SRDM 10-4 Gravitacioni zidovi - Putevi Srbije

30 апр 2012 ... sadržajnih poglavlja (kameni gravitacioni zidovi, betonski gravitacioni zidovi, AB gravitacioni zidovi, geostatička analiza gravitacionih zidova ...

SRDM 10-4 Gravitacioni zidovi - Putevi Srbije - Srodni dokumenti

SRDM 10-4 Gravitacioni zidovi - Putevi Srbije

30 апр 2012 ... sadržajnih poglavlja (kameni gravitacioni zidovi, betonski gravitacioni zidovi, AB gravitacioni zidovi, geostatička analiza gravitacionih zidova ...

SRDM 10-5 Ankerisani zidovi - Putevi Srbije

30 апр 2012 ... Slika 10.5.6: Roštilj za ankerisanje sa punjenjem. 10.5.2.7 ... zbirkom konačnih elemenata, nudi najbolji ... sprečiti električni kontakt objektom,.

SRDM 9-12-2 Ograde - Putevi Srbije

30 апр 2012 ... Ograde. Priručnik za projektovanje puteva u Republici Srbiji. JP Putevi Srbije i. SADRŽAJ ... 9.12.2.3.9 Kamena (betonska) ograda za pešake .

SRDM 5-2 Denivelisane raskrsnice - Putevi Srbije

5 феб 2014 ... 5.2.4. SISTEMI DENIVELISANIH PRIKLJUČAKA I RASKRSNICA ...................................... 7 ... saobraćajni tokovi za skretanje, samo u izuzetnim slučajevima im ... tako da vozila koja su se pogrešno prestrojila još uvek mogu da.

SRDM 8-2 Kolovozne konstrukcije - Putevi Srbije

30 апр 2012 ... FEv = 0,40153. Teretno vozilo: FETV ≅ 0,40 ... sledeće značenje: Benkelmanova greda ... termini imaju sledeće značenje: Agregat/nevezana ...

SRDM 7-1 Zaštita od buke - Putevi Srbije

PROJEKAT REHABILITACIJE TRANSPORTA. BEOGRAD, 2012. 7. PUT I ŽIVOTNA SREDINA. 7.1 ZAŠTITA OD BUKE. PRIRUČNIK ZA PROJEKTOVANJE.

SRDM 9-6 Mostovi i viadukti - Putevi Srbije

30 апр 2012 ... Dužinu mostova i viadukata opredeljuje ... reka od RHMZ-a i nadležnog JVP traži se mišljenej i ... nevezanih slojeva rizično za radnike i za.

SRDM 6-1 Saobraćajna signalizacija - Putevi Srbije

30 апр 2012 ... strane puta pored kolovoza, u smeru kretanja vozila. Ako na mestu na kome se postavlja saobraćajni znak, zbog gustine saobraćaja, odnosno ...

SRDM 5-5 Saobraćajne površine - Putevi Srbije

30 апр 2012 ... kolovoza za mimoilaženje vozila i okretnica;. - avtobuska stajališta: uslovi za definisanje lokacije i minimalne projektno-tehničke elemente, kao ...

SRDM 8-3 Sistem za odvodnjavanje - Putevi Srbije

30 апр 2012 ... postavljanja trase puta. Pored povećanja ... narednu traku se poprečni pad povećava za. 0.5 do 1% ... kanalizacije sa tečenjem sa slobodnom.

SRDM 8-1 Zemljani radovi - Putevi Srbije

1 мар 2014 ... Minimalna debljina takvog sloja za dugoročnu ... jezgro sa žlebovima, uvijeno u termički spojen netkani geotekstil, (a) – pogodno za drenažu i.

SRDM 5-7 Pešačke površine - Putevi Srbije

7 феб 2014 ... 7. 5.7.1.10.4 Samostalan semaforizovani pešački prelaz u naselju ................................................... 8 ... kao što su pogrešno parkirani automobili, na fasadni zid ... istovremeno dozvoljeno skretanje udesno. Najugroženiju grupu.

SRDM 7-4 Prolazi i prelazi za životinje - Putevi Srbije

MERE KOJE OMOGUĆAVAJU OČUVANJE VEZA IZMEĐU STANIŠTA ................... 11 ... često koriste različite vrste sisara (lisice, zečevi, divlje mačke, razne vrste kuna i lasica, jazavci i ... pojedinačne razlike između jedinki po pitanju upotrebe ...

