glavni projekat - Opština Budva

24 мар 2016 ... šahtova za kompenzaciju energije vode pri velikim padovima. Trasa kolektora od ... definisano, i uključeno je u jedinične cijene betonskih radova. Prekid i ... Slika 5 i 6: Izvođenje spoja šahta sa PVC cijevima. Međusobno ...

glavni projekat - Opština Budva - Srodni dokumenti

glavni projekat - Opština Budva

24 мар 2016 ... šahtova za kompenzaciju energije vode pri velikim padovima. Trasa kolektora od ... definisano, i uključeno je u jedinične cijene betonskih radova. Prekid i ... Slika 5 i 6: Izvođenje spoja šahta sa PVC cijevima. Međusobno ...

predlog projekta po konkursu opštine budva - Opština Budva

Nabavka i sadnja medonosnog bilja (evodija, kineski bagrem, lipa, paulonija, amorfa, japanska sofora itd. Prioritetna oblast na koju se projekat odnosi.

031-1066/1 Budva, 17.04.2015. godine IZVJEŠTAJ ... - Opština Budva

8 мар 2015 ... Žene u biznisu, XVI Cetinjski parlamentarni forum;. 11.06. ... Predavanje/tema: „Matična mliječ –uticaj na ljudsko zdravlje kroz Revita program“;.

Naručilac Opština Budva Broj : 001-3042/9 Budva, 30.10.2014.g ...

25 нов. 2014 ... 32236000-6 Radiotelefoni, 32237000-3 Walkie-talkies (voki-tokiji). Nabavka radio stanica, po ... 1) najniža ponuđena cijena. ☒. 2) ekonomski ...

BarProject d - Opština Budva

26 сеп 2019 ... “AV GRADNJA” doo Budva ... APARTMANSKO-POSLOVNI OBJEKAT Po P 3 Ps. Milena. Anđelić ... serialNumber=26326, cn=Milena. Anđelić.

radovića laz - Opština Budva

11 Kontakt zona –planirane izgradnjej ... A. Radio-difuzni (bežični) sistemi ... Trenutno se konzum Čelobrda napaja sa STS locirane u blizini TS 35/10 kV, ...

perazića do - Opština Budva

07 Vodovodna mreža i kanalizacija. 8 Elektro ... Kontakt zone, Smokvica- buduće turističko naselje, hotel „AS“, Katun Donje selo, Katun Gornje ... Kolektivna društvena svijest o postojanju seizmičkog rizika nije razvijana kroz obrazovanje u.

Opština Budva - Ombudsman

19 нов. 2018 ... sa njim, niti znaju gdje je; da je od Opštine Budva, 2014. godine na korišćenje dobila smještaj, garsonjeru od 19 m2, za koji su predstavnici ...

Untitled - Opština Budva

22 мар 2019 ... proizvođač Eurotim doo, Split, Vrste proizvoda: Čelične konstrukcije, Validnost: od. 01.06.2017 do 31.05.2018.godine; Fakultet strojarstva i ...

htp ''miločer' - Opština Budva

31 мај 2019 ... 0206-1143/5-3 od 18.04.2019. za građenje objekta na kp 1448 ... Krovni pokrivač je od letvi 8x10 cm i kontraletvi 5x3 cm upravno postavljenih.

Nikola Novaković - Opština Budva

15 јан 2019 ... legalnim softverima Archi CAD 17 i Auto CAD 2011. Idejno rješenje ne može služiti dobijanju građevinske dozvole. Član 2 – UGOVORENA ...

idejno rješenje - Opština Budva

14 мај 2019 ... ... privremenih objekata u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2019.-2023.god. Investitor: “ARBUN COMMERCE” D.O.O. Budva ...

Poprecni presjeci - Opština Budva

GRANICA MORSKO DOBRO. SAOBRAĆAJ. TROTOAR. PARKING. Jadranska magistrala M-2.4. 10.50 presjek 1-1. 3.50. Poprecni presjeci. 3.50. 3.50. 9.00.

Milena Anđelić - Opština Budva

27 сеп 2019 ... Investitor: ”AV GRADNJA” d.o.o. Budva. Objekat: APARTMANSKO-POSLOVNI OBJEKAT Po P 3 Ps. Lokacija: Blok br 7, UP 7d, DUP ...

IR.Božović Slobodan - Opština Budva

3 апр 2019 ... Kombinovati tradicionalne i moderne materijale. Predvideti visoke balkonske aluminijumske prozorske okvire u i kovane ograde na terasama /.

