Arhitektonsko-urbanistički natječaji 2003.-2016. - Grad Zagreb

14 STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA, BOROVJE. 15 NOVA ... 137 ŽUPNA CRKVA S PASTORALNIM CENTROM I HOSTELOM, ŠPANSKO - ORANICE.

Arhitektonsko-urbanistički natječaji 2003.-2016. - Grad Zagreb - Srodni dokumenti

Arhitektonsko-urbanistički natječaji 2003.-2016. - Grad Zagreb

14 STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA, BOROVJE. 15 NOVA ... 137 ŽUPNA CRKVA S PASTORALNIM CENTROM I HOSTELOM, ŠPANSKO - ORANICE.

PREGLED ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKIH ... - Grad Zagreb

52 GRADSKI PROJEKT, SOPOT. 53 ZONA, VUKOVARSKA I HVARSKA ULICA. 54 DJEČJA USTANOVA, ŠPANSKO. 55 STAMBENO POSLOVNA GRAĐEVINA, ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA DUBRAVICA - Grad Zagreb

10 ruj 2018 ... cementare Podsused). (5) S obzirom ... buduće poslovne i sportsko-rekreacijske zone Podsused (bivša cementara) i između rahlo izgrađenih ...

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA ... - Grad Zagreb

21 kol 2015 ... Građevine od važnosti za Državu i Grad Zagreb - prometne, ... prijem i otpremu putnika sadržavati i parkirališta za automobile i bicikle, ... građevina i uređaja za odvodnju otpadnih voda, deponiranja otpada i drugo;. 5.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA BORNINA ... - Grad Zagreb

Županija/Grad Zagreb: GRAD ZAGREB. Općina: ... Zagreb, Trg bana J. Jelačića 4 ... Pionir d.d.. 1937. stambena P 5. B0. 16. Ul. Petra i Tome Erdödyja 4. 7184.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA STUDENTSKI ... - Grad Zagreb

2 tra 2019 ... Boris Gregurić, dipl.ing.arh. Pečat pravne osobe koja je izradila Plan: M.P.. Odgovorna osoba – ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje.

urbanistički plan uređenja 'usa škola' - Grad Zagreb

SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU, Vijeće Gradske četvrti Brezovica, ... prepoznatljivo: samostan Karmel što ga je dao sagraditi nadbiskup zagrebački Bl.

urbanistički plan uređenja gradišćanska - Grad Zagreb

ČRNOMEREC CENTAR d.o.o. ... Filipovića iz ATC ČRNOMEREC. 1 ... Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 36/95, 109/95 - uredba, 70/97, 128/99, 57/00, ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA „ORANICE – TEP ... - Grad Zagreb

TEP tematski park – natjeĉajno rješenje. 22. 2.1.1. Demografski razvoj. 23. 2.1.2. ... izmeĊu Španskog i Ĉrnomerca (raskriţjem Koţinĉevog puta i Ulice Oranice) i ...

urbanistički plan uređenja bornina-erdödyjeva ... - Grad Zagreb

Ulica kneza Branimira širine je oko 24 metara. Ulica je dvosmjerna. Uz sjeverni rub kolnika prolazi tramvajska pruga. Nogostup je obostran, na sjevernoj strani ...

generalni urbanistički plan grada zagreba - Grad Zagreb

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA ... Iznimno, unutar površina javne i društvene namjene, na lokaciji Palače Jelačić u Demetrovoj ulici, može se ... Uredska zgrada 'Palača pravde', Ulica grada Vukovara 84 -86, Z-5773.

urbanistički plan uređenja studentski kampus ... - Grad Zagreb

2 tra 2019 ... Boris Gregurić, dipl.ing.arh. Pečat pravne osobe koja je izradila Plan: M.P.. Odgovorna osoba – ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje.

urbanistički plan uređenja veliko polje - Grad Zagreb

Tomislav Mamić. Martina Margetić, dipl.iur. Katica Mihanović, dipl.ing.šum. Nives Mornar, dipl.ing.arh. Vladimir Ninić, dipl.ing.građ. Larisa Nukić, bacc.tr.

urbanistički plan uređenja groblje cerje - Grad Zagreb

Grobno polje je površina za ukop koju čini više grobnih redova s pristupnim ... uvid u raspored grobnih namjena, sistem glavnih staza i staza za pristup grobnim.

