STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA IZ DIPLOGA BUŠOTINA ...

Rudarsko-geološko-naftni fakultet. STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA IZ DIPLOGA BUŠOTINA VIROVITICA-3,. REZOVAČKE KRČEVINE-2, REZOVAČKE ...

STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA IZ DIPLOGA BUŠOTINA ... - Srodni dokumenti

STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA IZ DIPLOGA BUŠOTINA ...

Rudarsko-geološko-naftni fakultet. STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA IZ DIPLOGA BUŠOTINA VIROVITICA-3,. REZOVAČKE KRČEVINE-2, REZOVAČKE ...

Statistička analiza tekstnih podataka

25 velj 2012 ... obrada ima dva aspekta: statistički i kontekstni. ... statistička analiza takvih podataka pokušava pojednostavniti naknadnim kodiranjem tih ...

STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM ... - IPI

23 sij 2018 ... čine stručne teme vezane za rad stanica tehničkog pregleda i ostalih ... Isto vrijedi i za M1 vozila registrovana kao taksi vozila ili vozila hitne ... Pitanje koje se zato nameće jeste koliko su te potencijalne opasnosti ... Kada vozač odluči da prođe raskrsnicu, a vozilo je još uvijek u raskrsnici nakon isteka sve- ...

Statistička obradba podataka - MedRi

Petz B, Kolesarić V, Ivanec D. Petzova statistika: osnovne statističke metode za nematematičare. Naklada Slap, Jastrebarsko, 2012. •. Ferenczi E, Muirhead N.

Statistička obrada podataka - math.e - PMF-MO

Statistička obrada podataka. Ana Anušić. Ervin Duraković. Hrvoje Maltarić. Ivan Pažin. Sažetak. U ovom članku provodimo statističko istraživanje koje se bazira ...

Statistička obrada podataka - PoMaCoM

podataka v.as.mr. Samir Lemeš [email protected] Statistička obrada podataka. ▫ MS Excel kao alat za statističku obradu. ▫ Standardne funkcije. ▫ Analysis ...

Statistička obradba podataka: vrste istraživanja

Prospektivno istraživanje. • Uzorak se oblikuje u sadašnjosti. • Kohorta: skupina ispitanika koja na početku istraživanja ima zajedničke značajke. • Kohorta se ...

METOD Statistička obrada podataka. Za sve dobijene ... - Carnomed

Statistička obrada podataka. Za sve dobijene vrednosti, koje predstavljaju sumu rezultata po subskalama i ukupnu sumu u skladu sa uputstvom (Manual), ...

STATISTIČKA ANALIZA U EKONOMIJI - EFRI

1 sij 2020 ... n različitih elemenata, tada se svih k mjesta može popuniti na. ) ... (. 2. 1 ... što se čita: "n povrh r ". ... Kalkulator vjerojatnosti poziva se iz menija.

8 MB 26th Jul 2018 43. SB_43 STATISTIČKA ANALIZA ... - IPI

Adresa: Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina ... Naplatci - felge ... legura najzastupljenije su termički ojačane Al-Mg-Si i zavarljiva Al-Zn-Mg- legura ...

STATISTIĈKA ANALIZA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA ...

Pokazatelji kao informacije za upravljanjem ... pokazatelji uspješnosti poslovanja. ... Imovina je ekonomski resurs kojeg poduzeće koristi u ostvarivanju svoje ...

STATISTIČKA ANALIZA KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U RH

Cilj završnog rada je istražiti kretanje i strukturu broja zaposlenih u Hrvatskoj s obzirom na različite varijable kao što su dob, spol, obrazovanje, zanimanje te ih ...

STATISTIČKA ANALIZA POSLOVANJA PODUZEĆA KONZUM d.d. I ...

4 ruj 2016 ... Statističke metode i tehnike, te prikazi grafikonima i tablicama omogućuju ... k.d., Kaufland Hrvatska k.d., Tommy d.o.o. i Studenac d.o.o.. 15.

RAZUMIJEVANJE TEKSTA ČITANJEM: STATISTIČKA ANALIZA ...

15 tra 2007 ... s obzirom na broj školskih sati nastave, ocjenu iz engleskoga, učenje engleskoga ... utječu na čitanje, (5) koje su posebnosti čitanja na drugom jeziku u usporedbi s čitanjem na prvome jeziku, te (6) kako rezultate i implikacije istraživanja koristiti ... Treći je zadatak jednak kao na testu za osmi razred.

