Cene usluga za fizicka lica-LAT - Vodovod Subotica

Prosečna cena izrade priključka vode DN 20 mm, dužine do 14 m ... Montaža PVC cevi φ 200 mm. 539,00 ... Izmena komplet šaht poklopaca na revizionoj šahti.

Cene usluga za fizicka lica-LAT - Vodovod Subotica - Srodni dokumenti

Cene usluga za fizicka lica-LAT - Vodovod Subotica

Prosečna cena izrade priključka vode DN 20 mm, dužine do 14 m ... Montaža PVC cevi φ 200 mm. 539,00 ... Izmena komplet šaht poklopaca na revizionoj šahti.

Erste mBanking za fizička lica

pristup uslugama elektronskog bankarstva (mBanking i NetBanking) će biti trenutno blokiran. Za deblokadu usluge neophodno je da se lično obratite u filijalu ...

Carinske povlastice za fizička lica

ODOBRENJE ZA STALNO NASTANJENJE. Lica iz odredbe člana 192. stav 1. tačka 3. Carinskog zakona, tj. strani državljani koji su dobili državljanstvo u Srbiji, ...

Nerezidenti - fizicka lica - M&V Investments

Pre zaključivanja ugovora neophodno je da fizičko lice nerezident ovlasti lice iz Republike Srbije kao poreskog punomoćnika za dobijanje PIB-a. U tom slučaju ...

ADSL ugovor za fizička lica (PDF) - BeotelNet

Predmet Ugovora je definisanje uslova za priključenje Korisnika na Internet ... linija omogućava brz i stalan pristup Internetu po postojećoj telefonskoj pretplatničkoj liniji, koja ostaje slobodna za nesmetano klasično telefoniranje, bez zauzeća. ... 011/3955-000 ili na e-mail adresu [email protected] u roku od 3 dana od ...

2. OBRAZAC- PORESKa PRIJAVA ZA FIZICKA LICA

broj telefona broj žiro računa i naziv banke ... ______ mjesto gdje se imovina nalazi ulica broj. broj posjedovnog lista broj kat.par.

Subjekti prava - fizička i pravna lica

ФИЗИЧКА ЛИЦА. ТРИ ВРСТЕ СПОСОБНОСТИ: I. Правна способност. II. Пословна способност. III. Деликтна способност ...

Untitled - Vodovod Subotica

Ovim Pravilnikom o načinu rješavanja prigovora i žalbi korisnika komunalnih usluga (u ... Račun iz stavka 1. ovog članka mora sadržati osnovne podatke o:.

priručnik za korišćenje e-banking za klijente fizička lica

Treba da unesete šest znamenki sa tokena i onda pritisnite taster Dovrši (Finish). ... IBAN-Međunarodni Broj Bankovnog Računa je obavezan za Zemlje ...

1 PUNOMOĆJE ZA GLASANJE A. Za fizička i pravna lica, osim za ...

Skupštine, uključujući da u njegovo ime i glasa (punomoćje za glasanje). ... sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je ...

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od 12.09 do 18.09 ...

18 сеп 2016 ... 20.01.2016 46311100000 Otplata obaveza iz predhodne godine-tekući izdatak. BAU CENTAR. 530-17900-51 montenegro banka. 157.10 €.

informacioni list za fizička lica u rs - Sparkasse Leasing

Ugovaranjem fiksne kamatne stope, iznos lizing rate se ne mijenja za cijelokupno vrijeme trajanja Ugovora o finansijskom lizingu. Promjenjiva nominalna ...

Ponuda za korišćenje VIP roming dodataka (za fizička lica - prepaid)

dodataka po povoljnim uslovima koristi internet i odlazne pozive u romingu u Srbiji (VIP mreža). ... aktivira VIP roming godišnju kartu dobija 10GB interneta.

cenovnik naknada za usluge banke a. fizička lica - Eurobank

6 јул 2017 ... Plaćanje u zemlji u RSD za sve iznose - refinansiranje kredita drugih banaka bez naknade / free of charge ... Prijateljska pozajmica u RSD ... Trošak za pribavljanje lista nepokretnosti kao dokaz o izvršenom upisu hipoteke po ...

Uputstvo za korišćenje Erste NetBanking usluge za fizička lica

Erste NetBanking usluga korisniku omogućava uvid u stanje i promet po njegovim raĉunima, upravljanje finansijama, plaćanje raĉuna, 24 sata dnevno, svakog ...

