Untitled - Virovitičko-podravska županija

KLASA: 021-05/16-02/02. UR. BROJ: 2189/1-04/2- 16-5. Virovitica,. 2016. ... Tomaša Masaryka 8, 33000 Virovitica ... FILOZOFSH FAKULTET ZAGREB. STUDIJ ...

Untitled - Virovitičko-podravska županija - Srodni dokumenti

Untitled - Virovitičko-podravska županija

KLASA: 021-05/16-02/02. UR. BROJ: 2189/1-04/2- 16-5. Virovitica,. 2016. ... Tomaša Masaryka 8, 33000 Virovitica ... FILOZOFSH FAKULTET ZAGREB. STUDIJ ...

virovitičko-podravska županija - AWS

cedent, Ortran d.o.o. Orahovica- cesionar. ČAZMATRANS ... Čazmatrans promet - cedent, Ortran. d.o.o.- cesionar) ... PANTURIST DD OSIJEK. 0,00. 54. 15/0348.

preuzmi - Virovitičko-podravska županija

Osnivač i vlasnik Opće bolnice Virovitica je Virovitičko-podravska županija sukladno ... zgradu preseljen je Odjel neurologije, Bolnička ljekarna i Praona rublja, ...

SADR Ž AJ - Virovitičko-podravska županija

Kovačića Zdenci. 15. 15. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Petra Preradovića. Pitomača. 16. 16. Rješenje o imenovanju članova ...

Službeni glasnik 5 - Virovitičko-podravska županija

škola i Učeničkog doma Virovitica za. 2013. godinu. 4. 2. ... 3. Petar Budimir ... PAN. IJE. R ed . br . Naziv radn og m jesta. P otreb n o stru čn o zn an je. Op is p.

REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA ...

Izvor: HGK ŽK Virovitica, Aktualnosti gospodarstva VPŽ, srpanj 2014. 2.3. Kretanje dobiti i gubitka ... Veterinarska stanica - Vet-Feliks. Poduzetnički impuls 2014.

Službeni glasnik 6 - Virovitičko-podravska županija

Virovitica, 1. listopada 2013 godine. Broj 6 ... škola i Učeničkog doma Virovitica za ... u ios tali po rez i od iga ra n. a s reć u. 220.500,00. 200.000,00. 201.900,00.

podravskoj županiji - Virovitičko-podravska županija

Zahtjevi za uzgoj marelice i dominantna ograničenja ... Na voćarskim područjima Virovitičko-podravske županije za uzgoj marelice, ... javlja apopleksija.

Službeni glasnik - Virovitičko-podravska županija

Srednja škola Marka Marulića Slatina,. Gimnazija Petra Preradovića Virovitica,. Tehnička škola Virovitica, Industrijsko- obrtnička škola Virovitica, Strukovna škola.

Službeni glasnik 2 - Virovitičko-podravska županija

Statuta Gimnazije Petra Preradovića. Virovitica. 29. 6. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta. Industrijsko - obrtničke škole. Virovitica. 29.

Službeni glasnik broj 3 - Virovitičko-podravska županija

Virovitica i Kaufland Hrvatska, Poslovna jedinica ... Nalaz se očitava u roku dva tjedna. Na posebno ... Početak detoksikacije (u ambulantama ili bolnicama).

zavod za javno zdravstvo sv - Virovitičko-podravska županija

Alergijski semafor, peludna prognoza i peludni kalendar ... Peludni kalendar za 2014. ... Hrvatskoj je područje između rijeke Save i Drave najugroženiji prostor ...

Master-plan-turizma - Virovitičko-podravska županija

podrazumijeva relaciju Osijek - Zagreb u duljini 82 km i sjever-jug, s relacijom Pčelić. - Banova ... Ortran d.o.o. Orahovica, i to samo kao emitivna agencija, te.

virovitičko-podravska županija grada orahovice ... - Grad Orahovica

Izmjena i dopuna PPUG Orahovica („Službeni glasnik“ Grada Orahovice ... RADLOVAC d.d. – dodati u opis oznake R5 na kartogramu 1 „športski centar i ...

plan intervencija u zaštiti okoliša virovitičko - Virovitičko-podravska ...

