klasi ifikac cija dj jelatn nosti 2010 - Monstat

Samim tim svaka promjena klasifikacije NACE povlači sa sobom i promjenu ... koje prikazuju sve teoretski moguće veze između NKD i KD 2010, na najnižim nivoima ... djelatnosti. Pojam pomoćnih djelatnosti je opisan u dodatnim objašnjenjima (vidi tačku 3.2). ... realizovana u 2007.godini, HS se revidira svake godine.

klasi ifikac cija dj jelatn nosti 2010 - Monstat - Srodni dokumenti

klasi ifikac cija dj jelatn nosti 2010 - Monstat

Samim tim svaka promjena klasifikacije NACE povlači sa sobom i promjenu ... koje prikazuju sve teoretski moguće veze između NKD i KD 2010, na najnižim nivoima ... djelatnosti. Pojam pomoćnih djelatnosti je opisan u dodatnim objašnjenjima (vidi tačku 3.2). ... realizovana u 2007.godini, HS se revidira svake godine.

statistički godišnjak 2010 statistical yearbook - Monstat

263. 27 - 15. Production of passenger cars . ... Oranice i bašte. Arable fields and gardens. Zasijana površina. Sown area. Rasadnici ... Tepisi i podne obloge. 864.

kvantne i klasi^ne neuronske [email protected] - Semantic Scholar

Mihajlović Slavinski, M. Sovilj, S. Maksimović, N. Stevović,. J. Bojovic, I. Džamić, S. Jovičić, and Dj. Baljozović ...

(Microsoft PowerPoint - Usporedba kvantitativnih efekata dvaju klasi ...

(MODEL A) mr.sc. Bojan Kovačić, Tehničko veleučilište u Zagrebu. 2 zajam se otplaćuje nominalno jednakim ratama krajem svakoga obračunskoga razdoblja.

Srecko Kovac SVOJSTVA KLASI ˇCNE LOGIKE - Hrvatski studiji

jest klasicna iskazna logika i klasicna logika prvoga reda, s kojima se upozna- jemo i koje uvjezbavamo u uvodnome kolegiju iz discipline Logike. Tomu cemo,.

Čija je ono baba? - BAZAART

3 јун 2013 ... Dramski tekst „Čija je ono baba“ nastao je tokom školske 2012/13. godine ... Imamo mi ovde i restoran, i igralište za decu i servis za popravku i ...

CIJA I STARENJE STA- NOVNIšTVA – NAJVAž- NIJI ...

broja stanovnika) i starenje (ili senilizacija) stanovništva dominantni, i sa stajališta dugoročnog djelovanja najvaž- niji suvremeni opći demografski procesi u ...

1 Pod drvetom se smatra višegodišnja drvenasta biljka čija je visina ...

Drveće doseže najveću starost od svih živih bića. Zmajevac doseže starost od 6000 godina, meksički cedar i mamutovac preko 4000, tisa do 4000, pitomi kesten ...

pon čl nudb lanov a zna v kon anj, k nzorc kompo cija p onen pasiv t ...

toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši ... izolacijo (stiropor) v debelini 5 cm v dveh slojih, ki so ju ... MULTIPOR -- mineralne.

Zaključak o cijenama usluga u domovima za starije osobe čija je ...

1 lip 2018 ... Cjenik usluga u domovima (u daljnjem tekstu: Cjenik) sastavni je dio ovog zaključka. 2. ... Cijena usluge pomoći u kući po satu – 50,00 kn.

nosti kroz brojne seobe te naposljetku romantičnom i ...

menata koji pomažu razumijevanju cjeline na putu k razjašnjenju zagonetke. Gabriela Braić. Animalia, bestiae, ferae...: o životinjama u povijesti na jadranskom.

specifi^nosti psihijatrijskih kon- sultacija kod hospitalnih gerijatrijskih ...

28 јул 2019 ... psihijatrijski poreme}aj u ovoj populaciji pacijenata je bio psihoorganski sindrom, zatim delirijum nevezan za alkoholizam, depresija i druge ...

renault trucks ser vis zimsk a ak cija 2014. kamion je ključ vašeg ...

Servis vozila starijih od 4 godine. Renault Premium DXi11. Renault Magnum DXi13. * Akcijska cijena (materijal usluga). U servisnu akciju uključen je popust ...

