Analiza brojčanih podataka

1. Počela biostatistike, Poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij. „Molekularne bioznanosti“. Analiza brojčanih podataka. Nora Nikolac. Klinički zavod za ...

Analiza brojčanih podataka - Srodni dokumenti

Analiza brojčanih podataka

1. Počela biostatistike, Poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij. „Molekularne bioznanosti“. Analiza brojčanih podataka. Nora Nikolac. Klinički zavod za ...

standardno navođenje brojčanih podataka - Leksikografski zavod ...

Brojčani podatak koji se nalazi uz taj pojam (datum, brojnost, vrijed ... Za pisanje se brojeva osim brojki rabe i neki drugi, znakovi: prazna mjesta, neki od ... Dopušta se da se u engleskom govornom području, po tradiciji kao decimalni znak.

Prikazivanje i analiza podataka - rješenja -

c) Kružni dijagram – dijagram u kojemu krug dijelimo na kružne isječke tako da svakoj relativnoj frekvenciji pridružimo određeni kružni isječak. Na glazbu se ...

Statistička analiza tekstnih podataka

25 velj 2012 ... obrada ima dva aspekta: statistički i kontekstni. ... statistička analiza takvih podataka pokušava pojednostavniti naknadnim kodiranjem tih ...

STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA O OBAVLJENIM ... - IPI

23 sij 2018 ... čine stručne teme vezane za rad stanica tehničkog pregleda i ostalih ... Isto vrijedi i za M1 vozila registrovana kao taksi vozila ili vozila hitne ... Pitanje koje se zato nameće jeste koliko su te potencijalne opasnosti ... Kada vozač odluči da prođe raskrsnicu, a vozilo je još uvijek u raskrsnici nakon isteka sve- ...

Analiza i prikazivanje podataka prof.dr.sc. Sanja ... - PMF-MO

23 ruj 2012 ... (ukljucujuci stupcasti dijagram, dvostruki stupcasti di- jagram, kruzni dijagram, linijski dijagram, percentilnu krivulju) i drugim grafickim ...

analiza utjecaja računovodstvenih i makroekonomskih podataka na ...

10 srp 2018 ... Model vrednovanja dionica s nekonstantnim rastom ... diskontiranih očekivanih novčanih tokova, predviđanje budućih ... Belje d.d. Darda.

Analiza i Obrada Podataka - Univerzitet Sinergija

Analiza i Obrada Podataka. Klasifikacija: Linearna diskriminativna Analiza. Dr. Marina Marjanovic. Akultet za Informatiku i Računarstvo. Univerzitet Sinergija ...

STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA IZ DIPLOGA BUŠOTINA ...

Rudarsko-geološko-naftni fakultet. STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA IZ DIPLOGA BUŠOTINA VIROVITICA-3,. REZOVAČKE KRČEVINE-2, REZOVAČKE ...

Analiza podataka ribolova na Savi i Dunavu - HGK

Korelacija ukupnog CPUE ribara i ribiča na Savi i Dunavu. •. Korelacija ukupnog CPUE ribara (kg/ribar) i ribiča. (kg/ribič) na Savi i Dunavu. 0. 5. 10. 15. 20. 25. 0.

Motrenje oblaka i analiza podataka - DHMZ-a

23 ožu 2017 ... Analiza podataka. Zaninović, Gajič-Čapka, Perčec Tadić i sur. (2008) Klimatski atlas. Hrvatske/Climate Atlas of Croatia 1961-1990, 1971-2000.

ANALIZA I OBRADA PODATAKA - Zabilješke s predavanja.docx

Primjer jednostavne obrade podataka iz transakcijskog sustava je ispis izvještaja o mjesečnoj prodaji na temelju svih računa koji su izdani kupcima, njihovih ...

Analiza metoda georeferenciranja podataka terestričkog laserskog ...

Ključne reči: terestričko lasersko skeniranje, inženjerska geodezija, registracija, georeferenciranje, izvori grešaka. 1. UVOD. Terestrički laserski skener (TLS) ...

