vodič za dijagnozu i liječenje dislipidemija - Udruženje kardiologa u ...

Obični sir, kajmak, punomasno mlijeko i jogurt. Masnoća za kuhanje i prelivi. Kis, senf, prelivi bez masti. Maslinovo ulje, netropska biljna ulja, lagan margarin,.

vodič za dijagnozu i liječenje dislipidemija - Udruženje kardiologa u ... - Srodni dokumenti

vodič za dijagnozu i liječenje dislipidemija - Udruženje kardiologa u ...

Obični sir, kajmak, punomasno mlijeko i jogurt. Masnoća za kuhanje i prelivi. Kis, senf, prelivi bez masti. Maslinovo ulje, netropska biljna ulja, lagan margarin,.

vodič za liječenje bolesti srčanih zalistaka - Udruženje kardiologa u ...

3.3 Mitralna regurgitacija . ... 3.4 Mitralna stenoza . ... dvije najčešće bolesti zalistaka danas su kalcificirana aortna stenoza (AS) i mitralna regurgitacija (MR), dok ...

ESC Džepni vodič - Udruženje kardiologa u BiH

ili Valsalva manevar) , oprezno u pacijenta sa ili sa sklonošću AF , u kojih može doći do povećanja broj otkucaja srca. IIb. C. Beta blokatori ili verapamil, mogu ...

vodič za akutnu srčanu slabost - Udruženje kardiologa u BiH

Akutna srčana slabost (AHF) se definiše kao brzi nastanak simptoma i sekundarnih ... Dekompenzacija kod ranije prisutne CHF (npr. kardiomiopatija). 2.

vodič o urođenim manama srca - Udruženje kardiologa u BiH

... umjerenog ili jakog AR, aortic zalistak mora se zamijeniti za vrijeme operacije. ... trikuspidalni zalistak) dovode do dispne i nepodnošenja napora u četvrtoj.

Vodič za dijagnostiku i liječenje aortnih bolesti - Udruženje ...

5.1 Definicija i klasifikacija. 5.2 Akutna aortna disekcija. 5.3 Intramuralni hematom. 5.4 Penetrantni aortni ulkus. 5.5 Aortna pseudoaneurizma str. 31 str. 17 str. 1.

Hipertenzija - Udruženje kardiologa u BiH

Hipertenzija i srce, Kardiovaskularna farmakologija i medikamentozna terapija ... Maligna hipertenzija je hipertenzivna emergencija, klinički definisana kao.

UDRUŽENJE KARDIOLOGA U BOSNI I HERCEGOVINI

17 Jan 2017 ... Avdagic. 10. 95009. Specialist of internal medicine. Sevleta. Avdic. 11. ... 34. 95163. Dr.sci.med. Jasmin. Caluk. 35. , internista Dr. Majda. Ćibo.

Smjernice za dijagnozu i liječenje sinkope

Vazovagalna. Situacijska. Sinkopa karotidnog sinusa. Atipični oblici (bez jasnih okidača i/ili s atipičnom slikom). Sinkopa zbog ortostatske hipotenzije. Primarno ...

2- AFib NOVI.indd - Udruženje kardiologa u BiH

Atrijalna fibrilacija (AF) je najučestalija postojana aritmija srca, koja obuhvata. 1-2% opšte populacije. Više od 6 milijuna Evropljana boluje od ove aritmije i.

Miokardni mostovi - udruženje kardiologa Srbije

no unutar IVS, lumen septalnih grana se ne menja tokom. Ovaj revijalni ... segmentu sa jasnim funkcionalnim suženjem lumena arterije koja nestaje u dijastole ...

srce i krvni sudovi - udruženje kardiologa Srbije

27 авг 2013 ... je da INR bude u terapijskom opsegu (od 2,0 do 3,0). ≥70 % vremena ... nizak nivo antikoagulantnog leka posle ugradnje veštač- kog srčanog ...

smjernice za tretman atrijalne fibrilacije - Udruženje kardiologa u BiH

AF = atrijalna fibrilacija; LAA = aurikula lijevog atrija; NOAC = oralni antikoagulansi koji ... Umjerena redovna fizička aktivnost je preporučena za prevenciju AF,.

SRCEi krvni sudovi - udruženje kardiologa Srbije

M. Upala srčanog mišića može biti izazva- ... takođe povezano sa kasnijim fazama upale miokarda ... koja hronična upala srca dobijena biopsijom za novo na-.

Dualni antidepresiv za dualnu dijagnozu - Liječenje venlafaksinom ...