Imena srpskih i drugih žrtava čija su tela ekshumirana na Kosovu i ...

potkošulja i zeleno-plave kupaće gaće na pruge - telo 2BA-139; ... crne boje kratkih rukava, kupaće gaće teget boje, etiketa »SPEEDO«, ostatak crvene.

goran kalogjera makedonska kultura i civiliza cija - Filozofski fakultet

MAKEDONSKA KULTURA I CIVILIZACIJA. 25 makedonski jezik, a od 2008. godine i na Filozofskome fakultetu u Rijeci. Na tome je jeziku napisana brojna i.

naputak za osmatranje i izvje[tavanje obla^nosti - bhdca

sistema. (2) U slu~aju magle koja potpuno zaklanja nebo tako da se ne mo`e utvrditi da li ima oblaka iznad ili ne, stanje oblaka se ozna~ava na sljede}i na~in: ...

Mogu nosti o uvanja i revitalizacije nasada ... - Repozitorij UNIZG

25 srp 2016 ... Danas se travnjački voćnjaci sve više cijene i zbog svoje estetske ... da se sa starih stabala uzimaju plemke koje se cijepe na podlogu i na taj način se proizvedu sadnice starih, ... <www.rasadnik-milic.hr>. Pristupljeno 06.

Mogu nosti o uvanja i revitalizacije nasada starih sorata jabuke u ...

25 srp 2016 ... područja gdje ljeti nema većih žega, gdje je veća relativna vlažnost ... Neki od načina cijepljenja voćaka su: okuliranje, cijepljenje pod koru, ...

Mogu nosti razvoja zaklada lokalnih zajednica u Hrvatskoj - Odraz.hr

3. POVIJEST ZAKLADA U HRVATSKOJ. 4. OSNIVANJE ZAKLADE. 5. ZAKLADA LOKALNE ZAJEDNICE. 6. POVIJEST ZAKLADA LOKALNIH. ZAJEDNICA U ...

Ofidizam i lije~enje – povodom nazo~nosti novih vrsta ... - Srce

Nosoro`asta ljutica. Rhinoceros viper. 4. Bitis rhinoceros. Zapadnoafri~ka gabonska ljutica West African gaboon viper. 5. Crotalus molossus molossus. Crnorepa ...

Pro mjer ocjena renjem a uhra m deb anjen bljine nosti t kožn trudn ...

rasporediti u cjelokupni volumen vode u tijelu bez apsorpcije, ne bi smjela biti ... Ako je gustoća tijela izračunata mjerenjem kožnih nabora, količinu (postotak).

SG G-11 - Monstat

Količine goriva izražene u litrama pretvaraju se u killograme prema sljedećem ključu: 1 litar motornog benzina = 0,75 kg. 1 litar niskosumpornog loživog ulja ...

BDP - Monstat

13 дец 2012 ... Paritet kupovne moći (PPP). 2. Tabela 1. Bruto domaći proizvod i stvarna individualna potrošnja po stanovniku prema standardu kupovne moći ...

Kastex - Monstat

Koverta vefka-umoljepive 10000 mun Nova kuverta.prolivodjac Nova kuverta. 012. 240.00. 35.60. 2.5 E. 15. Koverta volika moljepljivi 229x329 mm Nova kuverta ...

Publikacija - Monstat

Polna struktura stanovništva prema popisima u Crnoj Gori, Popis 2011. Population structure by ... Koeficijent starosti muškarci. Coeficient of age Men. 10,0. 9,1. 10,9. 14,9. 16,2. Žene. Women ... 415. 8,2. 91,8. Opšte sigururnosti ljudi i imovine.

Jugopetrol - Monstat

Datum . Dit gad. Denropa 26. 04. 2017. UGOVOR O SNADBJEVANJU DERIVATIMA NAFTE. Zaključen izmedus. Zavod za statistiku - Monstat iz Podgorice, UL.

Bilansi CG - Monstat

CRNA GORA. ZAVOD ZA STATISTIKU. S A O P Š ... Električna energija, Crna Gora, GWh. (p) - preliminarni podaci. -2000.0 ... Crna metalurgija. 40,4. -. -. -. 145.

Untitled - Monstat

naručioca, počev od 23.12.2016. godine do kraja godine, u roku od jednog dana od pismeno podnijetog ... Sastav: voće 54% (breskve 45% kom blago kiseli ... Sastojci: marmelada (smokva), pšenično ... konzervansa i bez veštačkih boja.

