pregled pravnih osoba koje su dostavile informaciju o ... - HAOP

31 ožu 2017 ... Ambijenti d.o.o.. Istarska 6, 40000 Čakovec. Međimurska. 41. Ameropa žitni terminal d.o.o.. Vranjički put 16, 21210 Solin. Splitsko-dalmatinska.

pregled pravnih osoba koje su dostavile informaciju o ... - HAOP - Srodni dokumenti

pregled pravnih osoba koje su dostavile informaciju o ... - HAOP

31 ožu 2017 ... Ambijenti d.o.o.. Istarska 6, 40000 Čakovec. Međimurska. 41. Ameropa žitni terminal d.o.o.. Vranjički put 16, 21210 Solin. Splitsko-dalmatinska.

REGISTAR PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU SPORTSKU ...

11 pro 2015 ... NK "VARAŽDIN" VARAŽDIN. Varaždin, Zagrebačka 94 ... RUKOMETNI KLUB "IVANČICA. IVANEC" ... IVANEC. NK IVANČICA IVANEC. Ivanec ...

registar pravnih osoba koje obavljaju sportsku djelatnost

29 pro 2015 ... 42000 Varaždin. Sudjelovanje u ... Varaždin, Optujska 82. 42000 Varaždin ... UP/I-230-02/06-01/26 ... Donji Kneginec, Ulica Grada Lipika. 15.

popis poreznih obveznika/poslodavaca-pravnih osoba koje ... - N1

BRRIF INTERIJERI J.D.O.O.. STANČIĆ. 8. 0. 0. 0 ... DUKA INTERIJERI OPREMANJE D.O.O.. BREZJE. 2. 2. 2. 1. 1 ... 2306 SALOPEK D.O.O.. IVANKOVO. 1. 0. 1.

Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje stabilnih ...

Energoatest Kontrol d.o.o.. Zaprešić, Zvonka Vinceka 16. 33. Energoatest Zaštita d.o.o.. Zagreb, Potočnjakova 4. 34. Eurostandard d.o.o.. Zagreb, Barutanski ...

popis fizičkih i pravnih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje ...

Trg kralja Tomislava 18. 29. Ivica Plavec, dipl.ing.arh. 2.1.2., 2.1.3. 05/2013 . 862. 10000 Zagreb. Trg kralja Tomislava 18. 30. A.C.M.. PROJEKTNI BIRO. d.o.o..

Popis pravnih osoba koje imaju odobrenje za obavljanje sudskih ...

geodezija. Klamfa D.O.O.. ŽS Šibenik. Šibenik. Bana Josipa Jelačića 17 A graditeljstvo i procjena nekretnina. Mariner Broding Betina D.O.O.. ŽS Šibenik. Betina.

15. prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za ...

9. MEĐIMURJE – PLIN d.o.o. Čakovec. 10. MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec. 11. RUDI EXPRESS d.o.o. – RUDI TRAVEL – Autobusni prijevoz Čakovec. 12.

Registracija domena pravnih osoba s poslovnim ... - Domene.hr

Mirjana Gabriel, Goran Blagus, Vanja Librić Radojević i prof. dr. sc. Alan Uzelac, donijelo je na svojim sjednicama od 5. studenoga 2013. godine i 29. siječnja ...

u odgovarajućoj regulaciji odgovornost pravnih osoba za kaznena ...

za izradu važećeg Kaznenog zakona (KZ)2 bio autor nacrta kaznenih djela protiv ... Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (ZOPOKD), Narodne ...

krivični postupak protiv pravnih osoba - pravosudje.ba

zakona u Bosni i Hercegovini o odgovornosti pravnih osoba za krivična djela. ... R(88) 18 o odgovornosti preduzeća koja imaju status pravne osobe za krivična ...

u odgovarajućoj regulaciji odgovornost pravnih osoba za ... - Crosbi

695-729.; Derenčinović, D., Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena dje- la, NOCCI, Zagreb, 2003., Đurđević, Z., Komentar Zakona o odgovornosti ...

zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

D. Derenćinović, D. Novosel: Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela... Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 19, broj 2/2012, ...

odgovornost pravnih osoba u hrvatskom kaznenom ... - Pravni fakultet

Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, bitno je izmijenjen. Zakonom ... odgovornosti pravnih osoba, novi je zakon uveo mogućnost samostalne ...

Popis pravnih osoba kojima je odobreno stalno prikupljanje i ...

