Glasovne promjene u sklonidbi imenica - FFOS-repozitorij

-ina/-čina/-etina/-urina/-ušina (uvećanice, pogrdnice): brijest > br/j/estina, cijev > cjevčina ... npr. brijeg > brjegovi i bregovi, ždrijebe > ždrjebeta i ždrebeta i sl.

Glasovne promjene u sklonidbi imenica - FFOS-repozitorij - Srodni dokumenti

Glasovne promjene u sklonidbi imenica - FFOS-repozitorij

-ina/-čina/-etina/-urina/-ušina (uvećanice, pogrdnice): brijest > br/j/estina, cijev > cjevčina ... npr. brijeg > brjegovi i bregovi, ždrijebe > ždrjebeta i ždrebeta i sl.

Sklonidbeni sustav imenica muškog i srednjeg ... - FFOS-repozitorij

slavenski jezik je staroslavenski koji je svojim oblicima vrlo blizak ... Ključne riječi: muški i srednji rod, sklonidba imenica, staroslavenski jezik, hrvatski jezik,.

O pisanju općih imenica i pridjeva iz drugih jezika - FFOS-repozitorij

hrvatski jezik dijele se na tuđe riječi, tuđice, prilagođenice i usvojenice. Posuđenice obuhvaćaju tuđice, prilagođenice i usvojenice. S obzirom pak na jezik iz ...

Glasovne promjene

GLASOVNE PROMJENE. DAMIR ŠODAN. Page 2. SADRŽAJ. VRT GLASOVNIH PROMJENA. 2 .............................................................................................. Kamenje.

GLASOVNE PROMJENE: NEPOSTOJANO A I E ...

ne promjene: nepostojano a, nepostojano e, navezak, prijeglas, razjednačiva- nje1, prijevoj, zamjena l sa o, palatalizacija, sibilarizacija, jotacija, jednače-.

Glasovne promjene u hrvatskoj normativnoj literaturi

Nepostojano e javlja se u kajkavskim toponimima (npr. Čakovec –. Čakovca) i prezimenima (npr. Gubec – Gupca) i ono se gubi pri sklonidbi imenica. U nekim.

Helena Pavković Fonološki uvjetovane glasovne promjene u ...

Naslov rada na hrvatskom jeziku: Fonološki uvjetovane glasovne promjene u ... Čubrić, Učimo hrvatski jezik 1: udžbenik za 1. razred gimnazije .

Glasovne promjene - Podsjetnik iz hrvatskog jezika - Artmedia

Glasovne promjene k, g, h i c, z, s k, g, h e č, š c, d, g, h, k, l, n, s, t z j č, ć, , š, lj, nj đ dalek - dalji tanak - tanji pisati - pišem platiti - plaćen trzati - tržem l j n j s j t j.

Glasovne promjene - Podsjetnik iz hrvatskog jezika - Artrea

Glasovne promjene k, g, h i c, z, s k, g, h e č, š c, d, g, h, k, l, n, s, t z j č, ć, , š, lj, nj đ dalek - dalji tanak - tanji pisati - pišem platiti - plaćen trzati - tržem l j n j s j t j.

Helena Pavković Fonološki uvjetovane glasovne promjene ... - darhiv

Naslov rada na hrvatskom jeziku: Fonološki uvjetovane glasovne promjene u osnovnoškolskim i ... definicije su razumljive, a zadaci poticajni. Definicije i pravila ...

Glasovne promjene u udžbenicima hrvatskoga jezika - Hrvatski u školi

glasovne promjene u čijoj su obradbi u srednjoškolskim udžbenicima uočeni problemi ... Hrvatski jezik 8: palatalizacija, sibilarizacija, jotacija, nepostojano a, ...

Teritorijalne promjene u Hrvatskoj od 1941. do ... - FFOS-repozitorij

Trst i Tršćanska kriza. S obzirom da je jugoslavenska vojska ušla u Trst prije savezniĉke, Tito i Jugoslavija htijeli su promjene granica prema onome što je u ratu ...

Nastanak i promjene u sustavu sklonidbe imenica u hrvatskom ...

primjeru imenica ženskog roda u ukrajinskom i hrvatskom i njihovim dijalektima ... tijekom stoljeća razdvojenosti, sklonidba imenica se danas u svakom od njih ...