SKZ 2011 - Monstat

prodaju i sam ga proda, razvrstava se u mesare, a ne u prodavce); ... online obuku, modeli za demonstracije i literatura za obuku;. • izradu ... održavanje higijenskih standarda klijenata, kao što je mijenjanje posteljine, pranje odjeće i ... presavijanje, uvijanje materijala kao što su saten, svila, šivenje traka ili tekstila u obliku.

pr rocjen na ug grožen k nosti konjic od po c ožara a ... - Općina Konjic

Rezervne bore za izolacione aparate. 3. 72. Rezervne drzalice za lopate i grablje. 3. 73. Rolcange. 4. 74. Ručna zaga. 2. 75. Ručne lampe. 3. 76. Ručne lampe.

7 Sistemski zahtevi programa EAGLE 8 Mogu}nosti EAGLE-a

Izaberite `eljenu opciju menija iz startnog prozora CD-ROMa. ... Komanda INVOKE se mo`e koristiti da dozvoli spajanje aktivnih komponenti na ... Mo`ete koristiti komandu NAME da promenite imena otpornika, kondenzatora, IK-a, veza i magi-.

Podgorica 2017. - Monstat

CRNA GORA U BROJKAMA. 2017. PODGORICA, 2017. ... Hrvatskoj. 14. BiH. 225. Srbiji. 203. Albaniji. 172. Dužina morske obale, km. 293,5. Izvor: Uprava za ...

popunjavaju sve mljekare - Monstat

Mlaćenica. 13. Pavlaka. 131. - sadržaj masnoće do 29 %. 132. - sadržaj masnoće preko 29 %. 14. Fermentisani mlječni proizvodi. 141. - sa aditivima. 142.

poglavlje chapter - Monstat

Potrošačke cijene proizvoda i usluga snimaju statističari u izabranim ... 93,7 Tools and equipment for house. Dobra i ... Manufacture of textile and textile products.

Osnovno obrazovanje - Monstat

15 мар 2018 ... Osnovne škole. - kraj školske 2016/2017. godine -. Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj učenika koji su završili osnovno.

Lovćen osiguranje AD - Monstat

( „Lovćen auto”AD), odnosno 03-4/565 od 02.06.2014.godine ( „Lovćen ... Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 13/14; 10-1598/6 od 12.09.2014. godine ... Naručilac se obavezuje da za izvršenu uslugu plati cijenu iskazanu u fakturi, u roku ...

January 2019 - Monstat

Statistical Office of Montenegro. OPŠTI PREGLED INDEKSA/ SUMMARY OF INDICES. Mjesečni indeksi / Monthly indices. ∅ 2017 = 100. 2018. V. VI. VII. VIII. IX.

metodološko uputstvo - Monstat

(broj živorođenih je manji od broja umrlih) ili nulti (broj živorođenih je jednak broju ... Opšta stopa mortaliteta predstavlja broj umrlih na 1 000 stanovnika u toku ...

COCI 2010/2011 3rd round, December 11th 2010 TASK TABLICA ...

11 Dec 2010 ... so that no two columns are equal. EXAMPLE TEST DATA input. 2 6 dobarz adatak output. 0 input. 3 4 alfa beta zeta output. 2 input. 4 6 mrvica.

World Heart Day 2010 in Split Svjetski dan srca 2010. u ... - kardio.hr

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalma- tinske ćupanije (NZZJZ SDĆ) u suradnji s kardioloz- ima KliniËkog bolniËkog centra Split, osmi put je.

FOTOGRAFSKA PRIČA 2010. / Photo Story 2010 - Pro Torpedo

FOTOGRAFSKA PRIČA 2010. / Photo Story 2010. 829. □ Axel Böcker. □ Sara Štremfelj. □ Željka Čorak. □ Nataša Jakšić. □ Sanja Šaban. □ Vesna Mikić ...

ISSN 1331 - 7652 Zagreb, 25. studenog 2010. 11 / 2010.

25 stu 2010 ... bima protivničkih tabora navi- ... potpuno obnovljenom vatrogasnom domu Vinkovci. Održano je ... nik Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci.

ISSN 1331 - 7652 Zagreb, 25. listopada 2010. 10 / 2010.

25 lis 2010 ... broj terenskih vozila Mazda, s visokotlačnim modulima za gašenje požara. ... telje upoznao je predsjednik. DVD-a Poznanovec Franjo. Habulin.

Objavljeno 1. Srpnja 2010. Matijević, M. (2010), IzmeĎu didaktike ...