11 lis 2019 ... Grad Zagreb,. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. 16. HRVATSKI CRVENI. KRIŽ, GRADSKO. DRUŠTVO CRVENOG.

v. stope doprinosa iz i na plaće kod pravnih i fizičkih osoba - RRiF

29 sij 2020 ... Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja obveznika poreza na ... naknada plaće za bolovanje uz dopušteno smanjenje utvrdi u svoti nižoj od ...

IV. Stope doprinosa iz i na plaće kod pravnih i fizičkih osoba - RRiF

24 sij 2018 ... utvrđena i najniža osnovica za plaćanje doprinosa za. 2018. te iznosi 3.047,60 kn (8.020,00 x 0,38). Utvrđivanjem najniže osnovice za plaćanje ...

Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje ...

ARTING d.o.o., Bjelovar, Strossmayerova 4. 31.08.2007. 40. ARX d.o.o., Šibenik, Stara cesta 4. 14.04.2009. 41. ASK ATELIER d.o.o., Zagreb, Trg Nikole Šubića ...

Kaznena odgovornost pravnih osoba za ... - Državni zavod za statistiku

Kaznena odgovornost pravnih osoba za kaznena djela 2005. – 2009. 9. UVOD. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (u nastavku teksta ...

Katalog pravnih temelja i zakonitih svrha za koje ustanove iz ...

29 svi 2019 ... Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija (NZPUSS). Ostvarivanje prava na studentsku stipendiju. Nacionalne zaklade.

Temelji kaznenog postupka protiv pravnih osoba te položaj i uloga ...

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, NN 151/03, 110/07, 45/11 i 143/12. 2. D. RAČIĆ; V. CVIJANOVIĆ., Privatizacija u Hrvatskoj: Početni ...

evidencija pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge

10 lis 2019 ... MOJ DOM, obrt za usluge pomoći u ... CRVENOG KRIŽA VARAŽDIN ... Udruga "Marija" za starije i nemoćne osobe prestaje s pružanjem. 123.

Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje svih ...

ACES d.o.o., Zadar, Antuna Barca 7c. 08.02.2007. 3. AD - ARHITEKTURA I DIZAJN d.o.o., Pula, Poljana Sv. Martina 25. 29.01.2015. 4. ADF d.o.o., Karlovac, M.

pregled telefonskih i mobilnih telefona pravnih subjekata ... - Grad Vis

Vis. 021/762-810. 098/464-488. 098/464-480. Cjelodnevno dežurstvo. All day attendance. 2. Kom. poduzeće. “Gradina” d.o.o. Vis. 021/711-121. 021/717-351.

Pregled podataka_RegDOZ_2019 - HAOP

19 stu 2019 ... tijeku otpada putem mrežne aplikacije e-ONTO: http://eonto.azo.hr. Do lipnja 2019. godine, potvrdu o upisu u Očevidnik reciklažnih dvorišta ...

Pregled PGO-PO 2013 naslovnica - HAOP

Tovarnik. Da. 71. INA-Industrija nafte, d.d.. BP Vukovar-Mitnica. Bana Josipa Jelačića ... ČRNOMEREC 35. Zagreb. Ne. 42. AUTO SERVIS BINGULA. SERVIS.

KOMORBIDITETNE DIJAGNOzE KOD OSOBA KOJE Uz ...

ovisnosti, forenzička psihijatrija. Adresa za dopisivanje: Esta Sušić, dr. med. odjel forenzičke psihijatrije. Zatvorska bolnica Zagreb. Svetošimunska 107.

pregled podataka iz registra dozvola i potvrda za ... - HAOP

24 ožu 2010 ... gorijama otpada (otpadna ambalaža, vozila, gume, otpadna ulja i dr.). Novim pravilnicima propisani su ciljevi, naknade i način gospodarenja ...