SRDM 9-2 Nosivi sistemi mostova - Putevi Srbije

30 апр 2012 ... nosećih statičkih sistema mostova: gredni sistemi, okvirni sistemi, lučni sistemi, viseći sistemi, sistemi mostova sa kosim zategama.

SRDM 6-3 Oprema za bezbednost saobraćaja - Putevi Srbije

6 мар 2014 ... VISINA. 36. 6.3.2.4. DODATNI ELEMENTI KOD ZAŠTITNIH ŽIČANIH OGRADA. 36. 6.3.2.4.1. Vrata. 36. 6.3.2.4.2. Električni pastir. 36. 6.3.2.4.3.

SRDM 5-1 Raskrsnice i priključi u nivou - Putevi Srbije

30 апр 2012 ... Priručnik, između ostalog, bazira na sledećim ... saobraćajnu mrežu opštine ili grada koji je ... Najmanja udaljenost između dve raskrsnice.

SRDM 7-3 Zaštita puteva od uticaja okoline - Putevi Srbije

30 апр 2012 ... upotrebljava se pocinkovano žičano pletivo, koje može još dodatno biti zaštićeno sa tankom, prevlakom od PVC folije debljine. 0,40-0,60 mm.

Gravitacioni potporni zidovi - JP Ceste Federacije BiH

Sadržaj PS 1.3.3 razdijeljen je u četeri uvodna i osam sadržajnih poglavlja (kameni gravitacioni zidovi, betonski gravitacioni zidovi, AB gravitacioni zidovi, ...

SRBIJA-MAG-I-REG-PUTEVI-02-05-2001-SA ... - Putevi Srbije

1. R110. КИКИНДА. ОкикиңДА. RON. БАЧ. ТОПОЛАС. 1. 11R1061. 2. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ. ПУТЕВИ СРБИЈЕ. A. 0. Ros. СОНБОР. 2R123 wълим. 02. 1 та1.

odluka - Putevi Srbije

Prokuplje i Kuršumlija. Na teritoriji grada Niša, obuhvata delove katastarskih opština Donje Međurovo i Čokot. Na teritoriji opštine Merošina, obuhvata delove ...

Požega - Putevi Srbije

Телефонски број (контакт телефон), e-mail адреса. Телефон: ... а) Позитивни ефекти се најчешће одражавају на становништво преко социјалних.

PUTARINA - Putevi Srbije

16 јан 2020 ... MALI POŽAREVAC. 0,50. 1,00. 1,00. 2,00. 4,00. 50. 100. 150. 310. 620. UMČARI. 0,50. 1,00. 1,50. 3,00. 5,50. 70. 130. 190. 380. 760. VODANJ.

Konkursna dokumentacija - Putevi Srbije

здравље, и обезбеђује и одржава приступ ка и излаз са таквих места ... површина испод се заштићује неком од прсканих хидроизолација (Sika ... уговорена цена је продајна цена у којој су укалкулисани сви трошкови за рад,.

студија изводљивости - Putevi Srbije

СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ. УПОТРЕБЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА НА ПОДРУЧЈУ. ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ".

Zakon o šumama - Putevi Srbije

... sudove časti za utvrđivanje povreda profesionalnih standarda i normativa ... Sveti Jovan, Donja Vlasina, Bukova Glava - Čobanac, Barnos - Vidnjište, Gornja ...

Коловозне конструкције - Putevi Srbije

KOLOTRAZI. Дозвоqена величина колотрага на засторима од невезаних материјала износи од 2.5 до 5.0 cm. Колотрази на засторима од битуменом ...

Kolovozne konstrukcije - Putevi Srbije

KOLOTRAZI. Дозвоqена величина колотрага на засторима од невезаних материјала износи од 2.5 до 5.0 cm. Колотрази на засторима од битуменом ...

SRCS 2-4 Kolovozne konstrukcije - Putevi Srbije

3 мар 2014 ... izgradnju, kao i dimenzije slojeva, moraju da budu ugrađene u ... odstupanja sastava mešavina kamenih zrna. Granulat gume. (crumb rubber,.

pravilnik o klasifikaciјi obјekata - Putevi Srbije

27 феб 2015 ... железнице, путеви, мостови, аеродромске стазе, цевоводи, кому- ... за старије и хендикепиране особе, радничка преноћишта, ...

правилник о саобраћајној сигнализацији - Putevi Srbije

18) саобраћајни чуњ је привремена саобраћајна сигнализација конусног облика којом се возачи ... Боја лица саобраћајног знака је у складу са стандардом. Полеђина ... 67.1, III-68.1, III-69.1 и III-71.1 имају косу траку црвене боје;.