Skupine imenica imenica u genitivu i pridjev imenica u ... - Srce

time i u znanstvenome nazivlju) daje skupini pridjev imenica ako je znače- ... Ključne riječi: posvojni genitiv; posvojni pridjev; znanstveno nazivlje. 1. Korpus.

leksički sloj imeničkih složenica tipa imenica imenica u ... - Index of

4 феб 2014 ... značenje manje prozirno, manja je i njegova produktivnost, a samim tim manja i verovatnoća da se upotrebi u tvorbi neke složene reči. Pravilo ...

TVORBA IMENICA žENSKOGA RODA OD STRANIH IMENICA ...

šovinist, ateist, materijalist, socijalist, protagonist, eKstremist i sl. Svaki onaj, koji ... Kod imenice b'i-do razlikujemo značenje, i množina bi-da znači bregovi,.

tvorba imenica u postirskom govoru - Repozitorij Hrvatskih studija

PosuĊenica špacakamin na sinkronijskoj je razini tvorbeno nemotivirana jer se u postirskom govoru ne rabi glagol špacat 'ĉistiti' kao samostalna rijeĉ.

temperaturne promjene i koraljni grebeni ... - Repozitorij PMF-a

Razlike u odgovoru koralja na izbjeljivanje ovisno o njihovoj taksonomiji, ... i do redukcije u postotku fertilnih polipa i smanjenju broja jaja po polipu (Ward i sur.,.

Utjecaj litoralizacije na suvremene promjene ... - Repozitorij UNIZD

22 ožu 2017 ... (litoralizacija) izazvalo je mnoge promjene okoliša. Litoralizacija je proces koncentracije gospodarskih aktivnosti i naseljenosti na obalnim ...

Psihoterapija i promjene u ličnosti - Repozitorij Hrvatskih studija

Unatoč brojnim problemima istraživanja psihoterapije i ličnosti, psihoterapijski ... posebno u svrhu tretmana jedne vrste poremećaja lićnosti. Nadalje, osobe s ...

promjene sluznice jezika - Repozitorij Stomatološkog fakulteta u ...

promjene su: obloženi jezik, atrofija jezika, impresije zuba na jeziku, oralni lihen i ... Jezik. Anatomija jezika. Jezik je mišićni organ, makroskopski podijeljen na ...

degenerativne promjene kralježnice kod starijih osoba - Repozitorij ...

ANATOMIJA KRALJEŽNICE. Kao što smo već ranije naveli kralježnicu oblikuju 32 odnosno 33 kralježaka, koji omogućavaju osobi različite pokrete (rotaciju, ...

promjene na koži lica inducirane uv-zračenjem - Repozitorij ...

usnici, nosi veći rizik za zloćudnu preobrazbu odnosno progresiju u invazivni planocelularni karcinom (7). Slika 6. Eritematozno- keratotična aktinička keratoza.

pigmentirane promjene u usnoj šupljini - Repozitorij Stomatološkog ...

mogu nastati ekhimoze i petehije jer dolazi do ekstravazacije eritrocita u podsluznicu pa dolazi do nastanka svijetlocrvenih makula. Krvožilne lezije također ...

društvene i gospodarske promjene u pazinu 1945. - Repozitorij UNIPU

Diplomski rad rezultat isključivo mojega vlastitog rada, da se temelji na mojim istraživanjima te da se ... 4 Drndić, Ante, „Pokretanje Glasa Istre i druga sjećanja“ Pazinski memorijal: 13, ur. Petar Strčić ... manifestacije Pazin do sada nije vidio“ – zaključuje izvještaj Glas Istre. Slavlju su ... Dvije su tamo i umrle. Okrivljenik je sa.

Promjene položaja crijeva kao uzrok smrti kod konja - Repozitorij ...

inkarceracija (fiksacija) dislociranog dijela crijeva te napokon do strangulacija (poremećaj protoka krvi) inkarceriranog dijela crijeva. Hernije se dijele na ...

Prilog istra ivanju promjene gusto e cijepanog ... - Repozitorij UNIZG

9 sij 2017 ... Kod izrade ploča se koristi drvno iverje za izradu (iverica ili vlaknatica) ili furnirski listovi za ... Sa nastankom novije i brže tehnologije povečala se i cijena ... Izvor: http://www.bauhaus.hr/strojevi-i-pribor/strojevi/cjepaci-drva ...

rijetke bolesti i genetičke promjene u dječjoj dobi - Repozitorij MEFOS

Genopatije su nasljedne bolesti u kojima su broj i morfološka struktura kromosoma normalni, a bolest potječe od promjene, tj. mutacije jednog ili više gena.

