GRAD POREČ, sa sjedištem u Poreču, Obala Maršala Tita 5, kojega ...

parcelacijskog eleborata ovjerenog po Odjelu za katastar nekretnina Poreč-Parenzo, klasa: 932-06/17-02/60, ur.broj: 541-23-03/4-17-3 od 18.04.2017. godine, ...

GRAD POREČ, sa sjedištem u Poreču, Obala Maršala Tita 5, kojega ... - Srodni dokumenti

GRAD POREČ, sa sjedištem u Poreču, Obala Maršala Tita 5, kojega ...

parcelacijskog eleborata ovjerenog po Odjelu za katastar nekretnina Poreč-Parenzo, klasa: 932-06/17-02/60, ur.broj: 541-23-03/4-17-3 od 18.04.2017. godine, ...

GRAD OPATIJA, Opatija, Ulica maršala Tita 3, zastupan po ...

14 lip 2016 ... za zaposlene u Dječjem vrtiću Opatija. I. OPĆE ODREDBE ... mjesečna neto plaća iz st. 1. ovog članka je prosječna mjesečna neto plaća.

Adresa: Maršala Tita 9a/I - Aquana – gradski olimpijski bazen

23 lis 2017 ... Muzički paviljon. 39530000-6. Tepisi, podni prostirači i otirači. Centrokoteks ... "JYSK" d.o.o.. 4201488880. 004. 27.6.2017. 3111,11. 59 Direktni.

Period: 19.06.-23.06.2017 Naziv Adresa Mesto SLOGA Maršala Tita ...

23 јун 2017 ... Zrenjanin. PEKARA TISA-2015. Ive Lole Ribara 1. Novi Bečej. ČIČA GLIŠA PRODAVNICA SLATKIŠA I SLANIŠA. Koče Kolarova 13. Zrenjanin.

OSIGURANJE dd Sarajevo- Sarajevo, Maršala Tita 29, Fax

8 lis 2018 ... Skupština će se održati u sjedištu Društva u Sarajevu, ulica Maršala ... je dužan uz kraću biografiju i izjavu o prihvatanju kandidature dostavit.

Pučko otvoreno učilište Poreč - Grad Poreč

određeno je da je Pučko otvoreno učilište Poreč dužno podnijeti financijsko izvješće te izvješće o radu Gradskom vijeću najkasnije 6 mjeseci nakon isteka ...

Vodič kroz udruge sa sjedištem u Rijeci - Grad Rijeka

četvrtak od 10,00 do 12,00 h i od 18,00 do 20,00 h (radno vrijeme stručnih ... dječjom paralizom pri Zajednici općina Rijeka. Tada je to bilo ... Lučići 48, Viškovo.

GRAD PAG BRANIMIROVA OBALA 1 23250 PAG OIB ...

SŠ BARTUL KAŠIĆ PAG- MATURANTI. 2.000,00. TOI TOI d.o.o. ZAGREB. 875,00. UDRUGA VETERANA VOJNIH POLICAJACA SUDIONIKA DOMOVINSKOG.

Splitska obala - Grad Split

11 kol 2017 ... "Splitska obala" d.o.o. Split u 2016. godini te ga prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Splita na raspravu i usvajanje. Za izvjestitelja na sjednici ...

GRAD MAKARSKA 21 300 M a k a r s k a Obala kralja Tomislava 1 ...

20 lip 2018 ... Napomena. 1. Obrt "BLIZANKE". Fritule. 3. 2. Obrt "FRITULE MIĆI". Fritule, lepinje, piće. 7. 3. ISPECI PA RECI j.d.o.o.. Fritule, domaći uštipak. 4.

13. Odluka o prestanku rada Fonda Zdravi grad - Grad Poreč

15 ožu 2017 ... Utvrđuje se Prijedlog Odluke o prestanku rada Fonda „Zdravi grad“ i dostavlja. Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzona razmatranje i ...

INVESTITOR: GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 21000 ...

Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split. Gra evina: ODLAGALIŠTE ... geomreža pa tek onda slaže slijedeći red gabionskih koševa. Postupak izrade gabiona s ...

svi šarmirani - Grad Poreč

3 tra 2009 ... vijeća Egidio Kodan, a goste i prve kupce Plodina dočeka- le su Djozi Heberling i Mirja- na Palada-Kmetović, članice uprave Plodina, te Sanja ...

strategija - Grad Poreč

Vesna Kordić, Grad Poreč -Parenzo, Upravni odjel za društvene djelatnosti, ... d.o.o., USLUGA POREČ d.o.o., ITAL-ICE d.o.o., ELEKTROMETAL d.o.o. i FUSIO.

