Nastavni program za Latinski jezik za dvogodišnje učenje - ncvvo

Ponavljanje i utvrdivanje gradiva. Svatko protiv svakoga. Braća Grakho. Priſrastična konjugacija gerund i gcrundiv ne. 22. Robovski ustanci. Robovski ustanci.

Nastavni program za Latinski jezik za dvogodišnje učenje - ncvvo - Srodni dokumenti

Nastavni program za Latinski jezik za dvogodišnje učenje - ncvvo

Ponavljanje i utvrdivanje gradiva. Svatko protiv svakoga. Braća Grakho. Priſrastična konjugacija gerund i gcrundiv ne. 22. Robovski ustanci. Robovski ustanci.

Klasični jezici u Hrvatskoj: Latinski jezik (Program za dvogodišnje ...

Gustav Schwab: Najljepše priče klasične starine, GZH, Zagreb, 1986. 22. Romac: Minerva - florilegij latinskih izreka, Latina et Graeca, Zagreb, 1988. 23.

Nastavni program za Grčki jezik - ncvvo

Grčka u 6. stoljeću AC, grčko-perzijski ratovi, Grčka poslije rata s Perzijom. Pcloponcski rat, Grčka do ma- kedonskoga osvajínja, gubitak grčke slobodc i dospi-.

Nastavni program za Hrvatski jezik - ncvvo

George G. Byron, Putovanje Childea Harolda (ulomak). A. de Lamartine, Jezero - W. Wordsworth, Sunovrati; Edgar Allan Poe, Gavran. Zaključak. ILIRIZAM.

latinski jezik - ncvvo

Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2013./2014. LATINSKI. JEZIK ... 1 Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, broj 1, Školske novine,. Zagreb ...

LATINSKI JEZIK VIŠA RAZINA Rezultati probne državne ... - ncvvo

Podcrtana riječ u prijevodu glasi: M. 1,29. (0,64). M (O) ... Vallis aurea. Na kojem se slogu ... Kako glasi točan prijevod podcrtanoga izraza? (v. 6). M. 0,39. (0,13).

NASTAVNI MIKRO-PLAN – LATINSKI JEZIK – prva godina učenja

Imperfekt aktivni glagola na -io iz III. i glagola IV. konjugacije. Ultio Sabinorum. XII. 25. Ponavljanje. Exercitationes. Dicta et sententiae. 26. Prva školska zadaća.

Nastavni program - ncvvo

Gramatika. Kondicional. Aktivnc i pasivno rečenice. Radni glagoski pridjev ... Glagolska vremena - simple/continuous. ... prevoditi lakši ickst s ongleskoga na hrvatski jezik, uz uporabu rječnika, provesti pojedinačne rečenice na engleski jezik.

Nastavni program za Kemiju - ncvvo

U prvoj godini učenja po ovom programu, proučava se opća i anorganska kemija. Radi ostvarivanja programskih sadržaja, učenike treba upoznati s načinom ...

Nastavni program za Biologiju - ncvvo

Stanica - osnovna jedinica organizma. Mikroskopske tehnike istraživanja stanice. Ostale metode istraživanja u stanici. Prokariotska stanica. Eukariotska stanica ...

Nastavni program za Informatiku - ncvvo

jednom strukturnom programskom jcziku više razinc. Širojni jczik. Mncmonik. Asemblerski jezik. vladavanje vještine upravljanja strojcm i svima njc 1.1.6.

Nastavni program za Zemljopis - ncvvo

osobitostima Hrvatske i shvate značenje prirodnih elemenata (reljef, klime, vode, tlo, vegetacija) i društvenih pojava i procesa (stanovništvo, prostorni raspored.

Nastavni program za Matematiku - ncvvo

Iracionalne jednadžbe. Potencije s racional- nim eksponentima. 2.7. KRUŽNICA I KRUG. PRAVILNI POLIGONI. Opseg i površina kruga. Duljina kružnog luka i ...

Nastavni program za Povijest - ncvvo

Društveno-politička previranja; Gubitak Dalmacije. Otpor hrvatskih velkaša centralizmu. Nove dinastičke borbe. Ladislav Napuljski i Sigismund. Luksemburški.

Nastavni program za Fiziku - ncvvo

Vladimir Paar: FIZIKA 1, udžbenik za prvi razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 2000. Mikuličić, Vernić, Varićak: Zbirka zadataka iz fizike, Školska knjiga, ...