Cestarija Virovitica, Slatina i Orahovica. 12. Skladištenje naftnih derivata. HŠ Zoljan Slatina. Šumarija Virovitica. 13. Keramičarska industrija. KIO Orahovica.

Elaborat za gospodarenje otpadom - - PDF - Virovitičko-podravska ...

Ljevaonica: U sklopu sa temper ... ulica 11, Bjelovar ... Sama ljevaonica podijeljena je na dvije međusobno ovisne cjeline, linija kalupovanja te liniju lijevanja.

LISTA CERTIFIKATORA X. Virovitičko-podravska - Fond za zaštitu ...

9 lip 2015 ... 099/225-0779 [email protected]. 39. Damir Jakobović. Tina Ujevića 3. Požega. 34291842. 992473635 [email protected].

virovitičko-podravska prijedlog programa ... - Općina Pitomača

nadležnog Područnog ureda za katastar Virovitica, Ispostava Pitomača upisana kao poljoprivredno zemljište sukladno ovom Zakonu, iznosi 318,7014 hektara.

registar sklopljenih ugovora za 2018. godinu - Virovitičko-podravska ...

23 lip 2019 ... Radovi. 2018/S 0F2-0011952. Otvoreni postupak. DOMOGRADNJA d.o.o.,. Sajmište 4, Virovitica;. OIB: 72472839217. (Grupa I i Grupa II) ...

Untitled - Zadarska županija

17 ruj 2018 ... Branka Fočić. Nikpalj, Zadar. FOTO TVORNICA, VI. Žaminea Čotrić, ... Vrsaljko, Benkovac poduzetništvo mladih i žena. 3.400.00. BOŽUR, VI.

Untitled - Varaždinska županija

Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu. 2019./2020. (Narodne ...

Untitled - Istarska županija

23 srp 2015 ... LETIS MET d.o.o., Novigradska 30, 52470 Umag, OIB: 14705498982 za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom, objavljuje:.

Untitled - Međimurska županija

20 ožu 2019 ... infrastrukturna ulaganja na tri lokacije od kojih je jedna stara međimurska hiža u Frkanovcu u vlasništvu Međimurske županije a koja će se u ...

Untitled - Sisačko-moslavačka županija

pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad Ureda državne uprave u. Sisačko-moslavačkoj županiji (dalje u tekstu: Ured). Članak 2.

Untitled - Bjelovarsko-bilogorska županija

Cazma - Vrtlinska jezera Pleterac-. Božična priča obitelj Salaj - Cazma. Bjelovar Veliko Trojstvo - Planinarski dom. Kamenitovac - Bjelovar. T2. Belovar. Ve.

Untitled - Brodsko-posavska županija

HEP DISTRIBUCIJA D.O.O. - SLAVONSKI BROD. (grad i općine ... 091/215-0202. HEP DISTRIBUCIJA – NOVA GRADIŠKA ... HEP DISTRIBUCIJA - ŽUPANJA.

Untitled - Krapinsko-zagorska županija

Zavjetna crkva Majke. Božje Jeruzalemske. Vladimira Nazora 3. Trški Vrh, Krapina www.zupa-krapina.hr. 00385 (0)49 371 456-. C230 23.0 3 Gornja Stubica.

Untitled - Šibensko-kninska županija

8 lip 2016 ... Drniš, Knin i Šibenik“ broj 14/88, „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 8/99, 1/01,5/02 i 5/06 ... EVN Croatia Plin d.o.o. Ulica Hrvatskog sabora 42, 23000 Zadar ... Dostava Odluke javnopravnim tijelima iz članka.

Untitled - Splitsko-dalmatinska županija

VIP – digitalna GSM mreža: VIP-GSM mreža 2000. godine imala je na području ... onda je prosječna cijena električne energije, 1. tarifa za 128% veća, dok ... 8% (24 obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave agroturizmom te 3 ...