urbanistički plan uređenja groblje jakuševec - Grad Zagreb

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA. 5. GRAD ZAGREB. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GROBLJE JAKUŠEVEC. PRIJEDLOG PLANA ...

urbanistički plan uređenja groblja moravče - Grad Zagreb

Izvadak iz registra Trgovačkog suda u Zagrebu za tvrtku Centar za prostorno ... pješačka komunikacija između grobnih redova, a ukopi se odvijaju na način da ...

generalni urbanistički plan grada zagreba izmjene i ... - Grad Zagreb

U novije se vrijeme Zagreb povezuje s vaţnim svjetskim središtima gradnjom i ... otklona od razvoja radno – intenzivnih djelatnosti u zadnje vrijeme, a teţište je ... Jadranska avenija, Sarajevska ulica) i dograĊena kraćim spojevima koji će ... Neke lokalne kotlovnice, toplinski konzum kojih nije gospodarski ili tehniĉki ...

generalni urbanistički plan grada zagreba - izmjene i ... - Grad Zagreb

Predmetne čestice dio su velikog javnog parka-Z1 u naselju Špansko i prema urbanom pravilu čl.63.odluke, ... Konzum rukovodio prilikom podnošenja zahtjeva.

urbanistički plan uređenja müllerov breg uvod 1 ... - Grad Zagreb

Kustošijanskom odnosno Kvaternikovom ulicom na zapadu, Ulicom Črnomerec na istoku te kompleksom Ciglane Zagreb. d.d. smještenim uz Ilicu na jugu, dok ...

urbanistički plan uređenja gospodarska zona sesvete - Grad Zagreb

Važeći UPU Gospodarske zone Sesvete – sjever - realizacija i problemi u ... oznake postojećih reciklažnih dvorišta i to na lokacijama tvrtke CEZAR, na križanju.

grad zagreb generalni urbanistički plan sesveta izmjene i dopune ...

... URBANISTIČKI PLAN SESVETA - IZMJENE I DOPUNE 2015. UPU SESVETSKA SELNICA. -JUG. UPU SESVETSKA SELNICA. -SESVETSKA SELA. D. M. Z.

generalni urbanistički plan sesveta izmjene i dopune ... - Grad Zagreb

21 kol 2015 ... U 13. i 14. stoljeću Sesvete se nalaze u međama kaptolskog posjeda, ... regulacijske (PRS), razdjelne (RS) i blokadne (BS) stanice, te ispostave za dežurne ... stomatologija, ljekarna) i to na četiri lokacije u središtu Sesveta, ...

GRAD ZAGREB IZVJEŠĆE za 2016. godinu O ... - Eko Zagreb

kolniku sjevernog privoza rotora Zapruđe kod trgovačkog centra Plodine — čeka se ... započeta je akcija unapređenja biciklističke infrastrukture na području Grada ... se preporuča zamjena peći/kotlova na drva s pećima/kotlovima na pelete i.

NATJEČAJI ZA PRIJAM U RADNI ODNOS - Dom zdravlja Zagreb ...

Statuta Doma zdravlja Zagreb – Centar (Službeni glasnik Grada. Zagreba 22/09) ... Uz pisanu zamolbu (vlastoručno potpisanu) na natječaj, kandidati su obvezni.

Ljetopis 2016 OK2 - Grad Zagreb

4 ožu 2017 ... Sanja Cvjetko Jerković, dipl. ing. arh. Po svom sadržaju i obuhvatu Statistički ljetopis Grada Zagreba osnovna je statistička publikacija, koja ...

Pismo namjere 17.05.2016 - Grad Zagreb

17 svi 2016 ... PISMO NAMJERE O. SUFINANCIRANJU NABAVE I UGRADNJE PLOČICE ZA OZNAČAVANJE ZGRADE BROJEM. Poštovani, analizirajući ...

Popis ugovora 2016 - Grad Zagreb

1 velj 2016 ... ZAGREB, SIGET 0011, kat 17, broj stana 69, površina 62,28 ... 51,00 m2, djelatnost frizerski salon i salon za uljepšavanje, njega kose i noktiju.

Urbanisti~ko-arhitektonsko rješenje stambenog podru ... - Grad Rijeka

30 kol 2010 ... Iva Martinis, stud.arh. Iva Marija Juri}, stud.arh. Mladen Majstorovi}, stud.arh. konzultanti: Mia Roth-^erina, dipl.ing.arh. Ton~i ^erina, dipl.ing.arh ...

