uredbu o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i ...

HEP-ODS d.o.o. U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE ... Crveni (dvotarifno brojilo s mjerenjem snage) ... obavljati kao javna usluga (regulirana cijena) ili.

uredbu o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i ... - Srodni dokumenti

uredbu o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i ...

HEP-ODS d.o.o. U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE ... Crveni (dvotarifno brojilo s mjerenjem snage) ... obavljati kao javna usluga (regulirana cijena) ili.

uredbu o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju ... - ho cired

5 tra 2018 ... zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i obavijestiti podnositelja zahtjeva o obvezi izrade EOTRP-a, u svrhu utvrđivanja posebnih ...

Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju ... - HOPS

26 tra 2018 ... EOTRP, te ga dostaviti podnositelju zahtjeva, zajedno s prijedlogom ugovora o priključenju. (4) Operator može pisanom odlukom odbiti ili ...

zahtjev za izdavanje energetskih uvjeta - PLINARA doo

OBRAZAC PP/ZIEU-01. PLINARA d.o.o. PULA za opskrbu plinom; 52100 Pula, Industrijska 17. Tel. (052) 534 944; Fax. (052) 534 804; E-mail: [email protected].

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje ... - HANFA

HROK, lista poreznih dužnika. Ministarstva financija, crna lista, kreditni registri i sl., a za strane osobe na odgovarajućim evidencijama), c) je li nad imovinom ...

MIŠLJENJE o utvrđivanju posebnih uvjeta odnosno potvrđivanju ...

2 lis 2014 ... odnosno potvrđivanje glavnog projekta od strane Inspektorata rada, ... mirovinskog sustava, Inspektorata rada, Područni ured Osijek, ... Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Inspektorat rada, Područni ured Osijek, sukladno.

uredbu - IZS

1 katastarsko jutro iznosi 0,5755: pet hiljada sedam sto pedeset i pet deset hiljaditih hektara,. 1 ugarska kvadratna milja iznosi 0,6978: šest hiljada devet sto ...

uredbu - Opći sindikat MUP-a

O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA. I. OSNOVNA ODREDBA. Članak 1. Ovom se Uredbom utvrđuju vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih ...

uredbu - JP Ceste Federacije BiH

Građevinski dnevnik i građevinsku knjigu dužan je voditi izvođač radova na ... Građevinski dnevnik i građevinska knjiga vode se u obliku knjige koja mora biti ...

uredbu - Vlada Kantona Sarajevo

2 lip 2016 ... stabla, ukrasni grmovi, ružičnjaci. živa ograda, cvjetne gredice, trajnice i ... (5) Cijena održavanja javnih zelenih površina utvrđuje se na način.

Vlada donosi UREDBU o unif

jakna; duks (bez kapulјače); borbeni prsluk; pantalone letnje; pantalone zimske; kombinezon; kabanica; dvodelni komplet od vodo-nepropusnog materijala; ...

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o ... - PRE-KOM-a

tabure, madrac, nadmadrac, podnica kreveta ... U sklopu reciklažnog dvorišta za fizičke osobe prima se i problematični otpad (lijekovi, akumulatori, boje i lakovi ...

Vlada donosi UREDBU o uniformi, oznakama

22 мар 2017 ... navlaka za šlem, borbeni prsluk i opasač crni sa futrolom i dodacima. Osnovni delovi redovne uniforme za policijske službenike Helikopterske ...

730 uredbu - Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

ovjeren od strane odgojno – obrazovne ustanove. (5) Dnevnik stažiranja se vodi po Uputstvu koje detaljnije razrađuje zadatke mentora i pripravnika. Pripreme.

uredbu o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u ...

Za obračun i isplatu plata zaposlenih iz člana 1. ove uredbe, primenjuju se sledeći koeficijenti: 1. U osnovnom obrazovanju: Nastavnik, vaspitač, stručni saradnik ...

UREDBU o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ...

Razvrstavanje objekata u kategorije ugroženosti od požara uslovljeno je: namenom objekta, tehnološkim procesom, vrstom i količinom zapaljivih materija, ...

uredbu o klasifikaciji djelatnosti republike srpske - pravosudje.ba

23 sij 2014 ... Štampanje i uslužne djelatnosti povezane sa štampanjem ... 46.13 Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom ... proizvodnju proizvoda od šećera: karamela, kašua, nugata, fondana, bijele čokolade, ... postupci sa pločom "sa računara na ploču" (isto tako fotopolimerske ploče),.