Ponuda za korišćenje Travel&Surf 4G dodataka (za fizička lica ...

Ponuda za korišćenje Travel&Surf 4G dodataka (za fizička lica - postpaid). I - Usluga i ... Austrija (T-Mobile Austria). ▫ Njemačka ... Poljska (T-Mobile Poland).

finansijski izveštaj o poslovanju jkp - Vodovod Subotica

1 јан 2014 ... finansijskog lizinga - NLB leasing, gde je ugovoreno izmirenje obaveza po ... motorna vozila, kancelarijski nameštaj i sve druge nekretnine, ... izvršena putem licitacije, a na osnovu odluke Nadzornog odbora Preduzeća.

Program poslovanja - 2017. 13.02. - bez ... - Vodovod Subotica

31 дец 2016 ... finansijskog lizinga za nabavku dostavih i lakih teretnih vozila. Povećanje u okviru ... Takođe u 2016. godini vršena je i prodaja vozila putem javne licitacije te su ostvareni takođe prihodi ... Intesa Leasing - Fiat Ducato menice.

E-banking terminal za fizička lica Uputstvo za upotrebu - Banca Intesa

E-Banking terminal je samouslužni uređaj u ekspozituri Banca Intesa, pomoću kojeg možete jednostavno, brzo i sigurno koristiti usluge Banca Intesa.

Zahtev za odobrenje zakupa vozila – Fizička lica - Porsche Leasing ...

PORSCHE. MOBILITY. MEMBER OF PORSCHE BANK GROUP. Zahtev za odobrenje zakupa (fizička lica). Predmet zakupa: Mesto rođenja: Broj: Poštanski broj:.

opšti uslovi za korištenje usluge mobilnog bankarstva za fizička lica

3 феб 2020 ... propisima, internim aktima Banke, te u skladu sa odredbama Ugovora o korištenju usluge mobilnog bankarstva. Ukoliko Klijent promijeni broj ...

prijava za razrez poreza na imovinu za pravna i fizička lica ... - PUFBiH

poreza. (f). 1. Kuća, zgrada ili stan. 2. Poslovna prostorija. 3. Zgrada ili stan za ... prijave iznosi od 10% od iznosa poreza koji duguje u skladu sa prikazanim u ...

Zahtev za odobrenje zakupa vozila – Fizička lica - Porsche Mobility

PORSCHE. MOBILITY. MEMBER OF PORSCHE BANK GROUP. Zahtev za odobrenje zakupa (fizička lica). Predmet zakupa: Mesto rođenja: Broj: Poštanski broj:.

prijava za razrez poreza na imovinu za pravna i fizička lica/osobe

(d). Porez po jedinici mjere. (e). Iznos poreza. (f). 1. Kuća, zgrada ili stan. 2. Poslovna prostorija. 3. Zgrada ili stan za odmor i rekreaciju. 4. Garaža koja se izdaje.

Odluka o radnom vremenu u objektima u kojima pravna i fizicka lica ...

(Radno vrijeme tr`nica, sajmova, izlo`bi i drugih povremenih na~ina obavljanja trgovine). (1) Tr`nice na malo (pijace) du`ne su raditi svakim radnim danom od 07 ...

Kartice za fizička lica Kartica PayPal plaćanje ... - Erste Bank

Odlukom PayPala povlačenje sredstava moguće je samo na VISA kartice. Kartica. PayPal plaćanje. Povlačenje sredstava sa. PayPal-a na karticu. VISA GOLD.

Tarifa naknada za usluge Banca Intesa za fizička lica koja važi od ...

9 нов. 2019 ... Iznosi za isplatu u efektivnom stranom novcu u protivvrednosti preko RSD 600.000, moraju se najaviti ekspozituri najmanje 24 ...

Važi samo za fizička lica. ZLATNA PETROL cash-back KARTICA

din/l. 2. BMB 98 din/l. 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Aleks Kapi. DOBAR JE OV. AJ ŽIVOT. Paulo Koeljo. HIPI. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12.

cjenovnik usluga kjkp „vodovod i kanalizacija“ do.o ... - Amazon S3

Cijena ispitivanja vodomjera za potrebe prve i naredne verifikacije . ... Montaža ograde (univerzal pletivo) m 2 cijena utrošenog ... vibro nabijač sat. 1 h. 6,70. KV.

CIJENA VODNIH USLUGA NA BRAČU - VODOVOD BRAČ d.o.o. ...