Untitled - Osječko-baranjska županija

Centar za kulturu knjižnica, Čepin. Naziv programa. Izdavanje knjiga Malva i Tri priče. Nabava knjižne i neknjižne građe. Knjiga: Hrvatska nagrada za mir-deset ...

Untitled - Koprivničko-križevačka županija

Sveučilište u Zadru. Ekonomski fakultet Zagreb ... Zdravstveno veleučilište. Katolički bogoslovni fakultet ... Društveno veleučilište. Veleučilište u Varaždinu.

Untitled - Vukovarsko-srijemska županija

skih amatera Općine Vinkovci i sve više uviđa da je sve što čini sa svojim kazali- ... Susreta dramskih amatera Op}ine Vinkovci i ... MAGALIA d.o.o., VINKOVCI.

Untitled - Šibensko - kninska županija

Ginekologija i opstetricija ensko. -kninske županije. Hematologija. Hitna medicina u objedinjenom hitnom bolničkom prijamu. Infektologija. Prilog. Kardiologija.

Untitled - Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš - Karlovačka županija

Ogulin, 22.12.2016. Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin, ...

PODRAVSKA BANKA d.d. - ZSE

385 72 655 000, fax 385 72 655 200, e-mail: [email protected], www.poba.hr, OIB: 97326283154, MB: ... KREDITI OD FINANCIJSKIH INSTITUCIJA (019 020).

PODRAVSKA GLAZBENA TRADICIJA (I.)

berek”, “Jendrin Škrilak”, “Jahači rumene kadulje”, “Kom3dija”, “Afion”, “HC. Boxer”, “Putokazi”, “Šo! Mazgoon”, “Duo Anima” (Vlado Dolenec i Jadranka.

PODRAVSKA BANKA d.d. - HANFA

16 pro 2019 ... Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, tel. ... stručnim specijalističkim programima (tečaj, seminar, radionica), forumima i ...

Podravska banka - APOS

Za sve dodatne informacije o kreditu obratite se u najbližu poslovnicu Banke ili na Info telefon 072 20 20 20. STAMBENI KREDIT IZ PROGRAMA DRUŠTVENO ...

potrošača - Podravska banka

11 sij 2016 ... Opunomoćenik kome je dana opća punomoć može poduzimati samo pravne poslove koji ulaze u redovito poslovanje. (2) Opunomoćitelj može ...

Zakon o područjima županija, gradova i općina u ... - Istarska županija

15.04.2013., broj 45. od 16.04.2013. i broj 110. od 13.10.2015., u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu). ZAKON O PODRUČJIMA ŽUPANIJA, ...

županija dobila nagradu 'stvaratelji za stoljeća' - Zagrebačka županija

8 velj 2018 ... Velika Gorica osam škola, Samobor pet škola, Zaprešić tri i Grad Vrbovec dvije ... ma - rekla je Iva Tušin, vodite- ... i poliklinika s područja grada.

1. Opće odredbe - Podravska banka

email:[email protected]; Info telefon 072 20 20 20; tel. ... valutnu klauzulu, za sve transakcije koje su vezane uz kredit, Banka primjenjuje srednji tečaj HNB-a.

potvrda o zaposlenju - Podravska banka

POTVRDA O ZAPOSLENJU kojom potvrđujemo da je. (ime i prezime) zaposlen na neodređeno vrijeme od kod poslodavca. (puni naziv poslodavca). (JMBG).

vrijedi od 1.11.2018. do 1.7 - Podravska banka

11 lis 2018 ... Podravske banke d.d. i Tečajna lista Banke važeća na dan primjene, posebni ... BANKA Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica ...

Županija Primorsko goranska županija - Grad Delnice

1809. godine izgrađena je takozvana Luizijana, cesta Rijeka – Karlovac, koja je na ovom području prolazila preko Delnica ... Utvrđena vrijednost 0 označava potpuno vedro nebo, bez ijednog oblaka, dok ... stranu do Zlobina. Goranski ... RIJEKA. 96. Tablica Prognoza rasta bruto domaćeg proizvoda Grada Delnice do 2015.