Uredbu o programu i nacinu polaganja strucnog ispita za rad u ...

Uredbu o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u državnim ... Pismeni zadatak polaže se iz predmeta Carinski sistem i postupak. Program ...

OČEVIDNIK ENERGETSKIH OPORABITELJA

DRVODJELAC društvo za proizvodnju, promet i usluge, društvo s ... PARKETI POŽGAJ - društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu,.

Nacionalni provedbeni plan za Uredbu Komisije - Ministarstvo mora ...

Autostop uređaj je uređaj za automatsku zaštitu vlaka koji prenosi ... Varaždin -. Čakovec. X X X X. R202 Varaždin – Dalj*. Varaždin-. Koprivnica. X X X X.

uredbu o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene ... - croso

zdravstveno osiguranje ili Nacionalne službe za zapošljavanje, shodno članu 12. ... Prijava o zasnivanju-prestanku radnog odnosa za više lica; ... osiguranje, dan nakon prestanka radnog odnosa, dan nakon prestanka obavljanja samostalne ...

uredbu o korišćenju akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih ...

3 дец 2009 ... (3) Skraćenica akademske titule i naučnog zvanja doktor nauka je dr. i piše se ispred imena i prezimena lica, u skladu sa pravopisom. Član 6.

ISPITIVANJE ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA PUMPE VSm 46 ...

10 srp 2019 ... Ispitivanje navedene pumpe je izvršeno na ispitnoj stanici u tvornici pumpi. Croatia Pumpe Nova d.o.o. u Karlovcu 12. srpnja 2019. godine te ...

Potpora izdavanju knjiga

Hromin Sturm Karino, Zagreb. Karino Hromin Sturm: Politički internacionalni rječnik. 20.000,00 kn. Rekapitulacija za nakladnika: Hromin Sturm Karino (1 naslov).

paketi energetskih rešitev za dom - Istrabenz plini

Istrabenz plini d.o.o.. Sermin 8a. 6000 Koper ... Hibridna toplotna črpalka IMMERGAS MAGIS COMBO: - inverter toplotna črpalka zrak/voda za ogrevanje in ...

program - Hrvatska udruga energetskih certifikatora

rješenja toplinskih mostova (Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada NN 97/14) - Praktični rad na primjeru – unos toplinskih ...

Podizanje energetskih nasada za proizvodnju biomase

15 lip 2015 ... Mladice bambusa rastu izrazito brzo, tj. imaju ... Hektar šume Moso bambusa može proizvesti 6 ... sadnice topola i vrba koje su prila- gođene ...

Pravilnikom o vršenju energetskih pregleda zgrada

funkcionišu kao zajednička cjelina za više stanova ili zgrada; ... Često su prikladnije npr. plafonske infracrvene grijalice;. 3) najveći potencijal za iskorišćavanje ...

termodinamske osnove energetskih sustava - PFRI

3 tra 2018 ... N (Newton) mjerna jedinica za silu kg·m/s2. Rad L pri djelovanju sile F na putu s. L = F · s. J (Joule) mjerna jedinica za rad. (kg·m/s2)·m = N·m.

forsirano vazdušno hlađenje energetskih pretvaračkih ... - VISER-u

th(s-a). , za slučaj energetskog hladnjaka SEMIKRON P16 i za različite dužine. ... dimenzije u odnosu na visoku brzinu protoka vazduha. • Njihov nedostatak je ...

laboratorijske vežbe iz asinhronih mašina i energetskih transformatora

Ukoliko se dijagrami crtaju na milimetarskoj hartiji, koristiti lenjir i krivuljar kako bi se povukla odgovarajuća kriva. □ Ukoliko se dijagram konstruiše softverski, ...

izvadak iz registra osoba ovlaštenih za kontrolu energetskih ...

ENERGONOVA d.o.o.. Grad Zagreb. Novačka 333. Grad Zagreb. 25.1.2024. KIHVAC. 3. K-6/2015. STUDIO MORPHOSIS d.o.o.. Grad Zagreb. Antuna Štrbana 4.

