pp virovitičko-podravske županije - Zavod za prostorno uređenje ...

Prostorni plan općine Virovitica (APZ Plan - Zagreb, 1978. godina). 4. Osnove korištenja i zaštite prostora općine Virovitica (Arhitektonski fakultet sveučilišta u.

pp virovitičko-podravske županije - Zavod za prostorno uređenje ... - Srodni dokumenti

pp virovitičko-podravske županije - Zavod za prostorno uređenje ...

Prostorni plan općine Virovitica (APZ Plan - Zagreb, 1978. godina). 4. Osnove korištenja i zaštite prostora općine Virovitica (Arhitektonski fakultet sveučilišta u.

sadržaj - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije

Virovitica kao centralno gradsko naselje i sjedište Virovitičko-podravske županije pripada ... Hrvatska radio-postaja Virovitica ... Križevaca te njemački Kaufland.

1. Polazišta 2 - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske ...

Prioriteti u izgradnji cesta su brze ceste Virovitica - Slatina (D-2 tzv. “Podravska magistrala”) i ... RAPID d.d. VIROVITICA. 185,00. 1,60. USKLADIŠTENO. KIO d.d. ...

ppuo čačinci - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske ...

-34 -31,8% -18,0%. 60. 2. Bukvik. 301. 249. -52 -17,3% 6,4%. 265. 3. Čačinci. 2.617. 2.349. -268 -10,2% 9,4%. 2570. 4. Humljani. 235. 181. -54 -23,0% 5,0%.

grad virovitica - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske ...

staklenici i plastenici za intenzivnu ratarsku proizvodnju,. • građevina ... Prostorni plan uređenja Grada Virovitica (Sl. vjesnik Grada Virovitice 14/05 14/07, 12/14).

ppug orahovica - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko ...

Grad Orahovica jedan je od manjih gradova u Virovitičko-podravskoj županiji, sa površinom od. 123,67 km ... Orahovica, Dalmatinska 98-Phoenix. 10/0,4 kV ...

Knjiga 2 - Obvezni prilozi - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko ...

Položaj DPU ''Jezero Hercegovac-Ružica Grad'' u prostoru b) Reljef. Reljefne osobine naselja Orahovice dio su reljefa i njegovih prirodno-geografskih osobina.

Izmjene i dopune Vocin - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko ...

Voćin s Čačincima, a u samom Voćinu sagrañen je sanatorij za plućne ... uz pročelje grañevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije ... mogu biti zidane od opeke, zidane i ožbukane, metalne i drvene, a samo.

Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije i Zavod za ...

Lučka uprava Slavonski Brod. Korištena dokumentacija: 1. Prostorni plan Brodsko-posavske županije 2001. god. 2. Izmjene i dopune Prostornog plana.

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

5 svi 2006 ... Dugo Selo, Velika Gorica i Zaprešić, te njihove izmjene i dopune. ... kronika”, br. 10/90) i ... o Ornitološki rezervat Crna Mlaka, Jastrebarsko.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ...

Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije ... privlačenjem novog te novih investitora (planiranje gospodarskih zona, izletišta,.

sadržaj - Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

21 lip 2016 ... D48 Čvorište Baderna (A9) – Pazin – čvorište Rogovići (A8) ... „Plinara“ Pula ... na području Grada Poreča: Poreč, Buići-Žbandaj, Baderna, ...

Untitled - Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

tadašnje opüine Dugo Selo i Samobor te dio bivše opüine Zaprešiü. ... doline Krapine na sjeverozapadu, zavale Crne Mlake na jugozapadu i niskog Pokuplja na jugu. ... Prostorni plan opüine Dugo Selo (bivše) (”Dugoselska kronika”, br.

XXXX - Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

Brckovljani. Božjakovina. Stančić. Hrebinec. Štakorovec. Gornje Dvorišće. R6. R6. R6. D7. GRAD DUGO SELO. GRAD DUGO SELO. OPĆINA RUGVICA.

prostorni plan zagrebačke županije - Zavod za prostorno uređenje ...