Poreč - grad po mjeri čovjeka

EPOHA ZDRA. VLJA. 3. POREČ – ZDRAVI GRAD. Lijep, povijesni gradić! Grad kulture, grad sporta, grad zdravlja! Sva svoja obilježja Poreč s ponosom nosi.

ZAPISNIK - Zdravi grad Poreč

Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo. Ulica dr. Mauro Gioseffi 4, 52440 Poreč-Parenzo. Telefon 052/452-335; Fax 052/428-077.

Finida_GP mapa8_vatrodojava.pdf - Grad Poreč

Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u ... Sukladno odredbama Pravilnika o sustavima za dojavu požara, te normi HRN.

PROJEKTANT: INOVAPRO d.o.o. Retkovec III 15/B ... - Grad Poreč

G.E.O.T.I.M d.o.o., Poreč ... građevini i biti će podijeljeni na dojavne grupe/zone. ... visinu stropa od 3,8 m određuje se površina zahvata po javljaču do AM = 55.

Poziv za dostavu ponuda - Grad Poreč

19 ožu 2018 ... RADOVA NA IZGRADNJI PROMETNICE KAUFLAND - ŠKOLA FINIDA ... Ponuditelj će započeti sa obavljanjem poslova nadzora odmah po ...

Kongres poduzetnica 2019 - Grad Poreč

8 ožu 2019 ... gđa Ana Stojić Deban, predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga gđa Ana Milić, voditeljica projekata ... BIOGRAFIJA: Iskusan u rješavanju ... gđa Josipa Maslać Petričević, vlasnica obrta Naftalina Zagreb. 13:50 – 14:30.

5. Odluka o socijalnoj skrbi - Grad Poreč

O SOCIJALNOJ SKRBI. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. Ovom Odlukom utvrđuju se prava i naknade iz socijalne skrbi koje osigurava. Grad Poreč-Parenzo ...

2019.-2021. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA - Grad Poreč

komunalnog doprinosa i naknada planiraju se u visini od 36.848.100 kn, čime se u odnosu na plan za 2018. ... Škola plivanja organizira se ujutro, sportovi i igre u vodi ujutro i popodne. ... mjesečno, a za učenike čiji je prosjek ocjena veći od 4.5, 900 kuna mjesečno (nagradna). Stipendija ... Prometnica Facinka - Kaufland -.

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ ...

Istarski supermarketi d.o.o.. Gradonačelnik Edi Štifanić. 01.03.2017. 5. Le Parentine - grupa. IDS DDI Gradska podružnica Poreč 01.03. 2017. U raspravi je ...

službeni glasnik grada poreča - Grad Poreč

26 tra 2018 ... vođenje stoke i na području Grada Poreča-Parenzo, u vrijeme i pravcima koje odredi upravni odjel naležan ... Autobus, teretno vozilo, priključno vozilo, radno vozilo, te radni stroj parkiran na javnoj ... Umag. 1. 1. 13. Vodnjan. 1. 1. 14. Vrsar. 1. 1. 15. Žminj. 1. 0. Ukupno: 37 ... Prometnica Facinka - Kaufland -.

Analiza koncesije za školjke-kamenice.pdf - Grad Poreč

Cijena bez. PDV-a. (kn/kg). Ukupni prihod bez PDV-a (kn). PDV (kn). 2020. Kamenice maloprodaja kom. 12.495. 7. 87.465. 11.370. Kamenice veleprodaja kg.

Registar jednostavne nabave za razdoblje od 01.01.do ... - Grad Poreč

26 ožu 2018 ... 05.04.20017. GHIA PRO d.o.o.. Pazin. 10. Rekonstrukcija sanitarnih ... Ugovor. 24.07.2017. Ghia sport d.o.o.,. Industrijska ul.31,. Pazin. 60.

Plan upravljanja katedralnim kompleksom ... - Grad Poreč

Tlocrt razvoja sakralnog sklopa Eufrazijane – prva bazilika (lijevo), Predeufrazijana. (u sredini), Eufrazijeva bazilika (desno). Arheološka priča o nastanku i ...

Sluzbeni glasnik Grada Poreca br. 14-2005 - Grad Poreč

Izmjene i dopune proračuna Općine Višnjan za 2005. godinu................... 831. 21. ... Odluka o izvršenju proračuna Općine Višnjan I- VI mjesec 2005. godine.

projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže - Grad Poreč

Unutrašnja hidrantska mreža izrađuje se od čeličnih pocinčanih cijevi spajanih ... Lukovi i vertikale od plosnatog željeza koji međusobno zatvaraju kavez, ...

dobava i ugradnja igrala za dječja igrališta - Grad Poreč

26 ožu 2018 ... DJEČJA IGRALIŠTA. 37535200-9 Igrala za dječja igrališta. Ev. broj nabave: 12/18 ... Dimenzija 604x400cm, visine podesta za tobogan 145cm. - dimenzija ... -konstrukcija ljuljačke sastoji se od drvenih višeslojno ljepljenih i ...

