Pregled podataka o provedbi obveze izrade Plana ... - HAOP

BAUHAUS-ZAGREB k.d.. POSLOVNICA 958 VARAŽDIN. GOSPODARSKA ... 290 VESNA AKUMULATORI d.o.o.. VESNA AKUMULATORI d.o.o.. POJIŠANSKA ...

Pregled podataka o provedbi obveze izrade Plana ... - HAOP - Srodni dokumenti

Pregled podataka o provedbi obveze izrade Plana ... - HAOP

BAUHAUS-ZAGREB k.d.. POSLOVNICA 958 VARAŽDIN. GOSPODARSKA ... 290 VESNA AKUMULATORI d.o.o.. VESNA AKUMULATORI d.o.o.. POJIŠANSKA ...

pregled podataka iz reistra dozvola i potvrda za ... - HAOP

otpada i Očevidnik izvoznika neopasnog otpada prema Zakonu o otpadu i Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (svibanj, 2014. godine),. - popis tvrtki koje ...

pregled podataka iz registra dozvola za gospodarenje s ... - HAOP

28 tra 2006 ... METIS d.d.. Mala Cesta 6. Ogulin. 11.11.2005. skupljanje i reciklažu neopasnog otpada. 12 01 01; 12 01 02;. 12 01 03; 12 01 04;. 15 01 04; 16 ...

pregled podataka o električnom i elektroničkom otpadu za ... - HAOP

22 lis 2014 ... TEHNOMOBIL SPLIT - OBRT. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA. CE-ZA-R ... TEHNOMOBIL METKOVIĆ – OBRT. TEHNOMOBIL SPLIT - OBRT.

pregled podataka iz registra dozvola i potvrda za ... - HAOP

24 ožu 2010 ... gorijama otpada (otpadna ambalaža, vozila, gume, otpadna ulja i dr.). Novim pravilnicima propisani su ciljevi, naknade i način gospodarenja ...

Pregled podataka o akcijama prikupljanja otpada 2017 27-7 ... - HAOP

http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/otpad-i-registri-oneciscavanja/ ... Pribislavec, Selnica, Stahoninec, Sveta Marija, Sveti Martin na Muri, Šenkovec,.

2017. pregled podataka iz registra dozvola i potvrda za ... - HAOP

31 pro 2017 ... Dozvoljava se trgovačkom društvu Stražaplastika d.d., Hum na Sutli. 123, Hum na Sutli, OIB: 68555837387 na lokaciji Hum na Sutli 123, Hum.

Pregled podataka o opremi koja sadrži PCB u 2017. godini - HAOP

12 pro 2018 ... Kemis-Termoclean d.o.o. u svrhu zbrinjavanja izvozom, u 2017. godini preuzele ukupno 63,11 t otpada koji sadrži PCB, Tablica 2. Tablica 2.

Izvješće o provedbi Pravilnika o otpadnim baterijama - HAOP

1 svi 2007 ... KAPTOL CARGO d.o.o.. KEMIS d.o.o.. MAZIVA ZAGREB d.o.o.. Metis d.d.. Obrt EKO BLIC. S.T.R. AKUMULATOR. SIROVINA ODLAGALIŠTE ...

Izvješće o provedbi Protokola za dojavu i djelovanje u ... - HAOP

Marino Mirčeta – Veterinarska ambulanta Puntamika d.o.o. (Zadar) ... More i morski okoliš od strateškog su značaja za Republiku Hrvatsku, stoga je očuvanje ...

Izvješće o provedbi Sustava za dojavu i praćenje uhvaćenih ... - HAOP

usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja u razdoblju ... životinja (u daljnjem tekstu: Sustav) i evidenciju koji vodi HAOP. Obrazac za ... ZOO Zagreb. Spašeno je ... POPIS I KONTAKTI OVLAŠTENIH OPORAVILIŠTA. 1. Udruga ...

Metodološki pristup izrade strateškog plana

14 ruj 2016 ... ostvareni. Kako bi iz SWOT analize odredile alternativne strategije te izbor strateških pravaca ... Različiti faktori iz okruženja, kao, na primjer,.

automatizacija izrade karte hrvatske iz podataka openstreetmapa

21 ruj 2018 ... Topografske karte mjerila 1:500 000 na području Hrvatske . ... M. i Čolović, G. (1987): Geodetska služba JNA, Vojnoizdavački i novinski centar,.

PRVA FAZA IZRADE PLANA UPRAVLJANJA SAŽETAK ...