5 MB 17th Apr 2018 39. SB_39 STATISTIČKA ANALIZA ... - IPI

10 srp 2017 ... [4] Autodata 3.18, 2007. [5] CAN Specification, Version 2.0, 1991, Robert Bosch GmbH. [6] Internet- http://www. kdijagnostika.hr ...

STATISTIČKA ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PODUZEĆA ...

22 kol 2015 ... Tridesetih godina prošlog stoljeća započinje proizvodnja bombona 505 sa crtom za što su nabavljeni i specijalni strojevi koji su mogli izrađivati ...

10 MB 17th Jan 2018 31. SB_31 STATISTIČKA ANALIZA ... - IPI

[6] Katalizator- http://www.magnumauspuh.rs/oauspusima.html. [7] Izduvni lonac- http://www.autoosijek.com/automobili/. [8] Instalacija nehomologiranih izduvnih ...

5 MB 17th Apr 2018 37. SB_37 STATISTIČKA ANALIZA ... - IPI

Postani vozač - Prometni propisi i sigurnosna pravila, Hrvatski autoklub,. Zagreb, 2014.,. [2] Fićović, Ž.: Ispit vožnje za desetku - Saobraćajni propisi i tehnika ...

6 MB 17th Jan 2018 24. SB_24 STATISTIČKA ANALIZA ... - IPI

24 sij 2018 ... definisao vijek trajanja - normativ, koji se izražava u jedinici ostvarenog rada, odnosno brojem pređenih kilometara vozila. Samim tim i troškovi ...

STATISTIČKA ANALIZA POSLOVANJA SOCIETE GENERALE ...

Dana 20. travnja 2006. potpisan je ugovor o prodaji HVB Splitske banke francuskoj Societe. Generale Group ... Societe Generale – Splitska banka d.d. je hrvatska tvrtka koja se bavi bankarstvom i koja je u ... Nekretnine i oprema. 236. 201. -35.

7 MB 17th Jan 2018 27. SB_27 STATISTIČKA ANALIZA ... - IPI

4. obradi podataka i izradi analiza iz oblasti tehničkog pregleda vozila; ... 1.427.374,00 KM/30.402 teh.pregleda =46,95 KM/ prosječna cijena tehničkog pregleda ... auto klub HAK, dok Centar za vozila Hrvatske sprovodi kontrolu svojih i drugih ...

statistička analiza turističkog prometa 2018. - Dalmatia.hr

naposlijetku kratka analiza broja turista i noćenja po zemljama iz kojih dolaze, ... naposlijetku Dalmatinska zagora koja je imala kao i u 2017. godini 1% udjela, ...

statistička analiza uspješnosti poslovanja erste & steiermarkische ...

ovoga rada biti će statistička analiza financijskih izvještaja Erste banke kako bi se ... ističe usluga "Slikaj i plati", a odnedavno i aplikacija "Redomat" i "Erste.

statistička analiza kretanja u turizmu u republici hrvatskoj

19 srp 2016 ... turizmu, gdje su opisani povijesni razvoj turizma u Hrvatskoj, turistički resursi, ... Promatrajući vjerski turizam u Hrvatskoj poznata su hodočašća ...

statistička analiza financijskih izvještaja na temelju poslovanja dm-a

12 Rozga, A., (2009): Statistika za ekonomiste, Ekonomski fakultet Split, Split, str. 17 ... Najveći konkurenti poduzeća su Müller, Bipa i Konzumov Kozmo.

statistička analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća tof doo

Analiza financijskih izvještaja predstavlja proces primjene različitih analitičkih tehnika i ... Slika 14: Primjer izvještaja o promjenama kapitala za pod Tof d.o.o..

Statistička analiza Dow Jones indeksa - Prirodno-matematički ...

(Indeks industrijske proizvodnje Srbije u periodu januar 2001.-oktobar 2014.) 1.3. ... gde su 1 i , prvi i poslednji bazni indeks u nizu. Preračunavanje ...

statistička analiza poslovanja društva tromont doo i usporedba s ...

10 kol 2017 ... stoga će se pomoću podataka iz njih analizirati poslovanje društva Tromont d.o.o. Svi poduzetnici dužni su sastavljati financijske izvještaje.

STATISTIČKA ANALIZA TEČAJA EURA OD 1995. DO 2015.

16 ruj 2016 ... ... H.S. (1985.): Statistics Explained, University Press of America, Lanham. ... na tečaj britanske funte, kune, švicarske franke i američkog dolara.

statistička analiza financijskih izvještaja tvrtke müller doo i ...