đaj koji je “izvan uobičajenoga ljudskog iskustva”) do da- nas se nije stvorio ... Venlafaksin (Velafax®, PlIVA) dualni je inhibitor ponovne pohrane serotonina i ...

Smjernice za dijagnozu, liječenje i sprječavanje venske tromboze ...

31 srp 2016 ... Nije potrebna rutinska tromboprofilaksa 2C. Dugotrajna putovanja u osoba s rizikom za nastanak venske tromboze. (prethodna venska ...

KliničKe preporuKe za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesniKa ...

Juretić, dr. med.; prof. dr. sc. stjepko Pleština, dr. med.), 2medicinski fakultet sveučilišta u osijeku (doc. dr. sc. vesna Bišof, dr. med.), 3Kli- nika za onkologiju i ...

smjernice za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od ...

Odjel za onkologiju i radioterapiju,. Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, KBC Osijek (prof. dr. sc. Damir Gugić, dr. med.), Klinika za onkologiju i nuklearnu ...

naučni program scientific programme - udruženje kardiologa Srbije

20 окт 2013 ... J. antovic (stockholm, sweden) ... 187 13:00-13:15 Klinička iskustva sa STENTYS bifurkacionim stentom ... 522 16:00-16:15 Mediteranska dijeta.

privredni vodič - Udruženje poslodavaca BPK

22 svi 2015 ... sa preko 15.000 artikala i to: prehrane, bijele tehnike, tekstila, obuće, audio i video opreme ... U ljepoti bosanskog pejzaža nalazi se lovno turistički centar “Bijele vode” koji u svojoj ... Mobiteli, fast food, bilijar club, caffe bar.

vodič za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja - Udruženje ...

Atenolol (Pliva i Jaka),. Ormidol (Belupo). Nebilet (Berlin-Chemie). Propranolol (Lek). Darob (Knoll-Abott). Dilatrend (Bosnalijek). Carvelol (Belupo). 50-100 mg.

VODIČ ZA LIJEČENJE ANEMIJE KOD PACIJENATA SA HBB

Randomizirane studije sa niskim lažno pozitivnim i niskim lažno negativnim ... se određuje testovima koji se osnivaju na određivanju željeza u krvi bez saznanja ...

vodič za menadžment valvularnih bolesti srca - Udruženje ...

aortna stenoza (AS) i mitralna regurgitacija (MR), dok su aortna regurgitacija (AR) i mitralna stenoza (MS) postale rjeđe. Starija ţivotna dob pacijenata sa ...

Vodič za 2012 - UDRUŽENJE UROLOGA SRBIJE - Urologija ...

Sva prava pridržana. Evropsko udruženje urologa. Udruženje urologa Srbije. Vodič za 2012 ... ne bešike su kratke i bazirane na dosadašnjoj literaturi (do kraja. 2010. god.), pri čemu je ... striktora u vidu prstena, na bazi penisa. Ovaj metod je pri- ... spontano eliminisati, NSAID tablete ili supozitorije (diklofen su- poziterije ...

EVROPSKI KVIZ NOVCA – VODIČ ZA ... - Udruženje banaka Srbije

Ovaj kviz je deo inicijative nacionalnih udruženja banaka, koju koordinira Evropska bankarska ... Evropski kviz novca se igra na platformi Kahoot!. Nastavnici ...

metabolički sindrom i dislipidemija - kardio.hr

mati i lijekove za dislipidemiju. Ako je LDL-kolesterol povećan, daju se statini. Međutim, za povećane trigliceride i sniženi HDL-kolesterol lijek izbora su fibrati, ...

Rezistin, inflamacija i dislipidemija kod gojazne ... - ResearchGate

Rezistin, inflamacija i dislipidemija kod gojazne dece i adolescenata. Branko Pavlović1, Jovana Milosavljević1, Aleksandra Zeljković1*,. Jelena Vekić1, Jelena ...

postupnik za dijagnozu vezikuloznih i buloznih dermatoza

jesu: bulozni pemfigoid, cikatricijski pemfigoid, gestacijski pemfigoid, dermatitis herpetiformis Duhring i linearna IgA- dermatoza.4–6. Hereditarne bulozne ...

Urinarna infekcija u djece: postupnik za dijagnozu, lijeÀenje i ...

uz poreme eno mokrenje (dizurija, polakizurija, hitno mokrenje). Àeπ i su u predπkolske djece nakon tre e godine Êivota.20. Fizikalni pregled ukljuÀuje pregled ...

validnost različitih laboratorijskih metoda za dijagnozu ... - Index of

na noktima na nogama u odnosu na nokte na rukama (163:27). Izazivači ... Ovaj lek nije zvanično odobren za lečenje onihomikoze, ali se u praksi veoma.