Nikola Spahić - Opština Budva

9 мар 2018 ... Za betonske i armiranobetonske cijevi prečnika većih od 600 mm ... vodonepropusnu septičku jamu može se obaviti jedino uz obavezno ...

doo APARTMANSKI OBJEKAT G‐2 G‐1 P 6 ... - Opština Budva

4 окт 2013 ... keramika, kamen itd). ... proizvođača ( SHUCO, FEAL, ETEM, ALUMIL ili slično ), u svemu prema tehničkim detaljima ... keramičke pločice. 3,56.

rovi ~i 18 1:1000 - Opština Budva

AUTOHTONA CIJELINA – SELO. 136,20. 1 POSTOJEĆI OBJEKAT, 2. POMOĆNA OBJEKTA. 23.00 44.20 m². 274,20. 0,21. 0,43. S3a. 1524, 1525, 1526, 1527, ...

Senka Deletić - Opština Budva

27 мај 2019 ... Plaža Jaz, lokacija 1C, opština Budva ... Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata za privredno društvo, pravno lice za ... se jedan dio kupališta nalazi ispred SUR Sirena i sadrži bjele plastične ležaljke i takođe.

Ugovor o prodaji RU 273-13 - Opština Budva

Izvještaj komisije za procjenu Uprave za nekretnine , od 12.09.2013. godine. i ------ ... Predmet ovog Ugovora o kupoprodaji su nepokretnosti, evidentirane u KO ...

Ugovor o prodaji RU 310-14 - Opština Budva

Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti broj:001-3046/1 od 30.08.2012. godine---. Punomoćje Opštine Budva broj 001-2582/1 od 08.09.2014. godine (osmog ...

Zlata Krapović - Opština Budva

19 јул 2018 ... APARTMANSKI OBJEKAT - Po P 4 ... i sastoji se od hodnika, kuhinje, dnevnog boravka sa trpezarijom, dvije spavaće sobe, kupatila , toaleta.

IR Mitrović Dragan i Luka - Opština Budva

25 феб 2019 ... Dragan Mitrovic, JMB: 1801973232017, sa hcnom kartom broj 118597154 izdate od FL Budva i. Luka Mitrovic, JMB:1801973232025, ...

Lokalna studija lokacije - Opština Budva

Lacerta melisellensis Braun - kraški gušter. Lacerta sicula Raf. - primorski gušter. Lacerta agilis L. - sivi gušter. Lacerta viridis Laur. - gušter zelembać.

01 Naslovna - osnovni tekst.psd - Opština Budva

smještajnih jedinica, a nešto veći (preko 25) mogu imati i depandanse,. • svi hoteli ... cjeline koju pored Šipkovog krša još čine Pržno i Kamenovo, lokaliteti ispod magistrale, i lokaliteti ... preporukama, odobrava samo u izuzetnim slučajevima.

urbanistički projekat - Opština Vrnjačka Banja

16 мај 2018 ... Mansardni krov ne može imati ispade iz fasade objekta. ... Iznad prizemlja se nalazi novoprojektovani krov malog nagiba koji sa postojećim ...

MiMES u okviru LSM Krupa GLAVNI PROJEKAT - UNDP ...

Zaštitna konstrukcija. Kontrafor. Poprečna greda. PROFIL 2. 648. 646. 2.00. 2.00. 0.50. 0.50. 2.50. 0.50 1.50. 4.50. K2. Zaštitna konstrukcija. Poprečna greda 2.

Glavni strojarski projekat.pdf - Centar za odgoj i obrazovanje ...

2 pro 2018 ... 2. Projektirani vijek uporabe građevine. 3. Troškovnik. ▫ NACRTI: 1. Izvod iz ... postojeći zidani dimnjak, a u vanjskom prostoru između kotlovnice i ... kuhanje: plinski industrijski štednjak Q=19,6 kW i plinski roštilj Q=12 kW.