Pregled i procjena usluga ekosustava na tršćacima_studija ... - HAOP

iskorištavanja trske, mogućnost korištenja sirovine za proizvodnju energije, ... Prostirka od trske za sušenje smokava koja se proizvodi na području Delte ...

pregled podataka o električnom i elektroničkom otpadu za ... - HAOP

22 lis 2014 ... TEHNOMOBIL SPLIT - OBRT. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA. CE-ZA-R ... TEHNOMOBIL METKOVIĆ – OBRT. TEHNOMOBIL SPLIT - OBRT.

pregled podataka iz registra dozvola za gospodarenje s ... - HAOP

28 tra 2006 ... METIS d.d.. Mala Cesta 6. Ogulin. 11.11.2005. skupljanje i reciklažu neopasnog otpada. 12 01 01; 12 01 02;. 12 01 03; 12 01 04;. 15 01 04; 16 ...

pregled podataka iz reistra dozvola i potvrda za ... - HAOP

otpada i Očevidnik izvoznika neopasnog otpada prema Zakonu o otpadu i Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (svibanj, 2014. godine),. - popis tvrtki koje ...

pregled potvrda o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju ... - HAOP

Učilište Virtus. Split, 18.11.2015. 158. HATTRICK d.o.o. ... Porsche Croatia d.o.o.. Povjerenik. 02.03.2016. 11.12.2015. ... Njuškalo d.o.o. povjerenik. 02.03.2016.

KOMORBIDITETNE DIJAGNOzE KOD OSOBA KOJE Uz ... - Crosbi

veliku depresivnu epizodu, a 65 % poremećaj ličnosti. od broja zatvorenika s poremećajima ličnosti 47 % je ima- lo disocijalni poremećaj ličnosti (2).

Pregled podataka o provedbi obveze izrade Plana ... - HAOP

BAUHAUS-ZAGREB k.d.. POSLOVNICA 958 VARAŽDIN. GOSPODARSKA ... 290 VESNA AKUMULATORI d.o.o.. VESNA AKUMULATORI d.o.o.. POJIŠANSKA ...

Pregled podataka o akcijama prikupljanja otpada 2017 27-7 ... - HAOP

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/otpad-i-registri-oneciscavanja/ ... Pribislavec, Selnica, Stahoninec, Sveta Marija, Sveti Martin na Muri, Šenkovec,.

2017. pregled podataka iz registra dozvola i potvrda za ... - HAOP

31 pro 2017 ... Dozvoljava se trgovačkom društvu Stražaplastika d.d., Hum na Sutli. 123, Hum na Sutli, OIB: 68555837387 na lokaciji Hum na Sutli 123, Hum.

Prevalencija pozitivnih markera hepatitisa B i C u osoba koje se ...

Virus hepatitisa B (HBV), virus hepatitisa C (HCV) i virus humane ... druga mjesta), markeri hepatitisa B (HBsAg, anti-HBs, anti-HBc), hepatitis B status. (prebolio ...

o imenovanju osoba koje 6e sudjelovati u postavljanju razine ...

Ana Cavar, Filozofski fakultet Sveudiliita u Zagrebu. 10. Marko Ek, Ugostiteljsko{uristidka ikola, Osijek. 1 1 . Mirta Faktor, Medicinska Skola, Os{ek. 12. Nada Galii ...

REGISTAR OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST DADILJE.pdf

PODACI O OBRTU: NAZIV I SJEDIŠTE,. MATIČNI BROJ,. OIB:,. ADRESA. POSLOVANJA,. ŽUPANIJA. TELEFON,. FAX,. E-MAIL. IMENA I PREZIMENA. DADILJA ...

REGISTAR OSOBA KOJE OBAVLJAJU ... - CZSS Karlovac

01/1, URBROJ: 2133-72-07-. 53-17-2,. 01.09.2017. OBRT ZA ČUVANJE DJECE. „BUBAMARA“, KARLOVAC,. BANIJA 112, MB: 97791865,. TEL: 091 9172858.

Zapošljivost i razvoj karijere osoba koje su diplomirale na ...

manjina socijalnih radnika stažirala u tijelima lokalne i državne uprave (11%) te organizacijama civilnog ... Prvi su posao socijalni radnici pronalazili u većem broju različitih organizacija, među kojima ... Organizacija uprave i socijalnih službi.

usporedba psihosocijalnoga funkcioniranja osoba koje se liječe ...

odnosno ovisnici o kockanju, pokazuju za ovisnost specifične pojave i dijagnostičke kriterije ... S obzirom na sve veći broj ponašanja koja pojedinac ... S kliničkog aspekta ova bi skupina trebala dati najbolji odgovor na ... 6/45, EuroJackpot,.

REGISTAR OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST DADILJE

8 svi 2017 ... ČUVALICA MAŠTALICA, obrt za usluge dadilje, vl. Sandra. Ister,Varaždin, Franje Račkog 22. Matični broj obrta:98036360. OIB: 13187254541.