Analiza potrošnje energije pojedinih energetskih funkcionalnih ...

21 lip 2017 ... provedenom u Nizozemskoj, predviđena potrošnja plina u svakom energetskom ... prikazuje godišnju potrošnju energiju za grijanje po m2.

Energetski pretvarači 1 Osnovne topologije energetskih pretvarača

Tiristori su poluprovodnički poluupravljivi prekidački elementi. ... transformatoru smanjuje se tri puta ili sav aktivni materijal približno 1,5 puta što znači ... pasivni deo periode i označava se sa D' = tOFF/T. Upravljanje prekidačkim elementima.

forsirano vazdušno hlađenje energetskih pretvaračkih ... - Viser

th(s-a). , za slučaj energetskog hladnjaka SEMIKRON P16 i za različite dužine. ... dimenzije u odnosu na visoku brzinu protoka vazduha. • Njihov nedostatak je ...

termiĉki proraĉuni tiristorskih energetskih pretvaraĉa - VISER-u

Dimenzije pretvaraĉa su pored elektriĉnih karakteristika, dominantno odreĊene izborom tipa hlaĊenja! ... SCR sa bakarnim navojem za montažu na hladnjak ...

Oživotvorenje energetskih rješenja za očuvanje morskog okoliša od ...

5 lis 2015 ... Portal croenergo.eu: „Mogućnost pohrane energije“, http://www.croenergo.eu/mogucnosti- pohrane-energije-396.aspx, 20.05.2014. 31.

Cjenik energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada

12 svi 2010 ... Za provođenje energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata postojećih zgrada u kojem su uključeni i neobvezni proračuni za energetski certifikat te izrada certifikata s proračunima do razine ... ZA STAN U.

Popis nevažećih energetskih certifikata - Energetsko certificiranje

Stipsa d.o.o. Split. P_292_2013_014_SZ2. 06.08.2013. Franjo Stopić dipl. ing. stroj., Dugo Selo. F_53_2010_035_SZ1. 10.4.2013. Četiri uha j.d.o.o. Zagreb.

energetska certifikacija zgrada - Hrvatska udruga energetskih ...

energije za grijanje zgrada se svrstava u razred energetske potrošnje, od A razreda s najmanjom potrošnjom ... potrošnjom (> 250 kWh/m2). ... certifikata javno izložiti uz glavni ulaz u zgradu. Q”H,nd,ref. kWh/(m2a). 15. 25. 50. 100. 150 ... dijela (npr stan, ured), energetski certifikat mora biti na ... b) manji obim novog znanja.

Dijagnostički postupci za procjenu energetskih kapaciteta sportaša

Anaerobni energetski kapacitet. Aerobni energestki kapacitet anaerobna glikoliza aerobna glikoliza aerobna lipoliza. Progresivni testovi. Kontinuirani testovi.

Izdelava energetskih izkaznic! POPUSTI do 25% - Modre novice

nepremičninsko posredovanje, projektiranje, geodetske storitve, pravne stroritve. Izdelava energetskih ... pevskim nastopom, Monika Mlinar s petjem in harmoniko, Vesna Rado- vanovič z ... dobro ohranjene; krila, jakne skoraj nove, različne ...

MIŠLJENJE PRIVREDNOG SAVETNIKA O IZDAVANJU RAČUNA ...

uslovi iz člana 28 Zakona o PDV primalac računa – poreski obveznik ima pravo na prethodno porez nezavisno od činjenice da račun sastavljen na računaru ne ...

Potpora izdavanju knjiga u 2019. - odobreno

39 Leykam international d.o.o.. 180.000,00 kn. 40 Libricon d.o.o.. 35.000,00 kn. 41 Litteris d.o.o.. 150.000,00 kn. 42 Mala zvona d.o.o.. 200.000,00 kn. 43 Matica ...

ZAKON O ELEKTRONIČKOM IZDAVANJU RAČUNA U JAVNOJ ...

1 srp 2019 ... Javni i sektorski naručitelji, u skladu s Direktivom 2014/55/EU, imaju obvezu ... za nabave roba i usluga te nabavu radova ispod 500.000,00 kn ... Fakturiranje zakupa poslovnih prostora i najma stanova u vlasništvu JLS ...