(Domouprava Dubrovnik, Vrtlar, Vodovod, Čistoća, T-com ). Grupe identificiranih problema. 2. Infrastrukturni problemi naselja Sv. Jakov. - Neodrživa regulacija ...

web metodologija izrade financijskog plana te izmjena i dopuna

Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija) ... Financijski plan – primjer 1.

1. PRIMJER IZRADE POSLOVNOG PLANA Sastavljamo ... - EFOS

Sastavljamo poslovni plan nadolazećeg planskog razdoblja – prvo ... računovodstvu u odjel za izradu poslovnog plana: ... Prosječna prodajna cijena.

Luka Slade SPECIFIČNOSTI IZRADE POSLOVNOG PLANA ZA ...

2.1.1 Standardni troškovi kao temelj izrade poslovnog plana . ... cijena, kvalitete i detaljniji pregled svih relevantnih računa. „Standardi se mogu postavljati za.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U ...

31 pro 2015 ... KNAUF d.o.o., Knin, radi eksploatacije mineralnih sirovina na EP ... Prijedlog Odluke o prodaji dionica društva PEVEC d.d. Bjelovar na uređenom tržištu kapitala ... određuje cijene njihovih usluga te u znatnijoj mjeri ne koriste ... PLOČE izgradnja Terminala rasutih tereta u luci Ploče. 9. 43105/15. 19. 11.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U ...

10 srp 2008 ... K.T.C. d.o.o.. Nikole Tesle 18. Križevci. 48260. Ivana Česmičkog 15 Koprivnica 48000. 20. Komunalije d.o.o.. Radnička cesta 61. Đurđevac ...

a) Izvješće o provedbi Plana stručnog osposobljavanja i ... - PGŽ

UPRAVNIH TIJELA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA. 2014. GODINU ... Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša:.

UVOD 1. Priprema i proces izrade Plana Uredba o jedinstvenoj ...

fazu u izradi Prostornog plana Grada Tuzla za period 2010 - 2030 (u daljem tekstu ... 1. Prostorni plan Tuzlanskog kantona za period 2005-2025 (''Službene novine ... Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje ''Naše dijete'' Tuzla (JU.

Prirucnik o nacinu izrade plana predjela - Ministarstvo održivog ...

prepoznavanje visoko vrednovanih predjela. Predio može da ... prepoznavanje značajnih predionih elemenata, pejzaža i vizura; ... očuvanje listopadnog drveća.

Pregled podataka_RegDOZ_2019 - HAOP

19 stu 2019 ... tijeku otpada putem mrežne aplikacije e-ONTO: http://eonto.azo.hr. Do lipnja 2019. godine, potvrdu o upisu u Očevidnik reciklažnih dvorišta ...

Informacija o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana ...

13 ruj 2019 ... Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod. Centar za socijalnu skrb ... primjena KBT tehnika“, ,,Stres na radnom mjestu". "Mjesec borbe protiv ...

izvješće o provedbi akcijskog plana za provedbu inicijative ...

2 ruj 2015 ... 2014. do 2016. godine (u nastavku teksta: Akcijski plan), usvojenom na sjednici Vlade. Republike Hrvatske 10. ... glasovanju saborskih zastupnika. • pregled ... i ustrojenih registara te realizacija projekta e-imovinske kartice.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u ... - Eko Zagreb

10 ožu 2017 ... Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada organiziran je na cijelom podruĉju Grada Zagreba i to u svih ... Tvornica papira Zagreb d.o.o.,. Zagreb ...

izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom u osječko

Osijek. 24.11.2009. 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. 7. Valpovo. 04.12.2007. 2011., 2012. ... dvorišta, objekata za prihvat i predobradu glomaznog otpada, objekata za obradu građevinskog otpada i pretovarnih ... odvoz glomaznog otpada.

izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu ...

31 pro 2015 ... Tar – Vabriga i projekti na otoku Visu (Češka vila i bivša vojarna ... Zahtjev Općine Sveta Nedjelja za darovanje nekretnina u vlasništvu ...

izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za virovitičko ...

31 svi 2015 ... Slatina kom d.o.o. Slatina, Trg R. Boškovića 16/b djelatnost sakupljanja, privremenog skladištenja i odlaganja neopasnog i inertnog otpada.

b) Izvješću o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike ...