Sl. 1. Pogled iz zraka na grad Poreč s okolnim turističkim zonama ...

Odluka koja zamjenjuje Regionalni prostorni plan općina Buje, Novigrad, Umag. 1966. UI Hrvatske. 2. Programska skica grada Buje. 1966. UI Hrvatske. 3.

5. Procjena ranjivosti i rizika sektora od posebnog ... - Grad Poreč

(Labin), Pazin, Poreč, Pula i Rovinj. ... Trenutna prosječna godišnja koncentracija ugljičnog dioksida (CO2), najvažnijeg antropogenog ... Porast temperatura – do kraja stoljeća predviđa se porast globalne prosječne temperature u iznosu od.

Anex ugovora o zakupu pp - Đuranec Ivica - Grad Poreč

29 srp 2010 ... Na temelju odredaba Odluke o poslovnom prostoru ("Službeni glasnik Grada. Poreča", broj 04/01 i 7/03), članka 48. Zakona o lokalnoj i ...

Odluka o kupoprodaji suvlasničkog dijela nekretnine u ... - Grad Poreč

24 lip 2013 ... Članak 3. Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo će sa Ivančić Nadom, zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnine u skladu sa ovom Odlukom.

1.28. odgovor na vijećničko pitanje Dražen Prgić ... - Grad Poreč

17 ožu 2017 ... POUP prazan proračunski korisnici. VIVODA POL ROMINA u postupku reguliranja statusa. BI d.o.o.. ANA MARIJA RADIĆ. KATA SIMOVIĆ.

Poziv za dostavu ponuda EBN 23 18 Červar Porat.pdf - Grad Poreč

10 lis 2018 ... rekapitulaciju za svaku cjelinu (zbroj svih ukupnih cijena stavki u pojedinoj cjelini, bez poreza na ... Vađenje betonskih elamenata tlakovca sa.

obrazloženje proračuna grada poreča- parenzo za ... - Grad Poreč

radionice, akcije i manifestacije koje su svakodnevno na raspolaganju ... ponedjeljak program je koji obuhvaća prikazivanje starih kultnih filmova ponedjeljkom. ... Na montažnom kružnom raskrižju M. Vlašića – Lidl predviđeno je uklanjanje ...

3. Izvješće o procjeni trenutnog stanja klimatskih ... - Grad Poreč

31 lis 2016 ... Državni hidrometeorološki zavod DHMZ, ... 3. Kontrola kvalitete podataka i odabranih serija: Metodološki pristup za analizu podataka na lokalnoj ... 1. unutar jednog mjeseca mogu nedostajati podaci za najviše 3 dana.

službeni glasnik grada poreča – parenzo - Grad Poreč

22 kol 2019 ... i korisnika usluge ukopa pokojnika unutar groblja: Gradsko groblje u Poreču, te na mjesnim ... prodaju krizantema i božićnih jelki, te sukladno odobrenju i uvjetima Isporučitelja, te u ... kom. 9. Vijenac i cvjetni aranžmani kom ...

Na temelju članka 24. Statuta Centra za ... - Zdravi grad Poreč

Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo. Ulica dr. Mauro Gioseffi 4, 52440 Poreč-Parenzo. Telefon 052/452-335; Fax 052/428-077.

Nacrt Odluke o organizaciji, upravljanju i naplati ... - Grad Poreč

parkiralište Osnovna škola. Alternativno ... Trg Joakima Rakovca, ... Vukovarska ulica, od Trga Joakima Rakovca do križanja s ulicom Županije Somogy,.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA POREČA - PARENZO - Grad Poreč

7 velj 2011 ... više razliĉitih tijela (katastar, gruntovnica....). Iz navedenih razloga Grad Poreĉ- Parenzo opredjeljuje se za postupno rješavanje i privatizaciju ...

Urbanistički plan uređenja dijela naselja Žbandaj - Grad Poreč

POLAZIŠTA. Područje obuhvata UPU dijela naselja Žbandaj nalazi se unutar jedinice lokalne samouprave Grada Poreča, u dijelu naselja Žbandaj i katastarske ...

Odluka o radnom vremenu upravnih tijela Grada ... - Grad Poreč

GRAD POREČ-PARENZO. CITTA DI POREČ-PARENZO ... Izuzetno, gradska pisarnica prima stranke u tijeku cijelog radnog vremena upravnih tijela, s dnevnom ...