Plan zimske službe - Putevi Srbije

1 нов. 2019 ... ПРЕГЛЕД ЛОКАЦИЈА МОГУЋИХ ЗАДРЖАВАЊА ВОЗИЛА. КОМЕРЦИЈАЛНИ ... и код кржног тока у Белици. 5. IБ-46 ... 064/84-63-601. Мујовић Сеад, технички директор, заменик руководиоца штаба 064/84-63-605.

Spisak prodajnih mesta - Putevi Srbije

СПИСАК ДИСТРИБУТИВНИХ МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ И ДОПУНУ УРЕЂАЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ (ЕНП). РЕД. БР. ПРОДАЈНО МЕСТО.

Југоисточна Европа 2020 - Putevi Srbije

успостављање зоне слободне трговине у Југоисточној Европи. Од тада је ... безбедности снабдевања енергијом и на временске прилике када је реч о ...

Колективно осигурање запослених - Putevi Srbije

24 сеп 2018 ... 404-253/2018-9. «WIENER STADTISCHE OSIGURANJE» a.d.o.. Нови Београд ... Допунско здравствено осигурање уз искључење каренце.

SRCS 2-6 Zanatski radovi - Putevi Srbije

Tehnički uslovi za građenje puteva u Republici Srbiji. Zanatski radovi. JP Putevi Srbije i. SADRŽAJ. 2.6.1. TESARSKI RADOVI. 1. 2.6.2.1. UVODNI DEO. 1.

SMJERNICE ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE ... - Putevi Srbije

30 апр 2012 ... površini betona, za vidljivi beton, to su greške koje se javljaju ... jednake. Ploče za oplatu treba da budu istog ... distanceri i podmetači su vidni.

Stanice za naplatu putarine - Putevi Srbije

4 феб 2014 ... Niveleta (Vertical Alignment) je uzdužna linija koja definiše visinski tok puta i može biti vođena bilo u osovini puta ili paralelno s njom. Osovina ...

Приручник за раднике из путева - Putevi Srbije

kojim se ispuwavaju kolotrazi, treba negovati pod saobra}ajem najvi{e 24 sata pre postavqawa zavr{nog sloja. Pomo}na oprema. Pogodnu opremu za obradu ...

SRCS 2-2 Zemljani radovi - Putevi Srbije

stručni termini imaju sledeće značenje: Bankina (shoulder ... koherentan materijal i nalazi se ispod ... 2.2.3.2.1.1 Koherentni zemljani materijali. Upotrebljivost.

SRCS 2-5 Građevinske konstrukcije - Putevi Srbije

Građevinska proizvodnja se pretežno obavlja na gradilištu bez obzira na ... o procesu rada i akcija - dejstava koja vrše nakon obrade i analize tih ... Slika 2.5.7.2.4: Montaža skele iznad spregnute konstrukcije pomoću kolica. Slika 2.5.7.2.5: ...

Karta državnih puteva - Putevi Srbije

КОТРОМАН. УВАЦ. ВАГАН. ЧЕМЕРНО. ЈАБУКА. БИЈОВ ГРОБ. БОЉАРЕ ... ПОТОК. ИСТОК. ПЕЋ. КЛИНА. ДЕЧАНИ. СРБИЦА. ГЛОГОВАЦ. ОБИЛИЋ.

Uputstvo za postavljanje i korišćenje uređaja za ENP - Putevi Srbije

До сметњи у функционисању уређаја за ЕНП, може доћи у следећим случајевима: ▫ Уколико уређај за ЕНП није постављен на прописано место у ...

Projekat izgradnje Autoputa E-763 deonica - Putevi Srbije

I Pravni okvir Izrade Projekta izgradnje Autoputa E-763, deonica: Beograd –. Ostružnica - Požega – Boljare (granica Crne Gore). 1. Srbija je kao buduća članica ...

Primena elektrofilterskog pepela u putogradnji ... - Putevi Srbije

1.4.2 Asfalt beton – kameno brašno. Elektrofilterski pepeo se godinama koristi kao zamena za kameno brašno (filer) u mešavinama za izradu asfaltnog ...

smjernice za projektovanje, građenje, održavanje i ... - Putevi Srbije

30 апр 2012 ... 39. 2.8.5.4.1. Armaturna mreža (zavarena čelična vlakna) . ... 52. 2.8.5.13.2. Armaturna mreža . ... periferije tunela manja od 4 mm mesečno.