27 sij 2020 ... EURCO d.d.. H.V. Hrvatinida 87, Vinkovci. Sakupljanje otpada, priprema za ponovnu uporabu, priprema prije oporabe ili zbrinjavanja i oporaba ...

6 Prijedlog zakljucak o usvajanju Izvjesca o provedbi Plana ...

21 ožu 2019 ... DUMA ELEKTRONIKA obrt, Varaždin (električni i elektronički otpad);. - C.I.A.K. d.o.o. (baterije, akumulatori, pesticidi, lijekovi),. - Veterinarska ...

izvjesóe o provedbi plana gospodarenja otpadom republike ...

23 tra 2019 ... 8/18-pročišćeni tekst) propisano je da Župan donosi opće i ... Izvješće sadrži osnovne podatke o sustavu gospodarenja otpadom u ... navedenog, Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest određeno je.

Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području ...

Auto kuća Gašperov d.o.o.. Šibenik. 14. ... Split,TS Knin. Knin. 55. ... Split, Nadzorna grupa Šibenik. Šibenik. 57. ... 139. Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.. Knin ... otpadom od rabljenih baterija i akumulatora od velike važnosti. Sustav će ...

Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne ...

NZPUSS – Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu. NZRCD – Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. OESS -Organizacija ...

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike ...

gospodarenja otpadom i rada tvrtke Piškornica d.o.o., Koprivnički Ivanec kao i sa inspekcijom nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za ...

IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Krapinsko ...

12 lip 2018 ... “MVV“SERVISNO PRODAJNI. CENTAR, POSLOVNICA. BEDEKOVČINA. Stjepana Radića 29, 49221. Bedekovčina. 13 02 08*. 16 06 01*.

Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana ...

Damir Burić profesor. Ravnatelj OŠ V. Nazora Vinkovci. Mato Matić dipl. soc. radnik. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu VSŽ. Dr. Mila Vasilj MIhaljević liječnica.

Izvješće za 2015. o provedbi Akcijskog plana za ... - Eko Zagreb

31 srp 2016 ... na liniji 274 Dubec - Sesvete - Laktec dodana su 2 polaska radnim danom,. - na liniji 279 Dubec – Novi Jelkovec dodano je 36 polazaka ...

Program prikupljanja podataka NIR 2018 - HAOP

HPA. - Hrvatska poljoprivredna agencija. IPCC. - Međuvladino tijelo za klimatske ... HPA. Ministarstvo poljoprivrede. Goveda 1-2 god. (broj). Junice (uključujući i ...

Program prikupljanja podataka NIR 2019 - HAOP

Statistički ljetopis, DZS. (priopćenja),. HPA. Ministarstvo poljoprivrede. Goveda 1-2 god. (broj). Junice (uključujući i steone junice) (broj). Bikovi i volovi (broj).

Pregled PGO-PO 2013 naslovnica - HAOP

Tovarnik. Da. 71. INA-Industrija nafte, d.d.. BP Vukovar-Mitnica. Bana Josipa Jelačića ... ČRNOMEREC 35. Zagreb. Ne. 42. AUTO SERVIS BINGULA. SERVIS.

2016 Izvješće o provedbi akcionog plana - Općina Žepče

o realizaciji projekata iz Akcionog plana za 2016 godinu za realizaciju ... svoje proizvode; uručene pohvalnice i novčane nagrade za 7 najuspješnijih proizvođača u ... su se odnosili samo na printanje i dizajn ali su bili manjeg iznosa. Na ovaj ...

izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom ... - Grad Sisak

31 ožu 2018 ... RECIKLAŽNIH DVORIŠTA; RADNO VRIJEME. Tvrtka GOS posjeduje mobilno reciklažno dvorište, a raspored lokacije redovito objavljuje na ...

izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom ... - Grad Lepoglava

dodijeljeno je trgovačkom društvu Ivkom d.d. Ivanec temeljem Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području ...

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom ... - Grad Rijeka

1 tra 2019 ... Plan gospodarenja otpadom Grada Rijeka za razdoblje 2017. ... Humanitarna udruga Remar Croatia: prikupljaju sve vrste namještaja i ostalog ...

Izvješće o provedbi Plana upravljanja državnom imovinom u ... - CERP

PIK RIJEKA d.d., Rijeka, KONČAR - ELEKTROINDUTRIJA d.d., Zagreb, DALMA d.d., Split, POUNJE TRIKOTAŽA d.d.. Hrvatska Kostajnica, u ukupnoj ...

izvješća općinske načelnice o provedbi plana ... - Općina Vrbnik

specijalnih komunalnih vozila i kipera za prijevoz glomaznog otpada. ... suradnji s tvrtkom Metis d.d., na posebnom sabirnom mjestu u Krku organiziran je otkup.