Nastavni program za Glazbenu umjetnost - ncvvo

OPĆE ZNAČAJKE KLASIČNOGA. INSTRUMENTALNOG CIKLUSA onatni stavak J.Haydn: Sonata u D-duru za glasovir, I.st., tema s varijacijama I.M. Jarnović, ...

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA BOSANSKI JEZIK U TREĆEM ...

Narodna bošnjačka priča: Đul - Fatima. Jermenska bajka: Tumačenje snova. Hans Kristijan Andersen: Djevojčica sa šibicama. Aleksandar Puškin: Bajka o ...

nastavni plan i program za bosanski jezik i književost ... - MON KS

Nastavna jedinica Pjesma I.V.Rorić se ne realizuje (prebaciti u 5.razred). - Nastavna jedinica ... FEBRUAR- Druga pismena vježba ... neizrečeni subjekt. Priloške ... predikata. Uočavanje priloških odredbi u rečenici. Prepoznavanje rečenica s.

nastavni plan i program za bosanski jezik i književost ... - Malta

FEBRUAR- Druga pismena vježba. MART- Diktat. APRIL- Treća ... komparaciji pridjeva. Rečenični i ... dijelovi sela, trgovi, ulice, parkovi) ... rješenjima problema,.

Nastavni plan i program za bosanski jezik i književnost u trećem ...

... iz predmeta Bosanski jezik i književnost za III razred gimnazije društveno-jezičkoga ... Bosanski, hrvatski i srpski jezik u 19. stoljeću, 2. • Naziv bosanski jezik ...

nastavni plan i program odsjeka za arapski jezik i književnost

Savremena arapska kultura: prikaz vjerske i etničke raznolikosti, uticaj zapada, uloga tradicije, tradicionalno i savremeno obrazovanje. Institucija i vrijednost ...

Nastavni plan i program Bosanski jezik i književnost za 1. razred OŠ

„Džak sunđera“-narodna basna. O. 81. Čitamo i ... „Cvrčak i mrav" La Fonten. O. 110. „Cvrčak i mrav" La ... „Lisica i roda" narodna basna. U. 115. „Mamina kosa" ...

NASTAVNI PLAN I PROGRAM PREDMET: BOSANSKI JEZIK RAZRED

upoznavanje, čitanje i analiza popularnih i informativnih tekstova, kao i enciklopedija i časopisa sa djecu; ... pjesme: Zaljulja se mostarska munara, Šta se čuje iza grada, Snijeg pade na behar na ... Semka Torlak: Stope po kaldrmi.

Nastavni plan i program Bosanski jezik i književnost za 1. razred ...

književnosti u Republici Srbiji, za prvi prazred srednje škole. Ciljevi i ... ZA PRVI RAZRED SREDNJE ŠKOLE. I razred ... Eshil: „Okovani Prometej“ (izbor), 1. 14.

Nastavni plan i program za izborni predmet Grčki jezik za učenike II ...

ALFABET. 5. Uvodni sat. Grci. Grčki alfabet. Glasovni sustav grčkog jezika. Pravila čitanja; spiritus nabrojiti slova grčkog alfabeta čitati i pisati grčko pismo.

nastavni plan i program za turski jezik a1.1. niži početni ... - PZTZ CMS

A1.1. NIŽI POČETNI NIVO. TURSKI JEZIK– fakultativni predmet. (1 čas sedmično, 35 časova godišnje). CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA.

LATINSKI JEZIK

-Promena imenica-deklinacija; funkcija padeža; imenice I ili A deklinacije (18-19.str.) -Promena glagola-konjugacija; prezent glagola prve konjugacije (19-20.str.).

LATINSKI JEZIK - MON KS

Latinski jezik je bio jezik starih Rimljana koji je imao veliki međunarodni ... civilizacijskih sadržaja pojavljuju unutar jezičkih sadržaja ( prevodi, gramatika, itd.).

latinski jezik - Algebra

Latinski jezik. 99. Prazna stranica ... Koji se brojevi pojavljuju u navedenome stihu? A. L, M ... u zagradama naveden broj rečenice na koju se taj zadatak odnosi.

Hanibal - Latinski jezik

Bitka kod Kane. • Novoizabrani konzuli su nestrpljivi i odlučuju poraziti Ha i alovu vojsku koja pustoši juž u Italiju. • Žele povratiti skladišta oružja kod Ka e.