POMPEOVA BOLEST – SMJERNICE ZA DIJAGNOZU I LIJE^ENJE ...

Deskriptori: Pompeova bolest – dijagnoza, farmakoterapija; Alfa-glukozidaza ... Rano postavljanje dijagnoze i lije~enje bolesnika s Pompeovom bolesti.

en je izbor terapije obzirom na dijagnozu Vrste struja - Iskra Medical

Vrste struja: dijadinamske i interferentne struje, TENS, neuromi{i}na stimulacija, ionoforeza. Dva neovisna izlaza. Mogu}nost povezivanja s ultrazvu~nim i ...

vodic novi:vodic za sajmove HOK ispravljen - Hrvatska obrtnička ...

... sposobnosti. 8. 2 Alfred Alles: Exhibitions: Universal marketing tools ... bijela tehnika, ili ciljnu grupu, npr. lovci. ... 34000 POŽEGA, Dr. Franje Tuđmana 9.

Udruženje stomatologa RS i Udruženje stomatologa u FBiH ...

PP 14 Probiotici u stomatologiji, Željka Lovrić, Opšta stomatologija. PP 15 Najčešće indikacije za ekstrakciju stalnih zuba na području grada Banje Luke, Milorad ...

Preuzmi vodič - djecji-vodic

Pogledajte svakako i akvarij! Pronađite tamo svoju najdražu ribicu i dajte joj ime! Najpoznatiji šibenski suveniri su: šibenska kapa i šibenski botun. 13. AKVARIJ.

Udruženje Spajalica

Jasmina (Nurveta) Hakmi. MEDICINSKI FAKULTET. 2 ... Jasmina (Sabit) Kaltak. FILOZOFSKI FAKULTET. 3 ... Faris (Fikret) Stambolić. MAŠINSKI FAKULTET. 2.

Č I P - Udruženje hrvatskih arhitekata

Nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) imaju dugu tradiciju i obično su bile ... Novi podni tuš odvod s Geberit CleanLine kanalicom udovoljava najvišim ...

А Р Х И В А - Udruženje kompozitora Srbije

Pet pesama za duboki glas i klavir (Savez kompozicija Jugoslavije) ... Oj, Moravo .. splet narodnih pesama i igara iz Srbije (Savez kompozitora Jugoslavije, 1961).

Udruženje mladih - MyRight.ba

5. TOPLI SENDVIČ. 6. MAKARONI SA MLJEVENIM MESOM. Slatka jela: 7. HURMAŠICE. 8. PALAČINKE. 9. PUDING OD VANILIJE SA ŠUMSKIM VOĆEM. 10.

UDRUŽENJE HUMANITARNO DRUŠTVO

u sprečavanju i liječenja oboljenja. Jedan od najpoznatijih čajeva za liječenja raka je TAHEBO čaj. BROJSOVA DIJETA – terapija gladovanjem, sa sokovima od ...

informator - Udruženje RODITELJ

Dnevni boravak dece u predškolskim ustanovama na teritoriji opštine rođenja. 2. ... uverenje da ne prima penziju i dodatak za TNP preko fonda. PIOR Novi Sad.

VODIČ ZA DUHOVNO BUĐENJE VODIČ ZA DUHOVNO ... - Esotheria

aurama u boji kao i 128 meditacija kreiranih tako da vam pomognu da ... 5: meditacija bojama za ujedinjavanje tela. 6: ljubav, mir i ... 21: jutarnja svesnost.

IHM Minhen 15. - Udruženje obrtnika Pazin

ČLANOVI UDRUŽENJA PLAĆAJU PUTOVANJE 1.190,00 kn. Program putovanja: ... Kartično plaćanje: American express do 6 rata ili Diners karticom do 12 rata.

XI Konges – Vrnjačka Banja - Udruženje ART

Olivera Savić. Institut za transfuziju krvi Srbije. Prim. dr sc. med. Snežana Jovanović-Srzentić. Institut za transfuziju krvi Srbije. Dr sc. med. Sanja Bogdanović.

Udruženje poslovanja nekretninama pri HGK - Hrvatska ...

ZAKONSKA REGULATIVA POSREDOVANJA U. PROMETU NEKRETNINA. 6. Do sada su u Registar posrednika pri HGK upisana. 4 posrednika koji privremeno ...