Poprecni presjeci KO TUDOROVI ] I 20 1:1000 - Opština Budva

13.50. 5.00. Jadranska magistrala M-2.4. 10.50 presjek 1-1. 3.50 presjek 2-2. 6.00. 7.50. 1.50 presjek 4-4. Poprecni presjeci. 3.50. 3.50 presjek 3-3. 6.00. 1.5 0.

strateški plan razvoja opštine - Opština Budva

Teritorija opštine Budva se proteže od uvale Jaz (na sjeverozapadu) do ... Novoselje, Perazica Do, Petrovac na Moru, Podbabac, Podlastva (Poljica), Podlicak, ... sive ekonomije - neprijavljenih turista, vlasnika vikend kuća i stanova koji borave ... Stopa bruto dobiti na nivou Crne Gore iznosi 6.60 što znači 100 eura prihoda ...

zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom - Opština Budva

23 апр 2014 ... Cijena se izražava u € , jedinična, pdv i ukupan iznos. Garantni rok minimum jedna godina. Izjava dobavljača da preuzima upravljanje ...

Odluka o ustupanju platne kartice - Opština Budva

27 јан 2020 ... imovinske sigurnosti svih građana i gostiju koji borave na području opštine Budva, ovom. Odlukom Opština Budva ustupiće platnu karticu za ...

električne instalacije jake struje - Opština Budva

(KNJIGA 3) ... GLAVNI PROJEKAT – ELEKTRIČNE INSTALACIJE JAKE STRUJE ... Jugoslovenski standardi – Električne instalacije u zgradama – Zahtevi za.

lokalna studija lokacije vrba - Opština Budva

Na osnovu vrste stijena, nosivost tla, seizmičnost, nagib terena, dubina do nivoa podzemne vode i stabilnosti terena ... Za ozelenjavanje ovih površina koristiti ukrasno šiblje, živicu, perene, sukulente, odnosno vrste ... reprezentativna stabla,.

OBRAZAC 1 elektronski potpis projektanta ... - Opština Budva

6 јун 2019 ... 8 Ime i prezime saradnika na izradi dijela tehnički dokumentacije ... Antovi6 Dragoljub - preduzetnik (u daljem tekstu Ugovora Investitor) ... postavljaju na ugostiteljskoj terasi u okviru Sanka i plaZnog bara i nakon toga uraditi i.

Pravila za prijavu projekata programa po Javnom ... - Opština Budva

7 сеп 2017 ... pomažu riješavanju problema u oblasti socijalne i dječije zaštite i brige o djeci i mladima; doprinose afirmaciji i promociji obrazovnih ...

Procedura za otvaranje i izdavanje radne knjižice - Opština Budva

Ukoliko je lice u radnom odnosu, uz potvrdu ili ugovor firme, radna knjižica se otvara ... Zahtjev za otvaranje / izdavanje radne knjižice se podnosi u dva primjerka ... IZDAVANJE UVJERENJA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA ...

Zapisnik sa javne rasprave održane 04.07.2019 ... - Opština Budva

23 јул 2019 ... Brajak, Nenad Franeta, Ranko Vukotić, Saša Kovačević, Nemanja Zenović i ... visini naknade i broju sportista koji ne primaju naknade i zašto u ...

Opšti i sektorski razvoj budvanskom područja u ... - Opština Budva

opštine Budva, GUP-a priobalnog područja za sektor Budva-Bečići, sa jedne strane i ... od Sv. Stefana do Buljarice, izgradnju turističkih objekata za smještaj.

Javni poziv učešće na javnom nadmetanju - Opština Budva

opštinski propisi„, broj 44/10) i člana 11 Uredbe o prodaji akcija i imovine putem javne aukcije („Sl.list RCG“ broj ... 10 Stolice plastične 3/1. Kom. 6. 15.00. 90.00.

Interno uputstvo za korišćenje i rezervacije sala - Opština Budva

preciznim navođenjem potrebne tehnike. Centar za informacione tehnologije je dužan da po zahtjevu pripremi traženu tehničku podršku i da ... radno vrijeme: službenik za informisanje, a van radnog vremena: službenik obezbjeđenja).

uređenje i regulacija bečićkog potoka na dijelu ... - Opština Budva

dve trouglaste marame i četiri sigurnosne igle ("ziherice"). - tri paketića bijele vate po 10 g i jedan paket proste vate od 100 g. - šest komada naprstaka od kože u ...

opštinska strategija za mlade od 2018 - 2021. godine - Opština Budva

19 окт 2018 ... NVO Foruma mladi i neformalna edukacija, a važio je za period od 2010. do 2015. godine. ... stripa iz Kotora i Dani stripa, u saranji sa Cadmus Cineplex-om; ... škole učestvovalo u maloj školi medijske pismenosti i gdje su ...

Javni poziv za sporazumni raskid radnog odnosa ... - Opština Budva

22 дец 2016 ... sporazumni raskid radnog odnosa da od dana objavljivanja ovog poziva dostave starješini organa zahtjev za sporazumni raskid radnog ...