Latinski jezik - Apeiron

M m = m Z z =2. Latinska slova dele se na samoglasnike i suglasnike. Samoglasnici su: a, e, i, o, u, y 7. Oni se čitaju: Pravila čitanja, kao naše a samoglasnici.

latinski jezik osnovna razina

Navedeni su popisi autora, djela, izreka i poslovica koje ... navesti rječnički oblik riječi na latinskom iz ... upotrijebiti latinske izreke i poslovice koje se danas.

Latinski jezik 3 - Hrvatski studiji

Latinski jezik 3. 3|. PREVOĐENJE. ... završetkom -ūrus, -ūra, -ūrum, a daljnja je deklinacija jednaka pridjevima na -us, -a ... Slaganje vremena – hrvatski i latinski.

latinski jezik 1-2 - Hrvatski studiji

Glavni i redni brojevi od 21 do ... Imenice, pridjevi, zamjenice i neki brojevi dekliniraju se, pridjevi i prilozi se ... Latinski i hrvatski imaju iste rodove i brojeve:.

Latinski jezik - Zavod za školstvo

b) Broj časova po godinama obrazovanja i oblicima nastave. U nastavnom planu za gimnaziju planirano je da latinski jezik bude obavezan predmet u trećem ...

Latinski jezik i medicinsko nazivlje

tr'A.evpirt<; pleuritis upala porebrice. Kol'AwJ.J.a coeloma (tjelesna) duplja. trotKl'A.o<; K'UTO<; poikilocythemias, poikilo- citoza8. otJprrrriP ureter mokraćovod.

Latinski jezik i rimska književnost

STUDIJA: Dvopredmetni studij: Latinski jezik i rimska književnost Druga studijska ... 195): treba da stoji 1 sat predavanja i 1 sat seminara, mijenja broj ECTS ...

Latinski jezik 4 - Hrvatski studiji

Latinski jezik 4. |24. Ostali bezlični glagoli i izrazi. Konsturiraju se na sljedeći način: glagol/izraz komu/čemu dolikuje što dolikuje libet mili se licet dopušteno je.

povijest pisma - Latinski jezik

piktografsko (lat. pictus-slika, grč. grafein-pismo) klinasto pismo je slogovno pismo. (silabičko, grč. sillabe-slog) ime dobilo klinasto pismo izumili Sumerani a.

Latinski jezik III Vi g priruchnik.pdf - ZUNS

LEKCIJA III – Druga ili O deklinacija: pridjevi prve i druge deklinacije. ... Robovi ne vole okrutne gospodare. 2. U školi učitelj održava veliku/strogu disciplinu. 3. ... sačuva republiku i objelodanio je Senatu namjere Katilinine i optužio ga veoma ...

latinski jezik viša razina

Popis autora i tekstova koji mogu biti ispitivani u ... odrediti prijevod rečenice uz pomoć komentara ... LINGUAE LATINAE ELEMENTA, Udžbenik latinskog.

LATINSKI JEZIK - Srednja škola Blato

Suline diktature – braća Grakho. Populari protiv optimata. Tiberius Gracchus. 39. " Glagoli uz koje stoji nominativ s infinitivom. Ponavljanje. Exercitationes.

vodoravno 2. LATINSKO IME RIMA 8. REIN ... - Latinski jezik

LATINSKO IME RIMA. 8. REIN POHLEPNI STRIC. 9. RIMSKI BREŽULJAK, PRVA NASELJA SU BILA. NA NJEMU. 11. KRALJ S KOJIM SE SUKOBIO ENEJA PRI.

LATINSKI JEZIK za OPĆE GIMNAZIJE Nadnevak natjecanja: 28 ...

b) Anko Marcije c) Mucije Scevola d) Tarkvinije Prisko e) Tarkvinije Oholi. 3. Rim je prema legendi osnovan: a) 476.g.pr.Kr. b) 755.g.pr.Kr. c) 753.g.po.Kr.

LATINSKI JEZIK za OPĆE GIMNAZIJE Nadnevak natjecanja: 15 ...

Županijsko natjecanje u poznavanju klasičnih jezika u kategoriji Latinski jezik za opće gimnazije, šk. god. 2010./2011. 2. I. PRIJEVOD. Uz pomoć rječnika i ...

latinski jezik– medicinska škola - Akademija Oxford

Prosti brojevi. 17. Redni brojevi. 18. Glagolska imenica I glagolski pridev ... U LATINSKOM JEZIKU IMAMO 4 KONJUGACIJE. NJIH RASPOZNAJEMO PREMA ...

Planiranje nastavne jedinice KOMPARACIJA ... - Latinski jezik

Latinski jezik. Naziv nastavne jedinice: Komparacija pridjeva. Nastavno područje: jezik. Tip nastavnog sata: obrada. Nastavni oblici: frontalni, rad u skupini.