Analiza sličnosti podataka - Departman za matematiku i informatiku

Za tehnike kao što su multidimenzionalno skaliranje i klaster analiza, koncept distance (udaljenosti) izmedju objekata u skupu podataka je od velike važnosti. Za.

Analiza prostornih podataka o solarnom potencijalu za Hrvatsku

je uz već dostupne podatke za Hrvatsku, GHI modeliran primjenom programa ... Aktualna generacija meteoroloških satelita (slika 8a) iz kojih ... URL 4: DHMZ,.

Analiza i prikazivanje podataka prof.dr.sc. Sanja Varošanec 23.9 ...

23 ruj 2012 ... jagram, kruzni dijagram. Obrazovna postignuca: prepoznati obiljezje skupa podataka odredivati vrijednosti tog obiljezja, prikazivati prikupljene ...

SKRIPTA OBRADA I ANALIZA PODATAKA.pdf Preuzmi - Univerzitet ...

Aritmeticka sredina i standardna devijacija pokazuju kakav je raspored vrednosti ... Formula totalne verovatnoce i Bajesova formula u pojedinim slucajevima ...

Vukmirović, Slavomir: MODELIRANJE I ANALIZA PODATAKA ... - EFRI

napraviti veza s tablicom Djelatnici, onda se u tablicu Djelatnici dodaje obilježje. ŠifraPoduzeća ... baze podataka u programu Access i proračunske tablice Excel. ... Na grafikonu 8.4. je prikazan ureen linijski grafikon na temelju grafikona 8.3.

Analiza mareografskih podataka o Jadranskome moru od 1953. do ...

a koju uzrokuju plima i oseka. Svi spomenuti uređaji osiguravaju ... Tablica 5. Srednje razine mora na mareografima Dubrovnik, Split, Bakar i Rovinj. Redni broj.

Multivarijatna analiza podataka Multivarijatni modeli Dvosmjerna ...

dvosmjerna analiza varijance. • višestruka regresijska analiza, logistička regresija, Coxov regresijski test. • diskriminacijska analiza. • faktorska analiza.

Pregled i analiza alata za modeliranje baza podataka

Visio olakšava postupak kreiranja dijagrama, tlocrta, shema, inženjerskih ... Dia je besplatan program za stvaranje, odnosno crtanje dijagrama, a moguće ga je ...

analiza twitter podataka i mogućnosti primene u edukaciji - Singipedia

Objašnjen je sam tok analize Twitter podataka, kako se ti podaci primenjuju u nastavi ... Android se moţe koristiti i na lap-top raĉunarima, elektronskim knjigama, ...

analiza odnosa brzine obradbe podataka, razumijevanja pročitanog ...

12 svi 2009 ... valo razumijevanje. Tekst je opisivao događaj blizak uzrasti- ma od 2. do 4. razreda osnovne škole, a pitanja su nastojala procijeniti doslovno ...

Analiza veganskih obroka dojilja primjenom različitih baza podataka ...

24 svi 2017 ... Ključne riječi: baze podataka namirnica, veganski obroci, bolnička prehrana, dojilje. Rad sadrži: 23 stranice, 9 slika, 10 tablica, 27 literaturnih ...

Dubinska analiza podataka u radnom okviru Apache Spark pomo´cu ...

Opis skupa podataka - puzlatka. Puzlatka (engl. abalone, lat. Haliotis) je naziv za porodicu morskih puževa cija velicina varira od 20mm do 30cm. Ono što ih cini ...

Obrada i analiza mjerenih podataka za vjetar u urbanoj sredini - IEEE

16 svi 2011 ... Sada treba pogledati što se dogodi sa snagom u slučaju kad je ... vegetacija, planine, brežuljci) ili prepreka kao što su visoke zgrade ili slične.

Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca ...

1 sij 2019 ... Sisak, 21. prosinca 2018. Na temelju članka ... Osnovna škola Ivana Kukuljevića, Sisak. Osnovna škola ... Gradske ljekarne Sisak. Vatrogasna ...

Plan klasifikacijskih i brojcanih oznaka .pdf - Osnovna škola Čučerje ...

