benediktinski samostan sv. krševana zadar - Državni arhiv u Zadru

Pašmanu, a 1069. godine darovao mu je otok Maun (naš vlastiti otok u našem dalmatinskom ... Lukoran (otok Ugljan). 2.3.5. ... zaseoku Trečić u blizini posjeda.

benediktinski samostan sv. krševana zadar - Državni arhiv u Zadru - Srodni dokumenti

benediktinski samostan sv. krševana zadar - Državni arhiv u Zadru

Pašmanu, a 1069. godine darovao mu je otok Maun (naš vlastiti otok u našem dalmatinskom ... Lukoran (otok Ugljan). 2.3.5. ... zaseoku Trečić u blizini posjeda.

DAZD-240-Mirovni sud Zadar.pdf - Državni arhiv u Zadru

Od Pokrajine Dalmacije i Pokrajine. Dubrovnik s Bokom Kotorskom ... 1813. godine u zaglavlju je istaknut naziv Ilirske pokrajaine (Provincie. Iliriche), a od 1815.

nacrti građevinskih objekata u zadru - Državni arhiv u Zadru

djelovanjem jednog od odjela Namjesništva kojem su nacrti dolazili na pregled i reviziju. Ova Zbirka za gradivo do 1918. čini jednu cjelinu s DAZD–89.

okružno poglavarstvo u zadru - Državni arhiv u Zadru

upravno-političkih i sudskih kotareva (pretura): Zadar, Obrovac, Šibenik, Knin, Drniš ... Sindikata Biograd, Sali, Silba Novigrad , Serdarije Rab i Pag, Zalagaonica.

Arhiv za print - Državni arhiv u Zadru

Tiskana pozivnica, papir, jezik tali- janski, vel. 29,5 x 22 cm, tiskano u. Zadru, tiskara nepoznata. Vlasnik: MG Trogir. Sig. Fond Garagnin-Fanfogna, πtampe 5/VI.

DRŽAVNI ARHIV U ZADRU

C. F. Bianchi: Zara cristiana, 1.Zadar 1877., 199-200, 226. 5. G. Sabalic: Guida archeologica de Zara. Zara 1897., 478-481. 6. V. A Duišin: Zbornik plemstvo.

općina nin - Državni arhiv u Zadru

HR-AZDN-17: Ninska biskupija. 5.4. Bibliografija. Jelić, Luka. Spomenici grada Nina. Zagreb: Vjesnik hrvatskoga arheološkoga društva IV,V i VI,. 1900.-1902.

veliki rat - Državni arhiv u Zadru

Velikim ratom u potpunosti je izmijenjena politička karta stare Eu- rope. ... S obzirom na hrvatski narod, Prvi svjetski rat ima golem značaj. Prije svega u tragičnoj ...

grafička zbirka - Državni arhiv u Zadru

Po sredini lista prikaz utvrde Capello, unutar zidina utvrde tekst: OPPINIONE DEL. CONTE ... odličje Leopolda s velikim križem, oko vrata na vrpcama odličje Zlatnog runa i ... S desne strane zipke klupica s knjigom, uz nju drveno vreteno.

kartografska zbirka - Državni arhiv u Zadru

1 sij 2020 ... Rukopisne katastarske karte… ... Rukopisne topografske karte… ... Zemljovid sjeverne i južne Amerike s naznačeni administrativnim granicama između ... geografske karta služila za učenje, kao npr. neka vrsta slijepe karte.

zbirka fotografija - Državni arhiv u Zadru

Te stare albuminske fotografije pomalo ukočene/zatečene dugim ekspozicijama ... 6. Nada Grčević: Fotografija devetnaestog stoljeća u Hrvatskoj, Zagreb 1981.

općina trogir - Državni arhiv u Zadru

Srednjovjekovni Trogir: prostor i društvo, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2009. Božić-Bužančić, Danica. Arhivsko spomeničko blago Trogira, Mogućnosti 27.

Dalmacija 1848/49. - Državni arhiv u Zadru

najavio je narodima Carstva slo- bode, koje se oËituju u slobodi tiska, pojavi druπtava i Ëitaoni- ca, narodnih straća, Ustava i izboru zastupnika u zajedniËki.

okružno poglavarstvo u splitu - Državni arhiv u Zadru

Samostan Poljud Split. - Pregled slobodne i opterećene imovine i zakladnih obveza. - Pregled zakladnih obveza , stvarni i očekivani prihodi. 1844. (Pregledi.