Elektra - FFOS-repozitorij

ţivotu i djelu Dominka Zlatarića, autoru tragedije ''Elektra'', ali i poznatom ... Uz svjetski poznate talijanske (Dante, Petrarca) i antičke (Ovidije, Vergilije, Sofoklo).

Romantizam - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: romantizam, modernizam, Kamov, roman, Isušena kaljuža ... 7 Preuzeto iz: Marijan Bobinac: Uvod u romantizam, str. 288. Zagreb, 2012.

Pompeji - FFOS-repozitorij

Plinije Mlađi se nalazio zajedno s. Plinijem Starijim, koji je u to doba bio zapovjednik rimske flote, u Misenumu, devetnaest milja sjeverozapadno od Napuljskog ...

Mnemotehnike - FFOS-repozitorij

Dok je kod nas uobičajen naziv za te tehnike mnemotehnika, ... Redoslijed tema predstavlja jednu od verzija metode mjesta. ... Psihologija učenja i pamćenja.

vikinzi - FFOS-repozitorij

bi se vrlo lako pretvorilo u pljačku, a vikinški su ratnici pokretali napade i na sam ... Najpoznatiji pronađeni vikinški brod zove se Oseberg, datira negdje između ...

Logos - FFOS-repozitorij

Logos i značenje prije/za vrijeme Heraklita . ... preegzistencije i utjelovljenja. Ključne riječi: Logos, Heraklit, kršćanstvo, Origen, Augustin, Mudrost, Sin Božji ...

Preuzmi PDF 721.97 KB - FFOS-repozitorij

grijeha. To mišljenje zastupali su i hrvatski renesansni satiričari pa se tako motiv grijeha pohlepe može pronaći kod ... dinar je gospodar svakojzi ljepoti, žena će ...

Vijetnamski rat - FFOS-repozitorij

Dok je Vijetnamska oslobodilačka vojska razoružavala jedinice japanske ... a djelomično zbog neuspjeha direktne vojne intervencije u Zaljevu svinja na Kubi.

Bata - FFOS-repozitorij

Stanje obrta i trgovine između dvaju svjetskih ratova u Vukovaru .................. 12 ... uglavnom pripada zavičajnoj povijesti Vukovara, dok se primarni izvori, glasila Borovo i. Sremske ... Zagreb je kao glavni grad Hrvatske imao status trgovačkog,.

Sveučilište J - FFOS-repozitorij

jezični savjeti. U to je doba na snazi Pravopis hrvatskoga ili srpskog jezika Dragutina Boranića iz. 1921., a to je zapravo bila neznatno prepravljena inačica ...

o autoru - FFOS-repozitorij

geografskih pojmova tadašnje države, imena ljudi popularna u Slavoniji toga vremena te ... Uz nju se veže i koļba, odnosno kolinje jer se odvija kada se ljudi.

Shizofrenija - FFOS-repozitorij

Simptomi shizofrenije dijele se na pozitivne (sumanute ideje, halucinacije, smeteni govor) i negativne. (osjećajna otupjelost, avolicija, alogija i anhedonija).

U ime Boga - FFOS-repozitorij

Prvi službeni pohod bio je daleko bolje organiziran, a predvodili su ga ... Ključne riječi: križarski ratovi, križari, prvi križarski rat, Urban II., Gotfrid Bujonski ...

Holokaust - FFOS-repozitorij

a arijevska rasa ideal toga novog svijeta. Kako bi se taj cilj dostigao, u sljedećih je nekoliko godina sagrađen velik broj koncentracijskih logora u kojima su ljudi, ...

Hamurabi - FFOS-repozitorij

20 lip 2018 ... stigla kao ratni plijen početkom 12. stoljeća pr. ... Ključne riječi: Hamurabi, Babilon, Babilonska država, Zakonik, Mezopotamija ... ploča. Ipak se princip odmazde pojavljuje kao ublažavanje kazne s obzirom na običaj osvete,.