Gradsko vijeće,ovdje Predmet: Dražen Prgić ... - Grad Poreč

28 velj 2017 ... 67. EUROGRADNJA D.O.O.. 68. EXEOP D.O.O.. 69. FERIJE D.O.O.. 70. FEROTERM D.O.O.. 71. FERRONATO POKALI-PLAKETE-TROFEJI. 72.

4.1. Prijedlozi za dodjelu Povelje 30.april u 2017. godini - Grad Poreč

ZUPANIJA ISTARSKA REGIONE ISTRIANA ... Istarski Supermarketi, d.o.o. OIB: 24351550672, sa sjedištem u Poreču, Partizanska 13, 52440. Poreč. Navedenu ...

strategija gospodarskog razvoja grada poreča - parenzo - Grad Poreč

USLUGA POREČ d.o.o., ŠPINA d.o.o. i KOMPAS d.o.o.), dok na području Grada Poreča sjedište imaju dva velika poduzetnika (Riviera Adria d.d. i PLAVA ...

analiza davanja koncesije za uzgoj crnog ježinca i ... - Grad Poreč

zahtjeva. Najčešće vrste ježinaca u području koncesije i one koje se koriste za tržište su. Paracentrotus lividus – hridinski ježinac i Arbacia lixula – crni ježinac.

grad poreč gradska slika zdravlja i gradski plan za ... - Zdravi gradovi

Fond «Poreč – Zdravi grad» i Poglavarstvo Grada Poreča su uz pomoć ... zarade, Gradska knjižnica, muzej, marina, riva, zelenilo, ubrzana gruntovnica, dobra ...

strategija razvoja kulture grada poreča 2017. – 2022. - Grad Poreč

Kulturna strategija Grada Poreča – Parenzo – Città di Poreč – Parenzo usklađena ... najdugovječniji likovni program u sklopu galerijske djelatnosti POUP-a čini ...

od branda kojega poznajete i kojemu vjerujete. Panelni ... - Feroterm

3 konvektora. Odgovarajući Vaillant radijator za Vaš dom i stil života. Efikasnost i dugovječni dizajn u jednome. Vaillant radijatori dostupni su u četiri različita ...

u Poreču

pažen, kao što je to Eufrazijeva bazilika, premda je on sastavni dio njena sklopa. ... Tb. II: Tlocrt p>ize>t>lja biskupskog d»ora Eufrazije»e bazilike prizemlju, a s ...

POPIS TVRTKI SA SJEDIŠTEM U OPĆINI PODCRKAVLJE

14 kol 2014 ... 5. 4141091. INOTERM j.d.o.o.. Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizacijuTrnovačka 11, Tomica.

Kulturna politika i baština u Poreču

6 lip 2016 ... Eufrazijana imala više turističkih posjetitelja, nego pravih vjernika. ... Eufrazijana je kulturna baština koja je u jednom stoljeću otišla iz jedne.

JAVNI BILJEŽNIK JOŽICA MATKO-RUŽDJAK sa sjedištem u ...

JAVNI BILJEŽNIK JOŽICA MATKO-RUŽDJAK sa sjedištem u Zagrebu, Kneza Višeslava 2, ... BELVEDERE d.d. – u stečaju, Dubrovnik, Frana Supila 28 oglašava.

tuži katoličku crkvu sa sjedištem u vatikanu - WordPress.com

Na kraju se nalazi popis država i mnogih organizacija za ljudska prava ... diplomati akreditirani pri Svetoj Stolici, papa Ivan Pavao II. najprije je pozvao sve na ispovijed svih ... povijesnih grijeha (zala i zločina) koje je počinila Katolička Crkva.

Izvješće o radu i financijsko izvješće Sportske ... - Grad Poreč

31 kol 2018 ... predsjednik Sportske zajednice Grada Poreča Alfredo Mendiković. ... Poreč), Mirko Banović (KK Finida) i Sebastian Palma ( MK Istra Poreč).

strojarski projekt- projekt sprinkler instalacije - Grad Poreč

MOKRI SPRINKLER SUSTAV. U pripremnom stanju sprinkler cijevna mreža mokrog sprinkler sustava nalazi se pod tlakom vode koji osigurava jockey pumpa.

strojarski projekt- projekt plinskog priključka - Grad Poreč

Crtež br. 1 - Situacija - instalacija plina. M 1:500. Crtež br. 2 - Dispozicija plinskih instalacija- podrum M 1:100. Crtež br. 3 - Shema plinske instalacije. M - ...

strojarski projekt- projekt termotehničkih instalacija - Grad Poreč

Proračun gubitaka topline izvršen je računalnim programom INTEGRA – CAD firme IMPULS SOFT. – Rijeka, prema slijedećim ulaznim podacima: - vanjska ...