Дугорочни и средњорочни план пословне ... - Putevi Srbije

26 феб 2018 ... Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја (у даљем ... извршилаца по систематизацији је 1.717 радника, а укупан број ... Сарадња са службама релевантним за организацију у погледу припреме и ... обука како за администраторе тако и за кориснике. ... видом (TI-VIP). 59.

građevinski fakultet univerziteta u beogradu - Putevi Srbije

GRAĐEVINSKI FAKULTET I KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U. GRAĐEVINARSTVU ... Razvila se iz Katedre za organizaciju građevinskih radova i ekonomiku (1966) a ... E-.mail: [email protected] Telefon : 063 8540603 ...

Portfolio Odeljenja za odnose sa javnošću - Putevi Srbije

Сарадња са Српским друштвом за путеве “ВИА ВИТА” у часопису. “Пут и саобраћај” ... Сарадња са Српским друштвом за путеве. “VIA VITA” часопис.

Zakon o državnom premeru i katastru - Putevi Srbije

ZAKON. O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU. GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet uređivanja. Član 1. Ovim zakonom uređuju se stručni poslovi i ...

pravilnik o politikama upravlјanјa rizicima - Putevi Srbije

правилима струке. Управљање ризицима је један од елемената система финансијског управљања и контроле. Финансијско управљање и контрола је ...

pravilnik o kriteriјumima za izdvaјanјe tipova straništa ... - Putevi Srbije

B2.411 Vriština uskolisnog kozinca (Astragalus angusiifolius). B2.5 Kserofilne šikare. B2.51 Šikare belograbića (Carpinus orientalis). B2.511 Šikara belograbića ...

Cenovnik radova na izgradnji i modernizaciji puteva ... - Putevi Srbije

30 јул 2019 ... Cena obuhvata: mašinski iskop, utovar i prevoz humusa na trasu , razastiranje i ... Nabavka i prevoz betonskih elemenata plaća se po računu. ml. 11,194.29 ... ugrađenog betona iz ovog cenovnika, dok se nabavka i prevoz.

tehničko uputstvo za označavanje zona radova na ... - Putevi Srbije

Основна правила за формирање зона радова на путу . ... Стичу се знања о саобраћајној сигнализацији и уређајима за регулисање саобраћаја у ...

1 Аутори Проф. др Александар Цветановић, дипл ... - Putevi Srbije

где је Fb = Fbf Fbr. Заменом једначине (1.24) у једначину (1.22) и једначину (1.23), ... контролних станица, центара управqаьа саобра}ајем и слично.

uredba o graničnim vrednostima emisije zagašujućih ... - Putevi Srbije

septičke i sabirne jame ispuštaju u recipijent, kao i rokovi za njihovo ... 1) BPK5 ili biohemijska potrošnja kiseonika je količina kiseonika (O2) neophodna za razgradnju organskih materija ... sredstva za čišćenje ne sadrže organski vezane halogene ... osnovu sadržaja amonijačnog i nitratnog jedinjenja u svakom jedinjenju.

pravilnik o proglašenju i zastiti strogo zasticenih i ... - Putevi Srbije

Ćuk. Šumska. Gaćasta. Naučni naziv. (KORNJAČE). (kopnene kornjače). Grčka kornjača. (barske kornjače) kornjača. Kočijev. (LJUSKAŠI). (pravi gušteri) gušter.

Cenovnik radova na redovnom održavanju puteva sa ... - Putevi Srbije

ugrađivanja, prikupljanje kamena ili oblutaka, ubacivanje u žičane sanduke i zatvaranje sanduka prošivanjem žicom. Nabavka žičanog pletiva i ži- ce posebno ...

zakon o prostornom planu republike srbiјe od 2010 ... - Putevi Srbije

Просторна и временска неравномерност вода и мали број ППОВ који углавном лоше ... западна Србија: условно Пештерска висораван, Златар и Јадовник, ... Прогноза старосних група становништва области Републике Србије.

Odluka o visini naknada za upotrebu državnog puta - Putevi Srbije

naftnim gasom, motela, hotela, restorana, autoservisa, prodavnica, stovarišta, otpada, ... granica BJR Makedonije; magistralnog puta broj 1.12, deonica Niš – granica Republike ... puta broj 101, deonica Bogojevo – Apatin – Sombor – Kula;.

putevi vina putevi vina - Turistička organizacija Vojvodine

Banoštor i popularno se zovu vinski putevi. Ista- ... domaći savijani sir, rolnice svinjetine sa dinjama, ... (roštilj ili gulaš) koji se završava uz specijalni desert.