.

ICS klasifikacija na srpskom i engleskom jeziku

47.020.01 Opšti standardi koji se odnose na brodogradnju i brodska postrojenja. 47.020.05 Materijali i komponente za brodogradnju ... 79.060.10 Šperploča.

Definicija in klasifikacija - Univerza v Ljubljani

Res pa je, da je akcija posameznega podjetja, ki se izkaže za uspešno, prej ... kot na primer Scheider, Stanhoff, Brinkman, Ewe, Ada, Rauch, Natuzzi,. Calligaris ...

Standardna klasifikacija zanimanja (SKZ) - zzzcg

prodaju i sam ga proda, razvrstava se u mesare, a ne u prodavce); ... online obuku, modeli za demonstracije i literatura za obuku;. • izradu ... održavanje higijenskih standarda klijenata, kao što je mijenjanje posteljine, pranje odjeće i ... presavijanje, uvijanje materijala kao što su saten, svila, šivenje traka ili tekstila u obliku.

MEUNARODNA KLASIFIKACIJA ROBA I USLUGA

druge klase; životinjska koža; koferi i putne torbe; kišobrani, suncobrani i štapovi ... berze, akcije (deonice) i svojinu; davanje garancija dužnicima u monetarnim ...

RSS-2-7 Klasifikacija i prepoznavanje otisaka prstiju

Sadržaj— Otisak prsta predstavlja jedinstveni biometrijski parametar na osnovu koga je moguće izvršiti identifikaciju ljudi. Dugi niz godina ovaj proces su ...