Potpora izdavanju knjiga u 2019. - odbijeno

Potpora izdavanju knjiga u 2019. - odbijeno. Nakladnik ... 17 EKO MASLINA d.o.o., VINKOVCI. 18 e-music j.d.o.o. ... 90 Školska knjiga d.d.. 91 TEKSTON ...

Pravilnik KBF-a o izdavanju potvrde o odgovarajućem stečenom ...

19 velj 2009 ... Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07),. Popisa akademskih naziva i akademskih ...

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za ...

Potvrdnicom se utvrđuje upis zdravstvenog radnika u Registar HKMS i pravo na obavljanje poslova zdravstvene/sestrinske njege temeljem članka 21. Zakona o ...

zaba-zeleni krediti - Hrvatska udruga energetskih certifikatora

ZELENI KREDITI –. PRVI U HRVATSKOJ. NOVI KREDITI. GRUPE ZAGREBAČKE BANKE. Zagreb, 3. studenoga 2010. Mirela Džaferović. Direktorica Razvoja ...

razvoj prometa u funkciji očuvanja energetskih ... - Pomorski fakultet

i teretnog prijevoza sa cestovnog prometa na željeznice i kombinirani prijevoz da bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš i postigla manja potrošnja fosilnih goriva.

Savjetodavni materijal o izdavanju potvrde aerodromskog ... - BHDCA

8 kol 2016 ... 4.2 Opći uvjeti za izdavanje potvrde aerodromskom operatoru . ... (Privitak A1 Pravilnika o uvjetima i načinu izdavanja potvrde ... Zahtjev za izdavanjem potvrde za aerodrom podnosi se u BHDCA 90 dana od otpočinjanja.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izdavanju urbanističke saglasnosti

PREDMET: Zahtjev za izdavanje / produženje / rješenja o urbanističkoj saglasnosti za. (označite):. 1. ... što odgovara k.č. broj _____ ZK izvadak broj.______ ...

POSEBNI UVJETI O IZDAVANJU I KORIŠTENJU DINERS CLUB ...

korištenje Diners Club ORYX kartice (dalje DC ORYX kartica). 2. ... pogodnosti, sukladno Općim uvjetima i pravilima ostvarivanja članstva i članskih pogodnosti.

OPĆI UVJETI OKVIRNOG UGOVORA O IZDAVANJU I KORIŠTENJU ...

VISA kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. (dalje: Opći uvjeti), sva se komunikacija ... Podaci za pristup On-line uslugama: Lozinka i korisničko ime za online ...

Informacija o izdavanju u zakup prostora za obavljanje djelatnosti ...

11 јул 2016 ... u mogućnosti da daju mišljenje po ovo inicijativi. Ministarstvo ... 125 m2 (prostor za sjedenje sa šankom i magacinski prostor / kuhinja u ... značajnoj mjeri mijenjaju ili utiču na funkcionalni i/ili infrastrukturni karakter objekata ili.

Detaljne upute o izdavanju potvrde iz kaznene evidencije i ...

4 svi 2017 ... kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) nije valjano uvjerenje u ... s time da je za postupak registracije potreban OIB korisnika i.

Rješenja o izdavanju građevinskih dozvola - Herceg Novi

1 мар 2018 ... Bulatović Tomka, Radović. Dejan, Rabrenović Slavka,. Rabrenović Jelena I. Lazarević Boban. 02-3-361-206/2017. Na urbanističkoj parceli UP.

pravilnik o izdavanju potvrde o rezidentnosti - Porezna uprava ...

Ovim pravilnikom, u svrhu ostvarivanja prava pravnih i fizičkih lica koja proizlaze iz ugovora. /sporazuma /konvencija o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (u ...

zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ... - HGK

1 srp 2019 ... eRačun je račun izdan, prenijet i zaprimljen u strukturiranom ... Poznati IP - Fina, Moj eRačun/Elektronički računi, Omnizone Redok, Hrvatski telekom, ... Austria- Federal Service Portal (Unternehmensserviceportal – USP.

Pravilnik o izdavanju ID kartice (.pdf) - Ministarstvo vanjskih poslova

i čiji imunitet je utvren u skladu sa odredbama Bečkih konvencija o diplomatskim i konzularnim odnosima iz 1961. i 1963. godine, Konvencijom o privilegijama i ...