CIJENA. (Kn). PDV 13%. UKUPNO. (Kn). 14,33. 1,86. 16,19. 22,35. 2,91. 25,26. 36,67. 4,77. 41,44. 57,30. 7,45. 64,75. 89,54. 11,64. 101,18. 151,28. 19,67.

Odluka o cijeni vodnih usluga - Sisački vodovod

Na vodoopskrbnom području Sisačkog vodovoda d.o.o., kao javnog isporučitelja vodne usluge, a koje vodoopskrbno područje čine Grad Sisak, Općina ...

Odluka o cijeni ostalih usluga - Vodovod doo Blato

d.o.o.Blato utvrdio je opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga Pravilnikom o ... 03.08.2010.god. direktorica Vodovod-a d.o.o.Blato donosi slijedeću.

Šifra korisnika: UGOVORO korišćenju usluga ... - Vodovod Prijedor

vodomjerni šaht bude suv, čist, otključan, zaštićen od mehaničkih oštećenja i smrzavanja. Za nepoštovanje navedenih obaveza Korisnik usluga može biti i ...

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - Vodovod Dubrovnik

(1) Javni isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo VODOVOD DUBROVNIK. d.o.o. Dubrovnik, Vladimira Nazora 19 (u daljnjem tekstu: isporučitelj usluge).

Opći-i-tehnički-uvjeti-isporuke-vodnih-usluga ... - Sisački vodovod

unutarnja instalacija vodovoda i kanalizacije. Izrada projekta ... Javni isporučitelj vodnih usluga je trgovačko društvo SISAČKI VODOVOD d.o.o.. Sisak, Obala ...

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga - Istarski Vodovod

Buzet, 02. prosinca 2013. OPĆI I ... vodovod" d.o.. za proizvodnju i distribuciju vode, Buzet, Sv. Ivan. 8. ... hrvatskih poljoprivrednika (za OPG-e), odnosno drugi.

CENE-IZVOZ/M Cene industrijskih proizvodov pri ... - SURS

12 dec 2019 ... Če se cena ni spremenila, pustite polje v stolpcu Razlog za spremembo cene prazno. Šifrant razlogov za spremembo cene (Sklop B).

Cjenik vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne ... - Sisački vodovod

22. prosinca 2014. godine, direktor društva Sisački vodovod d.o.o., Sisak, Obala Ruđera. Boškovića 10 donosi. CJENIK VODNIH USLUGA. Ovim se Cjenikom ...

Cjenik usluga i radova tvrtke "Vodovod-Vir" d.o.o.

OPIS USLUGE / RADA. CIJENA. Montaia i spajanje cjevovoda na vodovod n u/kanalizacijsku mre2u ... Strojni iskop materUata B iG kategorije. - duljina rcva za ...

Linija 26 - SUBOTICA - MIŠICEVO -BAJMOK - Subotica Trans

05:40 R. 07:30 R. 04:40 R. 04:50 R. 05:55 R. 06:20 R. 06:20 R. 08:30 R. 05:30 R ... 12:25 R. 16:30 R. 08:10 R. 10:50 C. 15:00 R. 11:30 RĐ. 13:25 R. 18:25 R.

cene gotovih prozora cene gotovih balkon vrata - Gormaks-PVC ...

120X140=180. 130X140=185. 140X140=190. 160X120=190. 180X120=195. 160X140=200. 180X140=210. IZRADA STOLARIJE PO MERI POPUST - 5% ...

Cene uvoženih proizvodov, 2020, CENE-UVOZ/M, 2020 - SURS

12 dec 2019 ... Novi proizvod (v Sklopu B ste kot razlog za manjkajočo ceno izbrali možnost »Ukinitev proizvoda«) vpišite v Sklop C, v vrstico, kjer ni napisana ...

Profil zajednice Grad Subotica - Subotica.rs

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011 – prvi rezultati. * Podatak iz ... Trgovina i opravka motornih vozila. 889 ... Bunjevačka Matica - Bunjevački kulturni centar, Korzo 8. Mladost ... Robna kuća Centar, Trg Cara Jovana Nenada 2-4.

Izvješće o kakvoći vode u Vodovod d.o.o. - Vodovod Zadar

Ductil priključna mreža. 8055,00. Lijevano željezo priključna mreža. 820,00. Polietilen priključna mreža. 1348,00. Čelična pocinčana priključna mreža. 18580,00.

poštovanje ljudskih prava pritvorenih lica i lica na izdržavanju kazne ...