LATINSKI JEZIK PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE za treći i ... - ZUNS

Nacionalni savjet za obrazovanje, rješenjem broj 16-3522 od 11. jula 2012. godine ... skladu sa latinskom jezičkom normom koja se zasniva na književnosti ...

Elementi i kriteriji ocjenjivanja za 1.A, B, C razred LATINSKI JEZIK ...

latinskog jezika na hrvatski jezik i druge jezike; učenik ni uz veliku pomoć nastavnika ne ... Elemeniti i kriteriji ocjenjivanja za 2., 3. i 4. razred – LATINSKI JEZIK.

LATINSKO PISMO, IZGOVOR I NAGLASAK Latinski jezik ima 24 ...

Latinski jezik ima 24 slova, koja se dele na samoglasnike (vocales) i suglasnike (consonantes). ... Promenljive reči su: imenice, glagoli, pridevi i brojevi.

nastavni plan i okvirni nastavni program - Ekonomska i trgovačka ...

Voditelj odjela/poslovnice nabave/prodaje. 4.) Skladišni službenik. 5. ... Škarić Ivo: U potrazi za izgubljenim govorom, Školska knjiga, Zagreb 1988. Škarić Ivo ...

LATINSKI JEZIK (ALFABET) I NJEGOV RAZVOJ Magna Graecia ...

Egipatsko slikovno pismo. Starokanaansko-feničko pismo. Najstarije slovčano pismo. Grčki alfabet. (njezine kolonije). Etrurski alfabet. Latinski alfabet. Grčka.

kurikulum nastavnog predmeta latinski jezik za ... - Tajnik škole

Temeljni je cilj učenja latinskoga jezika razumijevanje teksta koji je mjesto ... učenika razvijaju interes, pozitivan stav i samopouzdanje pri ovladavanju ... s različitim strategijama učenja i pristupima učenju te ih svrhovito primjenjuju. ... Opisuje i uz pomoć učitelja grupira jednostavnije ... rečenice ili prilagođenoga latinskog.

Patientia Socratis philosophi Socrates, vir maximae ... - Latinski jezik

pluo 3 plui – kišiti (bezlično samo u 3.l.sg pluit. - kiši). Alcibiades,is,m – Alkibijad quaero 3 quaesivi, quaesitum – tražiti, ispitivati respondeo 2 –spondi,sponsum.

NASTAVNI PROGRAM Za nastavni predmet LIKOVNA KULTURA ...

1. NASTAVNI PROGRAM. Za nastavni predmet. LIKOVNA KULTURA. (peti razred osnovne škole). Page 2. 2. Cilj i zadaci: Cilj vaspitno-obrazovnog rada u ...

Naziv predmeta LATINSKI JEZIK Kratica RPK09/2 ISVU šifra 95563 ...

Obvezna literatura. V. GORTAN, O. GORSKI, P. PAUŠ, Elementa Latina, Zagreb, 1991., str. 162. Preporučena literatura. P. KOBAŠ, Fontes Latini I, Orašje, 2003., ...

engleSKi JeZiK - ncvvo

Stručna radna skupina za izradbu ispitnih materijala iz Engleskoga jezika: ... Pristupnici moraju napisati esej od 200 do 250 riječi na zadanu temu. ... U ovome su poglavlju primjeri zadataka.5 Uz svaki primjer zadatka ponuđen je opis te vrste ...

njemački jezik - ncvvo

28 ruj 2015 ... JEZIK. NJEMACKI 2016.indd 1 ... Pristupnici mogu birati hoće li polagati Njemački jezik na višoj ... Kriterij Gramatika odnosi se na ova pitanja:.

hrvatski jezik - NCVVO

15 ožu 2016 ... Biblija. • Homer, Ilijada, Odiseja; Eshil, Okovani Prometej;. Sofoklo, Antigona, Kralj Edip. • Plaut, Škrtac; Vergilije, Eneida. • Bašćanska ploča.

francuski jezik - ncvvo

30 ruj 2013 ... Primjer zadatka višestrukoga izbora ........ 32. 2.6.3. ... upute i primjeri svih vrsta zadataka koji su u ispitu. U sedmome ... iskustvima u obliku jednostavnoga čitkog teksta opisujući ... Ova ispitna cjelina sastoji se od zadatka sastavka. Pristupnik ... Životopis. 14. pUtOVanJa. · Organizacija putovanja. · Vozni red.