DAZD-88-Namj. za Dalm. -Uredske knjige.pdf - Državni arhiv u Zadru

1 sij 2020 ... 2.5.6. Poljoprivreda, šume i šumski prekršaji, veterinarska služba …………….....125 ... pojavljuje talijanski jezik), dok su knjige podfonda Odjelni spisi Vlade/Namjesništva za ... 1.1.90. Urudžbeni zapisnik. (Präsidial Protokoll 1861, von N 1501 bis N 2482 ... povlastice, Statistika, ... Doprinosi i loto, Lažni.

osobni arhivski fond ante marija strgačić - Državni arhiv u Zadru

Ante Marija Strgačić rođen je 1. siječnja 1901. u Velom Ižu. Nakon ... Društvu kojeg je potpisalo prvi put 12 a drugi put 11 svećenika. 21. ... „Život u braku“ – predavanje na tečaju Kršćanski brak u. Splitu. 2. ... Mihić, Šime Paškov – 6.6. Mihov ...

Bazilijanski i benediktinski samostan sv. Dimitrija u Srijemskoj Mitrovici

drevni velegrad Sirmij i sudbinu njegovih ostataka u srednjem vijeku, prilično rano ... sve do donjeg toka Save pa se tako u njezinu opsegu našao i „Sirmij“.18.

1. Hrvatski restauratorski zavod Bijela (Sirač), Benediktinski samostan

10.000,00. 20. Općina Trpanj. Trpanj, Arheo. lok. Gradina. 100.000,00. 21. Hrvatski restauratorski zavod. Dubrovnik, Otok Mljet, Rt Stoba, antički brodolom (INT.

CRKVA I SAMOSTAN SV. MARCELE U ZADRU

CRKVA I SAMOSTAN SV. MARCELE U ZADRU. Marija Staglicié-Sanja Stok. UDK 726.71/74 (497.5 Zadar) "08/15" (093) lzvorni znanstveni rad.

CRKVA I SAMOSTAN SV. NIKOLE U ZADRU

Pavusa VeZic. Zadar, Zavod za zastitu spomenika kulture. Samostan sv. Nikole u Zadru desakraliziran je prije dva stoljeca. Od tada su zvonik i crkva izloreni.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI ARHIV U ... - Arhiv Gospić

Područni ured za katastar Gospić sredinom mjeseca prosinca 2017. godine ... zaštite gradiva, u spremištima će se očitavati vlaga i temperatura, a podatci će se ...

Katalog izdanja HDA - Hrvatski drzavni arhiv - Hrvatski Državni Arhiv

E-mail: [email protected] Tel.: 00385 1 4856 687. KNJIGA TRGOVINA d.o.o.. Donji prečac 19, 10 000 Zagreb, Hrvatska. E-mail: [email protected]

NAKLADA - Hrvatski drzavni arhiv - Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatski je državni arhiv razvio bogatu i vrijednu nakladnič- ... Suizdavač: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. 1998 ... August Cilić, Jurek Cmok v soldačiji.

Državni arhiv u Z

Dinko Čutura, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva (HDA), naveo je da se arhivska služba u Republici Hrvatskoj sastoji od Hrvatskog državnog arhiva, 17.

Republika Hrvatska Trgovački sud u Zadru Zadar, Dr. Franje ... - ZSE

28 kol 2019 ... Trgovački sud u Zadru, po sutkinji Ani Markač, povodom prijedloga za otvaranje stečajnog ... stranici e-Oglasna ploča sudova (čl. 12. st. 1. i čl.

1 SVEUČILIŠTE U ZADRU 23000 Zadar, Mihovila ... - UniZD

poveznica među kontinentima“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom „Taktička operacija. 'Miljevci' – vojno-geografska analiza“;. 32. Razrješenje ...

IZDAVAČ / Publisher Sveučilište u Zadru / University of Zadar ...

385 23 400404, 385 23 400402. E-mail: [email protected] URL: http://www.unizd.hr/ekonomija/OeconomicaJadertina/tabid/3257/Default.aspx.

zone mješovite namjene vitrenjak ii u zadru - Grad Zadar

5 stu 2014 ... Žiro-račun: 2360000-1101848050 otvoren kod Zagrebačke banke ... NAPOMENA:Bnet sa svojom mrežom prisutan je u slijedećim županijama ... eventualne pohlepe da iskoriste moj nezahvalan položaj, nastao ovim UPU-om ...

SVEUČILIŠTE U ZADRU 23000 Zadar, Mihovila Pavlinovića ... - UniZD

27 tra 2019 ... 23000 Zadar, Mihovila Pavlinovića 1. KLASA: 602-04/14-08/79. URBROJ: 2198-1-79-06/15-04. Zadar, 27. travnja 2015. ZAPISNIK. VII. redovite ...

HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV - ARHiNET

1 sij 2019 ... Tvornica strojeva WM Knaust u Beču - promidžbeni materijal za vatrogasni pribor i opremu s cjenikom. 1857-1867., njemački, kut. 4. 1.1.68.

Kategorizacija - Državni arhiv u Virovitici

Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije, Virovitica. 42. Turistička ... Javni bilježnik Dubravka Filipović, Virovitica. 9. Javni bilježnik ...

Poveznica - Državni arhiv u Zagrebu

VEČERIĆ VINKO, čl. 252. KT-1014/68, okr. SOKOL ALOJZ, čl. 271. KT-1015/68, okr. ... VINKO PINTARIĆ, čl.35/1. KT-290/90, okr. SAJMA EFENDIĆ idr., čl.34/2.

program - Državni arhiv u Splitu

Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića Sinj. 19. SSŠ Bana Josipa Jelačića Sinj. 20. SSŠ Blaž Jurjev Trogiranin, Trogir. 21. Osnovna škola Stjepana ...

ARHiNET - Hrvatski Državni Arhiv

Karlovac, Sisak/Petrinja, Slavonija, Sušak/Rijeka, Varaždin. kut. 8-10 ... PETRINJA I SISAK (kut. 62) ... Trgovačka radnja Kamilo Badovinac, Karlovac. 999.

Kategorizacija - Državni arhiv u Pazinu

24. Javni bilježnik Mirna Pliško, Pula. 25. Javni bilježnik Davor Dušić, Rovinj. 26. Javni bilježnik Rino Zujić, Rovinj. 27. Javni bilježnik Željko Krajina, Umag. 28.

Dekorativno bl - Državni arhiv u Rijeci

Theodor de Canziani Jak{i}. DEKORATIVNO. FASADNO SLIKARSTVO. U RIJECI. Dr`avni arhiv u Rijeci studeni/prosinac 2001.

cjenik - Državni arhiv u Splitu

Skeniranje i plotanje u boji – format A-0. (1 katastarski plan/140 gr. papir). 280,00 kn. 1.2.11. Skeniranje i plotanje u boji – format A-0. (1 katastarski plan/300 gr.

ovdje - Hrvatski državni arhiv

Biskupijski, kaptolski i samostanski arhivi -. Arhiv Nadbiskupije Zagrebačke i Metropolitana dr. sc. Stjepan Razum, HDA ime i prezime: ime i prezime: pauza.

Sveti Nikola u Zadru - Saint Nicholas in Zadar - Međunarodni centar ...

Karla Gusar, Igor Borzić. Prijelom i ... the receptacle body is of the Conspectus 34 form, decorated ... a brojne takve velike ukrasne kopče za cipele pronađene su.

odjel za pedagogiju sveučilište u zadru dječji vrtić radost zadar ...

12 svi 2016 ... Uzorak ispitanika sačinjavalo je 70 studenata Edukacijskog fakulteta u. Travniku i 40 studenata FDZMB Međugorje, ukupno 110 ispitanika.

Izvješće za 2017. - Državni arhiv u Varaždinu

U VARAŽDINU ZA 2017. GODINU ... IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ARHIVA U VARAŽDINU ... (“Varaždinske vijesti”, “Glas Podravine”, „Regionalni tjednik“) i.

Fondovi i zbirke - Državni arhiv u Bjelovaru

[0359] ČEŠKA OSNOVNA ŠKOLA „JAN AMOS KOMENSKY“ DARUVAR – Daruvar (1922- );. 1922-1975: knj. 51, kut. 16; 2,8 d/m. SI. [0684] DJEVOJAČKA ...

(Hrvatski državni arhiv 1941-1945 _3_)

kojima se HDA našao u tom razdoblju. 5.3. Odsjek za Hrvatski Oslobodilački Pokret. U sklopu Zakona o arhivima koji je donesen nedugo po uspostavi NDH, ...

pravilnik o radu - Državni arhiv u Rijeci

25 lis 2016 ... Rad radnika na probnom radu prati, nadzire i ocjenjuje njegov ... ako radnik nije zadovoljio na probnom radu (otkaz zbog nezadovoljavanja na.