Zagrebačka županija. Zavod za prostorno uređenje. Zagrebačke županije ... izvan građevinskog područja (moteli uz benzinske postaje, izletišta, šumske kuće, ...

Prostorni plan Zadarske županije - Zavod za prostorno uređenje ...

ACES - Zadar suradničke tvrtke: Državna geodetska uprava. HEP - Hrvatska elektroprivreda. HPT - Hrvatske pošte i telekomunikacije. Hrvatske šume. Hrvatske ...

G:PPUO VRSI - Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije ...

Gospa od Zečeva. 44. 44. 5.1. 26 rose. Veletinac ... E. Sibenička gia od. Disevac. Suc ca. 138.0. Vikend naselje. Sabunike. ES. ERRENTERID. 3. PROMET. 3.1.

sisak-jug - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije

16 srp 2015 ... Odluka o izradi UPU-a Gospodarske zone "Sisak - jug" usvojena je na ... C.I.O.S. d.o.o.za sakupljanje i primarnu preradu industrijskih otpadaka ...

akti općine vir - Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije ...

1 svi 2004 ... ODLUKU o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Vir. 1. Donosi se Prostorni plan uređenja Općine Vir.( u daljem tekstu: Plan):. 2.

PPUO Preko 2004 - Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije ...

Općina ima osam statističkih naselja: Preko, Poljana, Sutomišćica, Lukoran i Ugljan, svi na otoku. Ugljanu, sa više raštrkanih manjih zaseoka (odnosi se na ...

S T A T U T Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije

Virovitica iz Virovitice, Ljudevita Gaja 21 te Ljekarne Virovitičko-podravske županije iz. Slatine, Trg sv. Josipa 7 postaju sredstva, prava i obveze Doma zdravlja ...

DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE Ljudevita ...

8 svi 2018 ... Ljudevita Gaja 21, Virovitica /OIB: 02929760936. ŽIRO RAČUN: IBAN HR 1425000091102130298 Addiko Bank tel. 033/722-160 / fax:721-198;.

republika hrvatska - Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije

14 lip 2018 ... samostalan rad – licenca (HKMS), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (samo kandidati sa 4 godine srednje škole), poznavanje rada na ...

program zaštite okoliša virovitičko-podravske županije

Virovitičko-podravska županija obuhvaća tri grada-Virovitica, Slatina i Orahovica i ... Vitrex d.d.. 4032. 484. 1440,5 321. 7,8 32,3. 3,8. 0,5. Rapid d.d.. 10 883. 406.

plan socijalnih usluga virovitičko-podravske županije za ... - AWS

1. Melita Sirovica, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Virovitičke- ... Nova Bukovica, Pitomača, Sopje, Suhopolje, Špišić Bukovica, Voćin i Zdenci. Ukupno ... istoka prema zapadu (Podravska magistrala), te sjevera prema jugu (cesta ... obiteljima, pomoć umirovljenicima, prehranu u pučkim kuhinjama, ...

PLAN zaštite od požara Virovitičko-podravske županije - AWS

22 ožu 2016 ... u operativno vatrogasnom dežurstvu JVP Virovitica i JVP Slatina na telefon ... i stanju na mjestu događaja odmah izvješćuje DUZS – Centar.

županijska razvojna strategija virovitičko-podravske županije 2011.

1 svi 2011 ... komore Virovitica; Grada Virovitica, Hrvatske obrtničke komore (HOK), Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije; Hrvatskog zavoda za ...

Pogled iznutra - Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije

Te su igre u kojima vidite koliko je vaše dijete predano zadatku te koliko se trudi. 63 ... Vaše kompetentno dijete - prema novim temeljnim vrijednostima obitelji, ...

Zavod za prostorno planiranje dd - Zavod za prostorno uređenje ...