Dana 13. rujna 2016. godine, gradonacelnik Grada ... - Grad Zagreb

13 ruj 2016 ... Ozaljska 1 05; Zagreb;. 43. ... Ozaljska 105, Zagreb; ... $WlFT(BfQ):ZA6AHR2X; PBZ.2340009~11101099~2, IBAN: HR9223400091J10109932,.

urbanistički plan uređenja trajektne luke - Grad Stari Grad

UPU Trajektna luka Stari grad - površine i namjena parcela. Broj Oznaka parcele namjen a ... izvedenog stanja zgrade TOMMY uvrsti u UPU Trajektne luke.

urbanistički plan uređenja urbanistički plan uređenja ... - Grad Supetar

15 ožu 2016 ... glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13), Prostorni plan uređenja ... turističko naselje, T3 – kamp /auto.

urbanistički plan uređenja ikea zagreb istok ... - Općina Rugvica

i traženi nivo osvijetljenosti sa svim potrebnim proračunima. Radi smanjenja svjetlosnog zagađenja rasvjetna tijela moraju imati zasjenjenje s gornje strane.

Zagreb, 24. veljace 2003. FINANCIJSKA MATEMATIKA Zadaci za ...

FINANCIJSKA MATEMATIKA. Zadaci za vjezbu. Napomena: Zadaci u ovoj prvoj skupini se mogu smatrati pocetnima i sluze za uvjezbavanje pojedinih pojmova.

Ivan Devčić, Bog i filozofija , Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2003 ...

Ivan Devčić, Bog i filozofija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb,. 2003, 290 str. Ne može se reći kako hrvatska filozofska literatura obiluje naslovima koji bi se bavili ...

urbanistički projekat za urbanističko - Grad Pančevo

INVESTITOR: MAGNOLIJA LUX doo, Pančevo, Svetog Save 60a. Za izradu ... vertikalni elementi i od čelične konstrukcije završno obrađene. Temeljna ploča je ...

urbanistički plan - Glavni Grad Podgorica

neažurni (nepostojeći) katastar i relativno stari ortofoto snimak (2007. godine). ... tretmana postojećeg stanja, uglavnom su nametali rješenja za legalizaciju ...

Urbanistički plan uređenja - Grad Dubrovnik

30 kol 2014 ... Crkva sv. Srđa de Vergato, kako se brdo Srđ tada nazivalo, spominje se u oporuci Dese udove. Tolislava ... Sergija i Bakha na Srđu, pa tako.

urbanistički projekat za urbanističko - [email protected]

INVESTITOR: MAGNOLIJA LUX doo, Pančevo, Svetog Save 60a. Za izradu ... vertikalni elementi i od čelične konstrukcije završno obrađene. Temeljna ploča je ...

generalni urbanistički plan grada zagreba izmjene i dopune 2016 ...

6 lip 2014 ... Na površinama zaštitnog zelenila, mogu se oblikovati rasadnici. ... Zagorska, Daničićeva, Prečko, Horvati, Kruge, Držićeva, Žitnjak I. i II., Vrbik i.

Континент № 118. 2003. EBook 2016 - Вторая литература

Георгиевские кресты и Владимирская медаль тлели ... Нет, дорогая Госпа, мы не устали от Тебя! Продолжай еще долго являться нам — Ты так нужна ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA ... - Grad Gospić

Djelatnosti Pučkog otvoreno učilište „Dr. Ante Starčević“ Gospić: ... T1 – hotel. 1,19. 0,27. ŠPORTSKO-REKREACIJSKA. NAMJENA. R1- šport. 2,87. 3,43. 0,65.

urbanistički plan uređenja sabljaci - Grad Ogulin

HEP-ODS d.o.o., Distribucijsko područje Elektra Karlovac, Pogon Ogulin, Ivane Brlić Mažuranić 5,. 47300 Ogulin. - Vodovod i kanalizacija d.o.o., Ivana Gorana ...

generalni urbanistički plan grada ri - Grad Rijeka

Grad Rijeka ima nekoliko razvojnih pravaca i nekoliko prepoznatljivih funkcijskih točaka ... mima i potrebama, jer će oni izravno utjecati na privalačnost područja.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SLATINE 1 III ... - Grad Split

niskonaponskim kabelima iz postojećih trafostanica 10(20)/0,4kV : Arbanija 8 (Elez) oznake. TR.1 TS162 , Soline 4 (Rovci) oznake TR.1 TS02 , Slatine 3 (Osoje) ...