Izvješće o provedbi Plana implementacije Garancije za mlade u 2015.

28 stu 2014 ... OSNAŽIVANJE KAPACITETA HZZ-A ZA PROVEDBU GARANCIJE ZA MLADE. ... upućivanje na slobodna radna mjesta. Mlade nezaposlene ...

Projekt izrade plana održive urbane mobilnosti Grada ... - Grad Sisak

12 lip 2016 ... Grad Sisak trenutno ima relativno visku stopu nezaposlenosti ali se u ... Uspoređujući autobusne linije sa željezničkom prema Zagrebu iz Siska ...

Projekt izrade plana održive urbane mobilnosti Grada Siska (SUMP ...

13 tra 2017 ... Auto promet Sisak d.o.o. ... promet i infrastruktura ... Kapitalna ulaganja (Capex) Grada Siska bit će usmjerena u tri (3) glavne kategorije:.

godišnje izvješće o provedbi plana i programa rada ... - Grad Split

Vrapčić i Katolički – DV Rusulica već četiri godine u dječjim vrtićima Miki, Švrćo, Palčić i Bosiljak uspješno se ostvaruje i sportski program integriran u redovni ...

Pregled i procjena usluga ekosustava na tršćacima_studija ... - HAOP

iskorištavanja trske, mogućnost korištenja sirovine za proizvodnju energije, ... Prostirka od trske za sušenje smokava koja se proizvodi na području Delte ...

pregled potvrda o obavljenoj izobrazbi u gospodarenju ... - HAOP

Učilište Virtus. Split, 18.11.2015. 158. HATTRICK d.o.o. ... Porsche Croatia d.o.o.. Povjerenik. 02.03.2016. 11.12.2015. ... Njuškalo d.o.o. povjerenik. 02.03.2016.

pregled pravnih osoba koje su dostavile informaciju o ... - HAOP

31 ožu 2017 ... Ambijenti d.o.o.. Istarska 6, 40000 Čakovec. Međimurska. 41. Ameropa žitni terminal d.o.o.. Vranjički put 16, 21210 Solin. Splitsko-dalmatinska.

DIPLOMSKI RAD Pohrana podataka digitalnog katastarskog plana u ...

Popis katastarskih čestica (obrazac br.1) sadrži: broj katastarske čestice, broj lista ... 7_MREŽA I broj DL: 7_podjela_i podjela na detaljne listove s brojem dl. ( i.

pregled osnovnih statističkih podataka u graditeljstvu rh - HGK

Novogradnja. Ostali radovi1). I. – VI. 2015. ... Zagreb. 6. RADNIK d.d.. Križevci. 7. GIP PIONIR d.o.o.. Zagreb. 8. OSIJEK-KOTEKS d.d. ... 2017.; Priopćenje DZS-a, Završene zgrade i stanovi u 2018. , Broj: 3.1.3, 27. 9. 2019.; Obrada SGKG HGK.

Pregled i analiza alata za modeliranje baza podataka

Visio olakšava postupak kreiranja dijagrama, tlocrta, shema, inženjerskih ... Dia je besplatan program za stvaranje, odnosno crtanje dijagrama, a moguće ga je ...

pregled osnovnih statističkih podataka u graditeljstvu rh - Hrvatska ...

Novogradnja. Ostali radovi1). I. – VI. 2015. ... Zagreb. 6. RADNIK d.d.. Križevci. 7. GIP PIONIR d.o.o.. Zagreb. 8. OSIJEK-KOTEKS d.d. ... 2017.; Priopćenje DZS-a, Završene zgrade i stanovi u 2018. , Broj: 3.1.3, 27. 9. 2019.; Obrada SGKG HGK.

pregled osnovnih statističkih podataka u sektoru graditeljstva - HGK

Zagreb. 6. RADNIK d.d.. Križevci. 7. GIP PIONIR d.o.o.. Zagreb. 8 ... Novogradnja. 4.324 ... 1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom ...

lovran izvjesce opcine lovran o provedbi plana gospodarenja ...

vre6ice, komposteri, dipovi za spremnike, ...), izgradnju reciklaZanog dvori5ta, sortirnice otpada i kompostane otpada, pruZanje usluge mobilnog reciklaZnog ...