MOJA ŽUPANIJA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD KARLOVAC

Ona je rijeka ponornica, ponire u Ogulinu u ... 4. Zašto je Karlovac često naziva „grad na četiri rijeke“? ... gore lijevo – stari hrvatski grb (Karlovac se nalazi u RH).

1 Z A P I S N I K sa 7. sjednice Županijske Skupštine Virovitičko ...

3 ožu 2015 ... Razmatranje Plana rada i Financijskog plana VIDRA-e- Agencije za ... Gradina o darovanju nekretnina Virovitičko-podravskoj županiji ...

IZVJEŠĆE O STANJU U GOSPODARSTVU VIROVITIČKO ... - AWS

74.636. 10. 30745961182 ZEA d.o.o.. Virovitica. 73.573. Ukupno 10 najvećih poduzetnika po ukupnom prihodu u VPŽ. 1.033.931. Udio 10 najvećih poduzetnika ...

2Q 2017, nerevidirano, nekonsolidirano - Podravska banka

30 lip 2017 ... Podravska banka d.d. Opatička 3, 48000 Koprivnica, tel. 385 72 655 000, ... (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt). Telefon: 072 655 ...

PODRAVSKA BANKA d.d. - Zagorska kreditna unija

7. Telefon(kućni):. 8. Mobilni telefon: ... b) banka ……………………………… broj računa: ………………………………………. c) banka………………………………

Nacionalna referentna stopa (NRS) - Podravska banka

Vrijednosti 3M i 6M NRS3 izračunate i objavljene od strane Hrvatske udruge banaka, važeće od. 1.7.2019. su: 3M NRS3 za HRK. 0,32%. 3M NRS3 za EUR.

POBAklik Internet bankarstvo - Podravska banka

kvalitetnijih usluga Podravska banka predstavlja uslugu internet bankarstva kojom se ... iznos koji kupujete (automatski ispis nakon Kontrole naloga). Tečaj:.

2Q 2019, nerevidirano, nekonsolidirano - Podravska banka

Podravska banka d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Opatička 3, upisana je u sudskom registru ... (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt). Telefon: 072 655 ...

1Q 2017, nerevidirano, nekonsolidirano - Podravska banka

31 ožu 2017 ... www.poba.hr. 1. Izvještaj poslovodstva za prvo tromjesečje 2017. godine. Temeljem važećeg Zakona o tržištu kapitala, Podravska banka d.d. ...

Slatko putovanje Virovitičko-podravskom županijom - AWS

49. Kuglof od mrkve i naranče. 51. Crno-bijeli kolač. 53. Zobene palačinke. 55. Kokos praline. 57. Mađarica. 59. Čokoladne lješnjak kocke. 61. Sočna torta od ...

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ...

središnjih naselja Virovitica pripada u regionalno (srednje razvojno) središte. ... u vlasništvu operatora javnih komunikacijskih mreža VIPnet, Tele2 i HT, 3.

S T A T U T Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije

Virovitica iz Virovitice, Ljudevita Gaja 21 te Ljekarne Virovitičko-podravske županije iz. Slatine, Trg sv. Josipa 7 postaju sredstva, prava i obveze Doma zdravlja ...

0 IZVJE Š Ć EO RADU ŽUPANA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ... - AWS

U tabelu se unose informacije i podaci o realizaciji svih APP-a iz ... uređenja: https://dozvola.mgipu.hr od 01. lipnja 2014. godine. ... Prijevoz učenika srednjih škola sufinanciran je sredstvima iz državnog proračuna (MZOS) posredstvom Županije, u ... Sufinanciranje prijevoza učenika za razdoblje od 01. srpnja 2018. do 31.

DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE Ljudevita ...

8 svi 2018 ... Ljudevita Gaja 21, Virovitica /OIB: 02929760936. ŽIRO RAČUN: IBAN HR 1425000091102130298 Addiko Bank tel. 033/722-160 / fax:721-198;.

rješenje - Ured državne uprave u Virovitičko

14 sij 2019 ... Daria Selci Hodak, dipl. pravnica, sa 1 godinom, 7 mjeseci i 24 dana ... poljoprivredu, šumarstvo i promet u Odjelu za gospodarstvo Službe za.