11. Hrvatske vode Zagreb, VGO za mali sliv ''Županijski kanal''. 12. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar. Virovitica, Ispostava Pitomača. 13.

prostorni plan @upanije viroviti^ko-podravske - Zavod za prostorno ...

Diba d.o.o.-Suhopolje. 60 uzgoj žitarica, usjeva i nasada. 2. Škala d.o.o.-Suhopolje. 5 uzgoj povrća, cvijeća i sadnog materijala. 3. Pinokio d.o.o.-Suhopolje. 11.

dom zdravlja slatina - Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije

zdravlja Slatina iz Slatine i Doma zdravlja Orahovica iz Orahovice i započela je s radom 1. kolovoza ... 42241 Limfomat 12 kanalni Fiz Slatina kom 1. 29.375,00.

Download - Zavod za prostorno uređenje

Promatrani prostor obronaka Dilj gore, od naselja Brodski Stupnik na zapadu do ... planova uređenja općina (PPUO), za zone stanovanja nastale većim dijelom.

MGIPU - Zavod za prostorno uređenje

26 stu 2013 ... e-arhiva. • modul za učitavanje akata za gradnju izdanih prije eDozvole. • ovlašteni korisnici: službenici u MGIPU i upravnim odjelima gradova i.

izvješće - Zavod za prostorno uređenje

Kategorizacija područja oko mjerne postaje Slavonski Brod-1, za 2011 ... Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije svoju djelatnost provodi na dvije.

Potravlje - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

11. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 18. Potravlje. Potravlje. Satrić. Gornji Bitelić. Donji Bitelić. Potravlje. 19. 20. 21. 22 ... Predsjednik Općinskog vijeća: Tomislavova 11.

glasnik - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

lznłvłČ: Grad Makarska - Za izdavača odgovara urednica Lara Rakušić lvanković ... 9. gradski parkovi unutar naselja, ... kuća Tonoli (Gradski muzej u Makarskoj).

službeni glasnik - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

poslove i graditeljstvo, Domovinskog rata 2/4,. SPLIT ... 002 ZAGREB, GRAD TROGIR, Upravni odjel za ... Područni ured za katastar Split, Ispostava Trogir,.

republika hrvatska - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

Donosi se Prostorni plan uređenja općine Prgomet sa smanjenim sadržajem , u daljnjem ... zrak ili tlo iznad dozvoljenih granica, te ne zahtijevaju teški transport.

III. Prilozi - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Bjelovarsko ...

19 ožu 2019 ... broj 2.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije. - broj 2.b Infrastrukturni ... broj 4.d Građevinsko područje - naselje Garešnica. - broj 4.e ...

općina radoboj - Zavod za prostorno uređenje

Statuta Općine. Radoboj, (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije. 16/09., i 10/13), Općinsko vijeće Općine Radoboj na 7. sjednici održanoj dana 16.

IID PPUG Osijeka.pdf - Zavod za prostorno uređenje

Prostorni plan uređenja Grada Osijeka donešen je Odlukom Gradskog vijeća ... U travnju 2009. godine Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je Odluku o ...

ii. odredbe za provođenje - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

zelena (vrtna), u potpunosti upojna površina. ... (1) Poljske kućice se mogu graditi na poljoprivrednom zemljištu intenzivno obrađivanom i pod ... (5) Poljska kućica gradi se kao prizemnica tako da je njezina bruto-razvijena površina do 20 m2.

grad zabok - Zavod za prostorno uređenje

stovnom prometu (“Narodne novine” br. 82/13.) i članka. 31. točke 4. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik. Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13. i 16/14.) ...

općine koška - Zavod za prostorno uređenje

Odluka Općinskog vijeća Koška o donošenju Prostornog plana ... Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina. 54 ... Mreža osnovnih škola.