OSNOVNA ŠKOLA ČUČERJE. Čučerska cesta 382. 10 040 Zagreb. Tel/fax: 01/2986487; 01/ 2950560. E-mail: [email protected] Na temelju članka ...

objedinjavanje podataka katastra zemljišta i podataka zemljišne ...

16 lip 2017 ... Modelna ploha HTMV-a za Slavonski Brod, Vukovar, Zagreb i Daruvar. ... Ključne riječi: katastar zemljišta, zemljišne knjige, gruntovnica, ...

za izvoz podataka iz ms accessa u serverske baze podataka the ms ...

izvoz definicija tabela i pogleda i podataka iz programa Microsoft Access u serverske baze podataka, kao što su MySQL, Oracle ili. SQL Server. Dodatak ima ...

Upisivanje podataka u e- Dnevnik Smjernice za unos podataka na ...

Napomene u dnevniku rada vidljive su svim članovima razrednog vijeća i najbolji su ... Podaci o ostvarivanju plana razrednog odjela PREDMETNA NASTAVA.

plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka ... - Dječji vrtić Iskrica

(NN 38/88 i 75/93), ravnateljica Dječjeg vrtića Iskrica Renata Grdić donosi sljedeći: PLAN ... 02 Prijava štete od odgovornosti za djecu. 500-05. 01 Standardi i ...

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja

31 pro 2013 ... klase. Broj dosj. Opis djelatnosti unutar grupe. Vrijeme čuvanja trajno godina. 0. DRŽAVA, USTOJ DRŽAVNE VLASTI I UPRAVE. 00. DRŽAVA.

plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka ... - Grad Lepoglava

upravnog odjela Grada Lepoglave te brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata ... 510-01. Općenito. 510-02. Zdravstvene stanice. 510-11. Ljekarne. 510-14.

TRANSFORMACIJE PODATAKA Standardizacija podataka (z ...

Standardizirani rezultat ili z-vrijednost je odstupanje rezultata entiteta od aritmetičke sredine izraženo u dijelovima standardne devijacije. TRANSFORMACIJE ...

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i ...

FINANCIJE. 410-23. 01 porezi. STP "AGROSERVIS - STP" d.o.o.,. Virovitica. STP "AUTO HRVATSKA - STP", Rijeka. 02. CVH STP "AUTO RIO", Mali Lošinj. 04.

P L A N Klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i ...

053-01. Općenito. 054. PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE ... Općenito radno vrijeme odmori, dopusti, bolovanja, obustava rada i sl. 113-02. Radno ...

Zaštita osobnih podataka Politika zaštite osobnih podataka u Tifon ...

Tifon d.o.o. (dalje: Tifon) ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i ... u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava,. MUP).

Prikupljanje podataka u Prikupljanje podataka u Intrastat istraživanju

Prijava u G2B servis: ❑ pristupni certifikat za: ▫ osobu koja će predstavljati administratora servisa i. ▫ zaposlenike koji koriste G2B servis zaposlenike koji koriste ...

Prikaz podataka Tablični prikaz podatka Slikovni prikaz podataka ...

kontingencijske tablice, stupčasti i kružni grafikoni. • kvantitativni podatci. • mjere prosjeka (središnjice) i odstupanja (raspršenja). • grafikon okvira s ručicama. 2.

Analiza anionilor. Analiza unui amestec de anioni din grupele I-III in ...

CeilalŃi cationi formează cu un şir de anioni precipitate puŃin solubile, împiedicând astfel identificarea acestora. Înlăturarea cationilor grupelor analitice I-V se ...

analiza osjetljivosti i analiza rizika ostvarenja godišnjih varijabilnih ...

Ključne riječi: Varijabilni troškovi, analiza osjetljivosti, analiza rizika, Monte-Carlo metoda. SENSITIVITY AND RISK ANALYSIS OF POWER SYSTEM. ANNUAL ...

180420 analiza analiza.xlsx - Dubrovnik Festiwine

125 Vinarija Bire. Grk "Bire". Bijelo. Korčula. Grk. 2016. 13,3 90,00. 59 Vinogradarstvo i vinarstvo Crvik. Tezoro. Bijelo. Konavle. Malvasija dubrovačka bijela.