Pregled podataka o opremi koja sadrži PCB u 2017. godini - HAOP

12 pro 2018 ... Kemis-Termoclean d.o.o. u svrhu zbrinjavanja izvozom, u 2017. godini preuzele ukupno 63,11 t otpada koji sadrži PCB, Tablica 2. Tablica 2.

Kaznena odgovornost pravnih osoba za kaznena djela, 2005.

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. ZKP. Zakon o kaznenom postupku. ZOPOKD. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.

Prava osoba koje su preživjele ili proživljavaju nasilje - SOS Rijeka

Ne poštuje vas (na primjer: ponižava vas, ismijava vaše mišljenje, nepristojan ... 11 Ogledni primjer kaznene prijave nalazi se na mrežnim stranicama DORH-a ...

Popis ovlaštenih osoba koje posjeduju uvjerenje za obavljanje ...

23 srp 2014 ... Ante. Vrdoljak. VŠS inženjer pomorskog prometa 351-01/14-01/791 ... Ante. Seljak Jakovčev. SSS elektroničar. 351-01/15-01/131.

kvaliteta života osoba s posebnim potrebama koje su u sustavu ...

4. U Hrvatskoj, Udruga za promicanje inkluzije najveći je pružatelj usluge stanovanja uz podršku u zajednici za više od 200 osoba s intelektualnim teškoćama i.

Odluka o imenovanju osoba koje će izrađivati ispitne ... - ncvvo

KriZak Timur. 1 8. Lazi6-Marinkovi6 Smiljana. 19. Lu6ki Stjepan. 20. Marin Dinko. 21. Moinar Lidija. 22" Palavra Zdravko. 23. Peri6 Petar. 24. Pe5orda Suzana.

pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove ...

Stručni ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o ... odnose na građenje građevina i druge propise u vezi s poslovima vođenja ...

prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osoba koje se stručno ...

57/12. i 120/12.) nakon završenog obrazovanja stručno osposo- bljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ... Prijava se pod- nosi na tiskanici T-2 prijava-odjava-promjena u ... Status osiguranika HZZO-a dokazuje se ovje- renom kopijom ...

REGISTAR PRAVNIH OSOBA upisanih u registar sportskih ...

AK "Karlovac" atletika sudjelovanje u športskom natjecanju. Karlovac, Foginovo kupalište bb. 61. PO-04-01-61/12. Atletski klub KA TIM Karlovac. AK KA TIM.

evidencija fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge

1 lis 2019 ... Obiteljski dom smještaj/boravak ... 23.5.2007. MARIJA DOLENČIĆ. Bjelovar, Đurđevačka cesta 35 ... Smještaj za starije i teško bolesne odrasle ...

Popis osoba koje se mogu imenovati za članove Stručnog vijeća

Hrvatski šumarski institut. Hrvoje. Marjanović. 49. Hrvatski šumarski institut. Milan ... Mihalić. 103. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja. Hrvoje. Pernar.

registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje - CZSS Koprivnica

KLASA: UP/I-034-02/13-01/1,. URBROJ: 2137-95-01-13-5,. 18. prosinac 2013. Obrt za čuvanje ... Katarina. Jambrušić, Ratarska 3,. Starigrad,. MB: 97505765,.

Lista stručnih osoba koje ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u radu ...

17 svi 2019 ... Tomislav Vrdoljak / Livno. Inženjer građevinarstva ... Ana Vrdoljak / Livno. Diplomirani inženjer ... Dražen Vrdoljak / Grude. Diplomirani inženjer.

registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje - CZSS Bjelovar

Euroherc osiguranje d.d. od 26.11.2013. 26; Bjelovarsko- bilogorska županija;. 098/872-583, 098/1768-. 792. ZVJEZDICE, obrt za usluge dadilja; Bjelovar,. 2.

očevidnik osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad - Očevidnici ...

otpadaka, 19158233033/040023360, Kukuljanovo 414, Kukuljanovo. Ogulin, Žegar ... SPO-93. ĐUKIĆ-AUTO CENTAR d.o.o. za servisiranje i prodaju motornih vozila, ... telekomunikacija, 29524210204/080253268, Vrtni put 1, Zagreb. Zagreb ...

LISTA STRUČNIH OSOBA koje ispunjavaju uvjete ... - Općina Kupres

Građevinarstvo. Građevinarstvo. Građevinarstvo. Emil Pranjić / Tomislavgrad. Diplomirani inženjer građevinarstva. Građevinarstvo. (građevinske konstrukcije i.