I. ! ll - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Grižanska, Aleja Blaža Jurišića, Lovrakova, Dubečka (Dubec). Jug: ... iznimno, za lokaciju Zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala u Božidarevićevoj 1.

općina lobor - Zavod za prostorno uređenje

6 tra 2017 ... iznosi 44,20 km2 (podatak: “Površine županija, gradova i Općina u Republici Hrvatskoj”, Državna geodetska uprava, 1997.). /2/ Općina Lobor u ...

GUP Sesveta - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Unutar granica GUP-a Sesvete nalazi se pet rimokatoličkih župa (Sesvete, Novo Brestje, Sesvetski. Kraljevec, Sesvetska Sela i Sesvetska Sopnica). U župama ...

ID UPU kampus Borongaj 2019 - Zavod za prostorno uređenje ...

Ulica Republike Austrije 18, 10 000 Zagreb www.zzpugz.hr. Page 2. Page 3. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA STUDENTSKI KAMPUS BORONGAJ ...

U Zagrebu, siječanj 2017. - Zavod za prostorno uređenje ...

31 sij 2017 ... i poslovnim sadržajima IKEA,. • 2015. godine izgrađena i puštena u promet dionica Buševec – Lekenik i Jakuševec – Velika Gorica. (jug) na ...

PPZ -sluzbeni glasnik - Zavod za prostorno uređenje Međimurske ...

domaćinstva iznosi 1991. godine 3,39, za grad Čakovec ona iznosi ... Me imurje je kraj relativno starog ruralnog ... HRAST LUŽNJAK (Quercus robur) u Donjem.

pravilnik - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

dovesti do požara. 9) Evakuacijski put iz građevine je posebno projektiran i izveden put koji vodi od bilo koje točke u građevini do vanjskog prostora ili sigurnog ...

Vrbovsko 634..710 - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

28 velj 2013 ... Uredbom iz 1998. godine matičnom uredu Vrbovsko, osim istoimenog ... katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje. Rjeśenja o ...

1. Korištenje i namjena prostora - Zavod za prostorno uređenje ...

MZ "Ekopark Bratina". GZ Pisarovina. MZ Autodrom Pisarovina. ŠRZ Kupčinske Grabe. UTZ Jamnička Kiselica. GZ Jamnica. UTZ Lijevo Sredičko. BRATINA.

krapinsko – zagorska županija - Zavod za prostorno uređenje

Najveći vodoopskrbni sustav predstavlja “Zagorski vodovod”, koji se prostire na ... Hrvatski zavod za zapošljavanje podruĉna sluţba Krapina sa ispostavama ...

Obrazlozenje UPU Zgmajne - Zavod za prostorno uređenje Sisačko ...

Sisak je smješten u ravničarskom prostoru unutar složenog hidrografskog ... automobile osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti u blizini pješačke ... PVC cijevima profila 110 mm, a privodi do građevina cijevima PEHD profila 50 mm.

zagreb - 41 - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Izradba: Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba prosinac 2013. C - Stenjevec. D - Lučko. E - Blato. A. B. B. C. D. E. A. B. Z. 4. UVJETI ZA ...

Koncepcija_II IiD PPUO Drnje - Zavod za prostorno uređenje ...

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Koprivnica, Koprivnica,. 18. ... E.P. KETER, površine 45,0 ha, tvrtke IGMA d.o.o.Koprivnica,. 2.

ii odredbe za provođenje - Zavod za prostorno uređenje Zadarske ...

Građevinska područja naselja obuhvaćaju izgrađene i neizgrađene (planirane) dijelove naselja (prikaz ... poljoprivredna apoteka, suveniri, servisi),. - građevine ...

i. obrazloženje - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

Postojeće gradsko groblje Viktorovac smješteno je u skoro geometrijskom središtu grada. Siska. Dugoročni razvoj na ovoj lokaciji bitno je ograničen postojećom ...

GUP Petrinja - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

naselja Petrinja je cca 3.290 ha, dok je površina obuhvata GUP-a cca 1.778 ha. ... kolodvor, željeznička postaja, pošta, veterinarska stanica, vatrogasni dom, ...