"Nik Com" doo Nikšić Avgust 2016. - Opština Budva

tj. planirana je gradnja na trasi postojeće atmosferske kanalizacije, dok ... 2.0x 1.5 u padu 3‰ sa betonskim cijevima u obzir dolaze betonske cijevi DN 2000 u ...

izvještaj o radu radio televizije budva za 2013. godinu - RTV Budva

Sve te najčudesnije priče su ilustrovane vrhunskim profesionalnim snimcima ... Serija “Bitange I princeze” ( 107 epizoda) jedna od najgledanijih serija u regionu, ...

fakultet za saobraćaj,komunikacije i logistiku, budva ... - (fskl) budva

uspostavljen posle priprema za početak ove evaluacije, evaulacija de uzeti u obzir samo aktivnosti ovog Fakulteta a ne Univerziteta kojem sada ovaj Fakultet ...

Projekat finansira Evropska unija Projekat provodi - Grad Prijedor

... upotrebno stanje i što je moguće više ublaže štete koje je poplava ostavila za ... Plijesan. 17. 19. 20. 2.7. KORAK 7 –Popravak, rekonstrukcija i obnova. 22. 23. 24. 26. 26. 3. ... puni vlage, nerazrijeđena se varikina poprska po zidovima, te se ...

Theatre City Budva - grad teatar budva

9 јул 2019 ... Damir Karakaš. Blue Moon. Adaptation: Dina Vukelić, Damir Karakaš and Boris. Liješević. Director: ... “Crnjanski – biografija jednog osećanja”.

Hotel Budva 4* Novootvoreni hotel Budva je smješten na samom ...

MNE 85310 Budva, Dositejeva 4, Phone: ( 382 33) 45 10 20, fax: 45 28 27 ... Smještaj učesnika je predvidjen u jednokrevetnim-dvokrevetnim sobama na bazi.

Grad Theatre City Budva - grad teatar budva

26 авг 2019 ... Damir Karakaš. Blue Moon. Adaptacija: Dina Vukelić, Damir Karakaš i Boris Liješević. Režija: Boris ... Crnjanski – biografija jednog osećanja.

budva - Montenegrina.net

od čega čak 98,5% otpada na površinu pješčanih plaža, što najbolje ukazuje o kakvom se ... i plava riba, kao brancin, zubatac, orada, kernja, san-pjer, škrpina, kokot, grdoba, list ... avanturista, varalica i probisvijet, s druge strane. Zbog toga se ...

budva - Transturist

30 pro 2019 ... Spektakularni doček Nove godine u Budvi uz Zdravka Čolića ... Smještaj na bazi dva noćenja sa doručkom u hotelu „Podostrog“ 3* u Budvi.

budva - Montenegrina

stara Budva, Sveti Stefan i Petrovac, koji su postojano i ponosno odolijevali ... Lazaret, koja je služila u zdravstvene svrhe, tj. za smještaj bolesnika u.

Budva - BOOKLETIA

Maestral Hotel offers 418 beds in 196 rooms and 18 ... [email protected] ... 700 persons, waiter service inclusive for the duration of the cocktail.

Projekat

širi pojam Skandinavije ili severne Evrope mogu se još ubrajati Finska, Island, ... Videćete kulturno bogatstvo prestonice. Drvene kuće sa travom na krovovima, ...

Kancelarijski materijal - To Budva

Svicomm doo, Budva; mail adresa [email protected]. - Stylos doo, Podgorica; mail adresa: [email protected]. - Likos doo, Podgorica [email protected].

SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA

29 мар 2009 ... Stojanović Marina,. 13. Lazović Boro,. 27. Tomašević Vule,. 14. Ljubanović Krsto,. 28. Trnski Igor,. 29. Hadžić Dragan. ODSUTNI ODBORNICI:.

PROJEKAT E – BIBLIOTEKA

sistema, već da će se njegovom primenom ubrzati i pojeftiniti razvoj i održavanje ... Projekat E ‐ biblioteka je realizovan projektovanjem i implementacijom web.

URBANISTICKI PROJEKAT

2 HODNIK. 30.82. A - ZAJEDNIČKE PROSTORIJE. 48.37. B -STAMBENI PROSTOR. APARTMAN 001. 3 SOBA. 16.52. 4 PREDSOBLJE. 2.94. 5 KUPATILO. 3.02.