27 мар 2013 ... Milan Šaranović Nikoleta Strugar. Olivera Vulić ... krpljeni i pohabani, cipele su vidno istrošene kao i pantalone. 499 Do ovih podataka došli ...

LIcA U sUncU I LIcA U sjenI: LIrsKI sUBjeKt U pjesnIŠtVU ... - Srce

skupine pjesama u ovome slučaju lirsko »ja« (za uratke singularno obliko- vanoga legitimiranog kazivača), odnosno lirsko »mi« ili »kolektiviziran lirski.

TROŠKOVNIK VODOVOD - v4 - SKINUTE ... - Zagorski vodovod

KRAPINA A. Mihanovića 29/ ZABOK K.Š.Gjalskog 2 DIREKTOR Milivoj Mikša, dipl.ing.arh ... GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT. MJ 1:100. LIST 2 ...

Općina Mala Subotica: Držimurec, Mala Subotica, Palovec, Romsko ...

Općina Mala Subotica: Držimurec, Mala Subotica, Palovec, Romsko naselje. Piškorovec, Strelec, Sveti Križ, Štefanec. ✓ Općina Belica : Belica, Gardinovec.

3. utrka općine mala subotica - Općina Mala Subotica

START I CILJ: Osnovna škola Tomaša Goričanca, Mala Subotica. STARTNI BROJEVI: Startne brojeve osigurava organizator, a preuzimaju se od 16:30 kod ...

Odluka o cijenama pogrebnih usluga – prosinac 2015 - Usluga Poreč

Postavljanje vijenaca na grob po narudžbi. Ispraćaj pokojnika sa gradskog groblja radi prijevoza ... Vijenac i cvjetni aranžmani. Pločica s natpisom za nadgrobni ...

Cjenik usluga - Oj Hortikultura - Usluga Poreč

Košnja s traktorom - malčer kn/m2. 0,35. 0,09. 0,44. 21. Čišćenje šume kn/m2. 3,50. 0,88. 4,38. CJENIK USLUGA - OJ HORTIKULTURA. RB. NAZIV USLUGE.

CENE ZA OSVEŽENJE

temperature već spremnjenog jela Indikator preostale toplote ChildLock - zaključavanje ploče. Indukcija najbrži i najsigurniji način kuvanja 4 indukcijske grejne ...

CENE ZDRAVIL

19 nov 2013 ... zamenjal vrsto let najpogosteje predpisano zdravilo - Lekadol tablete 20x500 mg. Vendar pa se ... M01AE02 Nalgesin forte 550 mg tbl.s.

Fizicka mehanika

23 дец 2018 ... 5.18 Gravitaciona potencijalna energija i graitaciona sila . . . . . . 148. 5.19 Telo van ... Pred¯eni put za neko vreme, po formuli. 2.7, moze da se ...

FIZICKA PRIPREMA

Zagrijavanje tijela prije treninga i meča, i opuštanje tijela nakon treninga ili ... Metode razvoja brzine su: trčanje na mjestu, startna brzina, ubrzanja, trčanja s i ...

UKRŠTENICE UPOLA CENE

rovao da vile uistinu postoje, a nikad ih nisam ni izmišljao. ... Uvek sam znao na šta liče, ali nisam razmišljao o tome otku- ... Ljubio me je, dakle, jer je živ i jer.

cene pvc stolarije - Mr Door

PVC Eco. PVC prozori i Balkonska vrata od 5-komornik profilaNemačkog proizvođača Trocal 70. ... Jednokrilni Prozor. Dvokrilni Prozor. Trokrilni Prozor. 60. 80.

google - Cene Štupar

30 jun 2017 ... APLIKACIJA GOOGLE DRIVE NA RAČUNALNIKU . ... 2.2 PRIJAVA V STORITVE GOOGLE FOTOGRAFIJE .

Fizička aktivnost u trudnoći

koji se koriste tokom porođaja-karlični, trbušni, leđni mišići. Vežbanje se ... se preusmeri u aktivne mišiće trudnice čime se smanjuje dotok krvi u matericu. To.

FIZIČKA PRIPREMA DŽUDISTA

lusi kondicionog treninga predstavlja različite zadatke u pojedinim periodima, zahteva ... Plan i program priprema džudista u ovom periodi imao je za cilj pobol-.