Diplomski rad - FFOS-repozitorij

Anglo- burski rat. S otkrićem zlata u Transvaalu, a naročio u Johanneseburgu, Afrikaneri (Buri) postali su ozbiljno zabrinuti. U načelu, nisu oni imali mnogo protiv ...

fluminensia - FFOS-repozitorij

tri skupine (Filipović 1986: 141): glagoli svršenog vida, glagoli nesvršenog vida te dvovidni glagoli. U svjetlu navedene podjele promotrit će se i glagoli.

Seminar, 2 - FFOS-repozitorij

znanja, moderna tehnologija omoguće sve popularnije on-line učenje, e – učenje te ... učenike je zaintrigirala glazba na početku sata, Hrvatski kraljevi: buđenje ... korisno što se dokumentarno – igrana serija, koja je na nastavi prikazana kroz ...

Ramzes II. - FFOS-repozitorij

Nakon bitke kod Kadeša (1286. pr. Kr.) koja se vodila u ... te o vojsci. Ključne riječi : Ramzes II. , Ramesejon , Luxor , Abu Simbel , Nefertari , bitka kod Kadeša ...

Protureformacija - FFOS-repozitorij

crkvi zabilježen je nakon što je Martin Luther 31. listopada 1517. na vrata dvorske crkve u. Wittenbergu ... VJERSKI RATOVI I KONAČNI CRKVENI RASKOL.

Preuzmi PDF 888.88 KB - FFOS-repozitorij

1 Gordan Nuhanović rođen je 1968. godine u Vinkovcima. ... natuknica: Gordan Nuhanović, URL: https://elektronickeknjige.com/autor/nuhanovic-gordan/.

Bez trećega - FFOS-repozitorij

U ovome radu pristupa se romanu Giga Barićeva i drami Bez trećega Milana Begovića kao studiji ljubomore. Nadalje, u uvodnom se dijelu rada kreće od teze ...

Vježbanju života - FFOS-repozitorij

KLJUČNE RIJEČI: Nedjeljko Fabrio, Vježbanje života, nabožni elementi, molitva, ... ciklus romana Vježbanje života, Berenikina kosa i Triemeron, unutar ...

Gaj Julije Cezar - FFOS-repozitorij

Gaj Julije Cezar je rođen u Rimu 13. srpnja 100. g. pr. Kr. i potiče iz prastarog patricijskog roda. Njegovi prvi životopisci o njegovom djetinjstvu ne pišu ništa, ...

Seksualne varijacije - FFOS-repozitorij

pojavi parafilija s obzirom na socioekonomski status i rasnu pripadnost. ... Reiche (2000; prema Hyde i DeLamater, 2006) sadizam postaje parafilija tek kada.

Bljesak i Oluja - FFOS-repozitorij

... površine Hrvatske. Ključne riječi: Oluja, Bljesak, JNA, Republika Srpska Krajina ... OPERACIJA MASLENICA I OSLOBAĐANJE MEDAČKOG ... S druge strane, i HVO-u je to područje bilo zanimljivo jer bi uklanjanje Srba s kupreške visoravni ...

Objektna rečenica - FFOS-repozitorij

ogled i prema kojima je i nastao cijeli opis zavisno složene objektne rečenice. ... rečenice kao i same zavisno složene objektne rečenice1. „Čovjek se služi ne ...

Knjiga o Jobu - FFOS-repozitorij

Knjiga o Jobu unutar biblijskog kanona zauzima odrednicu mudrosne književnosti, a cijelu skupinu obilježava usredotočenost na Boga kao izvor mudrosti.

Difuzija odgovornosti - FFOS-repozitorij

Difuzija odgovornosti. Završni rad. Društvene znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija. Mentor: doc. dr. sc. Daniela Šincek. Osijek, 2016.

Ilirski ratovi - FFOS-repozitorij

kao što su Ardijejci, Autarijati, Dardanci, Partini, Dasareti i tako dalje. Izvori koji pružaju uvid u povijest ilirskih područja djela su rimskih i grčkih kroničara i ...

Dinastija Antonina - FFOS-repozitorij

Ključni pojmovi: dinastija Antonina, Nerva, Trajan, Hadrijan, Antonin Pio, Marko. Aurelije ... položen u Mauzolej Augusta uz ostale julijevsko-klaudijevske careve.

Hormoni i spolnost - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: hormoni, spolnost, spolna diferencijacija, utjecaj androgena, spolni ... količine androgenih hormona luči i kora nadbubrežnih žlijezda (Šimić,2009).