Od pera do satelita - Državni arhiv u Bjelovaru

6 sij 2017 ... G.I.h. 20; HR DABJ 1201 Digitalna zbirka ... u sastavu Vojne krajine iz 18. stoljeća do suvreme- ... Katastarske karte i planovi grada Bjelovara od 1800. ... Slika 12. Digitalni ortofoto plan (DOF 2) nastao na temelju aerofotogrametrijskog snimanja 2008. godine u ... nju građevine prije 15. veljače 1968. godine.

arheologija otpora - Hrvatski Državni Arhiv

HR - Petar Bagarić, Lidija Bencetić, Albert Bing, Nenad Bukvić, Franko Dota, Darjan Godić, Stipe Kljaić, Josip. Mihaljević, Teodora Shek Brnardić i Tatjana Šarić.

Knjiga sažetaka - Državni arhiv u Pazinu

podanika prema komunima u kojima su živjeli i umrli. ... The research mainly consisted of an analysis of articles in the paper Glas Istre of the time, of records.

Stjepan Sršan, Državni arhiv Osijek

Trenutno djeluje šesnaest područnih državnih arhiva. (Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Međimurje, Osijek, Pazin, Rijeka, Sisak,. Slavonski Brod, Split ...

Klasična gimnazija i Državni arhiv u Splitu

i njenih pravnih sljednika, zaprimljeno u Državni arhiv u Splitu. Najveći dio gradiva zaprimljen je 1954. godine od tadašnje Klasične gimnazije, Teslina ulica br.

ispitni rokovi - Hrvatski Državni Arhiv

2018. u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu, A. Cesarca 1, Slavonski Brod, od 10:00 sati. 2) 10. 4. 2018. u Državnom arhivu u Varaždinu, Trstenjakova 7, ...

Vojskovođa Svetozar Boroević - Hrvatski državni arhiv

Imperijalistički Londonski ugovor, kojim sile Antante kupuju savezništvo Italije na račun ... od prvog u lipnju/srpnju 1915. do jedanaestog u kolovozu/rujnu 1917.

DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU POPIS MATIČNE KNJIGE U ...

1862.-1867. 13. ŠTIKOVO. 1862.-1877. 14. ŠIBENIK. 1862.-1889. 15. ĐEVRSKE. 1876.-1891. 16. ĐEVRSKE. 1892.-1902. 17. KNIN. 1871.-1902. 18. STRMICA.

DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU IZVJE Š Ć EORADU ZA 2018 ...

30 sij 2019 ... 1) Javni bilježnici Marina Augustinović i Željka Tranfić ... zavod za zapošljavanje – Područni ured Karlovac, Javni bilježnik Blanka Žaja ...

Izvješće o radu za 2016. - Državni arhiv u Rijeci

31 pro 2016 ... Zajedno sa vanjskom službom Državnog arhiva u Rijeci vršena je obrada i sređivanje ... fotokopirnice Scripta (ulica Dolac) za potrebe raznih ...

Hrvatski državni arhiv 1941-1945 _3 - darhiv

kojima se HDA našao u tom razdoblju. 5.3. Odsjek za Hrvatski Oslobodilački Pokret. U sklopu Zakona o arhivima koji je donesen nedugo po uspostavi NDH, ...

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATA (m/ž) - Državni arhiv u Šibeniku

17 svi 2016 ... Državnog arhiva u Šibeniku (dalje: DAŠI), Velimira Škorpika bb (bivša vojarna Bribirskih knezova), Šibenik (http://www.dasi.hr/kontakt.asp).

Bjelovar na katastarskim kartama - Državni arhiv u Bjelovaru

6 sij 2017 ... Zoran Tokić. TEHNIČKA PRIPREMA IZLOŽAKA. Državni arhiv u Bjelovaru. Gradski muzej Bjelovar. Državna geodetska uprava – Područni ured ...

LJETNIKOVCI RIJEKE DUBROVAČKE Državni arhiv u Dubrovniku

Posebnosti četiri ljetnikovca. Ljetnikovac Sorkočević. • Najveći od svih. • Vrt sa šetnicama ... Ljetnikovac Caboga – Bona. • Bio jedan od najraskošnijih. • Kapiteli ...

Kategorizacija stvaratelja pod nadležnosti DABJ - Državni arhiv u ...

48. Narodna knjiţnica »Petar Preradović« Bjelovar ... Turistiĉka zajednica Bjelovarsko-bilogorske ţupanije Bjelovar. 56. ... Veterinarska stanica d.o.o. Bjelovar.

srijeda, 6. prosinca 2017. - Hrvatski Državni Arhiv

6 pro 2017 ... 22. J. R. Centar za socijalnu skrb Bjelovar. 23. H. H. Javni bilježnik Ruža Hoblaj, Mursko Središće. 24. V. J. Srednja škola Viktorovac, Sisak.