DM - drogerie markt Hrvatska . ... izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Hrvatska zajednica računovođa i ... Bipa d.o.o. je društvo sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska.

statistička analiza turističkog prometa 2017. - Dalmatia.hr

28 srp 2018 ... našoj Županiji u odnosu na druge turističke županije i Hrvatsku, ... Struktura turista i noćenja po važnijim turističkim Županijama u Hrvatskoj u 2017.g. ... Meksiko. 3744. 8161. 2563. 8190. 146. 100. 2,2. 0,1. 0,1. Ost.zem.juz i ...

Statistička analiza turističkog prometa u 2018. godini - Dalmatia.hr

naposlijetku kratka analiza broja turista i noćenja po zemljama iz kojih dolaze, ... naposlijetku Dalmatinska zagora koja je imala kao i u 2017. godini 1% udjela, ...

veleučilište „nikola tesla“ u gospiću statistička analiza turizma u ...

smjeru razvija hrvatski turizam odnosno u kojem bi se smjeru trebao razvijati. ... Izvor: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Turizam u brojkama 2015.

U GOSPIĆU Ante Vrban STATISTIĈKA ANALIZA ... - Nikola Tesla

U Republici Hrvatskoj cjevovodni je promet nafte i plina 2008. godine činio 5% ukupnog robnog prijevoza. Iste je godine ukupno transportirano 6 210 000 t nafte ...

statistička analiza kretanja plaća i cijena u republici hrvatskoj od ...

28 srp 2016 ... Tema ovog rada je statistička analiza kretanja cijena i plaća u Republici ... http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=98003 ...

U GOSPIĆU Ante Vrban STATISTIĈKA ANALIZA PRIJEVOZA ROBE ...

U Republici Hrvatskoj cjevovodni je promet nafte i plina 2008. godine činio 5% ukupnog robnog prijevoza. Iste je godine ukupno transportirano 6 210 000 t nafte ...

registar priznatih profesionalnih bolesti, statistička analiza ... - hzzzsr

uzroci nastanka i karakteristike oboljelih (dob, spol, radni staž, stručna sprema), zatim gospodarstvene djelatnosti i zanimanja kao uzročnici profesionalnih ...

turistička zajednica zadarske županije statistička analiza turističkog ...

Vidljivo je da je najviše dolazaka ostvareno na području TZ grada Zadra i to čak ... Silba 48%, TZ Benkovac 22%, TZ Posedarje 21%, TZ Jasenice 20% i TZ Sali i ...

statistička analiza kretanja cijena i količina odabranih dionica u ...

Stanje farmaceutske industrije u Republici Hrvatskoj u 2018. godini . ... pri proizvođačima u razdoblju od kolovoza 2017. do svibnja 2018. godine s ... Pharmoval, Pip, Radovan-Petrović, Solveo, Solgar, Vichy i Bioandina. ... s proizvodnjom tekućih deterdženata pod robnom markom Bis i kreću prve marketinške akcije,.

Greške merenja i statistička obrada podataka 1. Greške ... - KELM

Greške merenja i statistička obrada podataka. 1. Greške merenja. Osnovni zadatak merne tehnike je da odredi pravu vrednost merene veličine, imajući u vidu ...

statistička analiza tečaja eura od 1995. do 2015. - Sveučilište u Splitu

16 ruj 2016 ... Prvi je aprecijacija, što znači da se dogodilo povećanje jedne valute u ... godini dolazi do porasta tečaja (aprecijacija), koji se nastavlja sve do ...

Analiza brojčanih podataka

1. Počela biostatistike, Poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij. „Molekularne bioznanosti“. Analiza brojčanih podataka. Nora Nikolac. Klinički zavod za ...

Prikazivanje i analiza podataka - rješenja -

c) Kružni dijagram – dijagram u kojemu krug dijelimo na kružne isječke tako da svakoj relativnoj frekvenciji pridružimo određeni kružni isječak. Na glazbu se ...

Analiza i Obrada Podataka - Univerzitet Sinergija

Analiza i Obrada Podataka. Klasifikacija: Linearna diskriminativna Analiza. Dr. Marina Marjanovic. Akultet za Informatiku i Računarstvo. Univerzitet Sinergija ...