1 UDRUŽENJE POSLODAVACA FEDERACIJE BOSNE I ...

odgovornošću, član nadzornog odbora i uprave dioničkog društva i prokurist ne smije bez ... značenje pojmova opoziv i suspenzija što je nedopustivo.

➊➋ ➌➍ - SeMA | Srpsko udruženje za marketing

DRVNOJ INDUSTRIJI - PRIMER KOMPANIJE IKEA ... razviju i sprovedu efikasne marketinške akcije. Pred ... efikasna strategija omogućava IKEA-i da održi jefti-.

18 - Udruženje dramskih umetnika Srbije

(najbolja predstava, režija i muška ul'oga — Tihomir ... Branko Milićević: Džinovska torta —. Slobodanka ... mete, da ih, do tada neviđenim oreo- lima, odlepi od ...

Of Films - Udruženje filmskih radnika

Sutjeska film, koja će preuzeti ulogu Bosna filma. Sljedeća ... je ova država bogata i obećavajuća filmska snaga s jakim ... a još jedan veliki uspjeh je što je ovo film koji ... filmove koje shvata cijeli svijet? ... On line prodaja: www.interliber.com ...

UPFBiH_Knjiga grafickih standarda_Final_Kopija.cdr - Udruženje ...

... FBiH | Osnovna promo vna sredstva | BLOK ZA PISANJE. Osnovna promo vna sredstva | Blok za pisanje, 145 x 205 mm > Prednja korica www.upfbih.ba ...

ČIP 1-4 / 2019 (764-767). - Udruženje hrvatskih arhitekata

Intervencije na povijesnoj arhitekturi i cjelini 74. Rekonstrukcije i dogradnje 78. Intervencije u javnom prostoru 82. Interijeri 84. Izložbe 92. Publicistički radovi 94.

UDRUŽENJE ARHEOLOGA HGK PREDSJEDNIK UDRUŽENJA ...

Goran Skelac. Geoarheo d.o.o., Zagreb. POSLOVNA TAJNICA. Jadranka Kiš. Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo HGK. Tel. 385 1 460 6841.

ovde - Udruženje medicinskih sestara

3 дец 2017 ... jedinice za bolničke infekcije i strukovne medicinske sestre/stru- ... nose na upotrebu psihoaktivnih supstanci, pirsinge, tetovaže i sl.,.

zelenaši - Udruženje banaka Srbije

menične sposobnosti zemljoradnicima u Srbiji ukinuta je tek Zakonom o. Privilegovanoj agrarnoj ... imovinu i na kraju ostao bez nje. Pod teretom zelenaških ... jer je u protivnom opet ostajao bez imanja. Donošenjem ... brze i velike zarade diskontovanjem seljačkih ... Ova ekstremna mera ograničavanja kreditne sposobnosti ...

business - Udruženje poslodavaca FBiH

23 svi 2017 ... naknade plaće za vrijeme bolovanja predugo. Poslodavac za vrijeme bolovanja radnika mora naći adekvatnu zamjenu ... “reosiguranje”. Kako bi naš zahtjev bio jasniji u ... za 2017. na 2,5%, sa povećanjem na 3% u 2018.

poslodavci ii - Udruženje poslodavaca FBiH

upisom u sudski registar tako da upis ima konstitutivno dejstvo. Prema ZPD ... subjekta, podaci o subjektu upisa koji su od značenja ... poslovnom subjektu su:.

stečaj - Udruženje poslodavaca FBiH

predvidio model po kome ulogu stečaj nog upravnika može, uz dozvolu i nadzor suda, vršiti sam stečajni dužnik - upravljanje i unovčavanje imovine što bi bilo ...

Untitled - Udruženje hrvatskih arhitekata

25 lis 2018 ... sudjeluju: Dario Crnogaća (Šibenik), Krešimir Damjanović (Zadar), ... IDeA sTuDIO d.o.o. Vladimir Crnković, ravnatelj HmNu-a od 2003.

filmova - Udruženje filmskih radnika

pogled doima kao lagana i naivna komedija, ali otkrivajući slojeve priče, na ... odraz nekadašnjih bosanskih stanovnika, a sadašnje bosanske dijaspore, novi.

Scratch - Udruženje profesora informatike

programer i davaće uputstva kako da drugi učenik, robot slikar ... nacrtati ga korišćenjem alatki za crtanje, učitati ga sa svog računara ili ga slikati kamerom. Na.