Analiza dugoročne finansijske ravnoteže, analiza zaduženosti i ...

Koeficijent finansijske stabilnosti se izračunava stavljanjem u odnos dugoročno vezanih sredstava ... Koeficijent zaduženosti se izračunava na sledeći način:.

Analiza kratkoročne finansijske ravnoteže i analiza likvidnosti

ANALIZA KRATKOROČNE FINANSIJSKE RAVNOTEŽE. Redni broj. POZICIJE. Tekuća godina. Prethodna godina. Iznosi u. 000 dinara. Udeo u bilansnoj sumi.

Sortiranje podataka

Upotrijebljena je dobro poznata ideja “podijeli pa vladaj” na sljedeci nacin: Niz. V se podijeli na lijevi i desni dio otprilike po polovici, nakon toga se rekurzivno.

Skladišta podataka.pdf

Inkrementalno punjenje. Kod inkrementalnog punjenja, nije potrebno prazniti skladište podataka svaki put, već se u skladište unose samo oni podaci koji su ...

SQL – Opis podataka

□SQL jezik. □SQL, relacioni model i E/R diagram. □CREATE TABLE. ▫ Kolone. ▫ Primarni ključevi. ▫ Spoljnji ključevi. □DROP TABLE. □ALTER TABLE.

2. Baze podataka - PBF

relacijski model - zasnovan je na matematickom pojmu relacije i zahtjeva da ... mrezni model - baza je predocena usmjerenim grafom, a cvorovi u tom grafu.

Modeli podataka

6 нов. 2015 ... (entiteta), veza između objekata i njihovih atributa. ▫ stanje sistema u ... Svaki od atributa ima jedno značenje i ne više od jedne vrednosti za ...

Rudarenje podataka

NAZIV PREDMETA Rudarenje podataka. Kod. PMIH20. Godina studija. 1. i 2. Nositelj/i predmeta doc. dr. sc. Hrvoje Kalinić Bodovna vrijednost. (ECTS). 5.

BAZE PODATAKA

Ako zelimo promijeniti naslov kolegija 361 iz “Linearna algebra” u “Vektorski prostori”, tada moramo naci sve n-torke koje sadrze tu vrijednost za BR KOLEGIJA, ...

Obradba podataka

kontingencijske tablice, stupčasti i okrugli grafikoni. • kvantitativni podatci. • mjere prosjeka i odstupanja. • grafikon okvira s ručicama. Tablični prikaz podatka.

Baze podataka - MON KS

Vježba – kreiranje baze sa različitim tipovima podataka - primjeri. 13. Relacijski model podataka. 14. Ključevi u relacijskoj bazi podataka (primarni i strani ključ).

Izvori podataka

Filosofije istraživanja. • Pozitivizam. Ankete. Eksperimenti. Studije slučaja. Dubinski intervju. Fokus grupe. Opservacija. • INTERPRETIVIZAM ...

Prikupljanje podataka u GIS-u - PMF

Georeferenciranje. ○ geografska imena. ○ adresa i poštanski broj. ○ linearni referentni sustav (kut i udaljenost). ○ koordinatni sustavi (geografski i pravokutni) ...

PRIKAZ PODATAKA

Stupčasti grafikon. ◇ Obično grafikoni s jednim brojevnim pravcem. ◇ Prikaz brojnosti ili učestalosti jedinki unutar kategorija nominalnih ili ordinalnih ...

2. vizualizacija podataka

25 sij 2015 ... koristiti linijski grafikon. Kako se ... Isto je moguće napraviti i ... koristili klasični Microsoft Excel alat za vizualizaciju podataka, ipak su odgovorili.

TEMPORALNE BAZE PODATAKA

Kao i kod unosa početka i kraja perioda certificiranosti, skripta koja se izvršava prilikom unosa datuma provjerava je li datum ispravno formatiran i ukoliko jest, ...

Vucic_Povezivanje podataka RPJ-FINAL

https://geoportal.dgu.hr. Podaci o prostornim jedinicama, koje su vidljive na Geoportalu DGU-a, prekonoćno se osvježavaju te su sve promjene vidljive unutar 24 ...