Ključne riječi: didaktika, teorija kurikuluma, didaktičke strategije, konstruktivizam, ciljevi odgoja ... pedagogije s početka 20. stoljeća (Bognar i Matijević, 2003).

Фестиваль японской поп-культуры 2010 20-21 ноября 2010 года ...

21 ноя 2010 ... Фестиваль анимэ в Нью-Йорке), фестиваль представляет современную. Японию одновременно с нескольких сторон. В программе ...

Circular No. 13/2010 October 2010 To the Members Dear ... - Gard

www.gard.no. Circular No. 13/2010. October 2010. To the Members. Dear Sirs,. INTERNATIONAL GROUP STANDARD FORM LETTERS OF INDEMNITY.

Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) Правила вступают в действие с ...

Сфера действия Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) распространяется на права и обязанности сторон по договору купли-продажи в части поставки.

Godišnji izvestaj 2010 - Annual Report 2010 - CNA - Sarajevo ...

zaciju i prešao na novo radno mesto. ... već neko duže vreme nevladine organizacije nisu prva adresa sa ... Zavidovići, Brčko, Modriča, Šamac - April/Maj 2010.

Bilans električne energije - Monstat

Podaci se prikupljaju u godišnjoj periodici primjenom metoda kompilacije podataka. Definicije. Proizvodnja domaće primarne energije je oblik energije koji nije ...

Paritet kupovne moći - Monstat

Uvod - Osnovne informacije o istraživanju. 1.1 Svrha, cilj i predmet istraživanja. Paritet kupovne moći (PKM) je efikasno sredstvo u međunarodnim poređenjima ...

Bruto domaći proizvod (BDP) - Monstat

18 дец 2018 ... Od zemalja iz regiona, Hrvatska ima najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći koji iznosi 62% prosjeka EU, dok se Crna ...

crna gora / montenegro - Monstat

U trećem kvartalu 2018. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 287,8 hiljada od kojih je 247,2 hiljada ili 85,9% zaposlenih i 40,6 hiljada ili 14,1% ...

me etodol loško u uputstv vo - Monstat

Morsko ribarstvo je upravljanje živim resursima mora a obuhvata: ulov, sakupljanje i ... Slatkovodno ribarstvo je lov riba i ostale vodene faune sa propisanim ...

MS EXCEL NIVO I i II 2010 MS OUTLOOK 2010 MS ... - eObrazovanje

Lanaco ECDL priručnik – Objedinjena skripta. MS EXCEL NIVO I i II 2010. MS OUTLOOK 2010. MS ACCESS 2010. LANACO edukacija. Maj, 2017. LANACO ...

Crna Gora u brojkama 2012 - Monstat

Crna Gora u brojkama 2012. Broj stanovnika u Crnoj Gori, stanje 1. januar 2011. 620 029. Površina Crne Gore, km². 13 812. Glavni grad. Podgorica. Prijestonica.

Knjiga VI - Struktura poljoprivrednih gazdinstava - Monstat

gazdinstava. Višegodišnje livade i pašnjaci ha. Broj. Površina po UG goveda ovce koze svinje živina konji, magar- ci, mule. Crna Gora. 43 142. 210 182. 80 209.

ZENE I MUSKARCI U CRNOJ GORI - Monstat

Publikacija “Žene i muškarci u Crnoj Gori” da je kratak prikaz stanja žena i ... Muškarci/Men. Od ukupnog broja žena, njih 65,5% živi u gradskoj sredini, dok je kod muškarca taj procenat 63,2. ... 540. 8,8. 91,2. Opšte sigururnosti ljudi i imovine.

Domaćinstva i porodice u Crnoj Gori - Monstat

Broj : 248. Podgorica, 27. septembar 2013. Domaćinstva i porodice u Crnoj Gori. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine.

PETOCIFARSKA COICOP KLASIFIKACIJA Struktura i ... - Monstat

maslac i proizvode od maslaca (maslo, pročišćeni maslac itd.) ... margarin) i ostale biljne masti (uključujući maslac od kikirikija). 01.1.5.3 Maslinovo ulje ... na sadržaj razvrstavaju se pod ovu kategoriju kada cijena pokriva samo troškove.

Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja - Monstat

uključuju zanimanja na najvišem ISCO nivou vještina, nivo vještina 4. 11 ... nije slobodno da prihvati civilno zaposlenje i ima obavezu da se pridržava vojne.