URBANISTIČKI ZAVOD GRADA ZAGREBA d - Grad Vukovar

16 sij 2006 ... Na području Grada Vukovara je rast broja stanovnika bio stalan u razdoblju od 1857-1991. godine. U razdoblju '91-'01 je bio zabilježen pad od ...

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA SJEVERNOG ... - Grad Varaždin

korištenju svoje nekretnine – osobito osunčanju, a i prekomjerno je povećana izgrađenost ... Mendek Đurđa, Franjo i Mario, Varaždin, Trg M. Gupca 21 i 22.

urbanistički plan uređenja zlarina - Grad Šibenik

3 tra 2009 ... trgovine, manji hotel, cafe-i, restoran i drugi smješteni su uglavnom na potezu uzduž sjeverne obale luke ili Vale, kako se lokalno naziva.

urbanistički plan uređenja „ riva “ - Grad Pula

15 stu 2016 ... Izrada UPU Riva, Izmjena i dopuna PPUG-a Pula, Izmjena i dopuna GUP-a Pula i ... lokacije (dubini, valovima te djelovanju plime i oseke).

Token Guide Compendium 2003-2016 - True Dungeon

Charm of Rampage: The bearer of this charm will gain one ( 1) point of damage to successful attacks, when using two handed weapons in melee combat.

urbanistički plan uređenja grada ozlja - Grad Ozalj

4 sij 2019 ... I. IZMJENE I DOPUNE podneska odgovor prima se na znanje. 2. PRIMA SE NA ZNANJE podnositelj HEP-ODS d.o.o., Elektra Karlovac.

urbanistički plan uredenja grada belišća - Grad Belišće

1 ožu 2004 ... HRVATSKE ŠUME p.o., Uprava šuma Osijek, Odjel za uređivanje šuma ... elementi za tapeciranje namještaja, zidne i stropne obloge itd.

URBANISTICKI PLAN UREĞENJA GRADA VALPOVA - Grad Valpovo

planirani sadržaji i funkcije (Srednjoškolski centar, Dom narodne tehnike, medugradski autobusni kolodvor), te fleksibilnije tretirane ostale vrste sadržaja.

Urbanisticki plan uređenja Grada Valpova ... - Grad Valpovo

dio šume posebne namjene "Zvjerinjak" u jugozapadnom dijelu grada;. - dio šume posebne ... otpadne vode, te imaju primjereno radno vrijeme. Članak 47.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA VALPOVA - Grad Valpovo

stranica 98. CPA Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. Zagreb ... internet stranice Zajednice tehničke kulture Valpovo (www.tehnika-valpovo.hr).

urbanistički plan uređenja „suđurađ – turistička ... - Grad Dubrovnik

Dr.sc Ana Mrđa, dipl.ing.arh. Dr.sc. Tin Oberman, dipl.ing.arh. Suradnici za infrastrukturu: vodovod i odvodnja: Mr.sc. Ivan Cetinić, dipl.ing.stroj. elektroopskrba i ...

generalni urbanistički plan grada karlovca - Grad Karlovac

15 srp 2019 ... na web stranici Grada Karlovca (www.karlovac.hr), 19.lipnja 2019.godine. Nositelj izrade dostavio je ... druge (KTC na Švarči i Tifon) odgovor.

urbanistički plan uređenja podsolarsko, stambeno ... - Grad Šibenik

5 pro 2018 ... Rezalište moraju udovoljavati posebnim uvjetima koji će se utvrditi u postupku izdavanja akata vezanih za provedbu dokumenata prostornog ...

urbanistiĉki plan uređenja grada otoĉca - Grad Otočac

KONZERVATORSKA DOKUMENTACIJA ZA UPU OTOĈAC. Ministarstvo kulture, Uprava ... Kino Otoĉac sa 250 sjedećih mjesta,. -. Udruga starih obrta (vuna),.

Urbanistički plan uređenja Športsko rekreacijske ... - Grad Virovitica

Grad Virovitica je kao nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja Sportsko rekreacijske zone, dalje u ... Sudac: Denis Plantosar ostatka, ali više od toga nije.

Generalni urbanistički plan grada Varaždina - Grad Varaždin

Prostorni plan uređenja Grada Varaždina . ... Generalni urbanistički plan donosi se za dio područja Grada Varaždina utvrđenog Prostornim planom uređenja ...