Analiza podataka ribolova na Savi i Dunavu - HGK

Korelacija ukupnog CPUE ribara i ribiča na Savi i Dunavu. •. Korelacija ukupnog CPUE ribara (kg/ribar) i ribiča. (kg/ribič) na Savi i Dunavu. 0. 5. 10. 15. 20. 25. 0.

analiza utjecaja računovodstvenih i makroekonomskih podataka na ...

10 srp 2018 ... Model vrednovanja dionica s nekonstantnim rastom ... diskontiranih očekivanih novčanih tokova, predviđanje budućih ... Belje d.d. Darda.

Analiza i prikazivanje podataka prof.dr.sc. Sanja ... - PMF-MO

23 ruj 2012 ... (ukljucujuci stupcasti dijagram, dvostruki stupcasti di- jagram, kruzni dijagram, linijski dijagram, percentilnu krivulju) i drugim grafickim ...

Motrenje oblaka i analiza podataka - DHMZ-a

23 ožu 2017 ... Analiza podataka. Zaninović, Gajič-Čapka, Perčec Tadić i sur. (2008) Klimatski atlas. Hrvatske/Climate Atlas of Croatia 1961-1990, 1971-2000.

Analiza i prikazivanje podataka prof.dr.sc. Sanja Varošanec 23.9 ...

23 ruj 2012 ... jagram, kruzni dijagram. Obrazovna postignuca: prepoznati obiljezje skupa podataka odredivati vrijednosti tog obiljezja, prikazivati prikupljene ...

SKRIPTA OBRADA I ANALIZA PODATAKA.pdf Preuzmi - Univerzitet ...

Aritmeticka sredina i standardna devijacija pokazuju kakav je raspored vrednosti ... Formula totalne verovatnoce i Bajesova formula u pojedinim slucajevima ...

Analiza mareografskih podataka o Jadranskome moru od 1953. do ...

a koju uzrokuju plima i oseka. Svi spomenuti uređaji osiguravaju ... Tablica 5. Srednje razine mora na mareografima Dubrovnik, Split, Bakar i Rovinj. Redni broj.

Analiza metoda georeferenciranja podataka terestričkog laserskog ...

Ključne reči: terestričko lasersko skeniranje, inženjerska geodezija, registracija, georeferenciranje, izvori grešaka. 1. UVOD. Terestrički laserski skener (TLS) ...

Analiza prostornih podataka o solarnom potencijalu za Hrvatsku

je uz već dostupne podatke za Hrvatsku, GHI modeliran primjenom programa ... Aktualna generacija meteoroloških satelita (slika 8a) iz kojih ... URL 4: DHMZ,.

ANALIZA I OBRADA PODATAKA - Zabilješke s predavanja.docx

Primjer jednostavne obrade podataka iz transakcijskog sustava je ispis izvještaja o mjesečnoj prodaji na temelju svih računa koji su izdani kupcima, njihovih ...

Vukmirović, Slavomir: MODELIRANJE I ANALIZA PODATAKA ... - EFRI

napraviti veza s tablicom Djelatnici, onda se u tablicu Djelatnici dodaje obilježje. ŠifraPoduzeća ... baze podataka u programu Access i proračunske tablice Excel. ... Na grafikonu 8.4. je prikazan ureen linijski grafikon na temelju grafikona 8.3.

Pregled i analiza alata za modeliranje baza podataka

Visio olakšava postupak kreiranja dijagrama, tlocrta, shema, inženjerskih ... Dia je besplatan program za stvaranje, odnosno crtanje dijagrama, a moguće ga je ...

Multivarijatna analiza podataka Multivarijatni modeli Dvosmjerna ...

dvosmjerna analiza varijance. • višestruka regresijska analiza, logistička regresija, Coxov regresijski test. • diskriminacijska analiza. • faktorska analiza.

Analiza sličnosti podataka - Departman za matematiku i informatiku

Za tehnike kao što su multidimenzionalno skaliranje i klaster analiza, koncept distance (udaljenosti) izmedju objekata u skupu podataka je od velike važnosti. Za.

proizvodnost frakturiranih horizontalnih bušotina productivity of ...

Pregledni rad. UDC 622.276.6:622.245.542.3. Review. Jezik/Language :Hrvatski/Croatian. PROIZVODNOST FRAKTURIRANIH HORIZONTALNIH BUŠOTINA.

analiza twitter podataka i mogućnosti primene u edukaciji - Singipedia

Objašnjen je sam tok analize Twitter podataka, kako se ti podaci primenjuju u nastavi ... Android se moţe koristiti i na lap-top raĉunarima, elektronskim knjigama, ...