Fibröz kıkırdak

Tip II kollagen, proteoglikan ve kondronektin sentezlerler. ▫ Çok sayıda GER ... Proteoglikan olara agrekan ve glikoprotein olarak da kondronektin bulunur.

Fibröz kıkırdak - Srodni dokumenti

Fibröz kıkırdak

Tip II kollagen, proteoglikan ve kondronektin sentezlerler. ▫ Çok sayıda GER ... Proteoglikan olara agrekan ve glikoprotein olarak da kondronektin bulunur.

Kıkırdak Doku File

Artiküler katilajda yaşla ilişkili olarak proteoglikan kompozisyonunda ve yapısında değişiklikler görülür. • Yaş ilerledikçe kartiiajın su içeriği ve protein miktarında ...